Problem nr 24, 2005


Färgglad linje

Problemställning

Paul Lukacs levde 1915-1982. Han har representerat Israel i internationella mästerskap, men framför allt är han känd för som skicklig konstruktör av instruktiva spelproblem.
  Vårt nya problem består av inte mindre än tre snarlika spelföringsprogram, samtliga med Paul Lukacs som pappa. Uppgiften är att hitta den bästa spelplanen på var och en. I samtliga fall har budgivningen gått så här:

Syd Väst Nord Öst
3 Kl 3 Ru 4 Sp 6 Ru
pass pass pass

Nord-Syd använder vanliga utspel och markeringar. På alla problemen spelar Nord ut spader kung. Bordet tar för esset och Syd lägger tvåan. När spelföraren känner på trumfen med esset sakar Nord en spader.
  Hur skall Väst fortsätta för att ha så stor chans som möjligt att gå hem i vart och ett av fallen? Jag behöver tre svar, men det är möjligt att två av dem är identiska (eller att alla tre är det).

1)

Sp 6 3 Bridgebord Sp E 5
Hj K D 8 7 Hj E 4 3 2
Ru E D 5 4 3 Ru K kn 7 6 2
Kl E 8 Kl K 7

2)

Sp 6 3 Bridgebord Sp E 5
Hj E 4 3 2 Hj K D 8 7
Ru E D 5 4 3 Ru K kn 7 6 2
Kl E 8 Kl K 7

3)

Sp 6 3 Bridgebord Sp E 5
Hj K D 7 6 Hj E 4 3 2
Ru E D 10 9 8 Ru K kn 7 6 5
Kl E 3 Kl K 2


Lösning

Budgivningen och de två första sticken har varit mycket avslöjande. Syd har minst sju klöver och precis tre ruter; Nord har inga ruter och minst sju spader. Eftersom försvararna använder vanliga markeringar, kan Syd inte ha dubbel spader (han hade då lagt sin högsta hacka, för att visa ett jämnt antal spader). Därmed kan vi förutsätta att spadern sitter 8-1.
  Om hjärtern sitter 3-2 är det inga problem, så det enda som kan ställa till det är att Nord har fyra (eller fem) hjärter. Och skall han kunna ha det, måste Syd ha minst åtta klöver. Har han bara sju, sitter ju hjärtern runt.
  I problem 1 är det den här sitsen vi skall ta hänsyn till:

Sp K D kn 10 9 8 7 4
Hj kn 10 9 6
Ru
Kl 2
Sp 6 3 Bridgebord Sp E 5
Hj K D 8 7 Hj E 4 3 2
Ru E D 5 4 3 Ru K kn 7 6 2
Kl E 8 Kl K 7
Sp 2
Hj 5
Ru 10 9 8
Kl D kn 10 9 6 5 4 3

När Nord sakar på den första trumfronden fortsättar du med ruter till kungen och kontrollerar sedan klövern genom att ta för ess och kung. Kan Nord bekänna två gånger, är det så gott som säkert att hjärtern sitter 3-2. Då trumfar du ut, tar hem hjärter kung och spelar spader. Du går hem inte bara när hjärtern sitter normalt utan också när Nord har fördelningen 7-4-0-2 (och Syd lagt fel spader i första stick), under förutsättning att Syd har en av de tre högsta hjärterna (knekten, tian eller nian). Får Syd vinna spadersticket, måste han vända mot dubbelrenons; och kommer Nord in, kan han inte vända med hjärter utan stickförlust.
  När klövern sitter 8-1 finns en ännu bättre plan, som klarar hemgången även när Nord har kn-10-9-x i hjärter. Om Väst tar ut hjärter kung och slår ifrån sig med en låg trumf, förlorar han visserligen ett onödigt stick i trumf, men det får han tillbaka efter Syds dubbelrenonsvända, och sedan är det dukat för en skvis mot Nord i högfärgerna. Väst stjäl klövervändan på bordet och tar för sina resterande trumf, då Nord tvingas ge upp:

Sp D
Hj kn 10
Ru
Kl
Sp 6 Bridgebord Sp 5
Hj 8 Hj E 4
Ru 4 Ru
Kl Kl
Sp
Hj
Ru
Kl D kn 10

Nord måste lägga ett kort på ruter fyra, men han behöver alla.

I problem 2 kan du faktiskt spela exakt likadant, men eftersom du har två hjärterhonnörer på bordet finns det en ännu enklare plan. Trumfa ut (och spara minst en trumfingång till Västs hand), testa klövern med ess och kung, och slå ifrån dig med spader. När Nord kommer in, är han inpetad – och eftersom du vet att han har minst fyra hjärter kan du inte att göra fel i den färgen: lägg bara lågt från bordet på hjärtervändan och slå sedan en dubbelmask över Nord.
  Så här ser det ut när Nord kommit in i spader:

Sp D kn
Hj kn 10 9 6
Ru
Kl
Sp Bridgebord Sp
Hj E 4 3 2 Hj K D 8 7
Ru D 5 Ru kn 2
Kl Kl
Sp
Hj 5
Ru
Kl D kn 10 9 6

I problem 3 har du tyvärr för starka trumf och för dåliga hjärter, och måste därför välja en annan plan. Du börjar med att trumfa ut och känner sedan på hjärtern med kung och dam. Om Syd bara har en hjärter, är ditt enda hopp att han har fördelningen 1-1-3-8. Som kompensation för att du har "för bra" trumf har du "tillräckligt låga" klöverhackor och kan åstadkomma samma inpetning-följd-av-skvis som i problem 1 genom att spela ess och kung i klöver i samma stick och sedan peta in Syd i klöver. Dubbelrenonsvändan stjäl du på bordet, och sedan blir Nord skvisad (som ovan) när du tar för handens två sista trumf.
  Lägg märke till att Syd kan straffa dig om det är han som har klöver två eller klöver tre: när du spelar den andra klöverronden, kryper han bara, och så får Nord i gengäld två stick i högfärgerna. Ibland är det bra att ha låga kort!


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult