Fyra ess

Steg för steg, 2, 2000

Det märks att det är sportlovsvecka, för trots att ni har inte mindre än åtta spelare i ert fyrmannalag, är bara tre av dem hemma, och du är en av dem. Men er lagkapten Jenny har lyckats få tag i en mycket trevlig ersättare, din gamle partner Rickard, som hon förstås bussar ihop dig med. Det har du inget emot.
  Trots att ni inte suttit mitt emot varandra på minst tio år, verkar ni förstå varandra perfekt och leder med 30 IMP i halvtid. Efter en kopp kaffe bänkar ni er för den andra halvleken, fast beslutna att försöka försvara er stora ledning. Era motståndare, Sven och Marianne, är dock inga duvungar, och får de en bra start på halvleken kan de bli farliga. Precis som ni, bjuder de enligt Modern Standard, fast med något annorlunda två-öppningar.
  Efter fyra slätstrukna givar får du ditt första problem när du har dessa kort, med bara din sida i zonen:

    Sp kn 6 2
    Hj D 10 8 4
    Ru K 6 3
    Kl E D 3

Rickard är giv och öppnar med 1 ruter i första hand. Efter pass av Sven svarar du 1 hjärter, och Marianne kliver in med 1 spader. Rickard passar, och det gör också Sven.

Vad har Rickard för konstiga kort när han passar?


Det finns två möjligheter. Den första, och vanligaste, är att han har en minimal öppningshand och inte bryr sig om att bjuda när han nu inte behöver. I och med inklivet, får du ju chans att bjuda en gång till. Den andra varianten är att Rickard har fyrkorts spader och gärna spelar försvar, men att han antingen har för dåliga kort eller för dålig spader för en straffdubbling.

Med det i åtanke: Vad bjuder du?


Dubbelt. Dubblingar på låg nivå är för det mesta upplysningsdubblingar, och du känner Rickard tillräckligt väl för att veta att han kommer att uppfatta budet på rätt sätt. Med 4-3-3-3-fördelning är du mest ute efter sang, men om partnern har en ojämn hand eller inget spaderhåll kan ett färgkontrakt mycket väl vara rätt. Dessutom håller dubbelt öppet för möjligheten till ett straffpass. Det har du heller inget emot!
  Marianne passar, Rickard bjuder 2 klöver och Sven passar.

Vad tror du att Rickard har för handtyp?


En minimihand med precis fem ruter och fyra klöver. Med 5-5 eller 6-4 i lågfärgerna hade han oftast bjudit 2 klöver redan på 1 spader, och det hade han också gjort med 5-4 och bra färger eller tilläggsvärden.
  Däremot vet du att han inte har en balanserad hand med 12-14 hp och 4-4 i lågfärgerna, för på den punkten är Rickard en renlärig Modern Standard-anhängare: har han en jämn hand återbjuder han sang, även utan spaderhåll. Däremot skulle han kunna ha fördelningen 4-1-4-4 med för dålig spader för ett straffpass.

Vad bjuder du nu?


3 ruter. Som budgivningen inletts, kan du räkna med att Rickard har 11-13 hp, fem ruter och fyra klöver. Dessutom vet du att han har färre än tre hjärter. Högfärgsstöd är ju viktigt att visa, så antingen hade han bjudit 2 hjärter direkt på inklivet, eller så hade han bjudit det på dubbelt. Och det finns ännu ett skäl till att han knappast har tre hjärter.

Vilket?


Motståndarnas budgivning. Om Rickard har fördelningen 1-3-5-4 har motståndarna nio spader tillsammans. I så fall är det troligt antingen att Sven orkat höja till 2 spader, eller att Marianne kunnat bjuda mer än 1 spader. Så att Rickard har två eller tre spader är så gott som säkert.
  På 3 ruter passar Marianne. Rickard funderar ett tag och presterar sedan det överraskande budet 3 spader.

Vad menar han med det?


Att han har en maximal hand för sin budgivning så långt och försöker komma i 3 sang.

Skall du vara med på det?


Ja! För det första har 3 sang varit det kontrakt du siktat mot hela tiden, och för det andra är alternativet 4 ruter inte särskilt lockande. Visserligen brukar ett överbud i motståndarnas färg fråga efter håll, men här finns mycket som pekar på att partnern har något i färgen och bara frågar efter hjälp i spader.

Hur kan jag påstå det?


Du har ju underlåtit att bjuda sang två gånger. Därmed vet Rickard att du allra mest har ett dåligt spaderhåll, och när han – trots det – försöker komma i sang har han inte två eller tre hackor utan något som honnör-hacka eller honnör-tredje och försöker få över spelföringen på din hand. Så med knekt tredje i spader har du ingen anledning att tacka nej till sang.
  Budgivningen har därmed gått så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass
1 Hj 1 Sp pass pass
D pass 2 Kl pass
3 Ru pass 3 Sp pass
3 NT pass pass pass

Väst spelar ut spader kung och du väntar med spänning på träkarlen. Den skäms inte för sig.

Träkarlen (Nord)
Sp E 8 7
Hj K
Ru E D 8 4 2
Kl 10 9 7 5
utspel: spader K Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp kn 6 2
Hj D 10 8 4
Ru K 6 3
Kl E D 3

Vad tycker du om Rickards budgivning?


Utmärkt. Med 13 hp och 5-4-3-1-fördelning var han inte för svag för att bjuda 2 klöver över 1 spader, men när klövern var klen och han hade singelton i din färg var det klokt att berätta om en minimiöppning. Om han i stället haft kung-tia-nia fjärde i klöver och singelhacka i hjärter, hade 2 klöver varit OK. Nu är pass bäst.
  Så när Rickard begränsat sig, och du – trots det – är intresserad av utgång är det klart att han skall vara med på noterna, eftersom han har en maximal hand inom ramen för vad han visat.

Men varför bjöd han 3 spader när han hade spaderhåll?


Titta på Rickards spader än gång till, så vet du svaret. Ess tredje är ett dumt sanghåll om Sven får spela ut. Du kan då ha många kombinationer, som blir genomskjutna, t.ex. dam tredje, dam-hacka, eller det du hade: knekt tredje. Om utspelet kommit genom din hand, hade ni bara haft ett håll, men om Marianne skall spela ut och har kung-dam i spader (troligt med tanke på inklivet) har ni två.

Sticker du spader kung eller kryper du?


Kryper. Om spadern sitter 6-1 spelar det ingen roll vad du gör, men om den sitter 5-2 och Sven har en ingång är det katastrof att sticka. När han senare kommer in, har ju försvaret fyra spaderstick att ta.
  Efter första stick har du knekt-hacka kvar på handen, vilket tvingar Marianne byta färg. Om du haft ess-knekt-hacka på handen och Väst spelat ut kungen, vet du säkert att det är klokt att krypa. Med ess tredje till knekt tredje är det precis samma sak.
  Marianne funderar ett tag och skiftar sedan till klöver sex.

Hur tror du den färgen sitter?


Antingen har Marianne vänt med ett lågt kort från kung eller knekt tredje, i hopp om att Sven skall komma in och spela spader, eller så är det toppen-av-ingenting från två eller tre hackor.
  Du spelar på tian och sticker Svens kung med esset.

Vad gör du sedan?


Spelar hjärter. Sitter rutern 3-2 har du dina nio stick, men annars behöver du gräva fram extrastick i både hjärter och klöver. Hjärter ess skall försvaret alltid ha för, och eftersom det är troligt att Marianne har det kan du lika gärna spela hjärter först som sist.
  Marianne tar för esset och fortsätter med klöver fyra. I och med att hon spelat högt-lågt i klöver ser det ut som om Sven har knekten och åttan kvar, och att det inte spelar någon roll vad du gör. Du pröver med sjuan och sticker Svens åtta med esset.

Skall du ta rutersticken nu då?


Inte ännu. Sitter färgen 3-2, gör den det senare också. Om inte, kan du behöva godspela ett klöverstick, varför du spelar klöver tre, då Marianne sakar en spaderhacka.

Spelar det någon roll vad du gör?


Nej. Kommer du ihåg vad som hänt i klöver, vet du att nian och femman är likvärdiga. Marianne vände ju med sexan, och åttan gick i förra stick. Därför nöjer du dig med femman, som Sven sticker med knekten.
  Så följer spadervända, och när du lägger en hacka från handen sticker Marianne med nian.

Tar du sticket?


Ja. Sitter rutern 3-2 är resten högt. Om inte, kan du få ditt nionde stick i hjärter, och då kan det vara bra att bara ha förlorat tre stick, inte fyra.
  Därmed återstår dessa kort.

Träkarlen (Nord)
Sp 8
Hj
Ru E D 8 4 2
Kl 9
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp kn
Hj D 10 8
Ru K 6 3
Kl

Vad gör du härnäst?


Sakar spader knekt på klöver nio, tar för ruter ess och spelar in handen på ruter kung. När båda motståndarna har vänligheten att bekänna, sakar du spader åtta på hjärter dam, och så är bordet högt.
  Hela given:

Sp E 8 7
Hj K
Ru E D 8 4 2
Kl 10 9 7 5
Sp K D 10 5 3 Bridgebord Sp 9 4
Hj E kn 7 3 Hj 9 6 5 2
Ru 10 2 Ru kn 9 7
Kl 6 2 Kl K kn 8 4
Sp kn 6 2
Hj D 10 8 4
Ru K 6 3
Kl E D 3

3 sang gick hem i fyra trick när du var spelförare, men hade gått bet om Sven fått spela ut. Spader knekt kommer då på mellanhand, och när Sven har den viktiga klöveråttan får du nöja dig med spader ess, fem ruterstick och ess-dam i klöver. Så visst var det viktigt att få spelföringen på rätt hand!
  När ni jämför, visar det sig att de gått hem i 3 sang även på det andra bordet. Även där var de tre första färgbuden identiska, men när 1 spader passades fram till Syd bjöd han 2 sang, som Nord höjde till 3 sang. Det var då fullt möjligt att de bjudit utgång utan spaderhåll, men när Nord hade ess tredje i spader var de i rätt kontrakt, på rätt hand.
  Om vi återvänder till situationen när du spelade ruter till kungen är frågan vad som hänt om rutern suttit 4-1. De återstående korten är då dessa:

Träkarlen (Nord)
Sp 8
Hj
Ru D 8 4
Kl
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp
Hj D 10 8
Ru 6
Kl

Om Marianne har fyra ruter, måste hon ha fördelningen 5-2-4-2, vilket betyder att Sven bara har hjärter kvar. Då kan du få ett extra hjärterstick om du gissar rätt. Spelar du hjärter dam går du hem om Mariannes sista hjärter är knekten eller nian, bet annars. Åttan är bättre, för då går du bara bet om Marianne har knekten eller nian. Men allra bäst är tian, som bara är fel mot knekt singel. I annat fall Sven kommer in och måste spela hjärter, då du slår den upplagda masken med åttan.
  Om Sven har fyra ruter spelar du ruter till damen, då Marianne sakar hjärter. Eftersom Marianne sakat en spader, vet du att hon har kvar två spader och två hjärter och att du därför kan ordna hemgången med en liten finess:

Vilken då?


En så kallad inpetning. Spela spader och låt Marianne ta två stick i den färgen. När hon sedan vänder med hjärter, tar din gaffel de två sista sticken.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult