Problem nr 39, 2009


Färgglad linje

Problemställning

Sp E 4
Hj
Ru
Kl
Sp K kn 9 2Bridgebord Sp 10 7 5
HjHj
RuRu
KlKl
Sp D 8 6 3
Hj
Ru
Kl

För ett tag sedan var jag inne och tittade på bridge på Bridge Base Online. Givarna var tämligen ointressanta, men på en av dem upptäckte jag något som de flesta åskådarna troligen missade. Jag har hunnit glömma given, men jag minns att spelet gick i sang och att spaderfärgen satt så här.


Lösning

Spadern är en färgtyp, som jag brukar kalla noli me tangere (Latin för "rör inte vid mig"): Nord-Syd får ett spaderstick om de spelar färgen, men två om Öst-Väst spelar den. Det ovanliga är att spader tre är ett viktigt kort...
   Om Öst är inne och vänder med färgen, täcker Syd billigast möjligt och sticker Västs kort med esset, t.ex. femma-sexa-nia-ess. Syd spelar sedan spader fyra mot handen och täcker ånyo billigt, t.ex. fyra-sjua-åtta-knekt. När Syd kommer in nästa gång, spelar han sin högsta spader. Väst vinner sticket, men efter det sitter Syd kvar med spader tre, som är ett snäpp högre än Västs spadertvåa.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult