Problem nr 42, 2012


Färgglad linje

Problemställning

Nyligen kom jag att bläddra på måfå i Eric Jannerstens bok Finn Felet. Ganska snabbt insåg jag att det som Jannersten kallade Felspel ofta inte förtjänade den benämningen, inte heller att Välspel med nödvändighet betydde att spelföraren skötte sig optimalt. Ett talande exempel är det som har nummer 24 (sid 60-62).

Syd giv, Nord-Syd i zonen

Sp 8 4
Hj E K 7 3
Ru K D 9 7 4 2
Kl 6
Sp K 10 7 6 Bridgebord Sp E kn 3
Hj kn 9 6 5 Hj 8 2
Ru 10 3 Ru kn 6 5
Kl D 9 5 Kl K 10 8 4 3
Sp D 9 5 2
Hj D 10 4
Ru E 8
Kl E kn 7 2

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Ru pass
1 Sp pass 2 Hj pass
2 sang pass 3 sang pass
pass pass

Väst spelade ut hjärter fem. I "felspelet" släppte Syd utspelet till handens tia. Han toppade sedan rutern och gick hem i fem trick. Men den spelföringen kritiseras han för av Jannersten. I beskrivningen av hur Syd borde ha spelat, har sitsen ändrats till den här:

Sp 8 4
Hj E K 7 3
Ru K D 9 7 4 2
Kl 6
Sp K 10 7 6 Bridgebord Sp E kn 3
Hj kn 9 6 5 Hj 8 2
Ru 10 Ru kn 6 5 3
Kl D 9 5 3 Kl K 10 8 4
Sp D 9 5 2
Hj D 10 4
Ru E 8
Kl E kn 7 2

När Syd efter hjärter tio fortsatte med ruter ess och mera ruter, sakade Väst hjärter; och på ruter dam sakade Väst klöver. När Öst sedan kom in på ruter knekt skiftade han alert till spader knekt, som täcktes av dam och kung. Väst spelade spader sex till Östs ess, varfter spader tre satte Syd på mellanhand. 3 sang gick då en straff.

"Syd gjorde fel i första stick", skriver Jannersten. "Han skall inte snåla utan gå upp med bordets ess. Så följer låg ruter mot handen. Kan Öst bekänna, nöjer sig Syd med att täcka det påspelade kortet. Därmed garderar han sig i görligaste mån emot att Öst får komma in och sätta spadern på mellanhand. I det aktuella fallet får Väst för sin singeltia, men Syds spaderhåll är skyddat. Skulle Väst vända med spader till partnerns ess, täcker Syd sedan spader knekt och har nian garderad i efterhand."

Det är helt riktigt, som Jannersten skriver, att kontraktet är säkrat om spelföraren förlorar ett ruterstick till Väst, men att det är i fara om Öst kommer in. Ändå håller jag inte med Eric Jannersten. I stället vill jag kalla den senare spelplanen "Felspel" och den första planen "Välspel". Men varför?


Lösning

De flesta böcker som lär ut fyrmannastrategi skriver att det viktiga är att säkra kontraktet, och om man offrar ett eller ett par övertrick på kuppen, så är det en billig försäkring. Att gå bet i en utgång eller slam som kunde ha säkrats är ju mycket dyrare.
   Detta stämmer inte alltid, för om den sits man garderar sig mot är mindre trolig kommer man att förlora fler IMP i längden på att spela på säkerhet jämfört med den som inte tar hänsyn till en mindre trolig sits. Det är enkel matematik.
   I det här fallet kommer Jannerstens plan att leda till jämn hemgång (eller ett övertrick om ess-kung i spader sitter på samma hand) om man väljer hans "välspel", medan den som väljer "felspelet" gör fem trick. Om Öst har kn-10 eller kn-10-x i ruter går det inte att göra fel, så de sitsarna bortser vi från. I övriga 3-2-sitsar kostar det 2 IMP att "spela väl". Det är ungefär hälften av alla sitsar, så att gardera sig mot honnör singel hos Väst kostar 100 IMP på lika många givar.
   Och även om Väst har knekt eller tia singel i ruter, går 3 sang hem om försvararna inte kan vinna fyra spaderstick, vilket de bara kan om Väst har precis fyra spader och Öst-Väst kan maska ut Syds dam. Sannolikheten för singelhonnör i ruter hos Väst är 2,8% och om vi till det lägger kravet att Väst skall ha precis fyra spader (med minst ess eller kung i topp), är vi nere i ungefär 2% (förmodligen inte ens det). I de få procenten vinner vi 12 IMP per giv på att säkerhetsspela.
   Summa summarum: Jannerstens rekommenderade plan vinner 24 IMP i de 2% då planen behövs, men den förlorar 100 IMP när den inte behövs. Så i genomsnitt vinner den som inte säkerhetsbehandlar 0,76 IMP per giv.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult