Fyra ess

Steg för steg, 2, 1999

Bridge är ett märkligt spel. Ibland kan man sitta en hel kväll med idel ointressanta händer och inte få ett enda knepigt budläge att ta ställning till, och andra kvällar har man problem på nästan varje giv. Kvällens tävling verkar vara av det senare slaget, för du och Bengt har verkligen fått tänka till ordentligt så här långt. Tyvärr har ni inte alltid kommit ner på fötterna, så de där ankorna ni tävlar om kan ni inte vinna. Men ett halvt kilo kaffe är inte heller fy skam, och med en bra avslutning kan ni slinka in på någon av de lägre prisplatserna.
  På den näst sista rondens första giv är alla i zonen. Du är giv och har fått dessa kort:

    Sp K 9 8 6 3
    Hj 5 4
    Ru K 10 2
    Kl E K 3

Med 13 honnörspoäng är du stark nog för att öppna budgivningen och gör det förstås med 1 spader, en trick i din längsta färg. Väst passar och Bengt svarar 2 ruter. Efter pass från Öst är det du igen.

Vad gör du?


När partnern avger ett obegränsat svarsbud, och därmed tvingar dig att bjuda en gång till, skall du fortsätta att beskriva din hand. Hittills vet Bengt bara att du har minst 13 poäng och att spader är din längsta färg. Nu gäller det att precisera den beskrivningen.
  Styrkemässigt har du en minimal hand och dessutom är din fördelning balanserad. Det betyder att 2 sang är ett tänkbart bud. Dessutom har du fem spader, och har bara lovat fyra, varför även 2 spader är ett tänkbart alternativ. En tredje möjlighet är att tycka att kung tredje i partnerns färg är tillräckligt bra stöd för att höja till 3 ruter.

Vilket alternativ fastnar du för?


3 ruter. Många vill ha fyrkortsstöd för att stödja partnern, men i Modern Standard räcker trekortsstöd bra, speciellt som du har en topphonnör att hjälpa till med.
  Men den springande punkten är att de andra buden är sämre. Klart sämre. Om vi börjar med 2 sang, så har du visserligen en jämn hand, men med bara ess och kungar lämpar sig din hand bäst för färgspel. Dessutom bör du undvika att bjuda sang med två hackor i en objuden högfärg. Om slutbudet blir i sang kommer ju oftast den färgen ut, vilket betyder att partnerns eventuella styrka där kommer på mellanhand. Det är inte bra.
  2 spader är inte bättre. Kung femte är inte mycket att bjuda om, och dessutom döljer du det som partnern mest av allt vill veta: ifall du tycker om hans färg eller inte.
  På 3 ruter svarar partnern 3 spader.

Vad menar han med det?


Han säger att han vill komma till utgång och berättar om trekortsstöd i spader. När du höjer till 3 ruter är det möjligt att du bara har fyra spader, så 3 spader är inte ett försök att förbättra kontraktet. Därför är det logiskt att det är krav.
  Dina spader är inte precis över sig, men de är i alla fall fem till antalet, så du höjer till 4 spader, och tre pass följer.
  Hela budgivningen:

Syd Väst Nord Öst
1 Sp pass 2 Ru pass
3 Ru pass 3 Sp pass
4 Sp pass pass pass

Väst spelar ut hjärter kung och Bengt lägger upp en bra träkarl.

Träkarlen (Nord)
Sp E D 2
Hj 8 7 2
Ru E D kn 6
Kl 9 6 2
Utspel: Hj K Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K 9 8 6 3
Hj 5 4
Ru K 10 2
Kl E K 3

Bengt var svag i hjärter, precis som du, så 3 sang lyckas bara om hjärtern sitter 4-4 eller du slipper hjärterutspel. 4 spader, däremot, är ett kontrakt som har alldeles utmärkta chanser att lyckas. Sitter det normalt, skall försvaret ha två hjärterstick, punkt slut, vilket betyder att du går hem med ett övertrick.
  Men du har spelat tillräckligt mycket bridge för att veta att innan hemgången är säkrad är det för tidigt att sitta och fundera på övertrick. Du vet också att det är bra att lägga upp en plan innan du spelar på i första stick från bordet.

Hur ser den planen ut?


Om försvaret envisas med hjärter, tänker du stjäla tredje gången för att sedan börja dra trumf.
  Så sker också. Öst högmarkerar på hjärter kung, så Väst fortsätter med hjärter dam. Den sticker Öst över med esset, för att fortsätta med hjärter knekt.

Hur tror du hjärtern sitter?


Väst har två eller tre. Om Väst haft fyra eller fler hjärter, hade han vänt med en låg hjärter i andra stick. När han i stället valde damen, utan att ha knekten, har han antingen kung-dam ensamma eller kung-dam-hacka.
  Det betyder att det finns viss risk för överstöld, men att stjäla med esset kan knappast vara rätt, så du stjäl med nian. Om Väst kan stjäla över, är det troligt att du därefter kan dra ut försvarets fyra återstående trumf med ess, kung och dam. Men så sker inte, för Väst bekänner med hjärter sex.
  Du ser ingen anledning att ändra din ursprungliga plan, varför du ger dig på trumfen och spelar spader tre till bordets ess. Båda motståndarna bekänner lågt.

Var tänker du vinna nästa trumfrond?


På handen. Du känner säkert till den gamla tumregeln om "korta handens honnör(er) först". Enligt den borde du fortsätta med spader dam. Anledningen till att du inte följer den är att du då tar bort din sista ingång till bordet utanför ruterfärgen. Och ur sticktagnings- och förbindelsesynpunkt är det likgiltigt var du vinner nästa spaderstick. Sitter trumfen 3-2 drar du ut Öst-Västs sista trumf och begär resten; och sitter den 4-1 har du en trumfförlorare oavsett hur du gör i trumf.
  När du spelar spader två till kungen sakar Väst klöver. Därmed är det inte längre aktuellt med övertrick, när dessa kort återstår:

Träkarlen (Nord)
Sp D
Hj
Ru E D kn 6
Kl 9 6 2
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 8 6
Hj
Ru K 10 2
Kl E K 3

Öst har kvar knekt-hacka i spader, så nu är frågan i stället:

Kan 4 spader gå hem?


Ja. På bordets fjärde ruter kan du ju saka din klöverförlorare, så du skall inte behöva förlora mer än ett stick till.

Finns det, trots det, något att tänka på?


Det gör det. Om du tar ut spader dam och sedan spelar ruter, kanske Öst kan stjäla den tredje gången. I så fall kan du inte längre komma in till bordet och förlorar så småningom ett klöverstick. Då blir det straff i kontraktet.
  Men den trista utvecklingen är lätt att förhindra om du sparar spader dam som ingång till bordet och börjar spela ruter redan nu.
  Sagt och gjort. Efter ruter kung spelar du ruter till esset, då båda försvararna bekänner, men ruter dam stjäl Öst. Efter en kort fundering fortsätter han med – hjärter tio. Mot dubbelrenons. Det hade du inte tänkt på.

Var stjäl du den?


På handen. När motståndarna vänder mot dubbelrenons brukar man tjäna stick på att stjäla på den hand som har minst antal trumf. Att det inte är så här, beror på att Öst då får spader knekt godspelad. Därför måste du stjäla på handen, med en av dina låga trumf.
  Efter stölden spelar du din sista trumf. Spader dam fyller då två funktioner: dels för att dra ut Östs sista trumf, dels som ingång till den höga rutern. 4 spader är hemma.
  Hela sitsen:

Sp E D 2
Hj 8 7 2
Ru E D kn 6
Kl 9 6 2
Sp 5 Bridgebord Sp kn 10 7 4
Hj K D 6 Hj E kn 10 9 3
Ru 9 8 7 4 Ru 5 3
Kl kn 8 7 4 3 Kl D 10
Sp K 9 8 6 3
Hj 5 4
Ru K 10 2
Kl E K 3

Som du ser, var det nödvändigt att spara en trumfingång till bordet. Annars hade du fått vidkännas straff i ett upplagt kontrakt.
  När du öppnar protokollet ser du att +620 är en fyrdelad topp. Två par har gått bet i 4 spader. Och de tre par som spelade 3 sang fick alla gå hem (Väst spelade tydligen ut klöver), men 600 är mindre än 620, så också de paren har ni slått.
  Klöverutspel, ja. Om du fått klöver ut i 4 spader hade du gått bet om du spelat som du gjorde nu. Efter klöver ess, spader ess-kung och två ronder ruter är läget:

Sp D
Hj 8 7 2
Ru D kn
Kl 9 6
Sp Bridgebord Sp kn 7
Hj K D 6 Hj E kn 10 9 3
Ru 9 8 Ru
Kl kn 8 7 Kl 10
Sp 9 8 6
Hj 5 4
Ru 10
Kl K 3

När ruter dam spelas kan Öst stjäla, ta för hjärter ess och spela in Väst i hjärter. En fjärde ruter ger Öst sedan straffen med spader knekt.
  Betyder detta att klöverutspel straffar 4 spader?
  Inte alls. Allt du behöver göra är spela fyra ronder spader från toppen, så att Östs farliga trumf försvinner. Försvaret kan ta hem två hjärterstick, men efter det tar du resten med fyra ruterstick, ess-kung i klöver och din höga trumf.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult