Problem nr 35, 2008


Färgglad linje

Problemställning

Sp 2 Bridgebord Sp E D 10 9 6 5 4

I en nyutkommen bok läste jag om en giv, där Öst var spelförare i 4Sp med den här trumffärgen. Det fanns två ofrånkomliga förlorare i sidofärgerna, så kontraktet hängde på att Öst bara förlorade ett trumfstick. Det fanns också gott om ingångar till båda händerna. Författaren skrev att "bästa chansen är att maska med damen", och lade till att man då har "56% chans att lyckas".

Om vi bortser från risken att man åker på en stöld, stämmer det författaren skriver? Själv tycker jag inte det, men varför gör jag det?


Lösning

Det stämmer att man från början har 56% chans att lösa färgen med en förlorare om man spelar på rätt sätt, vilket är en hacka mot bordet i avsikt att maska med damen, såvida inte Nord lägger i kungen. Då klarar man tre 4-1-sitsar (kung singel hos Nord eller knekt singel på endera handen) samt 14 3-2-sitsar (kungen andra eller tredje hos Nord, plus knekt-hacka hos Nord eller kung-knekt punkt hos Syd). Sannolikheten för det är 55,95%, så författarens 56% får väl anses korrekt.

Ett litet fel är att författaren inte nämner vad han gör om Nord spelar på kungen, antingen för att han är tvungen (kung singel) eller för att han väljer att gå i med den från t.ex. kung-hacka eller kung-knekt-hacka. Att lägga damen då, är inte precis det bästa spelsättet...

Själv tycker jag inte om att uttrycka mig så slarvigt, men att kalla det ett "fel" är nog att ta i.

Felet är att skriva att man har 56% chans att lyckas om man maskar med damen, för det har man inte. Då räknar man ju med kung singel rätt, men eftersom vi spelar på damen hade Nord inte det. Det betyder att vi, när vi maskar med damen, kan bortse från den möjligheten. En specifik 4-1-sits har sannolikheten 2,83%, så när vi maskar med damen är vår chans att lösa färgen inte längre 56% utan nere på 53,12%.

Att det är bättre att maska med damen än tian, om Nord lägger en hacka, beror på att man då klarar knekt singel hos Syd. Om man maskar med tian och Syd har kung singel har man ju ändå två förlorare. Annars är de två spelsätten likvärda.

Sannolikheten att vi bara har en spaderförlorare är alltså från början 55,95%. När Nord inte bekänner med kungen, sjunker sannolikheten till 53,12%. Och om han inte heller bekänner med knekten (då våra problem är lösta och sannolikheten stiger till 100%), sjunker den till under 50%. Då kan vi ju också bortse från att Nord har knekt singel (2,83%) eller kung-knekt punkt (3,39%). Chansen till bara en spaderförlorare är då nere i 46,9%.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult