Fyra ess

Steg för steg, 1, 1999

I dag är det tisdag. En alldeles vanlig tisdag, vilket för dig och Bengt betyder partävling på klubben. En alldeles ordinär partävling, där du räknar med att få träffa både de gamla invanda ansiktena och några av dem som gick på nybörjarkursen i höstas. Icke desto mindre ser du fram emot att få spela kort, för i dag skall ni prova två nya konventioner. I helgen träffades ni hemma hos Bengt och övningsbjöd, så ni är laddade till tänderna. Annars är stommen den gamla invanda, med 15-17-sang, femkorts högfärgsöppningar, omvända markeringar och Modern Standard-utspel (11-regeln i sang, 10-12-regeln i trumfspel).
  Era första motståndare är två av klubbens hedersmedlemmar. Sigvard lämnade styrelsen för två år sedan efter att ha varit kassör femton år i sträck, och Jan har varit ordförande sedan 1988. De har båda lagt ner mycket ideellt arbete för klubbens och medlemmarnas räkning. När de dessutom alltid är glada och vänliga, kan man inte annat än tycka om dem. I likhet med er spelar de ett i grunden naturligt system, även om de (med ålderns rätt, som de brukar säga) envisas med att kalla det Culbertson. Den stora skillnaden jämfört med ert är att högfärgsöppningarna bara lovar fyra kort.
  Rondens första bricka är snabbt avklarad. Sigvard och Jan bjuder 1 hjärter – 2 hjärter; 4 hjärter, och i spelet är det bara att stjäla en förlorare på bordet och sedan dra ut trumfen. Tio stick, varken mer eller mindre. Borde vara en medelbricka, men eftersom motståndarna inte kan få in mer på sina kort räknar du med 35-40%.
  Även på den andra brickan är det motståndarna som har korten. Bengt passar i första hand (ingen i zonen), och du leker med tanken på att öppna utspelsvisande i tredje hand med 1 ruter när Sigvard hinner före. Ett par budronder senare är de i 3 sang.

    Sp K 8 7 2
    Hj D 6 3
    Ru K kn 10 3
    Kl 7 4

Hela budgivningen:

Syd Väst Nord Öst
pass 1 Ru
pass 2 Kl pass 2 NT
pass 3 NT pass pass
pass

Vad spelar du ut?
Spader två. Läroböckerna brukar säga att man skall spela ut från sin bästa färg i sang, men ruter är Sigvards öppningsfärg, så chansen att ruter ut är favör är uppenbar. Du har spelat tillräckligt mycket partävling för att veta att ett misslyckat utspel sällan kan repareras, och då ruter ganska ofta är fel, får det bli något annat.
  Även spader kan vara favör, förstås, men i och med att du spelar ut från en fyrkortsfärg, hoppas du kunna godspela kungen och/eller ett eller två längdstick i färgen.
  När träkarlen läggs upp vet du inte ifall utspelet var bra eller dåligt.

Träkarlen (Väst)
Sp E 9 3 Bridgebord
Hj kn 7 4
Ru 8 7
Kl E D 10 9 2
Du (Syd)
Sp K 8 7 2
Hj D 6 3
Ru K kn 10 3
Kl 7 4

Sigvard begär trean från bordet, Bengt tar för damen, och Sigvard lägger femman från handen. När Bengt returnerar spader sex lägger Sigvard tian.

Vet du hur färgen sitter?


Förmodligen. För att vara riktigt säker frågar du Jan vilken färg de öppnar med när de har två fyrkortsfärger. Högfärg i första hand blir svaret. Därmed är det mindre troligt att Sigvard lagt korten listigt från knekt-tia fjärde.

Spelar det någon roll vad du gör?


Kanske. Att Sigvard har spader knekt vet du av första stick, för om Bengt haft dam-knekt i spader hade han spelat på knekten, det lägsta kortet av flera likvärdiga.

Täcker du eller kryper du?


Täcker. Spader ess är ju bordets enda säkra ingång, och om Sigvard har honnör-hacka i klöver kan du se till att den färgen inte ger särskilt många stick åt honom.
  Sigvard tar för esset, funderar ett tag och spelar sedan spader till knekten, då Bengt bekänner med fyran. Sedan följer klöver knekt. Du längdmarkerar med fyran (visande ett jämnt antal klöver), bordet lägger tvåan och Bengt bidrar med åttan.

Hur tror du färgen sitter?


Bengt håller upp kungen. Visst skulle Sigvard kunna ha klöver kung själv, men det faktum att han gjorde sig omaket att gå in på handen i spader för att spela klöver mot bordet antyder att han slår en mask och alltså inte har kungen.

Hur många klöver har Bengt? Två, tre eller fyra?


Du kan inte vara säker, men tre är en bra gissning. Bengt bekände ju med åttan, och eftersom högt-lågt är en längdmarkering för udda antal, lutar det åt kung tredje. Om Bengt haft kung fjärde hade han lagt sin lägsta klöver första gången (för att hjälpa dig med korträkningen), och om han haft kung-hacka är det inte säkert att han haft nerver att släppa.
  När Sigvard fortsätter med klöver till damen får du bekräftelse på vad du hela tiden misstänkt, för Bengt sticker med kungen och returnerar ruter sex. Sigvard lägger tvåan och du kommer in på tian.

Hur sitter rutern?


Sexan är antingen toppen-av-ingenting från två eller tre hackor, eller ett drag från D96 eller E96. Är det det förstnämnda, skall du låta rutern vara, men har partnern en honnör i färgen, går det bra att fortsätta med rutern.

Är det en gissning vad du skall göra?


Nej då. Du har ju en hög spader att ta för, och på den får partnern möjlighet att hjälpa dig genom att saka ett kort.
  På spader åtta lägger bordet hjärter fyra, Bengt sakar ruter fem och Sigvard sakar hjärter två. Ni har nu tagit fyra stick och behöver ett till för straff.

Vet du nu hur rutern sitter?


Ja. Bengts andra ruter var ju lägre än den första, så han har inte dragit i färgen utan spelat dem uppifrån för att säga att "den här färgen har jag inget vidare i".
  Situationen är nu denna:

Träkarlen (Väst)
Sp Bridgebord
Hj kn 7
Ru 8
Kl E 10 9
Du (Syd)
Sp
Hj D 6 3
Ru K kn 3
Kl

Eftersom du vet att Sigvard sitter och kniper på ess-dam i ruter, är du så illa tvungen att vända med hjärter.

Vilken väljer du?


Från honnör tredje är det normalt att vända lågt, men i det uppkomna läget är damen rätt kort. Sigvard har hittills bara visat två knektar (i spader och klöver), och om du till dem lägger ess-dam i ruter, kommer han upp till 8 hp. Det räcker inte för att öppna budgivningen, så han måste ha en hjärterhonnör därtill.

Kan han ha båda?


Nej. Med ess-kung i hjärter till de 8 hp du vet att han har, kommer han upp i 15 hp. Då hade han öppnat med 1 sang, inte 1 ruter. Därför vet du att Bengt har hjärter ess eller kung, och att ni så småningom skall få ett stick till.

Men varför vända med hjärter dam?


Därför att spelföraren kommer att ta hem tre klöverstick och tvinga er att saka. Det är då klokt om ni kan fördela era håll, så att ni bevakar var sin färg. Eftersom du är ensam om att gardera rutern, gäller det att få över hjärterhållet till partnern.
  Om du i stället vänder med hjärter tre går kontraktet hem, eftersom hela sitsen är denna:

Sp D 6 4
Hj K 9 8 2
Ru 6 5 2
Kl K 8 5
Sp E 9 3 Bridgebord Sp kn 10 5
Hj kn 7 4 Hj E 10 5
Ru 8 7 Ru E D 9 4
Kl E D 10 9 2 Kl kn 6 3
Sp K 8 7 2
Hj D 6 3
Ru K kn 10 3
Kl 7 4

Sigvard lägger lågt från bordet, och om han inte skall få hemgången direkt med hjärter tio måste Bengt offra sin kung. Efter hjärter ess och tre klöverstick kommer du trångt till:

Sp
Hj 9 8
Ru 2
Kl
Sp Bridgebord Sp
Hj kn Hj 10
Ru 8 Ru E D
Kl 9 Kl
Sp
Hj D
Ru K kn
Kl

På klöver nio sakar Bengt och Sigvard hjärter, man vad gör du? Svaret är att det inte spelar någon roll. Du är ensam om hållen i de röda färgerna och måste gå ifrån ett av dem.
  Men om du i diagrammet ovan har hjärter sex kvar i stället för damen och Bengt hjärter kung i stället för åttan, kan du utan problem saka hjärter. Då straffas 3 sang eftersom du och Bengt bevakar var sin färg.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult