Fyra ess

Steg för steg, 2, 2001

Ni är inne på slutspurten i lag-DM, och ert lag är fortfarande med i striden. Ni har ingen chans att vinna eller komma tvåa, men även tredje- och fjärdeplatserna är åtråvärda, eftersom ert distrikt har fyra platser i lag-SM-semifinalerna. Dagens match är extra viktig, för era motståndare har ett par poäng mer än ni. Så skall det bli SM-semifinal i år, vill det till att ni vinner den här matchen.
  Det lag ni skall möta är en smula ovanligt, för det består av ett mycket bra par och ett medelmåttigt. Du och Bengt är ert lags mest rutinerade spelare, så er lagkapten Harriet har låtit er börja mot "stjärnorna", medan hon själv och Agnes börjar mot de andra.
  Hittills har spelet varit ganska odramatiskt, och ändå står det klart att det är ni som kopplat grepp på matchen. På två av givarna straffade ni motståndarnas kontrakt, och på de tre andra hamnade ni både i rätt färg och på rätt nivå. Mot kompetent motstånd bör det vara likabrickor, men med tanke på att motståndarnas svaga par har era kort på det andra bordet räknar du med att ni leder med ungefär 10 IMP när det är dags för den sjätte brickan.
  På den är Väst är giv, Öst-Väst är i zonen, och du är Syd. Dina kort ser ut så här:

    Sp kn 7
    Hj E K 8 6 2
    Ru 8 6 4
    Kl 8 7 4

Väst funderar ett tag och öppnar sedan med 2 klöver, deras enda starka öppningsbud: antingen en jämn hand på minst 22 hp eller utgångskrav med vilken fördelning som helst. Bengt passar och Öst svarar 2 ruter, som alerteras. På deras deklarationskort ser du att de spelar med kontrollsvar på 2 klöver, så Östs 2 ruter visar högst en kontroll (ess = 2, kung = 1), inget annat.

Vad bjuder du?


Pass. Visst kan du tänka dig kliva in i motståndarnas starka budgivning, om inte för annat så för att se till att Bengt spelar ut rätt färg. Och om du vore säker på att motståndarna skulle bjuda över, kunde du kanske tänka dig det. Men att kliva in innebär också en risk, och om de i stället väljer att dubbla dig, skall utbetalningen inte bli större än deras utgång. Om du haft bättre fördelning, t.ex. ess-kung femte i hjärter och fem hackor i en av lågfärgerna, eller en sjätte hjärter, hade ett inkliv varit mer lockande, eftersom du då kan ta fler stick i ett eget kontrakt. Men om du kliver in nu och har turen att hitta Bengt med hjärterstöd, kanske han senare offrar sig i tron att det skall bli billigt. Det blir det knappast när du har en så här spelsvag hand. Bättre därför att ta det lugnt.
  Väst bjuder 2 spader, som berättar att öppningsbudet var baserat på en ojämn hand med minst fem spader. Bengt passar, och Öst bjuder överraskande 3 hjärter.

Vad bjuder du nu då?


Pass. Att Öst bjöd 3 hjärter betyder att det hade varit farligt att kliva in med 2 hjärter. Och att dubbla nu för att be Bengt spela ut hjärter vore lika farligt – eftersom Öst-Väst då får möjlighet att passa och spela ett utgångskontrakt på låg nivå. Dessutom kanske Väst är på väg att höja till 4 hjärter. Varför hindra honom från det?
  Men motståndarna vill tyvärr inte spela hjärter. Väst bjuder 3 sang, och Öst fortsätter med 4 klöver. På det bjuder Väst 4 sang, och när Öst bjuder 5 klöver funderar Väst ett tag innan han höjer till 6 klöver. Så följer två pass fram till dig.

Funderar du på att dubbla?


Kanske. När motståndarna tar sig till slam helt och hållet av egen maskin, är det oftast dumt att dubbla på råstyrka. Däremot kan det vara vitalt att få partnern att spela ut rätt färg. Av den anledningen har de flesta rutinerade tävlingsspelare anammat Theodore Ligthners idé att dubbelt på en frivilligt bjuden slam skall vara en utspelsdubbling, som ber om ett ovanligt utspel. Det kan vara så att du har en renons och hoppas på en stöld, men även att du har honnörer bakom träkarlen som du vill få godspelade i utspelet. Därför är det ovanliga utspelet ofta träkarlens först bjudna färg.
  Det betyder att om du dubblar, så kommer Bengt att spela ut hjärter.

Kommer slammen att gå bet då?


Inte nödvändigtvis. Väst, som bjöd 3 sang på 3 hjärter har allra högst två hjärter. Antag att Bengt har knekt andra i hjärter och spelar ut hjärter knekt på din uppmaning. Spelföraren, med dam-tia-nia femte till singel kan då täcka och senare godspela ett stick genom att pressa ut din kvarvarande honnör. Om du inte dubblar, kanske spelföraren inte kommer på att behandla hjärtern så.
  Dessutom finns ett bra skäl till för att inte dubbla.

Vilket?


Om ni kan börja med två hjärterstick, måste Bengt ha singel hjärter. Tror du inte då att han kommer att spela ut hjärter helt av sig själv...
  Så du passar på 6 klöver, precis som Väst och Nord.

Syd Väst Nord Öst
2 Kl pass 2 Ru
pass 2 Sp pass 3 Hj
pass 3 NT pass 4 Kl
pass 4 NT pass 5  Kl
pass 6  Kl pass pass
pass

Innan Bengt skall spela ut ber han att få budgivningen förklarad och får då reda på att 2 ruter förnekade ett ess eller två kungar, och att resten av budgivningen var naturlig. När Öst med 4 klöver inviterade till slam var 4 sang alltså ett förslag att spela sang, men när Öst bjöd om klövern och berättade om minst 5-5-fördelning ansåg Väst sig ha tillräckligt för att höja.

Hur många trumf tror du Väst har?


Förmodligen bara tre. Med fyrkortsstöd hade han ju knappast visat kalla handen med 4 sang. Och när han höjde 5 klöver till slam, trots att partnerns första bud förnekade ess, måste han själv ha de tre ess du inte har. Förmodligen även klöver kung.
  Efter moget övervägande spelar Bengt ut klöver tre, vilket ser bra ut när träkarlen läggs upp.

Uspel: Kl 3
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp 3
Hj D kn 9 5 3
Ru D 10
Kl D kn 10 9 2
Syd (Du)
Sp kn 7
Hj E K 8 6 2
Ru 8 6 4
Kl 8 7 4

Vilken fördelning tror du att spelföraren har?


5-1-4-3. Spader är hans längsta färg, det vet du, och på 3 hjärter bjöd han 3 sang. Därför har han högst två hjärter. Och när han inte heller bjöd om spadern, som han kunnat göra med en sexkortsfärg, är det troligt att han har precis fem spader.
  Tidigare drog vi slutsatsen att han bara hade tre klöver, vilket ger plats för precis fem röda kort, och högst två av dem är hjärter. Det ger honom antingen 5-2-3-3, 5-1-4-3 eller 5-0-5-3.
  Om Väst har den förstnämnda fördelningen har Bengt singel hjärter. Då hade han säkert spelat ut den i stället för trumf, så det troliga är att Väst har högst en hjärter. Och eftersom han har en singelton betydligt oftare än en renons, kan du förutsätta just 5-1-4-3.
  Väst vinner utspelet med klöver dam och fortsätter med ruter dam. Du lägger åttan för att markera för ett udda antal ruter, Väst lägger trean och Bengt tar för kungen. Fint! Nu är slammen bet om Väst har en hjärter.
  Sakta i backarna. Bengt vänder inte med hjärter utan med spader tio.

Betyder det att hjärtersticket kommer att försvinna?


Nej. Att Bengt vände med spader tio betyder att han också har nian, och att han har fem spader har du redan räknat ut. Därmed kan Väst bara ha tolv stick om han har fem ruter, men i så fall är han renons i hjärter, och då gick slammen aldrig att beta. Men har han den fördelning du tror och hoppas att han har, kommer ni i sinom tid att få ett stick till.
  Det får ni också, för hela given ser ut så här:

Sp 10 9 8 4 2
Hj 10 4
Ru K 7 5 2
Kl 6 3
Sp E K D 6 5 Bridgebord Sp 3
Hj 7 Hj D kn 9 5 3
Ru E kn 9 3 Ru D 10
Kl E K 5 Kl D kn 10 9 2
Sp kn 7
Hj E K 8 6 2
Ru 8 6 4
Kl 8 7 4

"Tur att du hade spader knekt", säger Bengt, "annars hade slammen gått hem när jag inte vände med hjärter." Och kanske borde han ha gjort det, med ledning av din längdmarkering i ruter. Med 9-8-4 hade du lagt nian, inte åttan, så att Väst hade tre ruterstick gick att räkna ut.
  Vad Bengt var rädd för, var att Väst hade ess singel i hjärter och att hjärter tio i vända skulle berätta för honom hur han kunde gå hem i sin slam. Risken att Väst hade alla spaderhonnörerna, och att hjärtersticket skulle försvinna var dock större, så litet tur hade han nog...

Men vad hade hänt om du dubblat 6 klöver och Bengt spelat ut hjärter tio?


Svaret är att slammen troligen hade gått bet, men att Väst kan klara sig om han gissar hur det sitter.
  Säg att du efter att ha stuckit hjärter dam med kungen vänder med ruter. Väst kan då ta för esset, ta hem två spaderstick, med rutersak, och fortsätta med ruter knekt, som täcks och stjäls. Efter hjärter till stöld går Väst hem om han gissar vilket sidostick han skall försöka ta hem (ruter nio). I så fall kan han korsstjäla resten därefter. Det ger honom två spader-, två ruter- och åtta klöverstick.
  Bättre är därför att vända med trumf, men fortfarande finns tolv stick om Väst spelar på att Nord har ruter kung (vilket är troligt när du hade ess-kung i hjärter) och gör allting i rätt ordning. Så här går det till: Han vinner trumfvändan på bordet och spelar hjärter knekt, till ess och stöld. Ess-kung i spader med rutersak, ruter knekt till täckning och stöld, hjärter till stöld och ruter nio med hjärtersak. Efter spader till stöld trumfar Väst ut och tar sista stick med den höga hjärternian. Han får då två spader-, ett hjärter-, två ruter- och sju klöverstick – återigen är summan tolv.
  Men efter Bengts fina trumfutspel hade Väst ingen chans. För även om han gissar sig till hur hjärterfärgen sitter, d.v.s. vinner utspelet på handen och fortsätter med hjärter till nian, så kommer ett stick att fattas honom när du tar och spelar en trumf till. Trumfutspelet var dödande!
  Matchen kunde knappast ha börjat bättre för er del, och när Harriet och Agnes får gå hem i fem trick i 3 sang på det andra bordet vinner ni 13 värdefulla IMP. Precis som du misstänkte ledde ni i det skedet med 10 IMP. Dessa 23 IMP blir er halvtidsledning, och även om motståndarna lyckas ta tillbaka 4 IMP i andra halvlek, är marginalen tillräckligt stor för att det skall bli ni som tar distriktets fjärde semifinalplats. Nu har ni något att se fram emot!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult