Fyra ess

Steg för steg, 3, 2017

I din ålder är det många som åker en vecka eller två till värmen när det är som tristast här hemma. Bengt är en av dem. Han har hittat ett ställe på Gran Canaria, dit han återvänder varje vår, så när det är dags för den vanliga påsktävlingen på klubben står du för en gångs skull utan partner. Och alla andra verkar upptagna – eller bortresta. Då slår det dig att kanske någon av de trevliga damerna som du lärde känna för några veckor sedan kanske är lediga. Du tar mod till dig och ringer upp Anita, men en automatisk telefonsvarare säger att hon inte är anträffbar. Typiskt. Men när du försöker med Ulla går det bättre. Hon blir förtjust, för också hennes partner sitter och lapar sol långt härifrån. Ni kommer överens om att träffas på kvartersfiket kvart i sex för en kopp kaffe och litet systemsnack.
   Solen har börjat titta fram, så du tar cykeln och är på plats tjugo i. Ungefär samtidigt kommer Ulla gående. Hon bor två kvarter bort och behöver inga transportmedel för att ta sig till kafé eller klubb. Ni beställer in husets erkänt goda Kaffe Latte och enas sedan om att spela Nordisk Standard med omvända markeringar och 1-3-5-utspel.
   När ni kommer till klubben, ser du att det är färre par än brukligt. Det verkar som om fler än Bengt och Anita föredrar värme framför snålblåst. Men ni är tillräckligt många för att det skall kännas meningsfullt att spela.
   Er tävlingsledare Erik meddelar att spelet kan börja, och alla tar plats för den första ronden. Vid ert bord sitter Gun och Agneta och väntar. Du har mött dem många gånger förr och vet att de kan sina saker. När de undrar varför just ni två spelar tillsammans, svarar Ulla ”Thailand och Kanarieöarna”. Alla skrattar gott, och sedan kan spelet börja.
   På den första brickan får du dessa kort, som Syd, när Väst är giv och bara er sida är i zonen:

    Sp 5
    Hj E D 10 7
    Ru kn 6 5
    Kl K 7 6 4 3

Gun öppnar med 1Sp, Ulla passar, och Agneta höjer till 2Sp. Då är det du.

Vill du bjuda?


Visst vill du.
   Med singel i motståndarnas färg är det alltid lockande att lägga sig i budgivningen. Det som talar mot är att ni är uppe på 2-läget och du bara har 10 honnörspoäng.

Vad bjuder du?


Pass.
   Om du spelat med Bengt, hade du dristat dig till att upplysningsdubbla, eftersom han vet att du kan vara litet svagare om du har singel i motståndarnas färg, men att göra det på den allra första brickan med en helt ny partner, som inte har en aning om hur du tänker, vill du inte. När zonerna dessutom är ofördelaktiga, passar du. Magnus Lindkvist, som brukar säga att det är ”svårt att slåss mot spadern”, hade säkert hållit med.
   Om det går pass runt på 2Sp, kan du komma att ångra ditt val, för chansen att ni skulle ha varit med i budgivningen då är ganska stor. Men så sker inte. Gun hoppar till 4Sp, på vilket tre pass följer.

Ångrar du din budgivning nu?


Inte alls.
   Nu kan det tvärt om vara en fördel för er att du inte har bjudit något. Om du upplysningsdubblat 2Sp hade Gun vetat att du haft kort spader, längd i de objudna färgerna och ungefär öppningsstyrka. Det vet hon inte nu.
   Budgivningen gick alltså så här:

Syd Väst Nord Öst
pass 1Hj pass 2Hj
pass 4Hj pass pass
pass

Ulla tittar på sina kort ett tag och spelar sedan ut Kl8. Sedan lägger Agneta upp en svag träkarl med bara tre trumf.

utspel: Ru 8
Träkarlen (Öst)
Sp kn 8 3
Hj K kn 9 4 3
Ru 8
Kl kn 10 5 2
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 5
Hj E D 10 7
Ru kn 6 5
Kl K 7 6 4 3

Hur ser det ut?


Bra.
   Bordets femkortsfärg är värdelös, och om Ulla har fyrkorts spader kan det säkert bli svårt för spelföraren.
   Gun ser dock nöjd ut, tackar sin partner för korten och begär därefter Kl2.

Vad har Ulla spelat ut från?


Ni använder ju 1-3-5-regeln, och eftersom du överblickar alla lägre klöver än åttan, vet du att Ulla inte spelat högt från en dubbelton. Utspelet är därmed antingen det tredje kortet uppifrån eller en singelton.

Vilket kort lägger du?


Trean.
   Om utspelet är en singelton, har Gun KlE-D-9. I så fall finns ingen anledning att sätta i kungen. Därför lägger du Kl3 för att visa att du har något i färgen, som du inte vill offra.
   Om Ulla spelat ut från en trekortsfärg, är det antingen KlD-9-8 eller KlE-9-8. I det förstnämnda fallet går det bra att lägga lågt, men om utspelet är från ess tredje får Gun ett onödigt stick på sin dam singel om du kryper. Ändå skall du inte kalkylera med den sitsen.

Varför inte?


Ulla har spelat bridge tillräckligt länge för att veta att det är farligt att dra för ett ess mot ett trumfkontrakt. Det finns fall då du kan tänka dig att göra det själv, men knappast när den starka motståndaren sitter till höger. Då är det oftast bättre att spara esset för att sticka hennes honnörer med.
   Du lägger alltså Kl3, och Gun vinner sticket med KlD.

Gjorde du fel nu?


Knappast.
   Det troliga är att Gun tagit med damen från KlE-D-9. När träkarlen har knekten och tian är ju damen och nian likvärda.
   I andra stick följer Kl6. När Ulla lägger Kl8, funderar Gun ett tag.

Skall du säga att det inte spelar någon roll?


Nej, nej, nej!
   Gör du det, ger du samtidigt din partner information, som hon inte är berättigad till. Det kan leda till att tävlingsledaren utdömer korrigerad poäng på brickan. Och även om så inte sker, varför berätta för spelföraren hur hjärtern sitter?
   Slutligen lägger Gun knekten, som du sticker med damen. Du skall då hitta en bra fortsättning i detta tidiga läge:

Träkarlen (Öst)
Sp kn 8 3
Hj K 9 4 3
Ru 8
Kl kn 10 5
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 5
Hj E 10 7
Ru kn 6 5
Kl K 7 6 4

Vad vet du om sitsen?


På kaféet kom ni överens om att använda längdmarkeringar när spelföraren spelar en färg, så Ullas höga hjärter, åttan, är en markering för udda antal, som i det här fallet bara kan vara tre. I så fall har hon de två hjärterhackor som saknas.

Kan inte åttan vara en singelton?


Jo visst, men i så fall hade Ulla nog spelat ut den.
   Eftersom Ulla i stället spelade ut Kl8, tror du att den åttan är en singelton och att Gun har kvar KlE-9. Stämmer det, kan du nu ge Ulla en stöld.

Skall du det?


Låt se. Om Ulla får en stöld, är det ert andra stick. För straff behöver ni två stick till. Med tur har Ulla också ett trumfstick, men kan ni få mer än det? Guns hjärter är slut, och bordet har singel ruter, så ni kommer att få sitta och titta på ett bra tag medan Gun stjäl fram och tillbaka mellan händerna.
   Då drar du dig till minnes ett råd om att ”när spelföraren tänker stjäla mycket, är det ofta bra för försvararna att spela trumf”.

Kan Ulla kan göra det efter klöverstölden?


Det är inte säkert.
   Om hon har ess eller kung fjärde i trumf, eller bara hackor, kan hon utan risk spela trumf själv, men inte om hon har dam fjärde. Då offrar hon ju sitt säkra spaderstick om hon spelar trumf efter stölden. Så ju mer du tänker på det, desto mer lockande blir det att låta bli att ge Ulla en stöld och spela trumf i stället.

Riskerar ni inte att gå miste om ett stick då?


Nej.
   Gun har ju kvar KlE-9, och om hon aldrig spelar färgen mot handen, kommer du så småningom att få för din kung – eftersom du klokt nog lät bli att spela på den i första stick. Och om hon senare slår en klövermask, kan Ulla stjäla. Det verkar därför inte vara bråttom att spela klöver, men det kan vara bråttom att spela trumf.
   Därför är du rätt säker på att det är rätt att vända med Sp5 för att ta bort en trumf från bordet, så att det blir en stöld mindre där.
   Gun sticker Sp med SpE, tar ut RuE, stjäl en ruter, stjäl en hjärter och stjäl en ruter till. När hon sedan spelar Kl5 och lägger nian från handen stjäl Ulla, precis som du räknat med. När hon sedan spelar RuK, bekänner Gun med damen, och några stick senare skall Ulla också ha för SpD. Det betyder att ni tog en straff.
   Hela sitsen:

Sp D 7 6 2
Hj 8 5 2
Ru K 10 7 4 2
Kl 8
Sp E K 10 9 4 Bridgebord Sp kn 8 3
Hj 6 Hj K kn 9 4 3
Ru E D 9 3 Ru 8
Kl E D 9 Kl kn 10 5 2
Sp 5
Hj E D 10 7
Ru kn 6 5
Kl K 7 6 4 3

Ulla hade fyra trumf, och när man har det säger läroböckerna att man bör spela ut från en lång sidofärg för att försöka tvinga spelföraren att stjäla. Du ser att ruter ut inte hade fungerat särskilt bra här, så du berömmer Ulla för utspelet, som du också själv hade valt. Av egen erfarenhet vet du att det är effektivt att försöka få stölder i försvaret.
   ”Det satt inte bra” säger Gun och vänder sig till dig, ”men om du inte vänt med trumf, tror jag att jag kunnat gå hem”. Du misstänker att hon har rätt, men tiden tillåter inga längre analyser, så du tänker studera given närmare när du kommer hem.
   När du gör det, ser du att Gun hade rätt. Spelar du klöver till stöld, kan Ulla inte vända med spader utan att offra sitt trumfstick. Ruter ger spelföraren för damen, så hjärter är bäst, men då kan Gun korsstjäla ruter och hjärter till detta läge, med Öst inne:

Sp D 7 6
Hj
Ru K 10
Kl
Sp E K 10 Bridgebord Sp kn
Hj Hj K 9
Ru D Ru
Kl E Kl kn 10
Sp 5
Hj E
Ru
Kl K 7 6

Om spelföraren gissar att Nord har SpD, kan hon stjäla en hjärter högt, stjäla RuD och spela klöver. Nord kan stjäla, men måste sedan spela trumf upp i Västs gaffel.
   Det är möjligt att Väst inte hade spelat så fint, men faktum kvarstår: efter din trumfvända i tredje stick hade hon ingen chans.
   Om Ulla haft kung fjärde i spader, straffas utgången om du spelar klöver i tredje stick, men även då är trumfvändan ett stick bättre. Den leder nämligen till två straff.

Hur det gick i partävlingen? Sisådär. Ni höll mest till kring mitten, och era slutliga 53% räckte precis för att knipa sjätte och sista pris. Men ni hade en trevlig stund tillsammans, och det är trots allt det allra viktigaste när man spelar bridge. Så skulle Bengt och Anita hålla sig borta fler gånger, kommer varken du eller Ulla att ha något emot det.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult