Fyra ess

Steg för steg, 3, 1999

Spader sju var hög! Hur kunde du missa det? Med skammens rodnad i ansiktet reser du dig för nästa rond. Bengt ser litet irriterad ut, men som den gode partner han är, säger han bara: "Glöm det där! Det är sånt som händer." Visst är det, men det borde inte hända, speciellt inte som det betydde skillnaden mellan en topp och en botten. Spelet har gått jättebra så här långt, och om du bara kommit ihåg att ta för spader sju hade ni varit så gott som säkra på att vinna kvällens tävling. Ni ligger fortfarande bra till, men behöver förmodligen litet över medel på de tre ronder som är kvar.
  I en sådan här situation är det lätt att tappa koncentrationen och göra ett nytt fel av bara farten. Men Bengts snälla kommentar och det faktum att du fick tillfälle att sträcka på benen verkar ha gjort dig gott, för när du sätter dig känns allting precis som vanligt. Bra!
  Era nästa motståndare är klubbens yngsta medlemmar, Johan och Jenny, som lärde sig spela bridge i skolan för två år sedan och som nu spelar regelbundet på klubben. När du frågar hur det går för dem, svarar Jenny glatt att de vann 20 bronspoäng förra veckan, men att det går sämre i dag.
  Dags för rondens första giv. Ingen sida är i zonen när du tar upp den här handen:

    Sp kn 6 4 2
    Hj 5
    Ru K D kn 7
    Kl D kn 9 3

Du hinner knappt räkna samman dina honnörspoäng förrän Jenny öppnar med 1 ruter till vänster om dig. När Bengt passar, räknar du med att få höra 1 hjärter och leker med tanken på att upplysningsdubbla. Visserligen har du bara din beskärda fjärdedel av kortlekens 40 honnörspoäng, men med 4-4 i de objudna färgerna är det frestande att vara med och strida om delkontraktet. Det som talar mot det, är att du har 6 av dina 10 hp i Jennys färg.
  Men Johan svarar inte 1 hjärter. I stället bjuder han 2 klöver. Därmed har motståndarna hunnit bjuda dina två bästa färger, så att ge sig in i budgivningen är inte längre att tänka på. Du passar, och strax därefter är Johan spelförare i 3 sang.

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 2 Kl pass
2 Ru pass 3 NT pass
pass pass

Vad spelar du ut?


Spader två. Intressant. Du har två bra sekvenser att starta med, men den ena färgen har bjudits två gånger till vänster om dig och den andra är spelförarens färg. Därmed har spader från knekt fjärde plötsligt blivit ett bra alternativ.
  När träkarlen läggs upp vet du inte vad du skall tro.

Träkarlen (Väst)
Sp E D 5 Bridgebord
Hj D kn 8 6
Ru E 9 8 4 2
Kl 7
Du (Syd)
Sp kn 6 4 2
Hj 5
Ru K D kn 7
Kl D kn 9 3

Rutern var inte så imponerande, men i högfärgerna kan Johan nog ta många stick. Men i stället för att ge sig på hjärtern, som ser så närliggande ut, tar Johan för spader ess, då Bengt lågmarkerar med spader tio, och fortsätter med ess-kung-hacka i klöver. Från bordet sakar han en hjärter och en ruter, medan Bengt bekänner två gånger och sedan lägger spader nio.

Vad vet du om spelförarens kort?


Ganska mycket. Bengt hade bara två klöver; alltså har Johan sex. Och Bengts spadermarkering, tian följt av nian, är också upplysande. Till att börja med var tian var en lågmarkering, så Johan har spader kung, och nian var en längdmarkering, som berättade om ett ursprungligen udda antal spader. Därmed är nio av Johans kort kända: kung tredje i spader och ess-kung sjätte i klöver.

Vad har han i hjärter?


Esset. Du kan faktiskt vara säker på det, för det här är en situation som du och Bengt diskuterat ganska nyligen. Om Bengt haft esset, hade han högmarkerat för det, och om han haft fem eller sex hackor hade han lågmarkerat hjärtern i stället för att saka spader. När han varken gjorde det ena eller det andra, har han något i färgen. Något som han inte vet om det är bra eller dåligt.

Vad är det?


Kungen. Det skulle ha kunnat vara något som dam-tia femte, men när nu damen och knekten ligger på bordet, vet du att det måste vara kungen. I den färgen finns alltså ingen framtid.
  Därmed återstår bara ruter, och med en sekvens där klarar till och med du av att vända med rätt färg.

Men vilken ruter väljer du?


Damen. Om ni spelat fyrmanna hade situationen varit mycket lättare. För straff behöver ni tre ruterstick, och de kan ni bara få om partnern har tian. Alltså vänder du med ruter sju. Om partnern har tian andra i ruter blir ju färgen blockerad om du vänder med en honnör och spelföraren vinner sticket. Och har Öst tian - ja, då blir det övertrick i stället för jämn hemgång. Inte hela världen.
  Men nu spelar ni partävling. Och varje stick räknas. Här är det precis lika viktigt att hålla kontraktet nere som att försöka straffa det, och om det är spelföraren som har ruter tio kan ruter sju i vända sluta med både ett och två övertrick när du genom att vända med en honnör ser till att ni i alla fall får fyra stick.
  Så en ruterhonnör får det bli. Och att du väljer damen i stället för kungen beror inte på att du vill försöka lura spelföraren utan för att du vill veta vem som har tian. Om du vänder med kungen, kommer Bengt att lågmarkera oavsett om han har tian eller inte; men vänder du med damen kommer han att högmarkera för tian. Det är precis vad du vill.
  På ruter dam kryper Johan från bordet, Bengt lägger femman och Johan trean.

Vad gör du då?


Följde du med? De två ruter som återstår är sexan och tian, och eftersom Bengt hade lagt sin högsta ruter (lågmarkering) om han inte haft tian kan du lugnt räkna med att det är han som har den.
  Alltså vänder du med ruter sju. Om Bengt har tian andra och Johan släpper sticket igen finns det inget ni kan göra, men när sitsen är som nedan går 3 sang en straff.

Sp 10 9 3
Hj K 10 9 4 2
Ru 10 6 5
Kl 6 4
Sp E D 5 Bridgebord Sp K 8 7
Hj D kn 8 6 Hj E 7 3
Ru E 9 8 4 2 Ru 3
Kl 7 Kl E K 10 8 5 2
Sp kn 6 4 2
Hj 5
Ru K D kn 7
Kl D kn 9 3

Johan släppte även den andra rutern, men Bengt vann med tian och fortsatte i färgen. När Johan sedan gick in på handen i spader och godspelade sin klöver kunde du ta straffen med ruter kung.
  Du ser att Johan hade gjort det svårare för er om han tagit för ruter ess med ens. När han sedan spelar spader till kungen och klöver till dig är det inte så lätt att fortsätta med ruter sju, även om Bengt högmarkerat. Har Bengt tian andra i ruter går kontraktet hem med ett övertrick om Johan vågar maska i hjärter, när du genom att ta för dina ruterhonnörer i alla fall ser till att hålla kontraktet nere i jämn hemgång.
  Men om Bengt är på alerten igen, kan han saka så att du vet vad du skall göra även i den situationen.

Ser du vad?


Han skall lägga hjärter tio. Inte som en lågmarkering utan för att berätta om ett udda antal hjärter. När man första gången sakar från en färg är det fråga om en hög- eller lågmarkering, såvida inte partnern vet vad du har i färgen. Det gör du här. Och Bengt vet att du vet. När han sakade spader tio i stället för att hög- eller lågmarkera hjärtern berättade han indirekt om något i den färgen. Men du vet inte ifall han har ett udda eller ett jämnt antal hjärter. Och när han lägger hjärter tio och berättar om ett udda antal, kan du placera Johan med fördelningen 3-3-1-6. Då kan du vända med ruter sju och ta in den straff ni så väl förtjänar.
  Det här var ett svårt resonemang, det skall villigt medges. Men principen att du längdmarkerar när partnern vet vad du har i en färg är så viktig att den förtjänar att komma på pränt.

Kunde Öst ha spelat bättre?


Ja. Att spela ess-kung-hacka i klöver var mindre lyckat av två skäl. För det första berättade det väldigt mycket om sitsen, eftersom Bengt fick möjlighet att saka, och för det andra godspelade det två klöverstick till försvaret. Om Öst i stället släppt runt klöver sju hade du kommit in och vänt med ruter. Men genom att släppa den och även släppa nästa ruter, ställer Johan er inför ett dilemma. Om ni inte fortsätter med ruter, ställer han hemgången i klöver, men spelar ni en ruter till kan han godspela bordets femte ruter och senare maska i hjärter. Då får han sina nio stick.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult