Problem nr 41, 2011


Färgglad linje

Problemställning

I bridge, precis som livet i övrigt, är det ofta det som kunde ha hänt som är det intressanta. I en lagtävling i Göteborg för ett trettiotal år sedan spelade jag en giv, som jag publicerade i min dåvarande bridgespalt i Aftonbladet – inte på grund av vad som hände, utan på grund av något intressant som kunde ha hänt...

Sp E K 2
Hj K D 4 3
Ru 7 5
Kl K kn 8 4
Sp kn 8 4 Bridgebord Sp 10 9 3
Hj 10 7 6 Hj kn 9 5
Ru E D kn 10 9 8 2 Ru K 6
Kl Kl 10 9 7 5 2
Sp D 7 6 5
Hj E 8 2
Ru 4 3
Kl E D 6 3

Syd Väst Nord Öst
1 NT 3 Ru 4 Ru pass
4 Sp pass pass pass

Sangöppningen var, som synes, svag på den tiden (12-14 hp). Efter Västs spärrinkliv krävde min dåvarande partner Leif Olofsson med ett överbud, vilket ledde till 4 spader på 4-3. Väst spelade ut ruter ess, fortsatte med ruter två till Östs kung och fick sin klöverstöld. Men efter det kunde de inte få fler stick.
   Ingen sida vsar i zonen, så vi kunde bokföra +420. Det var värt 10 IMP till mitt lag, när Nord-Syd på det andra bordet spelade 5 klöver, som gick en straff med den elaka trumfsitsen.

Frågan är nu varför jag tyckte den här given var så intressant att jag publicerade den: Vad var det intressanta som kunde ha hänt?


Lösning

Vad som kunde ha hänt var att Väst fått för sig att spela ut en låg ruter i stället för ruter ess. Om Syd begär "en hacka" från bordet, kanske Öst tänker så här: "Västs spärrbud är säkert baserat på ess-dam-knekt sjunde, och att han spelar ut en låg ruter kan bara vara för att han är renons i klöver och hoppas få en stöld. Ruter kung, klöverstöld och ruter ess är tre stick, men ett fjärde får vi aldrig. Därför är enda chansen att Väst får två ruterstöldet, vilket han bara får om Syd har precis  ruter4-3 OCH jag slår en mask med ruter sex i första stick." Alltså nöjer Öst sig med ruter sex, som vinner sticket. Väst får då en stöld, spelar in Öst på ruter kung och får en andra stöld.
   Fast spelföraren kan hindra den utvecklingen. I stället för en sömnig ruterfemma i första stick gäller det att vara på alerten och spela på ruter sju. Då försvinner Östs andra ingång, och den andra klöverstölden med den.
   Handen på hjärtet, kära läsare: Hade DU insett att det kunde ha betydelse vilken ruter du spelade från bordet i första stick med just den här kombinationen? Hade inte vi alla missat det...

I dag finns andra saker med given som jag anser minst lika intresanta. En är att slutbudet förmodligen blivit 3 sang om Väst hållt klaffen på öppningsbudet. Nord frågar då efter högfärg med 2 klöver, och när Syd upplyser om fyra spader och färre än fyra hjärter kommer Nord att bjuda 3 sang. Fast helt säkert att Väst spelar ut ruter är det ju inte; risken att Öst har singel eller renons är ju stor (och då blir det tre övertrick i stället för tre straff).
   En annan intressant sak är att 5 klöver ser ut att gå hem om vi byter plats på klöver åtta och klöver sex. Om försvararna då tar hem sina två ruterstick och skiftar till högfärg kommer Syd in och känner på trumfen med kungen. När Väst sakar, tar han hem sina högfärgsstick och får upp detta läge, med Nord inne:

Sp
Hj 4
Ru
Kl kn 6 4
Sp Bridgebord Sp
Hj Hj
Ru D kn 10 9 Ru
Kl Kl 10 9 7 5
Sp 7
Hj
Ru
Kl E D 8

Bordet spelar trumf (eller hjärterhackan), och Öst är förvsrslös. Om han går i med nian eller tian, vinner Syd sticket, stjäl spader sju med trumfknekten och avslutar med att maska ut Öst.
   Det finns dock ett försvar som straffar 5 klöver när Syd har klöver åtta, och det är tre ronder ruter – mot trippelrenons. Sakar Nord högfärg, lägger Öst en hjärter; och stjäl Nord, sakar Öst spader. Det betyder att Syd inte får hem alla högfärgssticken utan att Öst stjäl, och därmed får spelföraren bita i gräset.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult