Fyra ess

Steg för steg, 2, 2018

För trettio år sedan ogillade du snö, eftersom den ofta skapade problem i trafiken, och du var beroende av bilen i ditt jobb. Men som pensionär har du ändrat uppfattning. Dels står bilen för det mesta i garaget, dels gillar både du och barnbarnen att bygga snögubbar och pulsa i snön. Hellre det än den gråa, trista vinter ni annars bruka ha i södra Sverige.
   I natt kom ett rejält snöfall, i alla fall för att vara på era breddgrader, och trots att du fått skotta snö en rejäl stund i morse, kan du inte annat än ”gilla läget”, som dina barn brukar uttrycka sig. Nu sitter du i köket med en kopp kaffe och tittar ut på den vackra vita omgivningen när telefonen ringer. Det är Bengt. ”Den här snön har du väl väntat på länge”, skrattar han, och vill påminna om partävlingen på klubben i kväll. Du svarar att du trivs perfekt i snön, men måste tillstå att du faktiskt hade glömt bridgen och tackar Bengt för att han påminde dig.
   Nere på klubben på kvällen är allt sig likt, bortsett från att det är blötare på golvet än det brukar. När du skall hänga av dig rocken, ser du dig inte för och är nära att halka omkull. Som tur är, återfår du balansen och slipper sitta och spela bridge med blåmärken på knäna.
   Det är barometer i kväll, men deltagandet är mindre än det brukar, förmodligen på grund av vädret. Att de som bor utanför stadskärnan håller sig hemma, förstår du.
   Ni börjar bra och finns snabbt med bland de tre tätparen. I den fjärde ronden skall ni möta er gamle lagkamrat Åke, som spelar tillsammans med Jörgen. Båda är duktiga, så skall ni behålla er plats, eller rent av avancera, får ni inte slarva.
   Rondens första bricka är tråkig. Åke spelar 2Sp med åtta lätta stick. Du fann förvisso det bästa utspelet, så det blev inga övertrick, men att gå minus på delkontraktsgivarna är sällan bra, så du räknar med något under medel. Både du och Bengt hade trista kort, men om en av er vågat sig in i budgivningen hade ni kunnat slippa undan med -50 eller -100 i 3Kl eller fått upp dem i 3Sp med bet. Tyvärr var både du och Bengt försiktiga.
   På rondens andra bricka är Åke giv, som Öst, och bara er sida är i zonen. Du är Syd och har fått en trevlig hand, när Åke öppnar med 1Sp.

   Sp E 5
   Hj D 10 2
   Ru E K kn 10 6 4
   Kl 5 4

Vad bjuder du?


2Ru.
   Med 14 hp och en stark sexkortsfärg har du en fin hand och skall förstås vara med och strida om budet. Men mer än till ett enkelt inkliv har du inte. Ett 2-lägesinkliv visar ju en vettig hand: 11-16 hp och minst fem bra kort i färgen, så om Bengt har vad som behövs för utgång, kommer han att bjuda.
   Om du i stället dubblar och bjuder ruter nästa gång, räknar Bengt med en ännu bättre hand: minst 17 hp och minst en vettig femkortsfärg. Lägg till en kung och dubbelt hade varit rätt inledning; nu får 2Ru räcka.
   Jörgen passar, precis som Bengt, men Åke har inte bjudit färdigt. Han återkommer med 2Hj. Då är det din tur igen.

Syd Väst Nord Öst
      1
2Ru pass pass 2Hj
?

Gillar du läget?


Nej.
   Det hade varit roligare om Åke passat. Nu är frågan om du skall bjuda om din starka ruterfärg, eller om det är lugnast att passa.

Har tävlingsformen betydelse?


Visst.
   Eftersom er sida inte kan göra utgång, när Bengt inte orkade bjuda på ditt inkliv, finns mindre att vinna på att bjuda 3Ru i lagbridge. OK, +110 är bättre än +50, och -100 är bättre än -110/140, men den stora vinsten är när båda sidor klarar ett kontrakt, vilket är mindre troligt.
   Så i fyrmanna hade du valt ett fegt pass. Då slipper du riskera -200 eller mer på en delkontraktsgiv.

Passar du i partävling också?


Det är inte lika klart.
   Partävling är ju ett spel där små differenser premieras, så om du bjuder 3Ru och slipper undan med -100 i stället för -110, kan det ge er en topp. Dessutom kan 3Ru från dig få upp motståndarna på 3-läget med straff.

Vad blir det?


3Ru
   Du är långt ifrån säker på att det är klokt, och kanske är du påverkad av att ni var för passiva på den förra brickan, för tämligen omgående ligger 3Ru på bordet.
   Jörgen tittar på sina kort en kort stund, och tar sedan fram en dubblingslapp ur budlådan.

Vad är det?


En straffdubbling.
   Om Jörgen dubblat 2Ru förra gången, hade det varit en Negativ dubbling, som sagt att han velat bjuda över, framför allt i de objudna färgerna. Så när han passar först och dubblar samma färg nästa gång, är han ute efter dubblade straffar. Det var inte precis det du hade hoppats på…
   Mer händer inte, så budgivningen gick så här:

Syd Väst Nord Öst
      1
2Ru pass pass 2Hj
3Ru D pass pass
pass

Jörgen spelar ut 8, och Bengt lägger upp sina kort. ”Tyvärr inte mycket att hjälpa till med”, säger han.

Nord (Bengt)
Sp K 7 4 2
Hj kn 4
Ru 8
Kl 10 9 8 6 3 2
utspel: Sp 8 Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 5
Hj D 10 2
Ru E K kn 10 6 4
Kl 5 4

Gillar du läget?


Nej.
   De två honnörer som Bengt har, är förvisso användbara för dig, och om slutbudet varit odubblat hade du haft förhoppningar om att gå hem i kontraktet. Har öppningshanden RuD andra eller tredje är det bara att vinna utspelet på bordet, trumfa ut med hjälp av en mask och sedan godspela det nionde sticket i hjärter.
   Men efter Jörgens straffdubbling vet du att trumfen sitter illa. RuD sitter inte rätt, och rutern sitter inte runt. Så mycket förstår du.

Hur många ruter tror du att Jörgen har?


Fem (eller sex).
   Minst fyra är du säker på, men eftersom er sida har fem av de sju högsta trumfen, är det inte säkert att Jörgen dubblat med bara dam fjärde. En annan sak som pekar på många ruter hos Jörgen är att Åke visat minst åtta högfärgkort.

Skall du spela trumf snabbt och hoppas på det bästa?


Nej.
   När du vet att trumfen sitter illa, är det oftast bättre att låta trumfen vara. Vad som då kan hända är att försvararen med de många trumfen kommer in i ett läge när han bara har trumf kvar. I så fall kan det betyda att han måste ge favör: spela trumf upp i din gaffel. Så trumfen får vänta.

Var vinner du utspelet?


På handen.
   Förmodligen spelar det ingen roll, men om spadern sitter 1-6, så att Jörgen kan få en spaderstöld senare, kommer du att ha kvar bordets kung, vilket kanske hjälper dig längre fram.
   Åke bekänner med sexan och du sticker med esset.

Vad spelar du då?


Hj2.
   Genom att börja godspela ett hjärterstick hoppas du få två spader-, ett hjärter- och fyra (eller fem) ruterstick.
   Jörgen bekänner med åttan, och Åke sticker knekten med kungen.

Hur satt hjärtern?


Att Åke och Jörgen använder omvända markeringar vet du, så Jörgens åtta ser ut som en längdmarkering för ett udda antal hjärter. Stämmer det, har Åke fem hjärter och Jörgen tre.
   I nästa stick spelar Åke D. Jörgen bekänner med trean, och du får för kungen.

Hur satt spadern?


Att Åke skulle ha minst fem spader visste du efter hans 2Hj-bud. Nu vet du att det var precis fem.

Spelar du trumf nu?


Nej, och skälet är detsamma som tidigare.
   I stället fortsätter du med hjärter, då Åke tar för esset och Jörgen lägger trean. Jorgen har ingen anledning att falskmarkera och riskera att lura sin partner, så du kan vara säker på att Åke hade fem kort i båda högfärgerna.
   Sedan spelar Åke kn.

Nord (Bengt)
Sp 7 4
Hj
Ru 8
Kl 10 9 8 6 3 2
Bridgebord Spkn
 
 
 
Syd (Du)
Sp
Hj D
Ru E K kn 10 6 4
Kl 5 4

Gillar du läget?


Nej.
   Jörgen har alla sina trumf kvar, och hans spader är slut. Stjäl du lågt, stjäl han över billigt; och stjäl du högt, sakar han sin sista hjärter, så att han senare kan stjäla HjD. Usch, vad trist!
   Att spela ett dubblat kontrakt som inte kan gå hem är jobbigt, men det betyder inte att du skall ge upp och sluta koncentrera dig.
   Det budläge som du fick, kommer att upprepas på de flesta andra bord. I så fall är det både möjligt och troligt att fler än du kommer att bjuda 3Ru och bli dubblade. Att slippa undan med två straff kan då vara värt en del poäng, trots allt.

Hur stjäl du: högt, lågt eller mitt emellan?


Du följer den svenska modellen att inte överdriva och stjäl med tian. Om Jörgen stjäl över, blir det med ett kort han alltid skall få för, så han gör vad du befarat när han i stället sakar Hj5.

Spelar du trumf nu?


Nej.
   Gör du det, försvinner bordets trumfåtta. Om Åke senare kommer in och spelar hjärter, får Jörgen en låg stöld. Så bordets trumfhacka får ligga kvar ett tag till, redo att stjäla över om tillfälle gives.
   I stället spelar du en klöverhacka. I den färgen måste du ju förlora två stick förr eller senare.
   Jörgen lägger sjuan, och Åke sticker bordets tia med knekten. Han funderar sedan ett tag och vänder slutligen med Ru3.

Nord (Bengt)
Sp 7
Hj
Ru 8
Kl 9 8 6 3 2
Bridgebord Ru3
 
 
 
Syd (Du)
Sp
Hj D
Ru E K kn 6 4
Kl 5

Vilken fördelning hade Åke?


Fem spader och fem hjärter vet du redan, och du har också sett ett kort i vardera lågfärgen. Det trettonde kortet är med stor sannolikhet en klöver. I annat fall hade Jörgen haft ess-kung-dam fjärde i klöver och säkert spelat ut KlE hellre än en spader från två hackor.
   Nu när du vet hur det sitter, kanske du också vet vad du bör göra på trumfvändan.

Högt, lågt eller mitt emellan?


Den här gången är svaret högt. Du tar för esset och spelar sedan din sista klöver.
   Åke vinner sticket med KlE, och spelar Sp10.

Nord (Bengt)
Sp 7
Hj
Ru
Kl 9 8 6 3
Bridgebord
Sp10
 
 
 
Syd (Du)
Sp
Hj D
Ru K kn 6 4
Kl

Återigen gäller det att behandla trumfen på rätt sätt.

Stjäl du högt, lågt eller mitt emellan?


Nu stjäl du lågt, inte för att variera dig utan för att du vet att det är rätt. Jörgen har fyra ruter kvar, precis som du, men efter att ha stulit över kan han inte hindra dig från att vinna tre av de fyra sista sticken.
   När han spelar KlK, som Åke sakar hjärter på, stjäl du lågt och spelar HjD. Jörgen stjäl den, men sedan måste han spela trumf upp i din gaffel, så att du vinner de två sista sticken och lyckas hålla förlusten nere i två dubblade straffar.
   -500 är inte mycket att skryta med när motståndarna bara klarar ett delkontrakt, men det är bättre än -800, som det hade slutat med om du inte skött spelet så fint.
   Hela sitsen:

Sp K 7 4 2
Hj kn 4
Ru 8
Kl 10 9 8 6 3 2
Sp 8 3 Bridgebord Sp D kn 10 9 6
Hj 7 5 3 Hj E K 9 8 6
Ru D 9 7 5 2 Ru 3
Kl K D 7 Kl E kn
Sp E 5
Hj D 10 2
Ru E K kn 10 6 4
Kl 5 4

När scorerna kommer upp för ronden, ser du att -110 på den första brickan var under medel, precis som du trodde, men -500 var aningen över medel. 3Ru dubbelt spelades på många bord, och de flesta gick tre straff. Så att undvika den tredje straffen var värt många poäng.
   Allt kretsade kring trumffärgen på den här given. Det var helt rätt att inte spela trumf för tidigt, likaså att först stjäla mellanhögt, sedan vinna trumfvändan med esset och slutligen stjäla lågt.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult