Fyra ess

Steg för steg, 4, 2016

Det är konstigt att det aldrig blir som man vill. När du hade semester var det regnigt, blåsigt och kallt, men när du nu är tillbaka på jobbet är det värmebölja. Kunde inte vädergudarna ha planerat det bättre?
   Men inget ont som inte haft något gott med sig. I stället för att åka ut med båten, ligga i hängmattan, grilla och njuta av den svenska sommaren, som ni brukar i sommarhuset, har ni fixat och reparerat mycket mer än du och Barbro brukar. Du har lagt ny takpapp på förrådet, ni har köpt nya utemöbler och sovrummen har målats om. Så fint har det inte varit där på många år.
   Du har också hunnit spela en partävling med din gamle vän Gustaf. Sommarbridgen brukar vara välbesökt, och även om standarden är blandad, finns en och annan storspelare med. För en framskjuten placering krävs både bra spel och tur. En femteplats förra veckan är ett acceptabelt facit, med tanke på att det var mer än 30 par, så när Gustaf ringer och frågar om du kan spela i dag också, tackar du glatt ja.
   Tidigt i tävlingen har du fått dessa kort som Syd, när ni skall möta två okända äldre herrar, och ingen sida är i zonen.

   Sp D kn 10 9 5 3
   Hj 9 8
   Ru K 2
   Kl 9 8 3

Vad bjuder du?


2 Sp.
   Gustaf och du använder svaga två-öppningar, precis som de flesta andra bridgespelare, så med sex starka spader och 6 hp har du precis vad som krävs för det öppningsbudet.

Är inte färgen för svag?


Inte för er.
   Det finns de som anser att färgen skall innehålla två av de tre högsta honnörerna, d.v.s. ess-kung, ess-dam eller kung-dam, och att den här handen därför inte duger. Personligen tycker du att en färg som oftast ger fyra stick utan stöd är tillräckligt bra för ett spärrbud, så den här duger gott. Du hoppas att Gustaf tycker likadant.

Kan det inte vara en nackdel att ha dam högt i färgen?


Kanske.
   Om motståndaren till vänster blir spelförare, och partnern spelar ut spader ess från ess-hacka eller ess tredje, kanske spelföraren får stick för en kung som satt på mellanhand. Men att passa, för att slippa råka ut för det tråkiga scenariot, är alltför pessimistiskt. Därför öppnar du med 2 Sp, för att försöka göra livet surt för motståndarna.
   Det verkar som om du lyckades med det, för Väst tar tid på sig innan han plockar upp en passlapp. Gustafs bud kommer betydligt snabbare: han hoppar till 4 Sp.

Tror han att det går hem?


Ingen aning. Men det är inte ditt problem.
   När Gustaf bjuder 4 Sp betyder det att han antingen tror att ni klarar ert kontrakt, eller så är han rädd att det är motståndarna som gör utgång (eller rentav slam) och vill med sin snabba höjning försvåra för dem att komma underfund med det. Det kan han t.ex. göra med den här handen:

   Sp K 8 7
   Hj 6 5
   Ru E 10 7 6 5 3
   Kl 7 2

Du som spärröppnar har en enfärgshand, vilket betyder högst tre hjärter. Eftersom Gustaf har två kort i den objudna högfärgen, vet han att Öst-Väst har minst åtta hjärter tillsammans. Med så fint spaderstöd är chansen god att ni kan vinna åtta stick i ett spaderkontrakt, så även om ni blir dubblade kommer det ofta att vara en korrekt offring mot 4 Hj. Öst-Väst har ju minst 23 hp och minst åtta hjärter tillsammans.
   Dessutom kan det hända att Öst-Västs styrka sitter jämnt fördelad, t.ex. 11 hp till vänster och 13 hp till höger. Då kanske ingen kan bjuda, så att ni får spela er offring odubblad. I så fall är det extra effektivt att snabbt höja tricknivån för att krångla till det för motståndarna.
   Även Öst tar litet tid på sig innan han passar, precis som Väst. Budgivningen gick därför så här:

Syd Väst Nord Öst
2Sp pass 4Sp pass
pass pass

Utspelet tar också tid, men till sist kommer ruter tre. Du kastar en snabb titt på motståndarnas deklarationskort och ser att de spelar ut enligt 1-3-5-regeln och använder omvända markeringar. En gång i tiden var det smått revolutionerande att spela så. I dag är det nära nog standard.
   Gustaf lägger upp en fin träkarl, och du ser snabbt att han inte försökt spärra bort motståndarna.

Nord (Gustaf)
Sp E K 6 2
Hj 7 2
Ru E D 5
Kl K kn 6 4
utspel: Ru 3 Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp D kn 10 9 5 3
Hj 9 8
Ru K 2
Kl 9 8 3

Kommer 4 Sp att gå hem?


Det är troligt, men inte säkert.
   Du har sex trumfstick och tre ruterstick, så du behöver ett stick i klöver också. Med tanke på att du har kung-knekt på bordet och nia-åtta på handen, är chansen god att utgången kommer att gå hem.

Var vinner du utspelet?


På handen.
   Eftersom bordet har fler ruter än handen, följer du det gamla läroboksrådet ”korta handens honnör(er) först”. Då slipper du oroa dig för att rutern blir blockerad.
   Du begär alltså ruter fem från bordet. Öst spelar på ruter tio, och du vinner sticket med kungen.

Skall du trumfa ut direkt?


Ja. Du har trumf i överflöd, så motståndarnas tre spaderhackor skall bort innan de kan göra någon skada.

Hur spelar du trumfen?


Efter uttrumfningen skall du ta hem rutersticken och saka en förlorare från handen. När du senare går på klövern, skall den spelas på rätt sätt: från den svaga handen mot den starka. Det betyder att du behöver ingångar till din egen hand. De kan bara finnas i trumf.
   Om du börjar med att ta för dam och knekt i spader, har bordet kvar ess-kung. Då kan du aldrig spela in dig till handen i trumf. Därför är det bättre att börja med bordets honnörer. Om Öst-Västs trumf sitter 2-1, kommer det att finnas kvar två spaderhackor på bordet efter uttrumfningen. Då kan du spela in dig till handen i trumf två gånger, om så skulle behövas.
   På spader ess bekänner alla, men på spader kung sakar Öst klöver två.

Sitter det bra i klöver?


Öst kunde utan risk ha sakat ruter eller hjärter, så när han sakar klöver två och med det gör en positiv markering i den färgen, är risken stor att han sitter laddad i klöver.
   När du tar hem ess-dam i ruter bekänner Öst, men du skall saka ett kort från egen hand.

Vilken färg sakar du?


Hjärter.
   Sakar du klöver kommer du att förlora två stick i hjärter och får bara förlora ett stick i klöver. Då måste du gissa rätt i den färgen. Med tanke på Östs positiva markering i klöver, kanske du inte kan det.
   Sakar du hjärter, förlorar du bara ett hjärterstick och har råd att förlora två klöverstick. Det är mycket bättre, eftersom du då kan spela klöver mot styrkan två gånger. Går det illa första gången, kanske det går bättre den andra.
   Du sakar alltså hjärter åtta. Att Väst bekänner var ingen större överraskning, med tanke på utspelet. Om han bara haft två ruter, hade han spelat ut den högsta hackan, inte trean.
   Dessa kort återstår då:

Nord (Gustaf)
Sp 6 2
Hj 7 2
Ru
Kl K kn 6 4
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp D kn 10 5
Hj 9
Ru
Kl 9 8 3

Du är inne på bordet, men klövern skall ju spelas från handen. Därför ser det närliggande ut att spela trumf till handen.

Brådskar klövern?


Inte alls. Den kan vänta ett tag till, så i stället för att spela trumf begär du en hjärter från bordet. Den förloraren kan du aldrig komma ifrån, och samtidigt får Öst-Väst chansen att göra något dumt. Skulle de komma in och spela ruter, blir det mot dubbelrenons, så att du kan stjäla på bordet och saka klöver från handen. Då gör det inget om klövern sitter maximalt illa.
   Öst spelar på hjärter dam, som han får för. Han fortsätter då med hjärter fem, som du stjäl.

Skall du spela klöver nu då?


Ja. Du inne på rätt hand, och du har inget annat bättre att erbjuda.
   På klöver tre händer något överraskande: Väst sakar hjärter. Han hade alltså inga klöver. Det förklarar vad han funderade på i budgivningen.

Vilken fördelning hade Väst?


Två spader hade han, det vet du, och inga klöver. Om utspelet är att lita på, hade han antingen tre eller fem ruter. Det betyder 2=6=5=0 eller 2=8=3=0. Den sista fördelningen kan du bortse från, när Öst bekände två gånger i hjärter. Västs elva röda kort var alltså sex hjärter och fem ruter.
   Då är det dags att spela på ett kort från bordet.

Nord (Gustaf)
Sp 6 2
Hj
Ru
Kl K kn 6 4
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp D kn 5
Hj
Ru
Kl 9 8 3

Spelar det någon roll vilken klöver Nord lägger?


Inte alls.
   Öst kommer att vinna sticket billigt, men sedan måste han hjälpa dig med sin vända. Antingen får du ett klöverstick, eller så får du en stöld på den korta trumfhanden. Därför nöjer du dig med fyran och låter Öst få vinna sticket med klöver fem.
   Öst inser snart att han bara får ett stick till och ger upp. ”Det skötte du bra”, tillägger han, och Väst instämmer. Det gör Gustaf också.
   Hela sitsen:

Sp E K 6 2
Hj 7 2
Ru E D 5
Kl K kn 6 4
Sp 8 4 Bridgebord Sp 7
Hj E kn 10 6 4 3 Hj K D 5
Ru kn 9 7 6 3 Ru 10 8 4
Kl Kl E D 10 7 5 2
Sp D kn 10 9 5 3
Hj 9 8
Ru K 2
Kl 9 8 3

Vad som hände när du spelade hjärter, och klövern satt 0=6, var att Öst-Väst tvingades fortsätta med hjärter, så att också den färgen försvann från båda dina händer. Därmed hade Öst ingen ofarlig vända när han kom in i klöver. Han var inpetad och tvingades ge dig ditt tionde stick med sin vända. Klöver godspelar kungen, och hjärter eller ruter är mot dubbelrenons. Den knipan kunde han inte ta sig ut.
   Men om du i stället spelat trumf till handen och klöver mot bordet, medan det funnits hjärter kvar på både Nord och Syd, hade läget inte varit lika gynnsamt för dig.

Sp 6
Hj 7 2
Ru
Kl K kn 6 4
Sp Bridgebord Sp
Hj E kn 10 6 4 Hj K D 5
Ru kn 9 Ru
Kl Kl E D 10 7
Sp D kn 5
Hj 9
Ru
Kl 9 8 3

När Väst sakar hjärter på klöver tre, finns ingen återvända. Öst sticker bordets kort billigt, tar för hjärter kung och spelar hjärter dam. Stjäl du, får Öst två klöverstick till; och sakar du klöver, tar Öst straffen med klöver ess. För att få upp ett vinnande slutläge, krävdes att Nord-Syds hjärter kom bort innan du gick på klövern.

Borde Väst passa på 2 Sp?


Ja. Den här gången hade det varit bra att bjuda, men i det långa loppet är det rätt att passa.
   Med 6-5-fördelning är det alltid lockade att bjuda, förstås, men 3 Hj över svaga 2 Sp visar ett bra inkliv, ungefär 13-16 hp, oftast med sex hjärter. Risken är annars stor att Öst räknar med en betydligt starkare hand hos Väst och missbedömer läget i budgivningen längre fram. Därför får Väst bita i det sura äpplet, passa, och hoppas kunna komma med i budgivningen längre fram.
   När du tittar på givarna på förbundets hemsida nästa dag, ser du att +420 var en flerdelad topp på er ledd. Flera Öst-Väst-par vågade sig in i budgivningen, kanske för att Syd inte öppnade med 2 Sp, och var med till 5 Hj. I några fall lockade det upp Öst-Väst i 5 Sp, som inte gick hem, men oftast ledde det till två dubblade straff och +300 till Nord-Syd.
   Några par hade också fått straff i 4 Sp. För det krävs att Väst spelar ut hjärter. Tar försvararna in sina två hjärterstick snabbt, får Öst två klöverstick så småningom. Med öppna kort går det även att ta två straff, men då måste Väst spela ut en låg hjärter, så att Öst kan ge Väst två klöverstölder. Av förklarliga skäl var det ingen som hittade det försvaret.

Var Västs utspel dåligt?


Inte alls. Kalla det olyckligt i stället.
   I partävling är varje stick viktigt. Därför finns det mycket som talar för ett försiktigt utspel som ruter tre hellre än ett aggressivt utspel som hjärter ess. Och om vi gör tankeexperimentet att låta Syd få kung-hacka i hjärter i stället för ruter, kostar det minst ett stick att spela ut hjärter. Utspel är svårt, och ingen kan räkna med att alltid göra rätt. Blir det fel, får man skaka på axlarna och hoppas på bättre lycka nästa gång.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult