Fyra ess

Steg för steg, 5, 2018

Tänk att det är så svårt att komma ihåg hur man ställer om klockan, när det är dags att byta från sommartid till vintertid. Fram eller tillbaka? Förlorar vi en timme, eller tjänar vi en? Hur sjutton var det? När du nämner det för Bengt, skrattar han gott och säger. ”Tänk på vad du gör på våren. Då ställer du fram trädgårdsmöblerna, och ställer också fram klockan. På hösten är det tvärtom. Då ställer du tillbaka möblerna och ställer tillbaka klockan.”
   Då skrattar du också och tillägger skamset att du faktiskt har hört det där förut. Men i din ålder kan man inte räkna med att ha koll på alla minnesregler, och när det är partävling på klubben är det viktigare att veta när man bör maska eller toppa. Dessutom är både datorn och mobilen så smarta att de ställer om sig utan hjälp.
   Dagens partävling är den första i höst med vintertid, men ingen verkar lika virrig som du, för alla kända ansikten är på plats när spelet kan börja. Du och Bengt tar plats som Nord-Syd vid bord tre. Efter ett tag kommer två spelare, som du inte känner igen. De är båda i den gyllene medelåldern och hälsar artigt. Deras deklarationskort avslöjar att de spelar Nordisk Standard. Det är som bekant populärt i dag.
   Som vanligt sitter du Syd. Bara er sida är i zonen, när Öst i första hand öppnar med 1Sp, och du har fått dessa kort:

   Sp 6 2
   Hj E D 9 6
   Ru E kn 9 6
   Kl kn 10 2

Vad bjuder du?


Dubbelt.
   Med 12 hp och minst tre kort i alla objudna färger har du vad som behövs för en upplysningsdubbling, men inte mer.
   Väst passar, och Bengt bjuder 2Kl.

Vad betyder det?


Att klöver är den av de objudna färgerna, som Bengt föredrar.

Vad säger det om styrkan?


När du upplysningsdubblar, kan man säga att du tvingar Bengt att bjuda. Om han passar på dubblingen så fort han har en svag hand, får motståndarna spela ett dubblat delkontrakt utan några garantier för att ni kan straffa det. Det är inte bra.
   Så med en svag hand skall Bengt på din dubbling bjuda ett färgbud på lägsta nivå – som nu. Då är det ett framtvingat bud, som inte lovar några poäng alls.
   Om vi jämför med situationen när du öppnar med t.ex. 1Ru och Bengt svarar 2Kl, så är det då ett frivilligt bud. Är Bengt svag, har han ju rätt att passa. Därför visar budet en viss minimistyrka, är obegränsat uppåt i styrka och därför krav för en rond. Men här är 2Kl ett framtvingat bud, och lovar därför ingen styrka alls.

Får du passa?


Så klart!
   Om du inte har extrastyrka för din dubbling och partnern inte visar intresse för att bjuda högre, finns ingen anledning att hålla liv i budgivningen. Så om Öst passar, kommer också du att passa.

Vad gör Bengt om han har bra kort?


Till att börja med kan han hoppa i en ny färg. I så fall säger han att han har mer än vad du kan räkna med. För ett hopp till 2-läget visar han 7-10 poäng, för ett hopp till 3-läget 10-12 poäng.
   Skulle Bengt vara ännu starkare, får han se till att ni bjuder utgång. Han vet ju att du har minst tre kort i alla objudna färger, så med t.ex. fem hjärter och 13 poäng kan han gå direkt till 4Hj. Har han styrka till utgång, men är osäker på vad utgången skall heta, kräver han genom att bjuda öppningsfärgen på lägsta nivå. Efter det letar ni er fram till en lämplig trumffärg (eller sang).
   Men nu orkade han bara med 2Kl, så att ni klarar utgång är otänkbart.
   Öst vill dock ha ett ord med i laget och bjuder 2Hj.

Vad bjuder du då?


Pass.
   Hjärter passar dig utmärkt, och om du dubblar nu är det en straffdubbling. Det är ju en färg, som du visat intresse för. Men för att kunna straffdubbla, skall du inte bara ha fyra starka hjärter, du skall också ha extra styrka för din dubbling. Om Väst passar, skall du kunna straffa kontraktet på egen hand; och om Väst återgår till spadern, skall Bengt veta att han kan straffdubbla 2Sp med t.ex. kung fjärde i spader och 7 hp.
   Om Öst däremot bjudit om spadern, hade dubbelt av dig varit en ny upplysningsdubbling. Då har du minst 4-4 i de objudna färgerna och åtminstone ett ess mer än vad den första dubblingen visat.
   Som du misstänkte, prefererar Väst till 2Sp. Att de skulle spela med hjärter som trumf, var förstås för bra för att vara sant.
   Bengts hand går till budlådan, och sedan ligger 3Kl på bordet.

Vad kan du dra för slutsats av det?


Att Bengt har minst fem klöver och tillräcklig styrka för att strida om delkontraktet.

Tror du det går hem?


Svårt att säga.
   Du har en minimal dubblingshand och bara tre klöver, men det kan ju sitta bra för er. Med gafflar i båda rödfärgerna, kan kontraktet hänga på en mask, som ofta kommer att gå.

Är det dåligt om 3Kl går bet?


Inte nödvändigtvis.
   Om Öst-Väst klarar 2Sp, får de 110 poäng. Spelar ni 3Kl med en straff, får de 100. I partävling kan den lilla skillnaden vara värd många poäng, så även om 3Kl går bet kan det vara ett bra bud.
   Nu tar det ett litet tag innan Öst bjuder, och slutligen ligger en passlapp på bordet. Ditt pass går betydligt snabbare, men sedan sätter sig Väst att fundera. Slutligen bjuder han 3Sp

Gick det här rätt till?


Det vet du inte.
   Bridgelagarna säger att du har rätt att fundera, men att partnern i sitt nästa bud inte får ta hänsyn till ifall du bjöd snabbt eller långsamt. Ifall Väst har gjort det, har du ingen aning om.

Skall ni kalla på tävlingsledaren?


Nej. Det är bättre att vänta.
   Tillkallar du eller Bengt tävlingsledaren nu, kommer han låta budgivningen fortsätta och berätta för er att ni senare har rätt att opponera er mot ett av motståndarnas bud, om ni finner så berättigat. Därför kan ni lika gärna vänta.
   Bengt passar, Öst och du likaså. Därmed är budgivningen över.

Syd Väst Nord Öst
      1
D pass 2Kl 2Hj
pass 2 3Kl pass
pass 3 pass pass
pass

Vad spelar du ut?


Klkn ser onekligen närliggande ut, men du tänker välja något annat. Du tänker spela ut trumf.
   Skälet till det är att du är rejält laddad i spelförarens sidofärg. Öst har minst fyra hjärter, som inte kommer att ge många stick. Det troliga är därför att spelföraren kommer att försöka stjäla hjärter på Västs hand.
   Har träkarlen fyra trumf, kan ni inte göra något åt det, men finns där bara tre, kan TUT-försvaret (Trumf Ut och Trumf i vända) kanske sätta käppar i hjulet för spelföraren.
   Därför inleds ert försvarsspel med att 2 ligger på bordet. Sedan lägger Väst upp träkarlen.

Träkarlen (Väst)
Sp D 8 3
Hj K 5 3
Ru 8 7 5 2
Kl 9 8 3
Bridgebord
 
Du (Syd)
Sp 6 2
Hj E D 9 6
Ru E kn 9 6
Kl kn 10 2

Håller du med om Västs 3Sp-bud?


Absolut.
   Väst har inte mycket, men det han har är guld värt till sin partner. Dessutom är zonerna i deras favör. Om Bengt hade kunnat spela hem 3Kl, gör det inte mycket om 3Sp går en eller två straffar i ozon. Det blir ett bra resultat för dem. Dessutom är det möjligt att både 3Kl och 3Sp går hem.

Hur verkar ditt utspel?


Bra.
   Förvisso har Väst en helt slät hand, men han har HjK, som sitter rätt. Om Öst har fyra hjärter, kan han spela hjärter mot kungen och sedan ge bort två hjärterstick. Finns en trumf kvar på bordet då, kan han stjäla den sista hjärtern.
   Men efter ditt trumfutspel har ni chans att hindra den utvecklingen. Du har bara två trumf, och mest kort av försvararna, men med litet tur har Bengt en ingång, som gör att ni kan spela bort den tredje trumfen också.
   Spelföraren tackar artigt för träkarlen och tillägger ”Det var två fina honnörer du hade.” På det svarar träkarlen ”Om jag haft min styrka i lågfärgerna, hade jag aldrig funderat på att bjuda.”
   Av den replikväxlingen förstår du att det inte är några duvungar ni möter. De här killarna har varit med förr.
   Spelföraren begär trean från handen, Bengt lägger nian, och Öst sticker med tian. I andra stick kommer Hj4.

Träkarlen (Väst)
Sp D 8
Hj K 5 3 Hj 4
Ru 8 7 5 2
Kl 9 8 3
Bridgebord
 
Du (Syd)
Sp 6
Hj E D 9 6
Ru E kn 9 6
Kl kn 10 2

Vad gör du?


Eftersom du vet att Öst har fyra eller fem hjärter, är det ingen brådska att ta för esset. Du följer i stället tumregeln ”lågt i andra hand” och lägger sexan.
   Bordet får för kungen, då Bengt lägger tvåan. När spelföraren fortsätter med färgen, kommer sjuan från Bengt, tian från spelföraren och damen från dig.

Hur satt hjärtern?


Öst hade knekt-tia fjärde från början. Nu har han kvar Hjkn-8, så dina HjE-9 kommer att vinna två stick, om ni kan hindra honom från att stjäla en hjärter på bordet.

Därför vänder du med?


Trumf, förstås.
   Öst lägger ånyo lågt i andra hand, och sticker Bengts nia med knekten. Sedan kommer Hj8, som du sticker med nian. Bengt grubblar ett tag, och slutligen kommer ett överraskande kort – RuK!

Har Bengt blivit tokig?


Det hoppas du verkligen inte. Däremot räknar du med att han har gjort en honnörsmarkering i ruter.
   Honnörerna är vanligen för värdefulla för att man skall markera med dem, men om man gör det – som här – är det med samma kort som man hade spelat ut. RuK visar alltså damen och förnekar esset.

Träkarlen (Väst)
Sp D
Hj
Ru 8 7 5 2
Kl 9 8 3
Bridgebord
 
Du (Syd)
Sp
Hj E
Ru E kn 9 6
Kl kn 10 2

Vad vänder du då med?


En liten ruter, så att Bengt kommer in och kan spela bort bordets sista trumf.
   Så sker också. Bengt vinner sticket med RuD och spelar Sp5, som innebär att bordet inte fick någon stöld.
   I sinom tid får du också för dina två röda ess, så kontraktet går en straff.
   Hela sitsen:

Sp 9 7 5
Hj 7 2
Ru K D 10
Kl D 7 6 5 4
Sp D 8 3 Bridgebord Sp E K kn 10 4
Hj K 5 3 Hj kn 10 8 4
Ru 8 7 5 2 Ru 4 3
Kl 9 8 3 Kl E K
Sp 6 2
Hj E D 9 6
Ru E kn 9 6
Kl kn 10 2

3Kl på er ledd är ett bra kontrakt, men när HjK finns på den svaga handen kan Öst-Väst straffa er, om Öst vänder med hjärter någon gång – och han har många chanser.
   ”Med klöverutspel går jag lätt hem om jag direkt spelar hjärter,” säger Öst och tillägger, ”men efter det fina trumfutspelet gick det inte.”
   När Öst spelade en låg hjärter mot bordet, hade kontraktet gått hem om du tagit för esset. Öst kan då trumfa ut och godspela ett andra hjärterstick, men det kunde han inte när du korrekt lade lågt i andra hand.

Hade du också lagt lågt om Öst spelat Hjkn i andra stick?


Nej, nej, nej.
   Det är inte för inte som den här tumregeln har en följdsats. I sin helhet lyder rådet: Lägg lågt i andra hand, dock täck honnör med honnör. Om du bara känner till den första halvan och gör felet att krypa på Hjkn, vinner Öst det sticket. Han kan då trumfa ut och spela hjärter mot kungen, som ger honom två hjärterstick.
   Men om du täcker knekten med damen eller esset, får spelföraren även då nöja sig med ett hjärterstick.

Var Bengt tvungen att markera med RuK?


Nej, han hade också kunnat markera negativt i klöver med sjuan.
   Även då bör du kunna räkna ut att du skall vända med ruter, men varför sätta dig på ett sådant prov, när RuK säger allt! Bengts markering sparade dig en massa tankemöda, och det är du tacksam för.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult