Problem nr 4, 2000


Färgglad linje

Problemställning

För en del år sedan hoppade jag in som reserv i en lokal fyrmannaliga. Min partner var en irreguljär men mycket skicklig spelare, som jag dock aldrig spelat ihop med tidigare. Våra motståndare kände jag inte till, och det visade sig att de använde sig av ett ovanligt system. När jag försiktigt undrade hur vi skulle försvara oss mot deras märkliga metoder, fick jag svaret "Vi spelar bridge!".
  Ett par brickor in i matchen inleddes budgivningen så här (jag satt Syd, min partner Nord):

Syd Väst Nord Öst
pass pass 1 Kl
pass 1 Ru pass pass
1 Hj

När jag bjöd 1 hjärter alerterade min partner budet. Det överraskade Väst, och när han frågade min partner fick han svaret "Utgångskrav med minst femkortsfärg." Det var glädjande att höra, för jag uppfattade nämligen situationen på precis samma sätt.

Hur kunde detta komma sig?


Lösning

Våra motståndare använde ett s.k. pass-system, i vilket pass i första eller andra hand var krav för en rond. Deras modell var att det var dubbeltydigt, med 0-7 hp eller minst 17 hp. Utöver det var 1 klöver artificiellt och visade precis 8-12 hp, oavsett fördelning, medan 1- och 2-lägesöppningar var naturliga med 13-16 hp.

När Väst "öppnade" budgivningen med pass, var Öst tvungen att bjuda, eftersom hans partner kunde vara hur stark som helst. Hans aktuella bud, 1 klöver, var negativt med 0-7 hp, och när Väst återbjöd 1 ruter visade det den svaga typen. I och med det, visste alla vid bordet att Nord-Syd hade minst 26 hp tillsammans. Därmed hade ett utgångskrav etablerats för Nord-Syd, trots att ingen i vår par bjudt ännu, och när jag balanserade med 1 hjärter i stället för att bjuda sang, uppfattade Nord det helt riktigt som att jag hade minst fem hjärter – och att vår budgivning skulle fortsätta till minst utgång.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult