Problem nr 46, 2014


Färgglad linje

Problemställning

Given nedan förekom i fjolårets Allsvenska. Öst-Väst klarar, som synes, 6Ru, men att ta sig dit är inte så lätt, speciellt inte om Syd öppnar budgivningen i andra hand med 2Kl à la Precision.
   När jag en tid senare bytte fokus och tittade på Nord-Syd (i stället för Öst-Väst), upptäckte jag en lustig sak med given, som gjorde att jag kallade den ”The Big Bang”. Frågan är då vad min förvirrade hjärna hade sett, och varför jag gav given det namnet.

Sp kn 7 3
Hj 8 5 4 3
Ru 8 7
Kl D 9 5 2
Sp D 10 9 8 4 2 Bridgebord Sp E
Hj E Hj kn 9 7 6
Ru K D kn 10 9 Ru E 6 5 4 3 2
Kl K Kl 8 4
Sp K 6 5
Hj K D 10 2
Ru
Kl E kn 10 7 6 3


Lösning

Det jag hade sett var att 5Kl faktiskt går att spela hem om Väst gör det som alla läroböcker sätter högst: spelar ut från sin sekvens. Efter RuK i utspel går Syd hem så här:

  1. Syd stjäl och tar för KlE, då KlK ramlar. Bang!
  2. Sedan spelar Syd klöver till bordet och stjäl också den sista rutern.
  3. Syd spelar därefter en låg spader och lägger lågt från bordet. Östs SpE ramlar. Bang!
  4. Öst slår ifrån sig med valfri hjärter, då Syd lägger Hj2 från handen och ser Västs HjE komma. Bang!
Väst är nu inpetad, så allt försvaret får är de två högfärgsessen.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult