Problem nr 29, 2006


Färgglad linje

Problemställning

Säg att spader är trumf och du bjuder 4NT enligt Roman Key Card Blackwood. Partnern svarar 5 ruter och berättar med det om ett eller fyra av de fem essen (spader kung är det femte "esset"). Du vet att det måste vara ett. Du fortsätter med 5 hjärter, som systemenligt frågar om han har trumfdamen.
  Din plan är bjuda storslam eller lillslam beroende på vilket svar du får. Det underliga är att du har tänkt gå till storslam om partnern förnekar damen, men nöja dig med lillslam om han visar den. Varför?


Lösning

Det finns två tekniska lösningar på det här problemet och en taktisk. Jag har godkänt alla tre.
  Den taktiska lösningen bygger på att man vill försöka vända ett underläge i en match, då en likabricka inte är stort bättre än en förlustbricka. Målet är då att göra omvänt mot vad motståndarna troligen kommer att göra på det andra bordet. Och det är att bjuda storslam om damen saknas, men nöja sig med lillslam om den finns.
  Den första tekniska lösningen är att man hoppas att damen saknas, eftersom den är överflödig. Om den som frågar, överblickar tio eller fler trumf, är det ju bättre att partnern har en eventuell dam i en sidofärg än i trumf. Ett bra exempel på det har Göran Ofsén bidragit med. Det ser ut som följer:
  Säg att Nord har visat 6-7 hp med sexkorts spader när Syd har:

    Sp K kn x x
    Hj E K x
    Ru E K x
    Kl E K x

Syd essfrågar och får reda på att Nord har spader ess. Om han då fortsätter med att fråga efter trumfdamen, är det bättre att Nord saknar den (så att det finns utrymme för en dam i en av de andra färgerna), än att han har den (och då inte kan ha någon annan dam).
  Den andra tekniska lösningen är mycket vacker. Jag stötte på den i ett nummer av den amerikanska tidskriften The Bridge World för många år sedan. Nord hade då öppnat med 1 sang (15-17 hp), när Syd hade ungefär dessa kort:

    Sp E kn x x
    Hj E K kn x
    Ru E D kn x
    Kl x

Syd högfärgsfrågade och fick reda på att Nord hade fyra spader och högst tre hjärter. Han spikade spadern som trumf med 4 klöver (Splinter), då Nord (som väntat) slog av med 4 spader. Syd essfrågade med 4 sang och fick reda på att Nord hade ett av de fem essen. Spader kung eller klöver ess saknas alltså.
  Det ser ut som om Syd skall nöja sig med lillslam, men om han är listig och frågar efter trumfdamen kanske något bra inträffar...
  Det gör det inte om Nord säger att han har damen, för då kan Syd inte veta ifall klöver ess eller spader kung saknas. Syd får då nöja sig med 6 sang. Men om Nord förnekar spader dam, har Syd fått det svar han ville. Eftersom Nords minimistyrka är 15 hp, betyder det att Nord måste ha klöver ess (Öst-Väst har ju högst 5 hp). Försvarets honnörer är alltså kung och dam i spader. I och med det, kan Syd bjuda 7 sang, eftersom han vet att Nord-Syd har ett stick i spader samt fyra i var och en av de andra färgerna. Nord kan ju bara ha 15 hp om han har hjärter dam, ruter kung samt alla fyra klöverhonnörerna:

    Sp 10 x x x
    Hj D x x
    Ru K x
    Kl E K D kn


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult