Problem nr 43, 2012


Färgglad linje

Problemställning

Då och då gör jag simuleringar med mitt givprogram Scania BridgeDealer, men resultatet från en nyligen gjord undersökning förvånade mig till en början.
   Du har säkert hört någon säga att risken att det sitter illa ökar när motståndarna bjuder. Det stämmer, för om en av motståndarna har vild fördelning, t.ex. 7-4-1-1, är det troligt att hon vid något tillfäller tagit del i budgivningen. Och när hon har så sned förelning, sitter ingen färg 3-2 eller 3-3 för er.
   Jag gav Nord-Syd två jämna händer, där 3 sang hängde på 3-3-sits i ruter, och så lät jag Väst få en svag tvåöppning i hjärter. Om man inte vet något om motståndarhänderna, är chansen att sex kort sitter 3-3 ungefär 35,5%, så jag räknade med att den siffran skulle sjunka. Jag lät programmet generera 2000 givar, som jag gjorde statistik på. Till min överraskning blev det klart fler 3-3-sitsar än färre. Jag gjorde om simuleringen med 10 000 givar, men med samma resultat.
   Så småningom insåg jag att resultatet av simuleringen var det förväntade, och att det var jag som hade tänkt fel innan jag lät programmet jobba.


Lösning

I min simulering hade Nord-Syd sju kort i alla färger utom hjärter, där de hade fem. Om det enda krav jag ställt på Västs hand varit "sex hjärter", hade det varit helt riktigt att sannolikheten för en 3-3-sits sjunkit, för om Väst har 6-5-1-1 eller 6-4-2-1 sitter ingen av Nord-Syds långa färger 3-3; och har han 6-4-3-0 är det bara en av våra färger som sitter 3-3. Men det krav jag ställt var "en svag två-öppning", närmare bestämt en klassisk sådan: en enfärgshand med en bra sexkortsfärg. Det betyder att bara två fördelningar är möjliga för Väst: 6-3-3-1 och 6-3-2-2.
   Har Väst 6-3-3-1, har han singel ruter en gång på tre (eftersom Nord-Syd har lika många kort i spader, ruter och klöver). Har Väst 6-3-2-2 har han tre ruter en gång på tre. Om 6-3-3-1 och 6-3-2-2 varit lika troliga, hade sannolikheten för 3-3 varit 50%; men eftersom 6-3-2-2 är vanligare är sannolikheten för 3-3 i ruter något under 50%.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult