Fyra ess

Steg för steg, 1, 1997

I dag är det tisdag. Egentligen skulle du sitta hemma och lära dig det där nya ordbehandlingsprogrammet, som du fått på jobbet. Din ordinare partner Bengt är ju bortrest, så för en gångs skull hade du tänkt utebli från tisdagsbarometern. Men så ringde Ellen i går...
  När du började spela tävlingsbridge för sexton år sedan, och med bävande hjärta stegade in i klubblokalen, var det den då 55-åriga Ellen som tog hand om dig och verkligen såg till att du kom in i gemenskapen. Utan henne, hade din bridgekarriär förmodligen blivit kort. Visserligen blev du aldrig den stjärna du hoppades bli, men trevligt har det alltid varit på klubben, mycket tack vare Ellen.
  Den här tisdagen hade också hennes partner godkänt förhinder (en dotter skulle visst gifta sig), så Ellen föreslog att ni skulle bilda par. Det hade du inget emot. Varför sitta hemma och jobba när man kan kila ner på klubben och spela bridge!
  Ni träffas en timme innan spelet för en bit mat och en smula systemsnack. Ni kommer snabbt överens om att bjuda enligt Modern Standard, spela ut enligt 11-regeln och använda omvända markeringar.
  Ert spel har fungerat hyggligt innan kaffepausen. Ni ligger just nu femma (av 28 par), men det är jämnt både uppåt och neråt, så en bra rond kan innebära att ni går upp i ledningen, en dålig att ni ramlar till tolfte plats.
  När det är dags att återuppta spelet, får ni möta ledarparet. Ellen ger dig en snabb blinkning och du förstår vad hon menar. Nu gäller det!
  På rondens första giv har du fått dessa kort (ingen sida i zonen):

    Sp E 8 7 2
    Hj K 5
    Ru E D 10 2
    Kl kn 8 7

Med Bengt som partner hade du öppnat med 1 ruter, eftersom ni har femkorts högfärgsöppningar på repertoaren, men nu gäller Modern Standard, så 1 spader får det bli. Väst kliver in med 2 klöver, Ellen höjer till 2 spader, och Öst passar. Med din minimiöppning passar även du, men det gör inte Väst. Efter en kort fundering bjuder han 3 klöver, som passas fram till dig. Du har då ett typiskt partävlingsproblem: passa, bjuda över eller dubbla?

Vad bjuder du?


Dubbelt. Med en jämn hand och bara fyra spader är det fel att ge sig upp på 3-läget när nu inte partnern ville det, så valet står mellan pass och dubbelt. I fyrmanna eller robber hade du passat. Visserligen har du fina försvarsvärden och hoppas på straff i 3 klöver, men eftersom 3 klöver dubbelt är utgång, är det alldeles för riskabelt att dubbla med så dålig trumf. Du kan knappast hoppas på mer än en eller två straff, så vinsten (+300 i stället för +100, eller +100 i stället för +50) är för liten i förhållande till förlusten (-470 i stället för -110).
  I partävling är det annorlunda. Om ni kunnat spela hem 2 spader, vilket verkar troligt, kanske en eller två odubblade straff(ar) är otillräcklig kompensation för de +110 ni gått miste om. Det må bära eller brista, men eftersom ni möter ledarparet tar du mod till dig och dubblar.
  Tre pass följer. Ellen spelar ut klöver sex, och träkarlen läggs upp:

Kl 6
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp kn 6
Hj E 9 7 3
Ru kn 7 6 5 3
Kl D 2
Syd (Du)
Sp E 8 7 2
Hj K 5
Ru E D 10 2
Kl kn 8 7

Hur ser det ut?
Svårt att säga. Utspelet avslöjar att Väst har ess-kung i klöver, och till det lär han alldeles säkert ha antingen ruter kung eller spader kung. Den första frågan är hur många trumf han har.

Hur många tror du?


Sex. Väst har bjudit klövern två gånger, så han har inte fem; och om han haft sju hade Ellen haft singel. Då hade hon knappast passat på 3 klöver. Med fyra spader hade hon bjudit 3 spaderp, och i annat fall hade hon haft en femkortsfärg att introducera. Därför kan du räkna till sju säkra stick för spelföraren.
  Väst lägger lågt på utspelet och sticker din knekt med esset, för att fortsätta med trumf till damen, då Ellen bekänner med femman. I nästa stick följer överraskande spader knekt.

Vad gör du då?


Tar för esset. Vid första anblicken ser det ut som om spelföraren tänker slå en mask, och att du därför skall krypa i hopp om att han gissar fel. Det är emellertid ett felaktigt resonemang.

Varför?


Därför att du kan placera Väst med tre eller fyra spader. Den enda gång det är viktigt att ducka (och hoppas Väst gissar fel) är när han har kung-tia punkt. Har han det, har Ellen dam femte i stöd. Då hade hon säkert bjudit 3 spader hellre än spelat försvar. Vidare finns det en sits då du måste ta esset för att inte förlora stick.

Vilken sits är det?


När Väst har dam tredje i spader. Om han lurar dig att lägga lågt kan han senare spela upp mot damen och få ett spaderstick, när han inte får ett enda om du "täcker honnör med honnör".
  Du sticker alltså med spader ess och ser Väst lägga trean, Ellen fyran.

Hur sitter spadern?


Ellen bekände med den lägsta utestående spadern, så hon bör ha fyra. Det är dock inte helt säkert, för om hon har honnör tredje och mellankortet är högt, t.ex. K93 eller D103, kanske hon inte har råd att längdmarkera ärligt.

Vad spelar du därnäst?


Spader två. Det finns ingen anledning att ge sig på de andra färgerna, så du kan lika gärna fortsätta med spadern. Du väljer då tvåan, för att berätta för Ellen att du bara hade fyra spader. Om du haft fem, hade du returnerat en högre spader. Din vända kan alltså liknas vid en längdmarkering: du vänder lågt från ett ursprungligen jämnt antal, högt från udda.
  Spelföraren lägger damen, men Ellen sticker med kungen och fortsätter med spader tio. Ruterhacka från bordet, sjuan från dig och femman från Väst. På spader nio sakar bordet en ruter till och Väst stjäl (han hade dam tredje – så du har redan gjort något bra). Han drar ut din sista trumf med kungen, då Ellen lågmarkerar rutern med nian. I nästa stick spelar han ruter kung, som du förstås tar med esset.

Vad gör du sedan?


I det här läget vet du Västs hela fördelning. Att han har sex klöver, tre spader och en ruter är klart, så för att få ihop tretton kort måste han tre hjärter. Därmed finns det ett hundraprocentigt sätt att straffa kontraktet.

Ser du hur?


Om du vänder med ruter dam godspelar du visserligen bordets knekt, men eftersom Väst har tre hjärter kvar måste du få för hjärter kung.

Skall du alltså spela så?


Det beror på vad du tror att en dubblad ozonsstraff är värd. 2 spader ser ut att gå hem på er ledd, och om det kontraktet spelats på de flesta bord, får ni en dålig poäng för +100 jämfört med majoritetens +110.

Men finns det någon chans till två straff?


Ja. Om partnern har dam-tia eller dam-knekt i hjärter, är det riskfritt att vända med den färgen. Men det finns också en risk att hjärtervända släpper hem kontraktet.

När?


Ifall Väst ha dam-knekt-hacka i hjärter.Det finns dock två skäl till att han inte kan ha det. För det första skulle Ellen då höjt till 2 spader på kung fjärde i spader och inget mer. Många av de unga på klubben skulle inte dra sig för det, men Ellen är för gammal för den sortens bridge. Hon har till sina bud.
  Det andra skälet är att den första färg Väst gick på var spadern, en färg han helst hade sett att ni spelat åt honom. Hade han gjort det med dam-knekt-hacka i hjärter?
  Därför vänder du med hjärter kung (hackan går lika bra, men som den gentleman du är ser du gärna att Ellen tar de flesta av försvarets stick), och strax efteråt skriver du in +300 i protokollet.
  Hela given:
Sp K 10 9 4
Hj D 10 6 2
Ru 9 8 4
Kl 6 5
Sp D 5 3 Bridgebord Sp kn 6
Hj kn 8 4 Hj E 9 7 3
Ru K Ru kn 7 6 5 3
Kl E K 10 9 4 3 Kl D 2
Sp E 8 7 2
Hj K 5
Ru E D 10 2
Kl kn 8 7

När resultaten kommer upp visar det sig att +300 var en tvådelad topp. Men du lägger också märke till att bara tre par gått hem i 2 spader, så redan +100 var över medel. Det fanns dock ett sunt resonemang bakom dubblingen, så visst var du förtjänt din topp.
  Ellen gjorde också något bra när hon inte spelade ut er gemensamma färg. När man spelar försvar mot ett dubblat delkontrakt är trumf ut ofta klokt. Här hade det gått lika bra med hjärter eller ruter, men en annan gång kanske trumfutspelet tar bort en stöld på Östs hand.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult