Fyra ess

Steg för steg, 3, 2000

"Roligt att du är tillbaka", säger Ellen när du kliver in i klubblokalen för tisdagens påskbarometer, "och hoppas att ni hade trevligt". Vad hon syftar på är er kombinerade golf- och bridgesemester i Spanien förra veckan, som inneburit att du varit borta från klubben två tisdagar i rad.
  "Det var jättefint", svarar du och erkänner att om du vetat att det varit så trevligt, så hade ni börjat med det för flera år sedan. Att ni tänker åka tillbaka nästa år, den saken är klar. Men nu är du tillbaka till vardagen, och i dag är det bridge som gäller. Ovanligt många par har samlats, men så är det också den årliga äggatävlingen, och vem vill missa den! Massor med priser – och så en liten supé i pausen.
  Bengt och du börjar försiktigt, med tre medelronder, och när ni sätter er ner för den fjärde ronden hoppas du att ni skall kunna komma igång på allvar. Era motståndare är Ulla och Åke, som ni då och då haft som lagkamrater. Efter att ha utbytt de sedvanliga artighetsfraserna är det dags för rondens första bricka.
  Ni använder ert vanliga system, som kan sägas vara Modern Standard med femkorts högfärgsöppningar (och en hel del egna knep). Du sitter Syd, precis som du brukar, och dina kort ser ut så här:

    Sp 8 4
    Hj E 6 5
    Ru kn 4 3 2
    Kl E K 8 4

Bara motståndarna är i zonen när Bengt passar i första hand. Det gör även Ulla, och så är det din tur.

Vad gör du?


Öppnar med 1 klöver. Visserligen är 1 ruter ert normala öppningsbud med en jämn minimihand och 4-4 i lågfärgerna, men när Bengt passat i förhand kommer andra överväganden med i bilden, t.ex. att Åke kliver in och att Bengt senare får spela ut. I så fall är det förstås bättre att han väljer klöver än ruter.
  Men så sker inte. Åke passar, Bengt svarar 1 hjärter och Ulla kliver in med 1 spader.

Vad bjuder du då?


2 hjärter. Du hade förstås helst sett att du haft en fjärde hjärter, men ess tredje i kombination med dubbel spader är inget att skämmas för; och även om det innebär att ni kanske är på 4-3, vet du att Bengt inte har något emot sådana delkontrakt. Det har inte du heller.
  Pass är förstås ett alternativ, men risken är att Åke höjer till 2 spader och ni därmed aldrig hittar er gemensamma hjärterfärg. Därför följer du den sunda principen att visa trumfstöd medan nivån är låg.
  Det var kanske bra, för Åke höjer till 2 spader, precis som du befarat, och Bengt bjuder 3 klöver. Efter pass från Ulla är det din tur igen.

Vad bjuder du nu?


Pass. I och med att du bjöd 2 hjärter förra gången vet Bengt att du har tre eller fyra hjärter. Om han har fem eller fler hjärter själv, vet han att den färgen duger som trumf. Då finns ingen anledning att stödja dig i klöver. Så när han gör det, betyder det att han bara har fyra hjärter. Visserligen kan (och bör) du återgå till hjärtern om din höjning var baserad på fyrkortsstöd, eftersom det är partävling och eftersom 3 hjärter ger mer betalt än 3 klöver, men när du bara har tre hjärter skall du förstås passa.
  När även Åke passar, har hela budgivningen gått så här:

Syd Väst Nord Öst
pass pass
1 Kl pass 1 Hj 1 Sp
2 Hj 2 Sp 3 Kl pass
pass pass

Vad tror du Bengt har för kort?
Precis fyra hjärter vet vi. Spader har han högst tre, dels för att motståndarna nästan alltid har minst åtta kort i en färg som de klivit in med och höjt, dels för att Bengt kanske föredragit att spela försvar om han haft fyra spader. I klöver kan du räkna med minst fyrkortsstöd, och styrkan kan du uppskatta till 8-11 hp. Med mer hade han öppnat budgivningen, och om han varit svagare hade han antingen höjt till 2 klöver direkt (när han nu bara hade fyra hjärter), eller så hade motståndarna orkat bjuda igen.
  Väst spelar ut spader ess och Bengts hand ser precis ut som du misstänkt.

Träkarlen (Nord)
Sp kn 9 3
Hj K D 8 2
Ru K 7
Kl kn 7 6 3
utspel: spader E Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 8 4
Hj E 6 5
Ru kn 4 3 2
Kl E K 8 4

Har ni kommit i rätt kontrakt?


Ja. 3 klöver är mycket bättre än 3 hjärter, och även om det inte går hem är det tänkbart att ni får en bra poäng på brickan ändå. Motståndarna var ju i 2 spader, och om det gick att spela hem, har du råd att gå en eller två straff, eftersom ni är i ofarlig zon; -50 eller -100 är ju bättre än -110.
  Nu förstår du nog också varför det var bra att höja till 2 hjärter. Om du i stället passat och budgivningen fortsatt som i verkligheten, vad hade du då gjort: passat eller bjudit 3 hjärter? Det var bl.a. för att slippa det problemet som du höjde hjärtern direkt.
  På spader ess högmarkerar Ulla med spader två, och efter en kort fundering skiftar Åke till ruter fem.

Vad gör du då?


Om Åke vänt från damen skall du lägga en hacka, men har han esset skall du gå upp med kungen. Det kan tyckas vara en gissning, men faktum är att det finns två saker som pekar på att kungen är rätt kort.
  Den första är att om Åke fortsatt med spader, eller skiftat till hjärter eller trumf, så hade du så småningom varit tvungen att gå på rutern själv – och den kan du bara behandla på ett sätt: en hacka mot kungen.
  Den andra är att Åke är en skicklig spelare. Han inser förstås att du själv kommer att tvingas spela ruter förr eller senare. Varför då vända med ruter från damen och riskera att ge favör?
  När du begär kungen från bordet kommer en hacka från Ulla. Fint! Det betyder att hemgångschanserna ökat betydligt, men än är det för tidigt att göra anspråk på nio stick.
  Att känna på trumfen kan knappast skada, så du fortsätter med klöver till esset, då Ulla lägger trean och Åke nian.

Skall du ta en trumfrond till?


Nej. Förvisso är hemgången klar om klöver dam ramlar, eller om hjärtern sitter 3-3, men sitter klöver dam tredje och hjärtern 4-2 har du spelat ner ett upplagt kontrakt. I så fall måste du släppa in motståndarna (i spader eller ruter), och när de då tar för klöver dam försvinner två av era trumf, vilket betyder att du får nöja dig med tre hjärter, ett ruter, tre klöver och en ruterstöld, d.v.s. åtta stick. För att få ihop nio stick behöver du två stölder på bordet, och därför gäller det att så snabbt som möjligt öppna förbindelsen mellan händerna.
  När du spelar en låg ruter från handen, kommer Ulla in på nian och vänder med klöver fem.

Släpper du eller tar du?


Tar. Om du släpper, garderar du dig mot att Ulla har de resterande trumfen, men dels hade hon knappast vänt med trumf då, dels är den stora risken att Åke har dam-hacka kvar i klöver. Om du släpper kan han ta för damen och spela en trumf till, och sedan är du bet om inte hjärtern sitter 3-3.
  Du tar alltså för klöver kung och ser Bengt bekänna med tian.

Vad gör du därnäst?


Stjäl en ruter på bordet. I din kalkyl ingick ju två stölder på bordet, och eftersom du är inne på handen passar du på att ta den första stölden nu.
  Dessa kort återstår:

Träkarlen (Nord)
Sp kn 9
Hj K D 8 2
Ru
Kl kn
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 8
Hj E 6 5
Ru kn
Kl 8 4

Genom att spela hjärter till esset och sedan stjäla ruter knekt kan du säkra hemgången. Det finns dock ett riskfritt sätt att spela på övertrick.

Ser du hur?


Visst. Testa hjärtern först. Sitter den 3-3 kan du saka din sista spader och korsstjäla resten. Om inte, stjäl du den fjärde hjärtern och stjäl ruter knekt på bordet. Mer än ett spader- och ett trumfstick kan försvaret inte få.
  Hela given:

Sp kn 9 3
Hj K D 8 2
Ru K 7
Kl kn 7 6 3
Sp E 6 5 Bridgebord Sp K D 10 7 2
Hj 10 9 7 4 Hj kn 3
Ru E 8 5 Ru D 10 9 6
Kl D 10 9 Kl 5 2
Sp 8 4
Hj E 6 5
Ru kn 4 3 2
Kl E K 8 4

Det var en fin vända Åke hittade i andra stick. Om han fortsatt med spader hade du själv varit tvungen att spela ruter mot kungen. Nu gav han dig chansen att gå bet i ett upplagt kontrakt. Men eftersom du visste att Åke var en skicklig spelare föll du inte i fällan. Svårare hade det varit om Väst varit orutinerad. Då hade det nog varit troligare att han just gjort ett misstag än att han försökt lura dig.
  Ytterligare tre par hade gått hem i 3 klöver, så +110 är fyrdelad topp. De Nord-Syd-par som spelat sang eller hjärter fick betala ut på korten, och det fick även de som lät Öst-Väst spela 2 spader.
  Om vi återvänder till situationen efter Västs 2 spader-bud och antar att Bengt haft fem eller fler hjärter. Vilka alternativ har han då?
  Med en svag hand passar han förstås, och med ett maximalt förhandspass och fin fördelning (kanske 5-5 eller 6-4) kan han ta chansen på 4 hjärter. Och bjuder han 3 hjärter är det ett försök att vinna delkontraktet. Frågan är då vad han bjuder om han vill invitera till 4 hjärter?
  Svaret är 3 ruter. Det är det enda lediga budet under 3 hjärter, och får då användas för att be dig välja mellan 3 hjärter och 4 hjärter.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult