Fyra ess

Steg för steg, 4, 2015

Den svenska sommaren är sig inte lik. Eller är det den här oberäkneligheten som gör den så ”typiskt svensk”? För egen del har du under semestern läst om en del gamla Sherlock Holmes-böcker och varit flitig med att reparera trasiga möbler och annat i sommarhuset. Litet grillande har det också blivit tid över för, så dig har det inte gått någon nöd på. Nu är du och Barbro tillbaka i staden, där livet rullar på i de gamla vanliga hjulspåren, vilket bl.a. betyder bridge på tisdagkvällen för din del.
   I dag är det tisdag, och som vanligt skall du spela partävling med Bengt. Det ovanliga är att ni skall prova hur det är att bjuda enligt Nordisk Standard, i stället för gamla hederliga Modern Standard. Det var Bengts förslag, och du var snabbt med på noterna. Att prova något nytt är aldrig fel, även om ni skulle gå tillbaka till det gamla längre fram. Alltid lär man sig något.
   Bengt har varit i Thailand tre veckor och är oförskämt brun – i alla fall jämfört med ditt bleka anlete. Men han blir glad att se dig, när ni träffas på klubben en kvart innan spelstart. Efter en kopp kaffe och litet systemgenomgång är det dags för väsentligheterna. Ni börjar godkänt med två ronder knappt över medel, och så är det dags för den tredje ronden. Ni blir glatt överraskade att se era lagkamrater Åke och Ellen ta plats som Öst-Väst. Det förvånar dig inte att höra att också de har startat bra.
   På rondens första giv är ingen i zonen och du giv. Du har fått din starkaste hand hittills i tävlingen:

   Sp K 6
   Hj E K D 4 3
   Ru K D 8 2
   Kl 9 3

Vad bjuder du?


1. Du har 17 hp och ingen singelton eller renons, men eftersom du har två dubbeltons har du ingen balanserad fördelning. Det talar för ett färgbud. Det är i och för sig tillåtet att fuska en aning och öppna med 1 sang med 5-4-2-2-fördelning, om styrkan är den rätta, men då skall du ha en hand som lämpar sig för sang. Det gör den om du har mycket poäng i dina korta färger, t.ex:

   Sp K D
   Hj 9 7 6 4 3
   Ru K D 3 2
   Kl E D

Med 11 hp i dina korta färger och bara 5 hp i de långa, är 1 sang en förnuftig kompromiss, trots att fördelningen inte riktigt passar. Men att beskriva handen som ”minst fem hjärter och minst fyra ruter” måste vara sämre.

   Sp K 6
   Hj E K D 4 3
   Ru K D 8 2
   Kl 9 3

Med din aktuella hand är 1 sang förstås inte att tänka på. Inte när du har en stark femkorts högfärg och 14 av dina 17 hp finns i dina långa färger. Att den är bättre lämpad för trumfspel är klart.
   Åke passar på 1, Bengt svarar 1, och Ellen passar. Då är det du igen.

Får du lov att passa?


Nej.
   1 är en ny färg, och därför krav för en rond.

Lovar det en stark hand?


Nej, men budet är obegränsat uppåt, så det är därför du inte får passa. Bengts minimum är 6 hp och fyra spader, men det är inget som hindrar att han har fler poäng och/eller fler spader.

Vad skall du göra på hans kravbud?


Du skall fortsätta beskriva din hand. Det viktiga då är din fördelning, framför allt hur det är med Bengts färg. När du, som här, bara har två spader, skall du inte stödja hans färg utan visa ifall du har en balanserad eller obalanserad hand.
   I det här fallet har du en tvåfärgshand, och eftersom Bengt redan känner till hjärtern, skall du nu visa din andra bjudbara färg.

Vad bjuder du?


2.
   Med 17 hp har du förvisso en stark öppningshand, men om du hoppar till 3 visar det i Nordisk Standard 19-21 hp och är krav till utgång. Det är du inte tillräckligt stark för. Därför nöjer du dig med 2.

Är det inte ett svagt bud?


Nej.
   Om du andra gången återbjuder sang, höjer partnern eller bjuder om öppningsfärgen, säger du samtidigt något om styrkan: om du har minimum (12-15), tillägg (16-18) eller utgångsstyrka (19-21). När du i stället bjuder en ny, lägre färg buntar Nordisk Standard ihop de två lägre intervallen, så att 2 visar 12-18 hp, medan 3 visar det högre.

Är det inte dumt?


Litet grand.
   Att 2 har så stor spännvidd är inte riktigt lyckat, men tyvärr finns inte obegränsat med bud att välja mellan. Om 2 visat 12-15 och 3 16-18, vad hade man då gjort med de riktigt starka händerna? Att hoppa till 4, och med det passera 3 sang kan inte vara rätt, och något annat sätt att visa en stark tvåfärgshand med hjärter och ruter finns inte. Därför får du återbjuda på lägsta nivå och hoppas att budgivningen inte tar slut ifall partnern har vad som behövs för utgång. Och skulle Bengt passa med t.ex. 4=1=3=5 och 6 hp, vad är det som säger att inte det är rätt?
   Åke passar, Bengt svarar 2, och Ellen passar. Då är det du för tredje gången.

Har ni hittat en trumffärg?


Kanske.
   När Bengt inte höjer hjärtern direkt, har han högst tre hjärter. När han nu bjuder 2 är det en svag preferens, som bara säger att han föredrar hjärter som trumf framför ruter. Han lovar inte mer poäng än han gjorde med sitt första bud, och han lovar inte fler än två hjärter. Det är fullt möjligt att han har 5=2=2=4 och 6 hp. Då har ni sju hjärter och 23 hp tillsammans. Det räcker sällan till utgång.
   Men då 2-budet kan innehålla klara tilläggsvärden, bjuder han 2 även med något som 4=2=3=4 och 9 hp – för att ge dig en chans till. Därför skall du inte passa. Med 17 hp har du ju maximum för ditt andra bud.

Höjer du till 3?


Nej.
   Eftersom det är tänkbart att Bengt bara har två hjärter, skall du fortsätta beskriva din hand när du tror på utgång. Om vi tar dina naturliga möjligheter nerifrån, är de: Detta betyder att du inte kan visa din hand med ett naturligt bud. Men det finns en möjlighet till, när du nu är för stark för att ge upp och passa.

Vilken då?


3.
   Som du säkert känner till, används bud i den fjärde färgen ofta som ett artificiellt kravbud, i både Nordisk Standard och Modern Standard. Det är precis samma sak här. Du säger med 3 att du har maximum för dina tidigare bud, men att du nu saknar ett beskrivande bud.

Förstår Bengt det?


Visst gör han.
   I och med att han vet att du hade föredragit ett naturligt bud, vet han väldigt mycket om din hand när du bjuder 3. Då säger du att du har styrka för ett bud till (16-18 hp), att du inte har tre spader (när du inte bjöd 2), inget klöverhåll (när du inte bjöd 2 sang), precis fyra ruter (eftersom du inte bjöd om rutern) och precis fem hjärter (eftersom du inte bjöd om hjärtern). Med en så fin beskrivning av dina kort bör Bengt kunna se till att ni hamnar i rätt slutbud.
   Bengt hinner alertera innan Åke passar, men Åke bryr sig inte om att fråga. Han har spelat med och mot er tillräckligt ofta för att veta vad som står på. Bengt grubblar ett tag och hoppar sedan till 4, som ingen har något att invända mot. Budgivningen är därmed över.

Syd Väst Nord Öst
1Hj pass 1Sp pass
2Ru pass 2Hj pass
3Kl pass 4Hj pass
pass pass

Åke spelar ut klöver kung och Bengt lägger upp sina kort med orden ”Jag hoppas två stick räcker.”

Nord (Bengt)
Sp E 8 3 2
Hj 8 6 5
Ru E 4 3
Kl 8 7 4
utspel: Kl K Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp K 6
Hj E K D 4 3
Ru K D 8 2
Kl 9 3

Håller du med om Bengts kommentar?


Kanske.
   Det finns spelare som anser att essen är undervärderade och räknar 5 hp för varje ess. Men det tycker både du och Bengt är fel.
   Det finns 40 hp i kortleken, så ett stick vinns i genomsnitt av 3 hp. Om Bengts hand varit värd 10 hp, hade det motsvarat drygt tre stick, vilket förstås inte stämmer.
   Det intressanta med essen är att de kan förbättra andra honnörer i samma färg. Här har du spader kung och ruter kung-dam, som blir värda tre stick när Bengt har essen i de färgerna. Om spader ess funnits i klöver, är det inte säkert att spader kung vunnit stick; och om ruter ess varit klöver ess, kanske dina ruterhonnörer bara tagit ett stick.
   Att Bengt har just spader och ruter ess har gjort dina kort bättre, men hur är det med hans egen hand?

Finns chans till fler stick på Bengts hand?


Ja.
   Att Bengt har tre trumf, betyder att det finns en liten chans att du kan stjäla ruter på hans hand. I så fall vinner du ett tredje stick med hans kort. Så om vi ändrar ”bara två stick” till ”två stick med en liten chans till tre”, är vi närmare sanningen.
   Nog om detta. Låt oss återvända till budgivningen och spelet.

Har ni bjudit bra?


Ja.
   I Nordisk Standard öppnar man med sin lägsta fyrkortsfärg, så 1 är rätt öppningsbud med 4-4 i högfärgerna eller fördelningen 3=4=3=3. Därför skall Bengt svara 1, för att hitta spadern när den är gemensam eller hamna i sang när du har den jämna handen. Skulle du visa en tvåfärgshand med 2 eller 2, är det dags att stödja hjärtern – men först då.
   Slutbudet är det heller inget fel på. Med normal trumfsits är det lätt att spela hem 4. Då finns tio stick från taket, och sitter rutern snällt blir det till och med elva. Skulle hjärtern sitta 4-1, kan kanske rutern ge dig det stick som fattas.
   Om du inte mött Åke och Ellen tidigare, hade du kontrollerat deras utspel och markeringar, men det behöver du ju inte. De spelar ut enligt 1-3-5-regeln och använder omvända markeringar. Det har de gjort så länge du kan minnas.
   Du tackar Bengt för korten och begär en hacka, då Ellen markerar positivt med tvåan. När Åke fortsätter med klöver dam, sticker Ellen över med esset och fortsätter med klöver knekt.

Hur satt klövern?


Om Åke haft fyra eller fler klöver, hade han spelat en låg klöver andra gången, nu när han inte hade knekten. Därför kan du utgå från att han antingen vänt högt från en ursprunglig trekortsfärg, eller att han bara hade kungen och damen.

Stjäl du högt eller lågt?


Lågt.
   3=5 är troligare än 2=6, men även om Åkes klöver är slut, så att han kan stjäla över dig, kommer han ofta att ha fler trumf än Ellen. Om han stjäl över från en trekortsfärg, kan du senare trumfa ut i två drag. Då har bordet en trumf kvar att stjäla din fjärde ruter med, om så behövs.
   Men Åke har fler klöver. Han bekänner med tian.

Är det dags att känna på trumfen?


Ja. Det finns inget viktigare att göra för stunden.
   På hjärter ess bekänner alla, men på hjärter kung sakar Åke en ruter. Det betyder att Ellen har två hjärter kvar. Det ställer till det, när dessa kort återstår:

Nord (Bengt)
Sp E 8 3 2
Hj 8
Ru E 4 3
Kl
Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp K 6
Hj D 4
Ru K D 8 2
Kl

Sitter rutern runt?


Knappast.
   Om klövern sitter som du tror, betyder det att Ellen från början hade fyra hjärter och fem klöver. Om hon till det har tre ruter, blir det bara en spader över. I så fall har Åke sex spader. Då hade han kanske bjudit spader första gången, eller sakat en spader nu.
   Att Åke sakade ett kort i din sidofärg tyder också på att han har många kort i den färgen. Från knekt fjärde hade han aldrig sakat ruter, när han vet att du har fyra, men från fem kan han saka en utan risk. Det betyder att om du tar för hjärter dam och sedan spelar ruter, så kommer du troligen att förlora ett stick i såväl trumf som ruter. Då går utgången bet.

Finns en annan chans?


Ja. Du kan ju försöka stjäla din fjärde ruter på bordet. Ellen kan stjäla över dig då, men eftersom det sker med en trumfvinnare, blir effekten att hon offrar sin höga trumf på din ruterförlorare. I så fall slutar det väl för dig.
   Därför är det rätt att sluta med trumfen för tillfället och övergå till rutern.

Har det betydelse hur du spelar rutern?


Visst har det. Det viktiga är att Ellen inte får lov att stjäla en av dina honnörer. Är hon renons i ruter, har du ingen chans, men har hon en eller fler går det galant om du börjar med bordets ess och sedan spelar ruter mot handens honnörer.
   Alla bekänner på ruter ess, och när du sedan spelar ruter tre börjar Ellen grubbla. Slutligen sakar hon en klöverhacka, och du vinner sticket med ruter kung.

Var det bra spelat av Ellen?


Ja. Om hon stulit, hade du lagt åttan. Efter det har Ellen bara en trumf kvar, så när du kommer in trumfar du ut och tar resten. Nu fick du vinna sticket med kungen och är inne på handen.

Nord (Bengt)
Sp E 8 3 2
Hj 8
Ru 4
Kl
Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp K 6
Hj D 4
Ru D 8
Kl

Fortsätter du med ruter?


Ja, men inte än. Spelar du ruter dam nu, får Ellen möjlighet att stjäla en av dina vinnare, och när hon spelar sin sista trumf kommer Åke så småningom att ta straffen i ruter. Därför skall du upprepa manövern att spela ruter mot styrkan. Men just nu är du inne på handen.
   Därför spelar du spader sex till esset, och när du sedan spelar bordets sista ruter har Ellen inget att sätta emot. Slutläget är nämligen detta:

Sp 8 3 2
Hj 8
Ru 4
Kl
Sp kn 9 7 Bridgebord Sp D 10
Hj Hj kn 10
Ru kn 9 Ru
Kl Kl 6
Sp K
Hj D 4
Ru D 8
Kl

Stjäl Ellen, lägger du ruter åtta, stjäl klövervändan och trumfar ut. Så hennes bästa chans är att saka igen. I så fall får du för ruter dam och ...

Gör vad då?


...stjäl ruter åtta på bordet. Ellen stjäl över, men det är också det sista stick försvararna får. När du kommer in, trumfar du ut med hjärter dam och har dina tio stick.
   Hela sitsen:

Sp E 8 3 2
Hj 8 6 5
Ru E 4 3
Kl 8 7 4
Sp kn 9 7 4 Bridgebord Sp D 10 5
Hj 9 Hj kn 10 7 2
Ru kn 9 7 6 5 Ru 10
Kl K D 10 Kl E kn 6 5 2
Sp K 6
Hj E K D 4 3
Ru K D 8 2
Kl 9 3

När ni tar upp protokollet, ser du att 4 spelades på de andra borden också, fast ingen lyckades gå hem där. Än så länge är det en topp för er. ”Otur att vi mötte just er på den här given”, säger Ellen och skrattar. Men de revanscherar sig snabbt genom att dubbla dig i ett delkontrakt på följebrickan. När det slutar med två straff, var det deras tur att få en topp.
   Resten av tävlingen är ganska händelselös, men ni lyckas hålla er kvar i toppen, och en slutlig andraplats är inget att skämmas för. Det fungerade bra att bjuda enligt Nordisk Standard, så det är troligt att ni använder det systemet också nästa tisdag. Hur det blir längre fram, är det ingen som vet.
   Innan vi lämnar given, kan du fundera på hur du hade spelat om trumfen suttit 3-2. I så fall är hemgången klar, så frågan är vilken plan som har störst chans till övertrick.

Nord (Bengt)
Sp E 8 3 2
Hj 8
Ru E 4 3
Kl
Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp K 6
Hj D 4
Ru K D 8 2
Kl

Precis som när trumfen satt 4-1, är det fiffigt att övergå till rutern, trots att det finns en trumf kvar i försvaret. Sitter rutern 3-3, kan du sedan trumfa ut och begära resten. Annars hoppas du att den som har tre trumf har (minst) fyra ruter. Då kan du stjäla ruter åtta på bordet, återvända till handen på spader kung, trumfa ut och göra ett välförtjänt övertrick.
   Om den som har den sista trumfen har högst två ruter, blir en av dina ruterhonnörer stulen. Det gör ingenting, eftersom det då är uttrumfat, så att du senare kan stjäla ruter åtta på bordet utan risk. Eftersom rutern då inte satt runt, hade det inte blivit fler stick om du trumfat ut.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult