Problem nr 32, 2007


Färgglad linje

Problemställning

Nyligen har jag läst om några gamla klassiker, Ely Culbertsons Blue Book och Golden Book samt Charles Gorens The Standard Book of Bidding. Culbertson förespråkade en kortvärderingsmetod i vilken ingick att man räknade honnörsstick enligt skalan nedan. Goren följde i Culbertsons fotspår i många år, tills han övergav metoden och blåste nytt liv i den 4-3-2-1-skala som en gång skapades av Milton Work, och som används överallt i dag.

E-K2 stick
E-D1 1/2 stick
E1 stick
K-D1 stick
K-x1/2 stick

Vad många inte vet, är att man räknade honnörsstick (hs) inte för att uppskatta hur många stick man kunde ta i ett eget kontrakt utan för att bedöma en hands defensiva värde: hur många stick man räknade med att vinna om motståndarna spelade ett trumfkontrakt. När budgivningen gick ut på att hitta den egna sidans bästa kontrakt övergick man till att räkna stick för honnörer, stöldstick och längdstick.

Culbertsons förutsättning när han räknade honnörsstick (hs) var att den tredje ronden i en sidofärg sällan vann ett stick. Därför var en färg som E-K-D-x-x värd obetydligt mer i försvaret än en färg som E-K-x-x-x. Båda värderades till 2 hs.

Det ligger en hel del i det Culbetson skrev, och att samma skala återkommer i Marty Bergens nyligen utkomna bok Hand Evaluation, men under namnet quick tricks (snabbstick) betyder att resonemanget har stått sig över åren.

Trots det, har jag invändningar mot tabellen ovan. Jag menar att det finns (minst) ett fel i den.


Lösning

Det mest uppenbara felet i tabellen finns i den sista raden, den för kungen utan högre honnörer. Av tradition värderas en ensam kung till ett halvt stick, eftersom "esset lika ofta sitter till vänster som till höger". Men när man tänker så, glömmer man bort att esset kan finnas även hos partnern.

När man bara tittar på sina egna kort, och inte har någon budgivning att dra slutsatser av, kan esset finnas på tre olika händer. För att vår kung skall ta stick, skall esset finnas mitt emot eller till höger. Det är två fall av tre. Att då värdera kungen till ett 1/2 stick är missvisande. Det borde ha varit 2/3 stick i stället. Och om vi lägger till möjligheten att kungen tar stick även om esset sitter till vänster (t.ex. för att partnern har kn-x-(x) och damen sitter till höger), så är det nog så att 2/3 stick för K-x snarare är för lågt än för högt värderat.

På motsvarande sätt kan man tycka att ess-dam-hacka borde vara mer än ett och ett halvt stick; det är ju bara när kungen sitter till vänster som damen inte är värd något. Men om det är fråga om en sidofärg och vi håller oss till Culbertsons förutsättning att den tredje ronden sällan vinner ett stick, är ett och ett halvt stick i stället för högt. Det är ju bara när kungen sitter till höger (1/3) som damen vinner ett stick. När partnern har kungen, har vi två stick även utan damen (som alltså inte spelar någon roll då).


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult