Fyra ess

Steg för steg, 1, 1993

Du sitter Syd, är giv och har dessa kort:

    Sp D kn 10 4 3
    Hj E 6 4
    Ru E D
    Kl 7 6 3

Vad bjuder du?


1 spader. Med 13 honnörspoäng och en femkortsfärg har du en korrekt öppningshand och startar med en trick i din längsta färg, spader.
  Väst passar, och Nord hoppar till 4 sang. Det var överraskande, och när Öst passar gäller det för dig att tolka partnerns bud rätt.

Vad tror du han menar med det?


Har du spelat ett tag vet du säkert att partnerns bud är en så kallad essfråga. Han har en stark hand och har siktet inställt på slam, såvida inte försvaret har två ess att ta för. Hur många ess du har, visar du stegvis, då 5 klöver betyder noll ess, 5 ruter ett ess, o.s.v.

Vad bjuder du med den här handen?


Du har två ess och svarar därför 5 hjärter.
  På det hoppar partnern till 6 spader och Öst passar.

Har du något att tillägga?


Nej. Du har ingen aning om vad partnern har. Han, däremot, vet att du har två ess, öppningsstyrka och att spader är din längsta färg. Utifrån den informationen bjuder han lillslam.
  Du passar därför och hoppas att partnern vet vad han gör.
  Väst spelar ut ruter tio, och träkarlen läggs upp. Detta är vad du kan se:

Träkarlen (Nord)
Sp E K 9 8
Hj K kn 8
Ru K kn
Kl K D kn 2
utspel: ruter 10 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp D kn 10 4 3
Hj E 6 4
Ru E D
Kl 7 6 3

Innan du spelar på från bordet räknar du dina säkra stick. De är fem i trumf, två i hjärter och två i ruter. I klöver kan du godspela minst två stick, så du är uppe i elva. Det felande sticket kan du få i hjärter, om Öst har damen, eller i klöver, om den färgen sitter bra.
  Det ser alltså hoppfullt ut, och du vinner utspelet på handen, med ruter dam.

Vad gör du sedan?


Eftersom du inte behöver trumfen för stölder ska du trumfa ut först som sist.

Men vilken färg ska du sedan gå på, klövern eller hjärtern?


Klövern. Där måste du alltid förlora ett stick. Om du börjar med att maska i hjärter, och Öst har hjärter dam, kanske du får straff i slammen helt i onödan. Klövern kan ju tänkas ge tre stick, så att hjärtermasken inte behövs.

Hur ska det sitta om du ska få tre klöverstick?


Antingen ska färgen sitta 3-3 (tre kort hos Väst, tre hos Öst), så att bordets fjärde klöver blir hög, eller så ska Väst ha klöver ess.

Om det är det sistnämnda, vad måste du då göra?


Du måste spela klöver mot bordet, så att Väst inte får någon honnör med sig, när han tar för esset.

Finns det då något att tänka på innan du trumfar ut?


Ja. Eftersom du ska spela klöver mot bordets honnörer gäller det att vara inne på handen efter uttrumfningen. Du börjar med spader ess, då alla bekänner, och spelar spader tillbaka till damen. Väst sakar då en ruter, vilket betyder att Öst har en trumf kvar. Den drar du ut med knekten.

Vad gör du sedan?


Du spelar klöver tre, från den svaga handen mot styrkan. Väst lägger fyran, bordet knekten och Öst åttan.

Vad näst?


Du vet fortfarande inte hur klövern sitter, så du ska upprepa manövern och spela klöver mot styrkan en gång till.
  Du behöver återvända till den egna handen och spelar ruter kung till esset. När du spelar klöver sex kommer femman från Väst, damen frän Nord och nian från Ost.

Är det klart nu?


Nej, men det bränns. Om inte Öst har de två återstående klöverna och hjärter dam är slammen i hamn.

Hur spelar du?


Det där med "upp mot styrkan" verkar vara en bra idé, men tyvärr är du inne på fel hand. Du spelar därför in dig på hjärter ess och drar klöver mot bordet för tredje gången. Väst tar då för esset, bordet lägger tvåan och Öst sakar en ruterhacka. Hjärter tio kommer härnäst.

Maskar du eller tar du för kungen?


Klart du tar för kungen. Klöver kung är ju hög, och på den kan du saka din sista hjärterhacka. Sedan har du bara höga trumf kvar. Slammen är hemma.

Men hur hade det gått om klöver ess suttit hos Öst?


Kanske bra, kanske dåligt. I så fall kommer du att undersöka om klövern satt 3-3. Gör den inte det, tar du för hjärter ess och, om ingen dam synts till, spelar hjärter till knekten. På så sätt har du provat dina chanser i tur och ordning: klöver ess hos Väst, klövern 3-3 eller hjärter dam hos Väst.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult