Fyra ess

Steg för steg, 3, 1998

Trots att den gångna sommaren varit den sämsta i mannaminne kan du inte klaga. Dåligt väder är ofta detsamma som tillfälle till inomhusaktiviteter, så i år har du spelat mer bridge än på många, många år. Och i dag är det avslutning på klubbens sommarbridgesäsong. Det är barometer och alla par garanteras pris. Föga överraskande har nästan hela klubben kommit hit.
  Fram till kaffepausen har det gått upp och ner. På en bricka var du och Bengt ensamma om att hitta en fin slam, men så satt trumfen 4-0. I stället för en topp blev det en botten. Visst kan bridge vara ett orättvist spel ibland, men ni har också haft er beskärda del av turen, så just nu ligger ni på sjunde plats. Men det är inte långt upp till täten, så med en bra avslutning har ni till och med chans att vinna. Du ställer bort kaffebrickan och när tävlingsledaren beordrar "byte!" upptäcker du att era motståndare redan sitter vid bordet: Agnes och Henrik. Det är ett rutinerat par, men i dag går det inget vidare för dem. De hoppas det skall gå bättre efter kaffet, men personligen hoppas du att de inte lyckas vända den negativa trenden just nu...
  Du tar en snabb titt på deras deklarationskort och noterar vad du redan visste: att de spelar en enkel form av Precisionsklövern, precis som de gjort de senaste fem åren.
  På rondens första bricka är båda sidor i zonen. Som Syd tar du upp en ordinär, jämn hand.

    Sp 7 6 4 2
    Hj K kn 7 2
    Ru D 8 2
    Kl kn 3

Bengt passar i första hand och Agnes öppnar med 1 spader. I och med att de reserverar öppningsbudet 1 klöver för alla händer med minst 16 hp, vet du att hon har maximalt 15 hp. Dessutom lovar hon fem eller fler spader.
  Du passar och Henrik svarar 1 sang. Det alerterar Agnes, för att informera er om att det är ett bud med en speciell innebörd, men Bengt verkar inte intresserad och passar utan att fråga. Agnes återbjuder 2 ruter, och även det alerteras. Efter pass från dig hoppar Henrik till 3 spader, som Agnes höjer till 4 spader.
  Hela budgivningen:

Syd Väst Nord Öst
pass 1 Sp
pass 1 NT pass 2 Ru
pass 3 Sp pass 4 Sp
pass pass pass

Innan du spelar ut förhör du dig om de olika budens betydelser och får veta att 1 sang var krav för en rond; 2 ruter skulle kunna vara en trekortsfärg (med fördelningen 5-3-3-2) och 3 Sp var invit till utgång med precis tre spader och 10-12 hp.

Vad spelar du ut?


I din ungdom fick du lära dig att spela ut från en stark färg för att försöka trumfmatta spelföraren när du hade fyra trumf. Om den teorin stämmer bör du alltså spela ut hjärter. Men så drar du dig till minnes att Anders Wirgren skrivit att man sällan lyckas trumfmatta spelföraren när man bara har hackor i trumf. Och så sent som i förra veckans tävling fanns en giv som styrkte den tesen. Det kommer du också ihåg. Därför väljer du att spela ut spader två. Blir det fel, vet du vem du skall skylla på.

Träkarlen (Väst)
Sp kn 10 8 Bridgebord
Hj E 10 8 4 3
Ru 6
Kl K D 7 2
Du (Syd)
Sp 7 6 4 2
Hj K kn 7 2
Ru D 8 2
Kl kn 3

Verkar utspelet bra?
Ja. Bordets singelruter tillsammans med spelförarens annonserade längd i den färgen betyder att Agnes på sin höjd kan stjäla två ruter på bordet.
  Agnes begär knekten och sticker Bengts dam med esset. Efter en kort fundering tar hon för ruter ess, då Bengt bekänner med trean. Eftersom ni spelar med omvända längdmarkeringar ser det ut som om Bengt försöker visa att han har ett jämnt antal ruter.

Vad vet du om Agnes' fördelning?


En hel del. Bengt bekände ju i första stick, så att hon har precis fem trumf är klart. Och av Bengts markering i ruter skall hon också ha ett udda antal ruter: tre eller fem.
  Efter ruter ess stjäl Agnes ruter fyra på bordet, tar ut hjärter ess och stjäl en hjärter på handen. I och med det vet du faktiskt precis vilken fördelning Agnes har.

Vilken då?


5-1-5-2. Innan Agnes stal hjärter på handen skulle hon kunna ha haft tre ruter. Det kan hon inte längre. Fem spader och precis en hjärter betyder att hon har sju kort i lågfärgerna, och med tre ruter och fyra klöver hade hon återbjudit 2 klöver, inte 2 ruter.
  Därför måste hon ha fem ruter.
  Och hela handen blir: fem spader (vet vi), en hjärter (vet vi), fem ruter (slutsats dragen av Bengts längdmarkering i ruter) och två klöver. Agnes har ju precis tretton kort, och om elva av dem inte är klöver, måste resterande två (13-11) vara klöver.
  Det är inte säkert att du har någon större nytta av att veta allt detta på den här given, men en annan gång kan det vara mycket viktigt. Att så ofta som möjligt försöka räkna ut spelförarens fördelning är därför en bra vana att tillägna sig.
  Nog om detta. Efter hjärterstölden stjäl Agnes en ruter till och spelar därefter klöver kung från bordet. Bengt sticker med esset och funderar ett tag.

Tror du att ni kan straffa kontraktet?


Kanske. Allt beror på vem som har ruter kung, men som spelet gått tyder mycket på att Bengt har den. I så fall skall ni ha fyra stick, under förutsättning att han tar ut den så att du får kasta din sista klöver. När ni sedan övergår till att spela hjärter kan Agnes bara få för sina kvarvarande trumf.
  Nu kommer Bengts kort – och det är ruter kung. Vad fint! Du sakar förstås klöver knekt, men nu börjar Bengt fundera igen. Han inser förstås att du inte har fler klöver och undrar om det kan vara bra att ge dig en klöverstöld. Du hoppas innerligen att han inte gör det, för i så fall kan Agnes stjäla din vända, trumfa ut och ta för sin höga ruter. Tio stick.
  Men du behöver inte oroa dig. Bengt fortsätter med hjärter dam, och i sinom tid kan ni skriva in en straff i protokollet.
  Hela given:

Sp D
Hj D 9 5
Ru K 10 9 3
Kl E 10 8 5 4
Sp kn 10 5 Bridgebord Sp E K 9 8 3
Hj E 10 8 4 3 Hj 6
Ru 6 Ru E kn 7 5 4
Kl K D 7 2 Kl 9 6
Sp 7 6 4 2
Hj K kn 7 2
Ru D 8 2
Kl kn 3

Med alla kort synliga är det lätt att konstatera att 4 spader hade gått hem om Agnes spelat klöver i andra eller tredje stick. Men hon var rädd att klöver ess satt fel och att ni kunde spela en trumf till. Då hade det bara blivit en ruterstöld på bordet. Å andra sidan hade hennes spelplan lett till målet om trumfen suttit 3-2 eller om hon lyckats få hem det där klöversticket, så dåligt spelat var det verkligen inte.
  Så här såg det ut när Bengt var inne på klöver ess:

Sp
Hj D
Ru K
Kl 10 8 5 4
Sp Bridgebord Sp K 9 8
Hj 10 8 4 Hj
Ru Ru kn 7
Kl D 7 2 Kl 9
Sp 7 6 4
Hj K kn
Ru
Kl kn

Att vända med klöver eller hjärter fungerar inte, för då får Agnes fyra stick till: tre i trumf samt klöver dam. Det var alltså nödvändigt att han tog för ruter kung, så att du kunde saka klöver knekt. Men även efter det är det lätt att tänka fel. Det är ju så närliggande att ge dig en klöverstöld. Men Bengt hade också räknat ut Agnes' fördelning och insåg att om han spelade hjärter så kunde Agnes bara få för sina trumf.
  "Fint utspel", berömmer Agnes. "Om du börjat med hjärter hade jag tagit för esset och spelat klöver kung. Då hinner jag stjäla två ruter på bordet och hämta hem det där klöversticket innan det är för sent."
  Lustigt för resten att när du valde att spela ut trumf för att ta bort stölder, så straffade ni kontraktet genom att trumfmatta spelföraren, men om du försökt trumfmatta henne, d.v.s. spelat ut hjärter, så hade kontraktet gått hem. Ibland är bridge ett fascinerande spel!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult