Fyra ess

Steg för steg, 4, 1997

I kväll är det fredag – och hemmabridge. Det är inte så ofta det blir av, men det brukar vara mycket trevligt, speciellt som Bengt plockat fram ett gammalt nummer av Svensk Bridge och lovat laga till varm pastasallad à la Sven Lindvall. Övriga inbjudna är Jenny och Christian, ett ungt par som inte spelat så länge, men som är mycket trevligt. När du kommer till Bengt strax före sju är alla redan där, så spelet kan börja. Ni drar lott om partners och du får Christian på din lott (men innan kvällen är slut skall du ha spelat även med Jenny och Bengt). Ni kommer alla överens om att bjuda enligt Modern Standard.
  På den första given är du Syd och giv. De här korten får du:

    Sp E K 9
    Hj K 10 6 4
    Ru 5
    Kl K D 9 6 3

Vad bjuder du?


1 klöver. Visserligen spelar ni med 15-17-sang, men för att öppna med 1 sang skall du ha jämn fördelning, och 5-4-3-1 är inte det. Därför väljer du en trick i din längsta färg.
  Jenny passar, Christian svarar 1 ruter, och Bengt passar.

Vilket blir ditt andra bud?


1 hjärter. Du fortsätter förstås beskrivningen av din hand. Eftersom man i Modern Standard öppnar med hjärter i första hand med 4-4-fördelning vet Christian att du har minst fem klöver och minst fyra hjärter, eller möjligen fördelningen 4-4-1-4. Med 15 hp och en singelton har du en bra öppningshand, men tillräckligt stark för ett hopp till 2 hjärter är du inte. För det krävs ungefär ett ess till.
  Efter pass från Jenny fortsätter Christian med 1 spader.

Vad menar han med det?


När tre färger är bjudna och svarshanden i den andra budronden bjuder den återstående färgen är det i Modern Standard (och i många andra system också) fråga om den så kallade fjärde färg-konventionen.
  När Christian bjuder fjärde-färg säger han att han är tillräckligt stark för att tro på utgång, men att han inte kan beskriva sin hand med ett naturligt bud – antingen för att de naturliga buden inte passar in, eller för att han är för stark för ett sådant bud. Genom att avvakta med ett bud i den objudna färgen hoppas han få hjälp av dig att bestämma vad som skall spelas.

Men vad bjuder du på 1 spader?


2 sang. När partnern kräver med fjärde-färg vill han ha nya upplysningar från dig, både beträffande styrka och fördelning. Med minimum återbjuder du på låg nivå, med tillägg på en högre. 15 hp är utan tvekan tillägg, så med ditt goda håll i den objudna färgen (fjärde färgen) hoppar du till 2 sang.
  Stopp där! Skrev jag inte nyss att man skulle ha en jämn hand för att bjuda sang?
  Jo, när det gällde öppningsbudet 1 sang och återbudet 1 sang efter svarshandens en-över-en. Här har du redan hunnit tala om för partnern att du inte har en jämn hand. Att du bjuder sang nu betyder att du har håll i den objudna färgen (fjärde färgen), och att du gör det med hopp säger att du har mer än en minimal öppningshand.
  Christian höjer till 3 sang, och så är det du igen.

Har du något att tilägga?


Nej. Du har fortfarande ingen aning om vad Christian har, men efter dina tre första bud har han en bra bild av hur din hand ser ut. Därmed är det Christian som bestämmer, och han har bestämt att 3 sang skall spelas. Det kan tänkas att han är så stark att han funderade på att slaminvitera, men han kan lika gärna ha en minimal hand, så att 3 sang blir tungspelat.
  Därför passar du, och hela budgivningen ser ut så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Ru pass
1 Hj pass 1 Sp pass
2 NT pass 3 NT pass
pass pass

Att Jenny spelar ut den objudna färgen är inte överraskande. Det är spader tre enligt 11-regeln (fjärde kortet uppifrån).

Christian (Nord)
Sp 10 6 5
Hj D 2
Ru K D 9 7 2
Kl E kn 8
Sp 3 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E K 9
Hj K 10 6 4
Ru 5
Kl K D 9 6 3

Det verkar som om ni hittat ett bra kontrakt. Det enda alternativet är 5 klöver, men när man som ni har bara åtta trumf och dubbelhåll i alla färger är 3 sang nästan alltid rätt utgång.

Hur tror du spadern sitter?


Det troliga är att Jenny dragit för en fyr- eller femkortsfärg, men det är möjligt att hon – i brist på bättre – spelat ut en hacka från honnör tredje. Det kan till och med vara så att trean är hennes högsta spader, att det är ett toppen-av-ingenting-utspel från 32.

Hur många spaderstick räknar du med att få?


Förmodligen bara två. Men om Jenny dragit för dam-knekt, eller om Bengt har båda honnörerna, får du tre.
  För att se om det är det förstnämnda, kan du lika gärna prova med tian, men tyvärr: Bengt täcker med knekten.

Vad gör du?


Ibland är det rätt att hålla upp trots att man har dubbelhåll i en färg, men här har du ju en gaffel, så att bara Bengt kan spela färgen. Därför skall du ta sticket. Dessutom är det inget som hindrar att Bengt har damen, så att du kan få ett extra spaderstick med hjälp av en mask.

Hur fortsätter du sedan?


Håll med om att det ser lätt ut. Du har ju sju säkra stick i de svarta färgerna och kan godspela minst ett stick i var och en av de röda färgerna. När det ser lätt ut är det inte dumt att fråga sig om något kan gå snett.

Kan det det?


Eventuellt. Faran är att Jenny har dam femte i spader och ett ess. Om du då spelar ruter och Bengt kan sticka bordets kung, returnerar han sin sista spader, så att Jennys spader är godspelad innan du får ditt hjärterstick. Och när du försöker godspela det, tar hon för esset och hämtar straffen i spader.
  Lika illa kan det gå om du börjar med en hjärter till damen – för då har Bengt förstås hjärter ess och Jenny ruter ess.
  Det verkar således som om du måste gissa vilket ess Jenny kan ha. Tror du ruter, skall du spela ruter; och tror du hjärter, spelar du hjärter. Vilken färg skall du gå på?

Eller går det att undvika gissningen?


Ja. Men det är inte så lätt att se, och många duktiga spelare skulle säkert missa det. Eftersom du har en gaffel i spader, har du inget emot att Jenny kommer in, men du vill ogärna att Bengt kommer in innan de nio sticken är godspelade.
  Vi har tittat på två olika sätt att godspela ett stick i en av de röda färgerna: ruter mot bordet och hjärter mot bordet.

Finns det ett tredje?


Ja. Du kan spela en av färgerna från bordet. Att spela ut ruter kung från bordet är ingen skillnad jämfört med att spela en hacka till kungen, och på samma sätt är det om du spelar ut hjärter dam, men det finns en sista möjlighet: Du kan gå in på bordet i klöver och spela hjärter två mot handen.

Vad tycker du om det?


Låt oss se vad som kan hända. Om Bengt lägger en hacka spelar du på kungen. Vinner den sticket är det du som har rätten att spela ut, och du godspelar då ditt nionde stick i ruter innan försvaret fått chansen att slå bort ditt sista spaderhåll. Och om Jenny sticker hjärter kung med esset, är det hon som är inne. Spadergaffeln är då skyddad, och oavsett vad Jenny vänder med kan du fixa ditt nionde stick i ruter.
  Det verkar alltså inte så dumt att spela hjärtern så.

Men vad händer om Bengt har hjärter ess och går upp med?


Inga problem. Visserligan kan försvaret godspela spadern och ha ruter ess kvar, men då behöver du inget ruterstick, eftersom du får två stick i hjärter. Här använder ju Bengt hjärter ess för att sticka hjärter två med, medan han i det förra fallet stack hjärter dam. Den skillnaden är värd precis ett stick.
  Följaktligen spelar du i andra stick klöver tre till knekten och fortsätter med hjärter två. Bengt lägger femman, du kungen och Jenny sticker med esset. Efter en liten fundering fortsäter hon med hjärter tre, då Bengt lägger sjuan.
  Du är nu uppe i åtta stick och kan lätt godspela ditt nionde i ruter.

När skall du göra det?


Nu! Givetvis gör du inte felet att ta hem klöversticken först, för då kommer du inte åt ditt ruterstick. Har du klöver ess kvar på bordet, gör du det.
  När du fortsätter med ruter kung sticker Bengt med esset och fortsätter med hjärter nio. Det här har vi kanske inte tänkt på.

Vad gör du?


Täcker med tian. Om Jenny har knekten, kan hon ta högst ett hjärterstick till, och sedan är resten ditt.
  I verkligheten sakar Väst en klöver, så det hela slutar med ett övertrick när hela sitsen är denna:

Sp 10 6 5
Hj D 2
Ru K D 9 7 2
Kl E kn 8
Sp D 8 7 3 2 Bridgebord Sp kn 4
Hj E 3 Hj kn 9 8 7 5
Ru 8 6 4 Ru E kn 10 3
Kl 10 5 2 Kl 7 4
Sp E K 9
Hj K 10 6 4
Ru 5
Kl K D 9 6 3

Som du ser, försökte Bengt lura dig i slutläget. Om du krupit på hjärter nio (i hopp om att Jenny skulle ha knekten singel kvar) hade han tagit straffen med två hjärterstick till. Men så lättlurad var du inte.
  När de röda essen satt så här, hade det gått lika bra att spela hjärter mot damen i andra stick, men då hade kontraktet gått hem för att du gissade bra, inte för att du spelade bra.
  Kanske har du undrat över varför vi offrade spader tio i första stick. Svaret är att det var ett sätt att försöka mörklägga sitsen för försvaret. Om du i stället lagt en hacka och stuckit Bengts knekt med kungen, hade Jenny vetat att du haft kvar esset och nian. Hon undviker då att spela upp i din gaffel. Men när du spelade på tian och stack Bengts knekt med kungen, visste inte Jenny om det var riskfritt att spela spader från hennes håll – eftersom hon inte visste var nian fanns. Den här gången spelade det ingen roll, men en annan gång kanske det gör det. Lägg därför denna lilla duperingsmanöver på minnet.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult