Problem nr 9, 2001


Färgglad linje

Problemställning

Vårt nionde problem är ungefär 20 år gammalt. Jag bodde då i Lund och spelade en vanlig partävling tillsammans med min gode vän Gunnar Persson, som bl.a. håller det svenska rekordet i längst tid mellan två lag-SM-guld (första gången 1947, nästa gång 1985 – slå det, den som kan!).
  På en av givarna spelade Gunnar ett delkontrakt i klöver. När bordet kom upp såg det ut att vara lagom, men när given var över hade Gunnar gjort fem trick med litet finlir – och det fanns inget försvaret kunde göra åt det.
  Jag kommer inte ihåg alla detaljer med given, men jag minns att jag hade fördelningen 2-5-2-4 (två spader, fem hjärter, två ruter och fyra klöver), medan Gunnar hade 3-0-3-7-fördelning (tre spader, inga hjärter, tre ruter och sju klöver). Dessutom var Gunnars högsta spader damen, men varken han eller jag hade spader knekt eller hjärter tio. Tillsammans hade vi 21 honnörspoäng, men flera av dem var överflödiga, och faktum är att om vi bara haft 12 honnörspoäng, hade 5 klöver fortfarande gått hem – om motståndarnas kort suttit så fördelaktigt som möjligt.
  En sista ledtråd: båda försvararna hade fördelningen 5-4-3-1 (med vilken femkortsfärg som helst).
  Vad jag nu vill veta är: Hur såg hela given ut, och hur spelar man för att få hem 5 klöver mot alla försvar?


Lösning

Så här såg given ut när det väl begav sig:

Sp E 10
Hj K 9 6 5 3
Ru D 5
Kl 9 5 4 2
Sp K 9 4 3 Bridgebord Sp kn 8 7 2
Hj D kn 8 7 4 Hj E 10 2
Ru E 9 6 Ru K kn 10 4 3
Kl 8 Kl 6
Sp D 6 5
Hj
Ru 8 7 2
Kl E K D kn 10 7 3

Väst spelade ut klöver åtta, och Gunnar gick alert upp med klöver nio. När Öst bekände avblockerade han med sjuan och stal sedan en hjärter högt. Därefter gav han bort ett ruterstick, och när försvaret fortsatte med ytterligare två ronder ruter (inget annat är bättre) stal han, stal ännu en hjärter högt, spelade klöver tre till bordet och stal en tredje hjärter på handen.
  När hjärter ess ramlade från Öst, drog han trumfen i botten, och på den sista blev Väst skvisad i högfärgerna:

Sp E 10
Hj K 9
Ru
Kl
Sp K 9 Bridgebord Sp kn 8 7 2
Hj D kn Hj
Ru Ru
Kl Kl
Sp D 6 5
Hj
Ru
Kl 10

Som ni ser, var spelet helt automatiskt, och som Gunnar lade upp spelet fanns det inget försvaret kunde göra. Men om varken Gunnar eller träkarlen haft spader tio, hade försvaret kunnat vända med spader från rätt håll, efter det första eller andra rutersticket. Därför behövdes spader tio, och därför var det nödvändigt att spader kung satt till vänster och spader knekt till höger.
  Om vi nu rensar bort de överflödiga honnörerna, och placerar Öst-Västs honnörer så fördelaktigt som möjligt, blir resultatet denna giv, då Nord-Syd klarar 5 klöver oavsett försvar, och trots att de bara har 12 honnörspoäng.

Sp E 10
Hj kn 5 4 3 2
Ru 6 5
Kl E 5 4 2
Sp K 9 4 3 Bridgebord Sp kn 8 7 2
Hj 10 9 8 7 6 Hj E K D
Ru E D 9 Ru K kn 10 8 7
Kl K Kl D
Sp D 3 2
Hj
Ru 4 3 2
Kl kn 10 9 8 7 6 3

Spader tio kan lika gärna finnas på handen som på bordet, och var klöver ess finns spelar heller ingen roll så länge det finns två trumfingångar till bordet.
  Villkoret att Öst-Väst har spader knekt gör att kontraktet inte kan gå hem med en enkel spadermask, och villkoret att Öst-Väst har hjärter tio betyder att det inte går att godspela två hjärterstick med stölder (bordet kan inte ha knekt-tia femte). Därför är detta den enda konstruktionen, med spadern orörbar för försvaret, och med en högfärgsskvis mot Väst i slutändan.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult