Fyra ess

Steg för steg, 4, 1998

Höstsäsongen har börjat, och i kväll träffar du Bengt nere på klubben som vanligt. Det är oktobersilver, och ni vill förstås vara med och kämpa om mästarpoäng av litet ädlare valör än vanligt.
  Bengt undrar om ni skall använda de där nya dubblingarna som ni pratat om, men du känner dig litet osäker och ber att få vänta tills nästa gång. Strax därefter är det dags att börja, och ni bänker er som Nord-Syd vid bord fem, där ni får möta ett par utifrån, två medelålders män, som hälsar artigt och lägger fram ett deklarationskort som i mångt och mycket påminner om ert, d.v.s. Modern Standard, 15-17-sang och svaga två-öppningar.
  Därmed är det dags för tävlingens första bricka. Väst är giv och alla är i zonen. Du sitter Syd, som vanligt, och har fått dessa kort:

    Sp K 8 7 2
    Hj 9 8 6 4
    Ru K 6 5
    Kl E 3

Väst öppnar med 1 sang och två pass följer.

Har du något att tillägga?


Nej. När motståndarna stannar så lågt, vet du att partnern har åtminstone 6-7 hp. Det betyder att det kan vara rätt att balansera, bjuda med sämre kort än om du agerat i andra hand, direkt efter öppningsbudet. Dina 10 hp är i och för sig inte för litet för ett bud, men du har trist fördelning och klena färger. Tumregeln är att du antingen skall ha bättre fördelning (kanske 5-4-3-1 eller en sexkortsfärg) eller bättre styrka när du balanserar mot 1 sang.
  Därför passar du.
  Bengt spelar ut hjärter tre, enligt 11-regeln, och träkarlen läggs upp.
Hj 3
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp D 10 9 3
Hj D 5
Ru kn 10 2
Kl K 8 6 5
Du (Syd)
Sp K 8 7 2
Hj 9 8 6 4
Ru K 6 5
Kl E 3

Verkar utspelet bra?
Kanske. Att Bengt startat i en av dina längsta färger är ett gott tecken, men att du inte har någon honnör att hjälpa till med är ett minus. Är utspelet från en fyrkortsfärg är det bara favör om Bengt har ess-knekt småfjärde; och är det från en femkortsfärg är det bara favör om Väst har ess-knekt punkt. I alla andra fall har ni börjat godspela stick i er gemensamma färg.

Tror du att ni kan straffa kontraktet?


Troligen inte. Bordet har så mycket som 8 hp, vilket betyder att anfallssidan har 23-25 hp tillsammans. Det ger för det mesta minst sju stick i sang. Men konstigare saker har hänt vid bridgebordet, så än är det för tidigt att ge upp.
  Det som talar till er fördel är att ni verkar ha startat med en bra färg, och därmed ligger före i kapplöpningen om att komma först till sju stick.
  Spelföraren funderar ett tag och begär sedan hjärter fem från bordet.

Vad gör du?


Spelar på åttan. Om du spelat ut färgen, hade du valt nian, det högsta av två likvärdiga kort, men när du spelar på i tredje hand känner du säkert till att du skall välja det lägre kortet i sekvensen.
  Väst vinner sticket med knekten och fortsätter med spader ess, då knekten kommer från Bengt. När Väst spelar en spader till sakar Bengt ruter nio, lågmarkering. Eftersom Väst har fyra spader, precis som du och bordet, verkar det vara poänglöst att hålla upp.

Tar du därför sticket?


Nej. Att hålla upp innebär inte att du försvårar för spelföraren att godspela spadersticken, men kanske kan du göra det svårare för honom att komma åt dem.
  Därför låter du bordet vinna sticket med damen, men när Väst envisas med spader tio tar du.

Nu då?


Att du skall fortsätta med hjärter, partnerns utspelsfärg, är uppenbart. När du gör det, är det praxis att du returnerar ditt högsta kort om du har två kort kvar eller en sekvens i toppen (med K1092, t.ex. spelar du på kungen och returnerar sedan tian), annars ditt ursprungliga fjärde kort uppifrån.
  Här väljer du alltså hjärter fyra, för att visa längden för partnern.
  Väst bekänner med kungen och Bengt sticker med esset. Han fortsätter med hjärter två, bordet sakar klöver, du spelar på nian och även Väst sakar klöver.

Har läget förändrats?


Ja. Eftersom utspelet var från ess femte, har ni plötsligt sex säkra stick och chans till ett sjunde, för Väst kommer att få problem att saka på hjärterronderna.

Vad krävs för bet?


Att Bengt har klöver dam. När han lågmarkerade rutern med nian, kunde du placera Väst med ess-dam i den färgen. Därmed kan sangöppnaren få ihop 15 hp även utan klöver dam.
  Du fortsätter med din sista hjärter, då spelföraren återigen sakar klöver från båda händerna. På den sista hjärtern lägger bordet och du ruter, medan Väst efter moget övervägande sakar spader.

Förstår du nu varför det var bra att hålla upp spader kung?


Ja. Väst har inte fler spader på handen och kan därför inte komma åt spader nio, som är hög. Om du däremot tagit för spader kung med det samma, hade han haft två spader kvar, och då kunnat saka en utan problem.
  Situationen ser nu ut så här:

Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp 9
Hj
Ru kn 10
Kl K 8
Du (Syd)
Sp 8
Hj
Ru K 6
Kl E 3

Bengt verkar ha räknat ut precis hur det sitter, för utan längre fundering vänder han med klöver dam. Du sticker kungen med esset och spelar en klöver till, och även om Väst vinner det sticket med knekten skall ni ha ett stick till, eftersom han inte längre kan maska ut ruter kung.
  Hela given:
Sp kn
Hj E 10 7 3 2
Ru 9 8 7 4
Kl D 10 7
Sp E 6 5 4 Bridgebord Sp D 10 9 3
Hj K kn Hj D 5
Ru E D 3 Ru kn 10 2
Kl kn 9 4 2 Kl K 8 6 5
Sp K 8 7 2
Hj 9 8 6 4
Ru K 6 5
Kl E 3

Innan Bengt tog för sin sista hjärter var situationen denna:

Sp
Hj 7
Ru 8 7
Kl D 10 7
Sp 6 Bridgebord Sp 9
Hj Hj
Ru E D 3 Ru kn 10 2
Kl kn 9 Kl K 8
Sp 8
Hj
Ru K 6 5
Kl E 3

När hjärter sju spelades var spelföraren tvungen att saka ruter från bordet. Om han sakat ruter från handen också, hade Bengt vänt med ruter, och så hade spelföraren så småningom fått spela klöver själv. Då hade ni fått två stick i den färgen.
  När han sakade spader sex fanns två vinnande försvar. Det som Bengt valde (klöver dam) var det elegantaste, men ruter hade gått lika bra, för när du täcker med kungen kan spelföraren inte komma åt alla sina stick. Däremot hade det inte gått att vända med en låg klöver, för om spelföraren gissar rätt och lägger åttan från bordet kommer han åt att maska ut ruter kung oavsett om du tar eller kryper.
  "Fint att du höll upp spader kung", säger Bengt. "Om du inte gjort det hade spelföraren haft råd att saka en spader i slutläget utan att förlora förbindelsen till bordet."

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult