Fyra ess

Steg för steg, 2, 1996

I kväll skall du spela säsongens sista fyrmannamatch i den lokala ligan. Ert lag brukar vara med och strida i toppen, men i år har det gått sämre, och nu behöver ni minst 18-12 för att inte flyttas ner en division. Du har dock förmånen att ha klubbens bäste spelare som partner, och när även lagkamraterna är stabila bör det kunna ordna sig – om du är i form.
  Som vanligt sitter du på Syds plats. Ni bjuder enligt Modern Standard och använder omvända markeringar i försvarsspelet.
  På matchens första giv spelade du normala 2 hjärter, som hängde på att hitta ruter dam. Tyvärr gissade du fel, så du fick börja matchen med att skriva in 50 i Öst-Västs kolumn i stället för 110 i er egen. Fast besluten att revanschera dig tar du upp dina kort till nästa giv. På den är ingen i zonen och Väst giv.

    Sp E 10 9 6
    Hj K 8 7
    Ru D 10 2
    Kl E 7 5

Väst öppnar med 1 hjärter, partnern passar, och Öst höjer till 2 hjärter.

Vad bjuder du?


Pass. Visserligen har du en fullt godkänd öppningshand, men det finns två klara minus med den. För det första är 4-3-3-3 den sämsta fördelning du kan ha, för det andra har du tveksamma värden i motståndarnas färg. Om vi gör det enkla tankeexperimentet att hjärter kung varit klöver kung i stället hade det varit precis lika självklart att upplysningsdubbla som det är att passa nu.
  Utöver det har Öst-Väst ännu inte begränsat sig. Det är möjligt att Väst tänker passa på 2 hjärter, men det är lika troligt att han kommer att invitera eller bjuda utgång. Och om slutbudet blir 4 hjärter är det en fördel att inte ha tipsat spelföraren om att det är du som har de flesta av försvarets höga kort.
  Du passar alltså, och det gör även Väst. Men nu händer något: Nord vaknar till liv med en dubbling, och Öst passar.

Vad står på?


Nord upplysningsdubblar. Visserligen brukar läroböckerna hävda att dubbelt är upplysningsdubbelt om, och endast om, dubblingen avgivs vid första tillfälle – och Nord passade ju inledningsvis. Men hur kan Nord veta att 2 hjärter går att straffa? I fyrmanna är det dessutom dyrt att chansdubbla delkontrakt, som ger utgångsbonus om de går hem.
  Erfarenheten har också visat att när motståndarna hittat en gemensam trumf på låg nivå så är det mycket troligare att man vill strida om delkontraktet än straffdubbla. Dubbelt är alltså en upplysningsdubbling.

Men varför dubblade inte partnern direkt?


Därför att han var för svag. Nu låter det säkert konstigt att en hand som var för svag för att dubbla 1 hjärter kan vara stark nog att dubbla 2 hjärter.

Hur hänger det ihop?


Svaret är att partnern kan räkna ut att du har en hel del poäng. Säg att motståndarna haft 10 av de 13 hp du har, så att du bara haft 3 hp. Hade Öst-Väst stannat i 2 hjärter då? Givetvis inte. De hade bjudit 4 hjärter för länge sedan.
  Så när motståndarna nöjer sig med 2 hjärter och Nord har t.ex. 8 hp, kan han räkna ut att du har åtminstone 9-10 hp, för om du haft mindre hade Öst-Väst bjudit utgång, eller i varje fall gjort en invit. När de inte gör det, är styrkan ungefär jämnt fördelad mellan sidorna.
  Det är den vetskapen Nord använder när han balanserar med dubbelt. Precis som med en direkt upplysningsdubbling har han stöd i alla objudna färger och hoppas att er sida kan spela hem ett kontrakt eller att han får upp motståndarna ett steg. Om Öst-Väst kan spela hem 2 hjärter, men balanseringen leder till att de spelar 3 hjärter med en bet blir det ju ni som får in på korten i stället för de.

Men vad bjuder du?


2 spader. Om partnern dubblat vid sitt första tillfälle hade du kunnat fundera på att bjuda mer. Det skall du inte nu. När partnern balanserar tror han att sidorna är ungefär lika starka och att det därför kan vara rätt att kämpa om delkontraktet. Att du råkar ha 13 av er sidas 19 eller 20 honnörspoäng betyder inte att du skall bli alltför upphetsad.
  Väst funderar ett tag och bjuder sedan 3 hjärter, på vilket Nord och Öst passar.

Nu då?


Passa! Du har fortfarande samma trista 4-3-3-3-hand med en tveksam hjärterhonnör. Om partnern inte dubblat hade ni fått spela försvar mot 2 hjärter. Nu är de uppe i 3 hjärter. Därmed har chansen till en inkomst ökat. Men du är inte så säker på straff att du kan dubbla. För det skall du ha fina trumf, inte en massa spridd honnörsstyrka.
  Partnern spelar ut spader fem enligt 10-12-regeln (högsta, tredje eller femte kortet uppifrån) och träkarlen läggs upp.
Utspel: Sp5
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp D 8 2
Hj D 10 6 2
Ru 9 8 3
Kl K 6 3
Syd (Du)
Sp E 10 9 6
Hj K 8 7
Ru D 10 2
Kl E 7 5

Träkarlens hand är lika jämn som din, vilket bådar gott. Hjärter kung verkar visserligen sitta på mellanhand, men med klöver ess bakom bordets kung kanske inte Väst kan komma åt att maska ut din hjärter kung.
  Spelföraren begär spader två från bordet.

Vad gör du?


Femman kan inte vara Nords lägsta kort från en femkortsfärg, så du vet att han spelat ut sin tredje högsta spader från en tre- eller fyrkortsfärg, och att han antingen dragit för kungen eller knekten (kanske båda).

Skall du ta för esset eller maska med nian?


Maska med nian. Det behöver inte vara rätt, men det finns flera goda skäl till det. För det första har Väst fler poäng än Nord; alltså är det troligare att han har kungen än knekten. För det andra behöver det inte kosta stick även om utspelet var från kungen; var det från K-7-5 är det till och med bra att inte låta spader dam bli en ingång till bordet.
  Väst sticker spader nio med... kungen (tack för det!) och fortsätter med klöver knekt. Nord lägger tvåan och bordet femman.

Vad gör du?


Kryper. Klöver ess kommer inte att frysa inne, så det viktiga just nu är att skydda hjärter kung, d.v.s. förhindra att Väst kommer in till bordet.
  När Väst fortsätter med klöver tio, täcks den av dam och kung, och du tar förstås för esset.

Vad fortsätter du med?


Klöver. Partnern har markerat för ett jämnt antal klöver, när han bekände med sitt lägsta kort första gången, så att spela den färgen kan aldrig hjälpa spelföraren Ruter är däremot en känslig färg när bordet har nian och åttan. Bättre att låta spelföraren sköta den själv.
  Väst tar för klöver nio och lägger ner hjärter ess. När både Nord och du lägger lågt (Nord med trean) skakar han på axlarna och fortsäter med hjärter nio. Nord sakar spader tre och bordet lägger sexan.

Tar du eller kryper du?


Tar du, får Väst två ingångar till bordet. Det är inte riktigt bra. Men det är faktiskt ännu sämre att krypa. För när du i nästa stick kommer in på hjärter kung, vad skall du då vända med? Fördelen med att ta för hjärter kung direkt är att du då har en trumf att slå ut dig med. Det är en vända som inte kan kosta något.
  Därför tar du för kungen och retrnerar din sista hjärter. Nord sakar klöver åtta, och Väst tar sticket på bordet. Sedan fortsätter han med ruter nio.

Har det någon betydelse vad du gör?


Troligen.
  Kanske kommer du ihåg läroboksrådet att inte täcka förrän det andra kortet i bordets sekvens spelas. Det stämmer om du har en honnör. Här har du två. Då skall du täcka både första och andra gången.

Väljer du damen eller tian?


Damen. Det spelar förmodligen ingen roll, men om spelförarens ruter är E-kn-7 kanske han placerar dig med kung-dam och senare spelar en ruter till knekten.
  Väst täcker din dam med kungen, och Nord tar för esset. Han fortsätter med spader knekt till dam och ess. Väst stjäl spader tio, men måste sedan förlora ett ruterstick till eftersom hela sitsen är denna:

Sp kn 7 5 3
Hj 3
Ru E 7 5 4
Kl D 8 4 2
Sp K 4 Bridgebord Sp D 8 2
Hj E kn 9 5 4 Hj D 10 6 2
Ru K kn 6 Ru 9 8 3
Kl kn 10 9 Kl K 6 3
Sp E 10 9 6
Hj K 8 7
Ru D 10 2
Kl E 7 5

Nord hade bara 7 hp, men när motståndarna sade sig vara nöjda med 2 hjärter, kunde han räkna ut att du hade åtminstne 10-11 hp.
  Med idealiskt stöd i alla färger vågade han därför balansera med dubbelt. Det var helt rätt eftersom (a) 2 hjärter hade gått hem, (b) 2 spader också hade gåt hem, och (c) 3 hjärter var för högt!
  Men partnerns goda jobb hade gått till spillo om du glömt bort att partnern redan "bjudit på dina kort" och pressat på med 3 spader.
  Om Väst spelat spader till damen (i stället för hjärter ess) när han var inne på klöver nio, hade även Nord fått vara på alerten.
  Du tar för spader ess och fortsätter med spader. Väst stjäl, tar för hjärter ess, spelar in dig på hjärter kung och vinner hjärtervändan på bordet.
  Läget är då:

Sp
Hj
Ru E 7 5
Kl 8
Sp Bridgebord Sp
Hj kn Hj D
Ru K kn 6 Ru 9 8 3
Kl Kl
Sp 6
Hj
Ru D 10 2
Kl

När nu ruter nio spelas från bordet krävs att du täcker och Nord kryper. Annars får Väst de stick han behöver.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult