Fyra ess

Steg för steg, 3, 2018

Goda vänner, god mat och vackert väder – vad kan man mer begära av livet? Möjligen ett vänskapligt parti bridge efter maten. Och det är just vad som väntar när Bengt har bjudit hem dig, Åke och Ella till vårmiddag med bridge på Valborgsmässoafton. Det är tradition numera, liksom att det skall serveras ugnsbakad lax och potatisgratäng.
   Så nu sitter tre mätta och nöjda gäster och gassar i solskenet i uterummet när värden går in och hämtar budlådor och kortlekar. Snart kan allvaret börja.
   Innan ni går hem skall alla ha spelat en robber med alla, men spelordningen är den gamla vanliga, vilket betyder att du får börja med Ella. Det är alltid lika trevligt, och nöjet blir inte mindre av att du lyckats ge dig själv en fin hand.

   Sp E 4 2
   Hj K 8 5 2
   Ru D 6
   Kl K D kn 5

Vad öppnar du med?


1 sang.
   Ni använder ju öppningsbudet 1 sang för att visa 15-17 hp, liksom de flesta andra bridgespelare. Visserligen har du en ogarderad honnör (RuD), men det är inte tillräckligt skäl för att värdera ner handen och öppna med ett färgbud.
   Bengt passar, Ella svarar tämligen omgående 2Kl, och Åke passar.

Vad bjuder du då?


2Hj.
   Ella undrar med 2Kl om du har någon fyrkorts högfärg, och när du har det visar du den på lägsta nivå. Inga problem än så länge.
   Bengt fortsätter att passa, men nu tar Ella ett rejält grepp i budlådan. Sedan ligger 4 sang på bordet. När Åke passar, är det du igen.

Vad är 4 sang?


Det är ett knep, som amerikanen Easley Blackwood hittade på en gång i tiden, och som därför kallas Blackwood. Det frågar dig hur många ess du har. Ella har uppenbarligen bra kort och hoppas på slam. Dessutom säger budet att Ella godkänner din hjärterfärg som trumf. Det är viktigt.

Varför det?


Eftersom ni i svaren på essfrågan räknar trumfkungen som ett ”femte ess”, måste du veta vilken färg som är trumf, så att du vet ifall du har en kung som egentligen är ett ess.

Så hur många ess har du?


Två: SpE och HjK.
   Nu använder ni den moderna formen av Blackwood, då man också kan visa trumfdamen när man har precis två ess. Det är fiffigt.
   Här har du inte HjD, så ditt rätta svar är 5Hj. Om du haft hjärter dam, hade du svarat 5Sp i stället.
   Det verkar som om ditt svar var välkommet, för Ella höjer till 6Hj, på vilket alla passar. Er budgivning gick därför så här:

Syd Väst Nord Öst
1NT pass 2 pass
2Hj pass 4NT pass
5Hj pass 6Hj pass
pass pass

Bengt vet hur ni spelar, så han bryr sig inte om att fråga vad era bud betyder. Efter en kortare fundering, spelar han ut Sp10.
   Ella lägger upp en träkarl, som har fler honnörspoäng än du, bättre fördelning också.

Nord (Ella)
Sp D 7 6 3
Hj E D kn 3
Ru K kn 5 4
Kl E
utspel: Sp 10 Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 4 2
Hj K 8 5 2
Ru D 6
Kl K D kn 5

Hur ser det ut?


Få se. Ni har fyra hjärter- och fyra klöverstick plus SpE. Det är nio. Ytterligare två stick kan godspelas i ruter, och om motståndarnas fem trumf sitter 3-2 kan du senare stjäla en ruterhacka på handen. De tolv sticken verkar finnas inom räckhåll.

Finns någon fara?


Ja, tyvärr.
   Motståndarna måste ju komma in på RuE, men då får de inte ha något högt kort att ta för. Den risken finns tyvärr efter Bengts spaderutspel. Om Åke har SpK kommer bordets dam på mellanhand i första stick.
   Du vet vilka utspelsmetoder Bengt och Åke använder, men om du inte gjort det hade du antingen konsulterat deras deklarationskort eller frågat utspelshandens partner vilka metoder de använder vid utspel.
   Här vet du att tian antingen är det högsta kortet från t.ex. Sp10-9-8-5 eller det tredje högsta kortet från t.ex. SpK-kn-10-5, i enlighet med den populära 1-3-5-regeln.

Vilket kort lägger du från bordet?


Damen.
   Har Bangt SpK kommer resten att gå lätt, eftersom du då vinner sticket och har SpE kvar som stopp på handen.
   Men så väl var det inte, för Åke täcker damen med kungen. Typiskt! Eftersom du också saknar RuE, måste du ta för esset. Men efter det har du mängder med spaderförlorare på båda händer. Det är inte bra.

Kan du göra något åt det?


Troligen.
   I klöver har bordet esset singel, och på handen har du kung-dam-knekt fjärde. Det betyder att du kan saka tre spader från bordet på handens höga klöver. Så slammen är faktiskt hemma redan, bara trumfen sitter 3-2.

Gör den det?


Oftast, men inte alltid.
   Sannolikheten för att fem saknade kort sitter 3-2 är ungefär 68%, så två gånger av tre sitter trumfen normalt. Men den sista tredjedelen har en av motståndarna fyra eller rentav fem trumf. Det kan tänkas ställa till det för dig.

Hur ser din plan ut?


Om trumfen sitter 3-2, kan du trumfa tre gånger, sedan saka bordets spader på höga klöver och därefter godspela två ruterstick.

Finns något att tänka på då?


Ja, två saker.
   För det första skall du vara inne på handen när det är uttrumfat, så att du kan ta hem klöversticken. Och för det andra måste du ha tagit ut KlE innan den tredje trumfronden. Annars kommer du inte åt handens klöverstick.
   Allt det här har du förhoppningsvis tänkt på, så efter att ha vunnit utspelet med E, spelar du trumf till esset i andra stick. Bengt bekänner då med nian, Åke med fyran. Och när du fortsätter med HjD, kommer sjuan från Åke och tian från Bengt. Trumfen satt 3-2. Vad bra!

Nord (Ella)
Sp 7 6 3
Hj kn 3
Ru K kn 5 4
Kl E
Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp 4 2
Hj K 8
Ru D 6
Kl K D kn 5

Vad gör du nu?


Du tar för KlE, så att det inte hindrar dig från att saka spader på handens höga klöver. Ligger KlE kvar, är klövern blockerad; därför heter det att du avblockerar färgen när du tar för en singelhonnör, som här.
   Som väntar bekänner alla.

Vad gör du då?


Du spelar förstås hjärter till kungen, så att du är inne på rätt hand och kan ta hem tre klöverstick. På dem sakar du bordet renons i spader.

Nord (Ella)
Sp
Hj kn
Ru K kn 5 4
Kl
Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp 4 2
Hj K
Ru D 6
Kl

Vad spelar du nu?


Du behöver två ruterstick för att gå hem, och dem ordnar du genom att spela den korta handens honnör, RuD. Får du för den, fortsätter du med ruter sex till kungen. Senare kan du saka en spader på Rukn och korsstjäla de två sista sticken.
   Om du gör felet att spela ruter sex till knekten, går du bet om Åke har esset. Han vinner då sticket och spelar spader, som tvingar bordet att stjäla. Rutern är sedan blockerad, vilket betyder att du bara får ett ruterstick och går bet i slammen – helt i onödan.
   Hela sitsen:

Sp D 7 6 3
Hj E D kn 3
Ru K kn 5 4
Kl E
Sp 10 9 8 5 Bridgebord Sp K kn
Hj 10 9 Hj 7 6 4
Ru 10 8 3 Ru E 9 7 2
Kl 10 6 4 3 Kl 9 8 7 2
Sp E 4 2
Hj K 8 5 2
Ru D 6
Kl K D kn 5

Blockerade färger är ett otyg, som ibland ställer till det för spelföraren. Här var klövern blockerad från start, men genom att se till att ta ut KlE tidigt, blev färgen avblockerad, så att det var fritt fram för handens klöverhonnörer.
   Rutern kunde ha blivit blockerad, om du i slutläget spelat Ru6 och använt en av bordets honnörer. Men det är inte för inte som man på nybörjarkursen får lära sig att börja med ”den korta handens honnör(er)”, både när man vinner stick och godspelar stick. Det är för att undvika att färgerna blir blockerade.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult