Praktisk Grundkurs
(Rogers Bridgeskola, Scania Bridgekonsult)


Version: 1 (2012)
Pris: 400 kr
Windows, Macintosh


Rogers Bridgeskolas tredje program, Praktisk Grundkurs, kom våren 2012. Det vänder sig till nybörjare och baseras på den omarbetade kursbok, som kom i slutet av 2011 och används i undervisningen vid bridgeskolan. Samma 98 givar som i boken (tolv kapitel med åtta givar i varje, utom i det första, där det är tio givar). Med hjälp av skivan, kan man träna på givarna mer i detalj, ända från det första budet till det sista kortet.
   Med jämna mellanrum får man svara på frågor, och efter en avslutad giv kommer ofta en fördjupad diskussion om varför det eller det budet var det rätta, eller varför spelföraren bör spela som rekommenderas.

Övriga program från Rogers Bridgeskola:

I undervisningen används också programmet Träna Din Spelföring.
   Det finns också en gratis demo att ladda hem, med två givar från vart och av dessa fyra program.

Programmet kan beställas på CD-skiva (Windows), och på CD-skiva eller USB-minne (Macintosh).
Programmet finns i nedladdningsbar version.

[ Hem | Program | Sök program | Beställ CD (Windows) eller CD/USB (Mac) | Beställ nedladdning (Windows & Mac) ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult