Fyra ess

Steg för steg, 5, 2015

Säg det äkta par som aldrig grälar! Just nu är det öppet krig hemma hos Bengt och Anita, och även om det säkert kommer att lugna ner sig, i vanlig ordning, är det jobbigt när det håller på. Det vet du av egen erfarenhet. Eftersom Bengt är en god vän i ordets rätta bemärkelse, och som alltid hjälpt dig när du haft det svårt, har du gjort vad du kan för att återgälda vänskapen. I dag har du bjudit på lunch på stadens bästa Thai-restaurang, och efter det har ni tagit er ner till klubben, där det skall bli silvertävling med fina priser.
   Ni brukar hamna på den främsta fjärdedelen på de vanliga klubbkvällarna, och lyckas ni med det i dag också, kan ni ha något trevligt med er hem. Det finns en vacker vas, som du spetsat in dig på, och som du inbillar Anita skulle gilla. Att Bengt skall få gå hem med den är målet för i kväll. Allt annat har sekundär betydelse.
   Klubben har mött upp mangrant, och ni är 28 par som skall spela en tävling över 28 brickor, eller rättare sagt två tävlingar, för uppläggningen är att hälften av paren sitter still som Nord-Syd, medan den andra halvan sitter Öst-Väst och flyttar. Så det kommer att bli ett vinnarpar på Nord-Syds ledd, ett på Öst-Västs.
   Ni blir sittepar och börjar hyggligt med två ronder, som du bedömer som klart över medel. I den tredje ronden får ni möta två av klubbens nyare medlemmar, ett äkta par som flyttade hit för ett halvår sedan. Gunnel och Sture är inte bara skickliga, de är också fantastiskt vänliga mot sina motståndare och mot varandra. Kanske är det så att ett gemensamt intresse, som bridgen, knyter familjemedlemmarna närmare samman än som i Bengts (och ditt) fall.
   På rondens första bricka har du fått dessa kort, när Väst är giv och ingen sida är i zonen. Eftersom ni spelar Nordisk Standard i dag också, konstaterar du snabbt att du hade öppnat budgivningen med 1 ruter om du varit giv, men det är du inte. Och möjlighet att öppna får du inte, för Gunnel, som är Väst, öppnar med 1 hjärter, Bengt passar, och Sture svarar 1 spader. Då är det din tur.

   Sp 6 5
   Hj 10 9 8 2
   Ru E K kn 3
   Kl K kn 5

Vad bjuder du?


Pass.
   Om Väst passat och Öst öppnat med 1 spader, hade du haft en minimal men helt godkänd upplysningsdubbling med 12 hp och minst tre kort i alla objudna färger. Men om du dubblar nu, när motståndarna har bjudit två färger, räcker det inte med "minst tre" kort för att dubbla med minimistyrka. Du skall ha ”minst fyra” kort i både ruter och klöver – och det har du inte. När du inte heller har en vettig femkortsfärg att introducera, återstår bara pass.

Finns det inte nackdelar med det?


Visst, men nackdelarna med att bjuda är större. Eftersom motståndarna har högfärgerna, betyder det att ni kan hoppas strida med lågfärgerna, och som vi alla vet är det ojämn kamp.

Finns det någon fördel med att passa?


Visst.
   Om motståndarna har styrka till utgång och bjuder t.ex. 4 spader, är det ingen av dem som vet att du har majoriteten av den utestående styrkan – såvida inte du berättar det för dem. Att hålla klaffen när motståndarna troligen kommer att vinna kontraktet är en underskattad strategi. Dessutom är inte budgivningen slut ännu. Om Öst-Väst stannar lågt, kan du alltid fundera på om du skall blåsa liv i den då. Nu är det för tidigt att agera.
   Efter ditt pass lägger Gunnel upp en stopp-lapp och bjuder sedan 3 spader. Det betyder att ni, med all sannolikhet, inte hade i budgivningen att göra, och att ditt pass troligen var ett bra bud. Eftersom du själv skall spela ut och har ess-kung i ruter, finns heller ingen anledning att bjuda för att hjälpa partnern med utspelet.
   Bengt passar efter den obligatoriska tiosekundersfunderingen, och Sture i sin tur lägger upp en ny stopp-lapp. Den här gången heter budet 4 sang.
   Du tar den obligatorisk tankepausen och passar sedan, då en ny stopp-lapp kommer till vänster. Den här gången ligger budet 6 klöver på bordet. Bengt väntar tio sekunder, som man skall efter ett stopp-bud, och passar sedan. Sture bjuder 6 spader, på vilket tre pass följer. Budgivningen är därmed över.

Syd Väst Nord Öst
  1Hj pass 1Sp
pass 3Sp pass 4 NT
pass 6Kl pass 6Sp
pass pass pass

Innan du skall spela ut, frågar du Sture vad Gunnels 6 klöver-bud betyder. ”Det visar två ess av fem och renons i klöver”, blir svaret. Här i Sverige är det den vanliga betydelsen. Om renonsfärgen är lägre än trumffärgen, som här, hoppar man i renonsen; är renonsfärgen högre än trumfen, hoppar man till 6 i trumf.

Finns det inte bara fyra ess i en kortlek?


Jo, visst. Men för de flesta bridgespelare är ”fem ess” synonymt med de fyra essen samt trumfkungen.

Varför inte räkna renonsen som ett ess?


En renons och ett ess är båda förstakontroller, vilket betyder att försvararna inte kan vinna det första sticket när den färgen spelas, men ändå är det skillnad på ett ess och en renons.
   Säg att du har tre ess och frågar med 4 sang. Om partnern har ett ess och en renons och svarar ”två ess” kanske du tror att ni har alla ess och bjuder storslam i tron att det skall vara en lätt match. Men om partnerns renons fanns i en färg där du har esset, betyder det att motståndarna har ett ess – som de kan ta för. Det är av just det skälet som du inte skall visa en renons som ett ess.

Varför visa renonsen över huvud taget?


Säg att du är renons i en färg, där partnern bara har hackor. Det betyder att det i realiteten bara finns 30 honnörspoäng i kortleken. De 10 hp motståndarna har i din korta färg tar ju inte ett enda stick. I så fall är det möjligt att ni gör lillslam med så lite som 23-24 hp, eller storslam med 27-28. Det är därför man vill kunna visa sin renons, för om den är bra är den fantastiskt bra.
   Nog om detta. Budgivningen är över, och du skall spela ut.

Vad väljer du?


Ruter E.
   Träkarlen är renons i klöver, det vet du, och du vet att Sture är alldeles för skicklig för att fråga efter ess om han inte har kontroller i alla sidofärger. Om han t.ex. haft klöverE och två hackor i ruter, hade han inte kastat sig på essfrågan utan kontrollbjudit 4Kl för att invitera till slam och höra om Gunnel kan kontrollbjuda rutern. Därför kan du räkna med att Sture har högst en ruter.
   Med det i åtanke kommer det säkert att bli en förfärlig massa stölder på Öst-Väst. För att försöka bromsa det, skulle du kunna tänka dig spela ut trumf, med planen att komma in i ruter och spela en trumf till. Nackdelen med den planen är att du inte vet om ni skall försöka straffa slammen eller bara undvika övertrick. I lagbridge hade trumf säkert varit ett smart val, men i partävling, där skillnaden mellan -980 och -1010 kan vara lika stor som mellan -980 och +50 är det för farligt att inte göra som alla andra. Med trumfutspel kan rutersticket kanske försvinna.
   Därför spelar du ut Ruter E. När Gunilla lagt upp sina kort, ser du att hon bara har 12 hp.

Gunnel (Väst)
Sp E K 10 2 Bridgebord
Hj D kn 6 5 3
Ru D 10 7 4
Kl
Du (Syd)
Sp 6 5
Hj 10 9 7 2
Ru E K kn 3
Kl K kn 5

Håller du med om 3 spader-budet?


Ja då.
   En renons är alltid en tillgång, så att värdera upp handen och hoppa till 3 spader är helt rätt. En bra metod för att värdera obalanserade händer är den så kallade förlorarberäkningen. Här har Väst bara fem förlorare, och då en normal öppningshang innehåller sju förlorare, är det klart att Väst måste bjuda mer än försiktiga 2 spader.
   Sture tackar för korten och begär fyran från bordet. Bengt bekänner med sexan, Sture med femman.

Vet du hur rutern sitter?


Förmodligen.
   Ni har anammat ett av Mats Nilslands knep, som går ut på att ni på ett utspelat ess lägger det lägsta kortet från två, det högsta från tre (eller fem) och det näst lägsta från fyra.
   Eftersom sexan inte kan vara det högsta kortet från en trekortsfärg, är det antingen från 9-6, 8-6 eller 9-8-6-3. Men då du inte tror att Sture bjudit 4 sang med tre ruterhackor, räknar du med att Bengt har fyra hackor och har följt era markeringsmetoder.

Vad spelar du nu?


En trumf.
   Om sitsen är som du tror, har Sture precis blivit renons i ruter. Träkarlen är redan renons i klöver. Då leder din trumfvända till att motståndarna tvingas använda två trumf i samma stick – och att träkarlen bara kan få tre stölder. Om spelföraren har ess-kung i hjärter finns inte mycket hopp, men om Bengt håller sig med hjärter kung andra kan dina fyra hjärter betyda att spelföraren inte får ihop sina tolv stick.
   Sture funderar ett tag och går sedan upp med esset, då fyran och trean kommer från de dolda händerna. När han begär  hjärterD från bordet, täcker Bengt med kungen. Sture sticker med esset och spelar  klöver2 till stöld, då Bengt lägger åttan.

Är det Bengts lägsta klöver?


Troligen inte.
   I stället räknar du med att Bengt har längdmarkerat, och eftersom åttan ser hög ut är det troliga att han har ett udda antal klöver, troligen fem.
   Sture tar sedan för  hjärterkn, då både Bengt och han själv bekänner. Sedan följer  hjärter3, då Bengt sakar Ruter 3. Därmed bekräftar han det du misstänkt hela tiden, nämligen att hans markering i första stick var det näst lägsta kortet från en fyrkortsfärg.

Vilken fördelning har Bengt?


2=2=4=5.
   Två hjärter vet du, fyra ruter likaså. Eftersom han bekände i trumfsticket, kan hans udda-markering i klöver inte vara sju; den måste vara fem. 2+4+5 = 11, vilket betyder att hans resterande två kort är spader.

Kommer slammen att gå hem?


Det vet du inte ännu.
   Sture kan godspela ett tredje hjärterstick med en stöld till, men för att komma åt det, behöver han dra en andra trumfrond. I så fall får han fem trumfstick på handen, två stölder på bordet, tre hjärterstick och  klöverE. Det är ett stick för litet.

Kan en korsstöld ordna hemgången?


Nej, inte efter din trumfvända i andra stick.
   Fem stölder på handen, tre stölder på bordet, två hjärterstick och klöver ess är bara elva, så den enda chansen är att Sture kan få ett andra klöverstick. Eftersom din kung ramlar tredje gången, betyder det att Bengt behöver  klöverD. Annars kommer slammen tyvärr att gå hem. Det finns inte mycket ni kan göra åt det; ni får vänta och se.
   Efter hjärterstölden följer  klöverE, klöverstöld, ruterstöld, klöverstöld, ruterstöld och  spaderD. När Sture lägger fram sitt trettonde kort hoppas du att det inte är  klöverD, och det är det inte. Till och med när han är deprimerad, är Bengt en bra partner, för han inte bara har  klöverD, han säger också ”Vilken fin trumfvända du hittade! Utan den hade det blivit tolv stick på korsstöld.”
   Hela sitsen:

Sp 8 4
Hj K 4
Ru 9 8 6 3
Kl D 8 7 4 3
Sp E K 10 2 Bridgebord Sp D kn 9 7 3
Hj D kn 6 5 3 Hj E 8
Ru D 10 7 4 Ru 5
Kl Kl E 10 9 6 2
Sp 6 5
Hj 10 9 7 2
Ru E K kn 3
Kl K kn 5

Bjöd Sture bra?


Ja och nej, men mest nej.
   Öst har bara sex förlorare, fin fördelning och ypperliga honnörer för trumfspel. Att hoppas på slam är helt rätt. Men när han bjöd 4 sang var han litet för het på gröten. Bättre hade varit att kontrollbjuda 4 klöver, för att visa slamintresse med ess, kung, singel eller renons i klöver. När Gunilla då bjuder 4 spader, och med det förnekar kontroller i de röda färgerna, vet Sture att 6 spader kommer att hänga på en hel del. Om Gunilla haft dam-tia i hjärter och dam-knekt i ruter, hade slammen varit praktiskt taget chanslös, och även nu behövdes hjärtermasken plus bra sits och/eller hjälp av försvararna. Rätt slutbud var därför 4 spader.
   Ni fortsätter i god stil resten av tävlingen, och trots en svacka mitt i lyckas ni komma tvåa på Nord-Syd. Och när ettorna inte bryr sig om vasen, är kvällen räddad.
   När ni skiljs, ger du Bengt en stor kram, tackar för spelet och hoppas att allting ordnar sig på hemmafronten.
   Det gjorde det. Nästa eftermiddag ringer en strålande glad Bengt, som berättar att vasen gjorde succé och att Anita är på gott humör igen. Det glädjer dig också, samtidigt som du inte kan låta bli att säga vad du tänker: ”Vad bra att vi har bridgen!”

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult