Fyra ess

Steg för steg, 4, 1999

Hur roligt det än är att spela bridge, är frågan om det stämmer i dag. Allt har gått fel så här långt. När ni stannat i delkontrakt kunde ni ha spelat hem utgång, och när ni varit optimister hade det varit rätt att ta det lugnt. Och när ni haft svåra utspels- eller försvarsproblem har ni valt just det som inte fungerade. Till och med Bengt, som annars alltid är på gott humör, har varit märkbart irriterad.
  Att ni ligger under i kvällens fyrmannamatch är därför inte överraskande. Visserligen inte så mycket som ni trodde, men det har sin naturliga förklaring. Ni har haft svåra kort på er ledd, och motståndarna på det andra bordet har också ställts inför likartade problem som ni. Även de hade kunnat göra bättre på många brickor. Men ett underläge på 25 IMP är svårt att hämta in, speciellt om man känner sig slagen på förhand.
  Marianne, er lagkapten, är dock en god psykolog och förstår precis hur ni känner er. "I nästa halvlek skall ni möta ett par, som haft det lika kämpigt som ni. Glöm den första halvleken och ta nya tag. Lycka till!"
  Där sade hon något viktigt. Att under pågående spel sitta och fundera på vad man kunde ha gjort är skäligen meningslöst. Det viktiga är ju att koncentrera sig på de nya givarna. Det tänker ni göra, även om det just nu känns svårt.
  På den andra halvlekens första giv har du, som Syd, fått en bra hand.

    Sp E 10 7 5 3
    Hj E D 3
    Ru D 5
    Kl E D 3

18 honnörspoäng är för mycket för 1 sang, så du planerar att öppna med 1 spader och återkomma med ett starkt sangbud. Så sker dock inte, för Bengt hinner före med 1 ruter. Din högra motståndare passar, och så är det du.

Vad bjuder du?


1 spader. Att ni skall spela minst utgång är klart. Därför tycker många spelare att man skall berätta det för partnern med ett hopp till 2 spader. Men varken du eller Bengt tycker det är ett bra bud med en hand som den här. För det första har du bara 4 hp i din längsta färg, och för det andra vill ni ha en sexkortsfärg för att göra ett hoppande borttag. Det är för övrigt precis som i Modern Standard.
  Väst passar och Bengt höjer till 2 spader.

Har situationen förändrats?


Ja. Till det bättre. Att ni har en gemensam trumffärg, har gjort din hand mycket bättre. Nu börjar det lukta slam lång väg.

Vad bjuder du?


4 klöver. Egentligen skulle du vilja fråga efter ess med 4 sang, men det bör du inte göra när du varken har ess eller kung i ruter. Anledningen är att om ett ess saknas, så vet du inte om det är rätt att bjuda 6 spader eller inte. Visserligen öppnade Bengt med 1 ruter, men eftersom öppningsbudet bara säger att ruter är Bengts längsta färg, inte nödvändigtvis hans starkaste, är det tänkbart att motståndarna kan börja med att ta för ess och kung i ruter.
  När du, som här, har minst två kort i en färg och inget av dem är esset eller kungen, saknar du kontroll i den färgen. Då är det bättre att invitera till slam med ett kontrollbud, d.v.s. bjuda en färg där du har en kontroll för att se om partnern kan göra detsamma.
  Att leta efter en ny trumffärg är inte aktuellt, när ni redan har spadern gemensam, så hoppet till 4 klöver är därför ett kontrollbud, som inviterar till slam i spader. I klartext lämnar det detta besked: "Jag vill gärna spela slam i spader och jag har kontroll (ess, kung, singel eller renons) i klöver."
  Väst passar och Bengt återkommer med 4 ruter.

Vad betyder det?


Att han inte är negativt inställd till slam och att han har kontroll i ruter. Hur det är med hjärtern vet du inte. För att inte ta bort budutrymme i onödan, är det klokt att visa sina kontroller så ekonomiskt som möjligt, så om Bengt bjudit 4 hjärter i stället för 4 ruter hade du vetat att han haft kontroll i hjärter, men inte i ruter. I så fall hade utgång varit lagom.
  Nu är alla färger kontrollerade, och er gemensamma styrka är ungefär vad som fordras för lillslam. När du dessutom har tre ess själv tycker du inte det är mycket att bråka om, så 6 spader får det bli.
  Hela budgivningen:

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass
1 Sp pass 2 Sp pass
4 Kl pass 4 Ru pass
6 Sp pass pass pass

Väst spelar ut ruter åtta och träkarlen läggs upp.

Bengt (Nord)
Sp K D 2
Hj 10 6
Ru E K 10 4 3 2
Kl 8 7
utspel: ruter 8 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E 10 7 5 3
Hj E D 3
Ru D 5
Kl E D 3

Aj-aj-aj. Nu hade du nog för bråttom. Om spadern och rutern sitter normalt har ni ju tretton stick. Å andra sidan är det inte säkert att ens lillslam går hem om det sitter illa, så 6 spader är nog lagom.

Hur har du tänkt dig ta tolv stick?


Du kan maska i både hjärter och klöver, kanske också stjäla någon av dina förlorare på bordet. Men en bättre plan verkar vara att försöka utnyttja bordets ruterfärg.

Hur skall det sitta för det?


Antingen skall trumfen eller rutern sitta 3-2. Med rätt uppläggning klarar du dig om en av färgerna sitter 4-1. Den första frågan är dock:

Var tar du utspelet?


På handen. Tar du på bordet, blockerar du ju färgen, så att du senare får problem att komma åt dina ruterstick. Du lägger därför ruter två från bordet, Öst lägger sexan och du tar för damen.

Hur många trumfronder har du sedan råd att dra?


Två. Att det går "tusentals oförsörjda barn på Londons gatar, bara för att deras föräldrar glömde dra ut trumfen", är ett talesätt som du säkert hört. Och visst är det ofta rätt att dra ut trumfen det första du gör. Att det inte är rätt melodi här, beror på att du kan behöva ingångar till bordet, och de finns ju i spader.

Vilka trumfhonnörer tar du för?


Kungen och esset, i precis den ordningen. I teorin är det fel spelsätt, dels för att det bryter mot tumregeln "korta handens honnör(er) först", dels för att du inte längre kan klara trumfen utan förlorare om Öst har knekt fjärde. Det viktiga är dock att du sparar en trumfingång till bordet och att du ser till att vara inne på handen.
  Dessutom är det inte troligt att Öst har fyra spader.

Varför?


Västs utspel – i bordets öppningsfärg – är ju misstänkt likt en singelton. Och om så är fallet, är det troligare att han har fler trumf än sin partner.
  På trumfronderna bekänner båda försvararna med hackor.

Vad gör du sedan?


Spelar ruter mot bordet. Om din analys av ruterfärgens fördelning är korrekt, kan Väst stjäla, men vad gör det? I och med att du då inte behöver offra en honnör (vilket du behövt om du varit inne på bordet), är effekten att han stulit en ruterförlorare, och att du därefter har spader dam som ingång till fyra höga ruter.
  Men Väst vill inte spela med i ditt spel. Efter en kortare fundering sakar han klöver två. Efter att ha tagit för ruter ess återstår dessa kort:

Bengt (Nord)
Sp D
Hj 10 6
Ru K 10 4 3
Kl 8 7
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 10 7 5
Hj E D 3
Ru
Kl E D 3

Att inte stjäla var helt rätt försvar, förstås, och frågan är nu om det går att få hem slammen?

Hur spelar du?


Stjäl en ruter på handen. Om Väst då stjäl över är både hans trumf och ruter slut, vilket betyder att han måste spela hjärter eller klöver. Då får du ditt tolfte stick i den färgen.
  Så sker också. Efter överstölden börjar Väst fundera, men eftersom han är inpetad, kan du lägga upp korten och göra anspråk på resten.
  Hela given:
Sp K D 2
Hj 10 6
Ru E K 10 4 3 2
Kl 8 7
Sp kn 9 6 Bridgebord Sp 8 4
Hj K 9 4 2 Hj kn 8 7 5
Ru 8 Ru kn 9 7 6
Kl K 9 6 4 2 Kl kn 10 5
Sp E 10 7 5 3
Hj E D 3
Ru D 5
Kl E D 3

Båda kungarna satt fel, och ruter knekt fjärde bakom, så 6 spader var högt nog! Dessutom var du tvungen att spela precis som du gjorde. Bengt gör tummen upp och för in 980 i protokollet. Nu är det plötsligt roligt att spela bridge igen...
  På spader kung och ess kunde alla bekänna. Hur hade det gått om trumfen suttit 4-1, och hur hade du då spelat? Svaret är att rutern måste sitta 3-2. Du kan då spela höga ruter och saka förlorare från handen. En av försvararna har två trumf kvar, men efter att ha stulit kan han inte längre göra någon skada. Spader dam drar ju sedan ut hans sista trumf, vilket betyder att hemgången ordnas med hjälp av fem spaderstick, fem ruterstick (en hög ruter blir ju stulen) och två ess.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult