Problem nr 23, 2005


Färgglad linje

Problemställning

Vårt nya problem kommer från amerikanen Richard Pavlicek. Det handlar om det som brukar kallas "optimalkontraktet", d.v.s. det mesta en sida kan ta in i ett eget kontrakt, med bästa spelföring och mot bästa försvar.

Sp 9
Hj kn 10 9
Ru E D 4 3 2
Kl E K D 2
Sp Bridgebord Sp E K D 8
Hj Hj E K D 8 7
Ru kn 10 9 8 7 6 5 Ru K
Kl 8 7 6 5 4 3 Kl kn 10 9
Sp kn 10 7 6 5 4 3 2
Hj 6 5 4 3 2
Ru
Kl

Problemställningen är dubbel:

  1. Vilket är Nord-Syds optimalkontrakt?
  2. Vilket är Öst-Västs optimalkontrakt?


Lösning

Jag bad om två svar, men faktum är att det räcker med ett. Båda sidors optimalkontrakt är nämligen 3 spader.
  Nord-Syd klarar sitt kontrakt om Syd är spelförare. Han vinner då de fyra första sticken med bordet ruter ess samt ess-kung-dam i klöver. När han sedan fortsätter med ruter dam kan försvaret bara få fyra stick, oavsett om Öst sakar eller stjäl lågt (stjäl han högt, blir det till och med ett övertrick).
  Öst-Väst klarar sitt kontrakt om Öst är spelförare. Öst tar då de sex första sticken i form av ett trumfstick och fem hjärterstick. När han sedan slår ifrån sig med en lågfärgsförlorare tvingas Syd stjäla och vända med trumf, så att Öst får tre trumfstick till.
  Som en lösare riktigt påpekar är detta det högsta trumfkontrakt som båda sidor kan spela hem. I sang är det lätt att konstruera givar där båda sidor kan göra storslam, t.ex. när Syd har tolv genomgående spader plus hjärter ess, och Väst har de resterande högfärgskorten, medan lågfärgerna sitter på motsvarande sätt mellan Öst och Nord (Öst har alltså tretton vinnare). I så fall kan både Syd och Väst spela hem 7 sang.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult