Fyra ess

Steg för steg, 2, 2017

När du i förrgår körde och handlade, satte du på bilradion och fick höra att våren hade kommit. Det var goda nyheter. Men i går kväll var det rejält snöfall, och när du på morgonen var ute och skottade snö sträckte du dig och fick ont i ryggen. Så går det när man glömmer att man inte är tjugofem år längre!
   Men en Ipren och sängläge har fått igång dig igen, i alla fall tillräckligt för att du skall kunna ta dig ner till klubben och kvällens partävling. Bengt är på plats på klubben när du kommer, liksom de flesta av dina gamla vänner.
   Ni börjar i makligt tempo, och ligger säkert en bit under medel efter tre ronder. I den fjärde ronden skall ni möta två för dig okända medelålders damer, men Bengt känner dem, för han skiner upp som en sol och presenterar sedan dig för Ulla och Anita, som han lärde känna under Tylösandsveckan för länge sedan. Bengt skall just till att fråga hur de hittat till er klubb, när tävlingsledaren med hög röst säger att ronden skall starta.
   På den första brickan får du dessa trista kort, som Syd, när du är giv och ingen sida är i zonen:

    Sp 10 6 5 2
    Hj 8 4
    Ru E 9 4
    Kl D 8 6 5

Du passar förstås. Ulla, som är Väst, öppnar budgivningen med 1Hj, och Bengt passar. Anita funderar ett tag, lägger sedan upp en stopplapp, och plockar fram 2 sang ur budlådan. Det alerteras av Ulla.

Frågar du om budets betydelse?


Ja.
   En gång i tiden fick du höra att det var dumt att fråga efter en alertering, eftersom du med det kunde hjälpa motståndarna. Men så tänker du inte längre. I stället frågar du alltid.
   ”Utgångskrav med minst trekorts hjärter”, svarar Ulla. I och med det kan du lista ut att öppningsbudet lovade en femkortsfärg. När du tar en titt på deras deklarationskort, ser du att det stämmer.
   Du passar, och Ulla återbjuder 3Kl, som i sin tur alerteras av Anita. När Bengt frågar, blir svaret kort: ”minimum”. Anita hoppar då till 4Hj, och sedan är budgivningen slut. Den gick så här:

Syd Väst Nord Öst
pass 1Hj pass 2NT
pass 3 Kl pass 4Hj
pass pass pass

Bengt funderar ett tag på sitt utspel, och slutligen ligger Ru3 på bordet. Ni använder 1-3-5-regeln mot trumfkontrakt, så du vet att kortet antingen är det lägsta från tre eller fem, det nästa lägsta från fyra, eller det högsta från två. Det kan förstås också vara en singelton.
   Med tanke på den tid det tog för Bengt att spela ut Ru3, kan du vara rätt säker på att den inte är en singelton. Men om du inne i spelet ser att er bästa chans att straffa kontraktet är att utspelet var en singelton, skall du hoppas på det – för om du baserar ditt försvar på hur lång tid partnerns utspel tog, har du använt något som lagarna kallar en otillåten upplysning. Det får du inte göra.
   När träkarlen läggs upp, säger Anita att ”Vi kanske skulle spela 3 sang i stället”.

utspel: Ru 3
Träkarlen (Öst)
Sp K 9 3
Hj E 9 2
Ru K 7 5
Kl K 10 7 2
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 10 6 5 2
Hj 8 4
Ru E 9 4
Kl D 8 6 5

Hur ser det ut?


Inte lätt att svara på.
   Att träkarlen har 4-3-3-3-fördelning är positivt, för då blir det inga stölder på bordet. Dessutom har hon minimal honnörsstyrka för sitt utgångskrav. När också Ulla sagt sig ha en minimihand, tror du att det kan bli en hård strid om det tionde sticket.
   Ulla tackar artigt för träkarlen, och begär sedan Ru5 från bordet.

Hur många ruter har Bengt?


Tre eller fyra.
   Om han spelat ut sin lägsta ruter från en femkortsfärg har spelföraren tvåan, men om hennes andra ruter är esset, hade Bengt haft RuD-kn-10-8-3. Då hade han inte spelat ut trean. Och om RuE finns hos Bengt, hade han inte spelat ut en låg ruter från en färg med esset i topp mot ett trumfkontrakt. Därför vet du att Bengt inte har fem ruter.

Vilken ruter lägger du?


Om Ulla har dam-knekt eller dam-tia i ruter, spelar det ingen roll vad du gör. Men eftersom du har esset bakom kungen, skall du inte spela ”högt i tredje hand” utan maska med Ru9. I och med att du sparar esset, kan du sticka kungen senare.

Finns inte risk att du aldrig får för RuE?


Nej.
   Om Bengt har tre eller fyra ruter, och du och träkarlen vars tre, vet du att också spelföraren har tre eller fyra ruter.
   Möjligen skulle spelföraren kunna vinna utspelet, trumfa ut och sedan saka ruterförlorare på en stark sidofärg på bordet. Om du i stället för D haft D, hade den risken funnits, men knappast när du sitter med styrka och längd i klöver bakom bordet.
   Ulla sticker Ru9 med knekten och fortsätter med Ru3. Bengt lägger tian, och esset vinner sticket. När du sedan bekänner med åttan på Ru9, tar Ulla god tid på sig, men lägger till slut femman. Bengt vinner sticket med damen.

Hur satt trumfen?


Om Ulla haft sex hjärter, hade hon troligen följt principen ”maska med åtta, men toppa med nio” och gått upp med esset. Därför ser det ut som om hon hade fem hjärter och har behandlat färgen på bästa sätt, d.v.s. maskat.
   Bengt fortsätter sedan med Ru6.

Hj 6
Träkarlen (Öst)
Sp K 9 3
Hj 2
Ru K 7
Kl K 10 7 2
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 10 6 5 2
Hj
Ru E 4
Kl D 8 6 5

Vet du något om Bengts ruter?


Till att börja med kan han inte ha dam-tia i topp, för då hade han kunnat vända med RuD. Det ger er två snabba stick när du har esset, och det är riskfritt om esset finns hos Ulla. Och om han spelat ut från en svag färg som tian fjärde, hade han kunnat spela en ruter till utan risk, för att informera dig hur färgen satt. Därför utgår du från att han har damen, men inte vet ifall han kan fortsätta med ruter.

Vad hoppas du på?


Att Bengt har RuD-8 i toppen på färgen. I så fall kan Ulla inte få fler ruterstick om hon tvingas tackla färgen själv.
   På Hj6 bekänner bordet, och du skall saka ett kort.

Vilken färg?


Spader.
   Klöverna behöver du spara, och att singla RuE kan inte heller vara rätt. Så det får bli en spader, och för att visa att du är svag i färgen lägger du en hög hacka, sexan. Ni använder ju omvända markeringar. Tian kan vara viktig, när bordet har nian, så den skall du inte markera med.
   Ulla vinner sticket med sjuan. Hon tar också för HjK, då Bengt sakar Hj2 och träkarlen lägger Sp3.

Hj 2
Träkarlen (Öst)
Sp K 9 3
Hj K Hj
Ru K 7
Kl K 10 7 2
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 10 5 2
Hj
Ru E 4
Kl D 8 6 5

Och du?


Sp2.
   Genom att fortsätta bevaka bordets längder, gör du vad du kan för att spelföraren inte skall lyckas. Samtidigt lägger du en lägre spader för att visa att din markering var negativ.
   Ulla spelar en låg spader till kungen, men när hon därefter spelar spader till damen tar Bengt för esset och spelar Sp7. Bordet sakar Kl2, och så skall du saka igen.

Hj 7
Träkarlen (Öst)
Sp
Hj
Ru K 7
Kl K 10 7 2
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp
Hj
Ru E 4
Kl D 8 6 5

Vilket kort lägger du?


Kl5.
   Återigen gäller det att bevaka träkarlens längder, och eftersom det var en klöver som sakades från bordet, följer du färg och sakar klöver. Eftersom du har damen, kan du passa på att göra en positiv markering.
   Ulla tar för KlE, men när bara hackor kommer från dig och Bengt förstår hon att det kommer att sluta illa. Hon spelar sedan Ru6, men när Bengt lägger Ru8 skall ni ha två ruterstick, så att utgången straffas.
   Hela sitsen:

Sp E 7 4
Hj D 10 6
Ru D 8 3 2
Kl kn 4 3
Sp D kn 8 Bridgebord Sp K 9 3
Hj K kn 7 5 3 Hj E 9 2
Ru kn 10 6 Ru K 7 5
Kl E 9 Kl K 10 7 2
Sp 10 6 5 2
Hj 8 4
Ru E 9 4
Kl D 8 6 5

Det verkar som om Anita hade rätt och att de borde ha spelat 3 sang. Med 4-3-3-3 mittemot 5-3-3-2, och honnörer i alla färger, blir det ofta lika många stick i sang som i trumfspel. Det har du lärt dig. Men när du öppnar protokollet, ser ni att av de två par som spelat 3 sang, har det ena fått straff.
   Då upptäcker du att 3 sang går bet om Öst är spelförare och Syd spelar ut en klöverhacka. Nord-Syd får då två klöverstick tillsammans med HjD och de två essen. Är Väst spelförare, däremot, finns ingen straff i 3 sang, eftersom Västs Kl9 gör att de då har tre håll i klöver. Och spelar Syd ut spader, den objudna högfärgen, går 3 sang hem om Öst gissar rätt i ruter.
   För att straffa 4Hj var det viktigt att du gjorde rätt i första stick. Om du tagit för esset, hade Väst lagt sexan och sedan kunnat maska ut Bengts dam. Men när du korrekt maskade med nian, återstod dessa kort i färgen när Ulla tagit för knekten:

Ru D 8 2
Ru 10 6 Ru K 7
Ru E 4

I det här läget är rutern en orörbar färg för båda sidor: den som spelar den förlorar ett stick. Om Ulla kunnat tvinga er att göra det, eller om ni av misstag spelat färgen en andra gång, hade 4Hj gått hem.

Finns fler fall då det är rätt att maska med ruter nio?


Ja. Om Bengt dragit för Rukn-10-3-2. Även då behöver du spara esset för att kunna sticka bordets kung.

Är det en trolig sits?


Nej.
   I sang kan man tänkas dra för knekt-tia småfjärde, men i trumfspel är det ofta bättre att spela ut knekten från knekt-tia.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult