Problem nr 3, 2000


Färgglad linje

Problemställning

För ett antal år sedan flyttade min gode vän Björn Sanzén ner till Lund för att börja studera vid universitetet. Vid några tillfällen hoppade han in som ersättare i vårt fyrmannalag i Skåneserien, för det mesta som min partner, och för det mesta med framgång.
  I en av matcherna blev han spelförare i 2 sang efter det att alla vid bordet bjudit något. Kontraktet var normalt, utspelet skedde, och jag lade upp mina kort. Björn fick ihop nio stick, men med bästa försvar hade han fått åtta. Det lustiga i sammanhanget var dock att innan det första sticket vänts visste Björn precis vilken fördelning båda motståndarna hade!


Lösning

Så här såg hela given ut (Nord giv, Ingen i zonen):

Sp 9 3
Hj 10 4
Ru D 9 8 4 3
Kl K 6 5 3
Sp 10 8 7 6 5 2 Bridgebord Sp
Hj K 8 6 5 Hj D 9 7 4
Ru kn 6 2 Ru E 10 7 5
Kl Kl E D 9 7 2
Sp E K D kn 3
Hj E kn 3
Ru K
Kl kn 10 8 4

Syd Väst Nord Öst
pass 1 Kl
D 1 Sp 2 Ru pass
2 NT pass pass pass

Väst spelade ut en spaderhacka, bordet gick upp med nian – och när Öst sakade en klöver visste Björn hela fördelningen! Och särskilt svårt var det inte heller.
  När Öst inte har en enda spader, måste han ha minst fem kort i en av färgerna. Och den enda fördelning han kan ha är 0-4-4-5.
  Han öppnade ju med 1 klöver, så klöver måste vara hans längsta färg, d.v.s. på minst fem kort. Men eftersom anfallssidan hade åtta klöver, visste Björn att Öst hade precis fem klöver. Och om han haft fem kort i en annan färg, hade han öppnat med den i stället för klövern; man öppnar ju med sin högsta färg med 5-5-fördelning. Därför måste hans åtta röda kort vara fördelade 4-4.

Sitsen måste inte vara precis denna, det är klart, men den springande punkten i resonemanget är att (a) Öst inte bekänner i första stick, och att (b) Nord-Syd har åtta kort i hans öppningsfärg. Därmed vet vi att Öst har precis fem kort i öppningsfärgen. Och när öppningsbudet var 1 klöver, är 0-4-4-5 den enda fördelning han kan ha.
  Det finns en alternativ lösning, i vilken Öst öppnar med 1 ruter och senare visar sig vara renons i spader. Om Nord-Syd då har åtta ruter och nio klöver tillsammans vet Syd att Öst måste ha 0-4-5-4. Har de däremot färre än nio klöver är det tänkbart att Öst har 0-3-5-5, så då kan Syd inte vara säker. Men dels är det mindre troligt att man hamnar i 2 sang med åtta ruter och nio klöver tillsammans, dels är det svårt att konstruera en tänkbar giv utifrån dessa senare förutsättningar. Är öppningsbudet 1 klöver, däremot, är saken klar.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult