Problem nr 28, 2005


Färgglad linje

Problemställning

Jag är säkert inte ensam om att anse att Victor Mollos klassiker Bridge in the Menagerie är den roligaste bridgebok som någonsin skrivits. När jag för några år sedan läste om den, hajade jag till när jag kom till den här given i kapitlet "Leprechauns v. Gremlins (II)".

Nord giv, Öst-Väst i zonen

Sp
Hj D kn 10 9 8 7 6
Ru
Kl D 10 9 8 7 6
Sp E 6 5 4 3 2 Bridgebord Sp D kn 10 9 8 7
Hj Hj K 5 4
Ru K D kn 5 4 3 2 Ru
Kl Kl K kn 5 4
Sp K
Hj E 3 2
Ru E 10 9 8 7 6
Kl E 3 2

Syd Väst Nord Öst
RR HH Leprechaun Gremlin
3 Hj 3 Sp
4 Ru 6 Sp 7 Kl D
7 Hj 7 Sp pass pass
D RD pass pass
pass

Den årliga matchen mellan Leprechauns och Gremlins skall just spelas på Griffins' Club, då lagkaptenen för Leprechauns upptäcker att två spelare saknas, en från vardera laget. På förfrågan om några av robberspelrna vill hoppa in, tackar The Hideous Hog (HH) och The Rueful Rabbit (RR) ja. HH är klubbens skickligaste spelare, som dock ofta drar det kortare strået mot klubbens kanske sämste spelare, RR, som kompenserar alla brister i teknik med en fenomenal förmåga att hamna på fötterna – kalla det tur om ni vill.
  Efter en rundpassgiv förelår RR:s partner en Goulash. I stället för att blanda korten lägger man de sorterade händerna på varandra, kuperar, och ger korten tre och tre. På så sätt blir det litet roligare fördelningar. De andra går med på det, och resultatet ses ovan.
  Efter RR:s 7 hjärter började HH fundera om han skall bjuda storslam eller inte. RR råkade då fumla med korten, och ... så ligger spaderkung exponerad på bordet. Därmed var HH:s problem över. Han var ganska övertygad om att hans partner inte hade några ruter, men i en Goulash kunde det finnas en förlorare i trumf. Men när spader kung låg på bordet betydde det att trumfen var solid, så HH bjöd 7 spader och redubblade mest av princip när RR dubblade med sina tre ess.
  Spelföraren accepterade spader kung som utspel. Några minuter senare hade han tagit ett trumfstick, tio stölder, klöver kung (som blivit hög under tiden). Det var tolv stick, så storslammen gick en bet.
  "Märklig giv", kommenterade spelföraren efteråt. "På vilket annat utspel som helst går slammen hem. Spelföraren får kungen i utspelsfärgen godspelad och tolv stick till på en komplett korsstöld. Syd bekänner färg hela tiden. Först när spelförarens fjärde klöver spelas, och det blir i det trettonde sticket, kan Syd stjäla. Spader kung är Syds sista kort och den blir överstulen av bordets ess."

Nu råkar det vara så att spader kung är det enda utspel som sänker 7 spader, men inte av det skäl som angavs ovan. Varför inte?


Lösning

Om Syd spelar ut hjärter ess blir hjärter kung godspelad, och dessutom faller klöver ess efter tre klöverstölder. Då räcker det med elva trumfstick, varför Öst kan trumfa ut tidigt. Och samma sak händer om Syd spelar ut en låg hjärter (Öst sakar ruter från bordet).
  Om Syd spelar ut ruter ess har Öst fler stick än han behöver; och om Syd väljer en låg ruter kan Öst förvisso spela på en komplett korsstöld, men det går lika bra att trumfa ut och stjäla bort klöver ess.
  Om Syd spelar ut klöver ess blir klöver kung godspelad, men trots det går det inte att ta "tolv stick till på en komplett korsstöld". Varför? Jo, för att den första stölden var på bordet. Det betyder att den tolfte och sista stölden kommer att ske på handen, och även om Syd då tvingas bekänna med spader kung, så blir han inte överstulen av bordets ess utan stjäl över Östs dam.
  Av detta kan man tro att slammen straffas om Syd spelar ut klöver ess (vilket jag först också gjorde), men det stämmer inte. 7 spader går hem även med klöver ess i utspel, för Syd kan skvisas i tre färger (då en av dem är trumf). Så här går det till:
  Öst stjäl utspelet, stjäl en ruter, tar hem klöver kung och korsstjäl ytterligare sex stick (två hjärter och en klöver på bordet; ytterligare tre ruter på handen). Då har detta läge uppkommit:

Sp
Hj D kn
Ru
Kl D 10
Sp E 6 Bridgebord Sp D kn
Hj Hj K
Ru K D Ru
Kl Kl kn
Sp K
Hj E
Ru E 10
Kl

När Öst spelar klöver knekt blir Syd skvisad(!) Sakar han ruter, kan Öst själa bort ruter ess och trumfa ut; sakar han hjärter ess, kan Öst trumfa ut och ta för hjärter kung; och stjäl han, blir det en komplett korsstöd trots allt.
  Men om Syd spelar ut spader kung, kan Öst bara få ihop tolv stick. Att det utspelet är dödande beror inte på att det stoppar en komplett korsstöld (en sådan fanns ju bara om Väst spelade ut en låg ruter, och även då behövdes den inte) utan för att det bryter upp en skvis mot Syd genom att tvinga Öst att dra en rond trumf i förtid.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult