Problem nr 25, 2005


Färgglad linje

Problemställning

Nedanstående problem såg jag i världens bästa bridgetidskrift The Bridge World för några år sedan. Jag fann det mycket underhållande – det tror jag du också kommer att göra! Given är oförändrad, med reservation för eventuella felaktiga hackor, men historien kring given har jag gjort om.

Syd giv, alla i zonen

Sp K
Hj kn 10 4 3
Ru kn 10 4 3
Kl kn 10 4 3
Sp D kn 10 9 8 Bridgebord Sp 2
Hj D 9 5 2 Hj E 8 7 6
Ru 9 2 Ru E 8 7 6
Kl 9 2 Kl E 8 7 6
Sp E 7 6 5 4 3
Hj K
Ru K D 5
Kl K D 5

"Det här måste väl vara en felskrivning?" undrade Per Persson när han just gått en straff i 2 spader och upptäckte att par 14 hade spelat hem samma kontrakt med två övertrick, dubblat dessutom, mot par 8. "Öst-Väst har tre ess och tre matematiska trumfspel. Även om Öst-Väst låter Syd få för hjärter kung kan det aldrig bli mer än åtta stick. +1070 måste helt enkelt vara en felskrivning."

Per lyckades hitta par 8, men när han undrade ifall inte resultatet var felaktigt infört, utbrast en förtvivlad Nils Nilsson "Du är den femte som frågar, men resultatet stämmer. Tänk att ett enda fel kan få sådana konsekvenser!" Sedan berättade Nils vad som hänt. "Jaha, det var ju trist", svarade Per och stoppade tillbaka protokollet i brickan.

Frågan är nu: Vad hade egentligen hänt på Nils Nilssons bord?


Lösning

Jag tror att de flesta bridgespelare någon gång förväxlat hjärter med ruter, för det var just det Öst gjorde. Så här gick det till:

Väst spelade ut spader dam, som vanns på bordet, och i ett försök att få stick för hjärter kung spelade Syd hjärter knekt. Öst lät sig dock inte luras; han gick upp med esset och fortsatte med klöver ess.

"Stopp där", sa Syd, "Jag var inne". Och när man kontrollerade det förra sticket upptäckte Öst till sin fasa att han inte spelat på hjärter ess utan ruter ess. Tävlingsledaren fick tillkallas. Han förklarade till att börja med att det var en etablerad revoke. Öst kunde ha bekänt i hjärter, och han hade hunnit spela ett kort till nästa stick. Eftersom hjärter kung var det högsta kortet i den utspelade färgen i det andra sticket, vann Syd det. Östs klöver ess var därmed ett utspel utom tur, och eftersom det var en honnör blev det ett stort straffkort, som fick ligga kvar på bordet med bildsidan upp, för att spelas vid första tillåtna tillfälle.

I andra stick tog Syd för spader ess, och eftersom Öst inte kunde bekänna var han så illa tvungen att saka sitt straffkort, klöver ess. Därmed fick Öst inte för ett enda av sina tre ess. Allt försvaret fick var Västs tre trumfstick, vilket betydde att Syd vann tio stick.

Men när tävlingsledaren efter given förklarade att resultatet var 1070 till Nord-Syd glömde han en sak. Eftersom Öst-Väst begått en revoke, skall ett stick överföras till den icke-felande sidan, d.v.s. från Öst-Väst till Nord-Syd, vilket betyder att resultatet borde ha varit 2 spader dubbelt med tre övertrick; 1270 till Nord-Syd.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult