Modspil 1 (lätt)
(DaBriSoft)


Version: W 8.1 (2013)
Pris: 420 kr
Windows


Modspil – Let innehåller 165 spel, av ganska låg svårighetsgrad – men enbart motspel. Du kan antingen välja att spela en speciell giv, eller delta i en av de fem tävlingarna och där spela givarna i tur och ordning. Tre av dessa är vanliga partävlingar och två av tävlingarna spelas med IMP-beräkning (som i lagtävling). All text är på danska.
   Budgivningen tillkännages före spelet, så du kan inte använda programmen för att öva budgivning.
   Du är alltid motspelare och får spela korten precis som du vill.
   Efter avslutat spel visas:
  • En kort beskrivning av poängen med given. Här kan du också se om du använde den rätta försvarsplanen.
  • Ett protokoll där ditt resultat jämförs med resultaten från de fem andra borden i tävlingen.
  • Den aktuella ställningen i tävlingen.
Övriga program från DaBriSoft: En gratis demo-version kan laddas hem.

Programmet kan beställas på CD-skiva.

[ Hem | Program | Sök program | Beställ CD ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult