Fyra ess

Steg för steg, 1, 2017

”Skynda dig ut i trädgården och plocka in allt löst!”, säger Barbro när du kommer hem från affären. ”SMHI har utfärdat stormvarning, och ovädret väntas in i natt.” Du är på god väg att undra ifall inte den som lagt sakerna i trädgården själv borde plocka in dem, då det slår dig att ovädret väntas bryta loss i morgon, inte i dag. Så du följer Wittgensteins berömda sjunde sats att ”Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.”
   När du är tillbaka inne igen, ringer telefonen. Bengt undrar om du vill att han plockar upp dig på väg till klubben, och det tackar du gärna ja till. Bilen är på verkstad, och att slippa cykla i begynnande storm är skönt. Det är årets första partävling, även om allt känns precis som vanligt.
   Ett par ronder in i tävlingen, möter ni ett ungt mixed-par, som du inte känner igen. De hejar glatt och lägger upp ett deklarationskort som avslöjar att de spelar ganska enkelt: Nordisk Standard, 1-3-5-utspel och omvända markeringar.
   På rondens första bricka får du dessa kort, som Nord, när du är giv och bara er sida i zonen:

   Sp kn 6 3
   Hj 7
   Ru E K 8 6 2
   Kl E D 6 5

Du öppnar med 1Ru, då den kvinnliga halvan i paret kliver in med 1Sp. Bengt funderar ett tag, lägger sedan upp en stopp-lapp och följer upp med budet 2 sang.

Vad menar Bengt?


Det finns olika skolor för vad det hoppande sangbudet skall betyda efter ett inkliv. För er är det ett helt naturligt bud med bra spaderhåll och 11-12 hp, d.v.s en hand som är för stark för att bara bjuda 1 sang. Inget konstigt här, inte.

Kan Bengt ha fyra hjärter?


Troligen inte.
   Ni spelar ju med Negativa dubblingar efter inkliv, och om han haft fyra hjärter, spaderhåll och 11-12 hp hade han kunnat börja med en dubbling, med planen att följa upp med ett naturligt sangbud om hjärtern inte passade.
   Möjligen skulle han kunna göra ett undantag med en svag hjärterfärg och starka spader, t.ex:

   Sp K D 10 5
   Hj kn 5 4 2
   Ru D 3
   Kl K 7 3

Med tre spaderhåll och en klen hjärterfärg finns ingen anledning att sikta mot ett trumfkontrakt. Med den handen svarar han därför hellre 2 sang.
   Öst frågar vad 2 sang-budet betyder, och du upplyser att det är ett helt naturligt bud med 11-12 honnörspoäng och bra spaderhåll. Han tackar för upplysningen, passar, och så är det du igen.

Syd Väst Nord Öst
1Hj 1Ru 2NT pass
?

Kan ni stanna i delkontrakt?


Ja, visst.
   För det första kan du passa på 2 sang om du har en ganska jämn hand och styrkan inte verkar räcka för utgång.
   För det andra kan du bjuda om öppningsfärgen på lägsta nivå. Så om du bjuder 3Hj i det uppkomna läget betyder det att du inte vill spela utgång, men att du föredrar ruter framför sang. Med den här handen verkar 3Hj inte särskilt smart, så det skall du inte bjuda.
   Men du har en färg till, så frågan är om du skall visa klövern eller inte.

Skall du det?


Ja.
   I likhet med många andra, har Bengt och du en överenskommelse att bud i ny färg är krav på partnerns naturliga och inviterande 2 sang-bud. Ni kan alltså inte stanna i 3Hj om du bjuder det, men vinsten med att kunna det är liten, och fördelen med ett naturligt krävande färgbud är att ni gemensamt kan söka er till rätt utgång.
   Därför bjuder du 3Hj och hoppas att du vet vart ni skall landa efter Bengts nästa bud.

Kan ni stanna i delkontrakt efter ditt kravbud?


Det kan ni.
   Om Bengt prefererar till 3Hj betyder det att han inte är säker på utgång och ger dig chansen att stanna på 3-läget i din öppningsfärg.
   Men Bengt bjuder inte 3Hj. I stället kommer ett mycket överraskande bud: 3Hj. När Öst passar, gäller det för dig att tolka hans bud rätt.

Syd Väst Nord Öst
1Hj 1Ru 2NT pass
3Hj pass 3Ru pass
?

Vet du vad Bengt menar?


Det tror du.
   Ni är på 3-läget, och 3 sang är ett möjligt slutbud. I så fall följer ni den kloka principen att ”tredje färg visar”. Du har bjudit ruter och klöver, så när Bengt bjuder spader är det ”tredje färg” – trots att också Väst bjudit den – och visar därför styrka i spader.
   Med tanke på Bengts sangbud visste du redan att han var stark i spader.

Varför berättar Bengt det igen?


Därför att han är orolig för den fjärde färgen.
   Hjärter är en objuden färg, men då du berättar om minst nio lågfärgskort, och Bengt mer eller mindre har förnekat fyrkorts hjärter, är det fullt möjligt att det är den högfärgen som är er ömma punkt i sang. Så genom att bjuda 3Ru och med det visa styrka i spader försöker Bengt förmedla budskapet att hjärtern kan vara känslig.
   Ha det i åtanke när du funderar på ditt nästa bud.

   Sp kn 6 3
   Hj 7
   Ru E K 8 6 2
   Kl E D 6 5

Vad bjuder du?


4Hj.
   När Bengt är orolig för hjärtern, och du har singel i den färgen, är sang inte längre att tänka på. Då får det bli ett trumfkontrakt – men vilket?
   När läroböckerna hävdar att 26 poäng räcker till utgång, menar de 3 sang eller fyra i högfärg. Fem i lågfärg är ett stick mer än fyra i högfärg, så att då kräva en extra kung, eller 29 poäng, är närmare sanningen än att säga att 26 poäng räcker till utgång också i lågfärg. Det gör det oftast inte.
   Så om du i detta läge bjuder 4Hj betyder det två saker: a) din hjärter är för svag för att 3 sang skall vara ett alternativ, och b) du är inte säker att er gemensamma styrka räcker till utgång i lågfärg.

Skall du inte ha fem klöver när du bjuder om färgen?


Nej. 4Hj är inget ”ombud av klövern”. Det betyder bara att du inte har tillräckligt bra hjärter för att bjuda sang och inte heller tillräcklig honnörsstyrka för att vara säker på att ni gör utgång i lågfärg.

Men tänk om Bengt passar när ruter varit bättre?


Det kommer han inte att göra.
   Om Bengt har 3-3 i lågfärgerna bjuder han ruter på lämplig nivå, eftersom rutern är minst lika lång som klövern; men om han har fyra klöver passar han eller höjer till 5Kl. Så vilken färg som skall vara trumf vet du ännu inte, ej heller om ni skall spela utgång eller delkontrakt.
   Det blev utgång, för det tar inte lång tid för Bengt att höja till 5Hj. På det följer tre pass, och sedan spelar Väst ut HjE. Du hoppas att Bengt vet vad han gör, men när han börjar med att lägga upp fyra starka klöver och tre hackor i hjärter kan du pusta ut.

Nord (Bengt)
Sp E K 8 4
Hj 9 6 3
Ru 9 3
Kl K kn 10 9
utspel: Kl E Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp kn 6 3
Hj 7
Ru E K 8 6 2
Kl E D 6 5

Hur ser det ut?


Inte så tokigt. Bengt har minimum för sin budgivning, men han tyckte det lät som om era kort passade bra samman, så att höja till 5Kl var motiverat.

Har ni kanske bjudit för lågt?


Troligen inte.
   Det finns bara en säker förlorare, men med tanke på Västs spaderinkliv, är det troligt att du också förlorar ett stick i den färgen.
   När du tackat Bengt för korten, begär du Hj3 från bordet. Öst bekänner då med HjD.

Varför gör han det?


För att berätta för sin partner att han också har Hjkn. Den informationen kan vara viktig, ifall Väst behöver spela in sin partner för en vända i en annan färg genom spelföraren.
   Väst funderar ett tag och vänder sedan med Hj5. Öst spelar på tian, och du stjäl.

Skall du trumfa ut snabbt?


Nej.
   Trumfar ut gör du om du har stick så det räcker och vill hindra motståndarna från att stjäla dina höga kort i sidofärgerna. Här har du fyra trumfstick samt ess-kung i både spader och ruter till den hjärterstöld du just tagit. Det är nio stick, två mindre än du åtagit dig.

Var kan du få de två stick som saknas?


I ruter har ni sju kort tillsammans. Sitter Öst-Västs sex ruter 3-3 kan du godspela två ruterstick med en stöld på bordet. Problemet är att du också behöver en ingång till handen för att hämta hem rutersticken. Den finns i trumf, men bara om klövern sitter 3-2.

Hur går det om rutern sitter 4-2?


I så fall behöver du stjäla två ruter på bordet, men det är lättare sagt än gjort. Om du börjar med RuE-K, ruterstöld (då en av motståndarna sakar) och trumf till handen, kan du stjäla en andra ruter, men efter det kan du inte både trumfa ut och hämta hem rutersticken. Handens högsta trumfhacka är för klen för det.

Finns en annan chans?


Om du stjäl bordets sista hjärter innan du trumfar ut, är du uppe i tio stick. Sedan kan du kanske få det stick som saknas i ruter eller spader. Det verkar vara en bättre plan.
   Därför spelar du en trumf till bordets nia och stjäl Hj9 med KlE, då båda försvararna bekänner lågt. På KlD bekänner Väst igen, och när du sticker över med KlK, kommer en klöver också från Öst. När du trumfar ut med Klkn bekänner Öst, medan du sakar Ru2 och Väst sakar Ru5.
   Då är läget detta:

Nord (Bengt)
Sp E K 8 4
Hj
Ru 9 3
Kl 10
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp kn 6 3
Hj
Ru E K 8 6
Kl

Vad gör du nu?


Om rutern sitter 3-3, kan du få ett extrastick i den färgen genom att låta motståndarna få vinna ett ruterstick nu. Sedan faller försvararnas sista ruter när du tar för ess och kung, så att den sista rutern blir hög.

Bör du spela så?


Nej, inte när det finns en plan som är ännu bättre. Det är att gå på spadern.
   Efter Västs inkliv kan du placera henne med fem spader, och då finns ett bombsäkert sätt att ordna ett extrastick i spader.

Hur?


Genom att spela Sp4 mot handen.
   Skulle Öst ha SpD singel, är saken klar. Annars spelar du på Spkn, som tvingar ut Västs dam. Med SpE-K-8 kvar på bordet bakom Väst, och två ruteringångar på handen, får du tre spaderstick med hjälp av en dubbelmask över Väst.
   Öst bekänner med Sp2, och Väst sticker knekten med damen. Hon fortsätter med Hj8, som tvingar bort din sista trumf. Efter ruter till esset, spelar du Sp3 mot bordet i detta läge:

Nord (Bengt)
Sp E K 8
Hj
Ru 9
Kl
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp 6 3
Hj
Ru K 8
Kl

Du har tänkt sticka Sp10 (eller Sp9) med SpK, återvända till handen på RuK för att sedan avsluta med en spadermask, som du vet kommer att gå.
   Men, vad nu då, Väst bekänner med Sp7!

Vad gör du då?


Maskar med Sp8.
   Väst har sett vad du tänker göra och hoppas att du ångrar dig i sista stund, men det gör du förstås inte. Att hon skulle ha klivit in med 1Sp på dam-tia fjärde, i stället för 1Hj på ess-kung femte, tror du inte en sekund på.
   Öst sakar på Sp8 och tillägger ”den där åttan var bra att ha”. Det var den.
   Hela sitsen:

Sp E K 8 4
Hj 9 6 3
Ru 9 3
Kl K kn 10 9
Sp D 10 9 7 5 Bridgebord Sp 2
Hj E K 8 5 Hj D kn 10 4 2
Ru kn 4 Ru D 10 7 5
Kl 8 2 Kl 7 4 3
Sp kn 6 3
Hj 7
Ru E K 8 6 2
Kl E D 6 5

”Tur att du hade singel hjärter. Om du haft 2-2 i högfärgerna, hade det blivit svårare” tillägger Väst.

Håller du med om det?


Nej.
   Om vi låter dig få en hjärterhacka och Öst en spaderhacka, kan försvararna vinna de två första hjärtersticken, men efter det får de inte fler stick. Spelar de en tredje hjärter får du en lågstöld på handen, men sedan kan du ta ut ess-kung i både spader och ruter och korsstjäla resten med höga trumf.
   Ett bättre försvar är att skifta till trumf i andra stick, men då har du de ingångar som behövs för att godspela ett extra ruterstick och komma åt det: RuE-K, ruterstöld, KlE, ruterstöld, hjärter. Sedan kommer du in till handen på en hjärterstöld, så att du kan trumfa ut och ta hem den höga ruterhackan.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult