Fyra ess

Steg för steg, 5, 1999

Det är alltid vemodigt att behöva ställa om klockan till vintertid. Det betyder att hösten är här på allvar och att vinterkläderna behöver plockas fram. Och snart skall huset vara fullt av snoriga ungar. Men ljuspunkter finns också: klubbens tre årliga höstbarometrar med lottade partners, t.ex. Förra tisdagen spelade du tillsammans med Jenny, och även om ni hade väldigt trevligt och praktiskt taget inga missförstånd, fick ni inte ihop mycket mer än medel.
  I dag skall ni spela den andra barometern, och lottningen utföll så att du parades ihop med Jan, klubbens ordförande. Tänka sig: en partner som både är en duktig bridgespelare och har ett föredömligt uppträdande vid bordet. Vad kul!
  En smula motvilligt går Jan med på att spela Modern Standard. Han tillhör ju den generation som vuxit upp med Culbertson och 16-18-sang, men lovar att göra sitt bästa. Det visste du redan.
  De två första ronderna är odramatiska. Ni visar litet större aggressivitet i kampen om delkontrakten än motståndarna, och när det är rätt, noterar ni +6 per rond.
  Med det ligger ni på delad tredjeplats när tävlingens femte bricka läggs på bordet. Ni skall då möta Erik och Maud, ett medelålders par som verkligen njuter av att spela bridge, oavsett om det går bra eller dåligt. Kanske är det det som gör att de så gott som alltid placerar sig på den främsta fjärdedelen. När Jan undrar hur det gått för dem så här långt, svarar Maud att de har +12. Då vet ni vilket par det är ni delar tredjeplatsen med, och att det här är en viktig rond.
  Du sitter som vanligt Syd och har fått följande fina kort, när bara motståndarna är i zonen:

    Sp D kn 10 7 3
    Hj E K
    Ru E 10
    Kl K kn 6 2

Inte helt överraskande går det tre pass fram till dig. Du öppnar förstås med 1 spader och efter pass från Maud svarar Jan 2 sang, som visar att han har spaderstöd och maximal styrka för sitt förhandspass. Det var överraskande, men också glädjande.

Vad bjuder du då?


4 spader. Jan kunde inte öppna budgivningen, så han har på sin höjd 10-11 honnörspoäng. Du har fem hål att täppa till (spader ess-kung, ruter kung och klöver ess-dam), och det är inte särskilt troligt att partnern kan ta hand om fyra av dem. Dessutom vet du att det inte betalar sig att bjuda hårda slammar i partävling, så utgång får räcka. Att du inte berättat något om din hand, betyder också att du kan få hjälp av försvaret, t.ex. i form av ett klöverutspel. Det skall inte heller underskattas.
  Hela budgivingen:

Syd Väst Nord Öst
pass pass pass
1 Sp pass 2 NT pass
4 Sp pass pass pass

Efter en liten fundering spelar Maud ut ruter tre (fjärde kortet uppifrån) och Jan lägger upp sina kort.

Träkarlen (Nord)
Sp E K 9 8 5
Hj kn 7 4 2
Ru D 7 5
Kl 7
utspel: ruter 3 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp D kn 10 7 3
Hj E K
Ru E 10
Kl K kn 6 2

Hur ser det ut?
Ni verkar ha bjudit bra. 6 spader är som synes ett dåligt kontrakt, för om inget oförutsett inträffar, kommer ni att förlora ett stick i ruter och ett i klöver.
  Men nu fick du ruter ut. Därmed är det möjligt att du inte förlorar något stick i den färgen.

När gör du inte det?


När Maud dragit för knekten eller kungen och du gissar vilken. Har hon knekten, skall du lägga lågt från bordet; men tror du hon har kungen, skall du gå i med damen.
  Sådana här gissningar är inte lätta, men har man litet kännedom om sina motståndare kan man göra rätt oftare än annars. Eftersom du spelat mot Maud vid flera tidigare tillfällen vet du att hon är en solid spelare, som sällan tar risker. Det är därför mindre troligt att hon dragit för kungen, så du begär femman från bordet och väntar med spänning på Eriks kort.
  Det var knekten. Därmed verkar chansen till sex trick vara förbi.

Eller finns det något hopp kvar?


Ja. Om hjärter dam sitter tredje kan du godspela hjärter knekt med en stöld och sedan saka ruter tio. I så fall skall försvaret bara behöva få för klöver ess.

Är det riskfritt att spela så?


Inte riktigt. Bordet saknar ingångar utanför spaderfärgen, så om du skall kunna godspela hjärter knekt och komma åt den får uttrumfningen vänta. I och med det, finns en viss risk att någon kan stjäla när du försöker ta för ess-kung i hjärter.

Är det värt att ta den risken?


Absolut. Ni spelar ju partävling, så varje stick är guld värt. Och hjärtersitsen 6-1 är mindre trolig än att hjärter dam sitter tredje eller andra.

Har du råd att dra någon rond trumf?


Faktiskt inte. Visserligen har du många trumf, men för den skull skall du inte slösa med dem. Och om hjärter dam verkligen sitter tredje behöver du två ingångar till bordet: en för att stjäla bort damen och en för att hämta hem knekten.
  Därför börjar du med att ta för ess-kung i hjärter och spelar sedan spader till bordets ess. Både Maud och Erik har bekänt, men hjärter dam har inte synts till.

Hur fortsätter du då?


Försvaret har en trumf kvar, men än är det för tidigt att dra ut den. I stället stjäl du en hjärter på handen, och - kan man tänka sig - damen ramlar från Maud. Därmed är det upplagt för sex trick när du spelar spader till kungen och sedan sakar ruter tio på hjärter knekt. Visserligen får du inget klöverstick, men med fem spaderstick på handen, ess-kung-knekt i hjärter, ruter ess och tre klöverstölder på bordet får du ihop de tolv stick du var ute efter.
  Hela given:
Sp E K 9 8 5
Hj kn 7 4 2
Ru D 7 5
Kl 7
Sp 6 Bridgebord Sp 4 2
Hj D 10 3 Hj 9 8 6 5
Ru 9 6 4 3 Ru K kn 8 2
Kl E D 8 5 3 Kl 10 9 4
Sp D kn 10 7 3
Hj E K
Ru E 10
Kl K kn 6 2

Även om ni kunde gå hem i slam med den aktuella sitsen, var det klokt att stanna i utgång. Samtidigt konstaterar du att din kännedom om Mauds utspelsvanor var korrekt; hon hade inte ruter kung. Visserligen inte knekten heller, men det var inget du kunde göra något åt. Om du i stället mött en spelare som Max Ödlund, som hatar att dra för knektar, hade du förstås provat med damen i stället - eftersom du då vetat att knekten funnits hos Öst.
  Se nu hur det hade gått om du oförsiktigt dragit en rond trumf innan ess-kung i hjärter. När du sedan spelat spader till bordet och stulit bort hjärter dam hade du varit inne på fel hand. Enda sättet att komma in till bordet är på trumf, och efter hjärter knekt med rutersak är läget:
Sp 9 8
Hj
Ru D 7
Kl 7
Sp Bridgebord Sp
Hj Hj
Ru 9 6 Ru K 8
Kl E D 8 Kl 10 9 4
Sp kn
Hj
Ru
Kl K kn 6 2

Eftersom du spelat en trumfrond mer än du behövde, kan du bara få tre av de återstående sticken. Den extra (onödiga) trumfronden kostade precis ett stick.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult