Problem nr 22, 2004


Färgglad linje

Problemställning

Bermuda Bowl-finalen i Monte Carlo i fjol var kanske den mest spännande någonsin, och precis som Eric Jannersten brukade hävda kunde man "för tids vinning" ha nöjt sig med att spela den sista brickan – för det var på den allt avgjordes.

I det femte passet spelades bl.a. denna spännande giv (nummer 73, Nord giv, Öst-Väst i zonen):

Sp E 4
Hj E 9 6
Ru 2
Kl E K 10 9 8 7 5
Sp D kn 7 6 5 2 Bridgebord Sp K 8
Hj 7 5 3 Hj K D 10 8 2
Ru D 10 4 3 Ru E 9 8 6
Kl Kl 4 3
Sp 10 9 3
Hj kn 4
Ru K kn 7 5
Kl D kn 6 2

Öppna rummet

Syd Väst Nord Öst
Meckstroth Versace Rodwell Lauria
1 Kl 1 Hj
D 1 Sp 2 Kl D
3 Kl 4 Sp 5 Kl pass
pass pass

Eric Rodwells 1 klöver var starkt, 16+ hp; Jeff Meckstroths dubbling visade en jämn hand med 6+ hp; Lorenzo Laurias dubbling var en upplysningsdubbling; och resten var naturligt. Eftersom Nord-Syd lätt spelar hem 3 sang, och 4 spader på sin höjd går en straff, hade Italiens aggressiva mothandsbudgivning åstadkommit något bra – om de kunde straffa 5 klöver.

Slutna rummet

Syd Väst Nord Öst
Duboin Nickell Bocchi Freeman
1 Kl 1 Hj
1 Sp D 2 Hj pass
3 Kl 3 Hj 3 Sp pass
4 Kl pass 4 Ru pass
5 Kl pass pass pass

Giorgio Duboins 1 spader var en sorts upplysningsdubbling med färre än fyra spader, och 2 hjärter var utgångskrav med lång klöver. Kanske borde Norberto Bocchi ha bjudit 3 sang över 3 hjärter, men när han inte gjorde det, blev slutbudet 5 klöver även här.


Lauria, för Italien, spelade ut spader kung, och när Rodwell senare spelade ruter upp mot bordet tog han för esset och spelade sin sista spader. Därmed fick han tre rätt av tre möjliga, vilket var det enda sättet att straffa kontraktet på; försvaret skulle ju ha ett hjärterstick så småningom.

I det slutna rummet spelade Dick Freeman ut hjärter kung. Bocchi tog för esset, trumfade ut och spelade ruter mot bordet. Freeman gjorde vad han kunde genom att ducka, men Bocchi gissade rätt när han begärde kungen från bordet. Fem trick; 10 IMP till Italien.

I turneringsboken skrev Eric Kokish att "Freemans hjärterutspel kunde ha varit det slumpmässigt korrekta utspelet om Bocchis högfärger varit ombytta", och i sin VM-rapport i tidskriften The Bridge World skrev Adam Wildawsky att given är ett bra exempel på "turens betydelse i bridge": om Nord haft 3-2 i stället för 2-3 i högfärgerna hade det varit USA som vunnit IMP på brickan.

Min första tanke var att hålla med skribenterna, men så småningom insåg jag att det inte bara vara tur, och att det faktiskt var troligt att spader kung skulle vara en bättre start på försvaret än hjärter kung. Vad var det jag hade kommit på?


Lösning

Låt oss göra som skribenterna säger och ändra fördelningen så att Nord får 3-2 i högfärgerna i stället för 2-3. Om vi gör det genom att byta två högfärgshackor mellan Nord och Syd blir resultatet detta:

Sp E 4 3
Hj E 9
Ru 2
Kl E K 10 9 8 7 5
Sp D kn 7 6 5 2 Bridgebord Sp K 8
Hj 7 5 3 Hj K D 10 8 2
Ru D 10 4 3 Ru E 9 8 6
Kl Kl 4 3
Sp 10 9
Hj kn 6 4
Ru K kn 7 5
Kl D kn 6 2

Hjärter sex till Syd och spader tre till Nord. Men nu finns inget försvar som straffar 5 klöver, eftersom hjärter knekt finns hos träkarlen. Spelar Öst ut hjärter kung, kan ju Nord vinna sticket, trumfa ut och spela ruter eller hjärter mot bordet. Tar inte Öst för sina röda vinnare, får han bara för en av dem; och tar han för båda, kan Nord saka två spaderhackor på Syds hjärter knekt och ruter kung.

Så för att 5 klöver skall gå bet med hjärter kung i utspel när Nord har tre spader och två hjärter krävs också att Nord har hjärter knekt. I annat fall kan utgången aldrig betas. Det har han i 40% av fallen om vi antar att hjärter ess kan finnas antingen hos Nord eller Syd (om Nord alltid har hjärter ess är chansen nere i 25%). Men efter spaderutspel finns inga sådana tilläggsvilkor: har Nord den aktuella högfärgsfördelningen blir det straff med spader ut, punkt slut.

Om försvaret, som här, har ett val mellan utspel i två färger som är lika långa, och de i den ena har kung-dam-knekt, i den andra kung-dam-tia, är det förstås troligare att utspelet i den starka färgen kommer att vara rätt. Det är lätt att inse. Och precis så var det här. Lauria hade höjt spadern om han haft kung tredje, så när han upplysningsdubblade kan Versace som bäst hoppas på honnör-hacka. Och när Versace trots det hoppar till 4 spader, är chanserna mycket stora att spader kung ut är rätt.

Ett annat skäl är att Väst mycket väl kan ha sju spader och två hjärter. I så fall gäller det att godspela ett stick i den långa färgen först (innan det försvinner) och sedan vänta på straffen i den kortare färgen. Allt sammantaget är det uppenbart att Laurias utspel var det rätta. Håll med om det!

Vi avslutar med att citera en av omgångens två vinnare, Björn Ohlsson. Med få ord lyckas han säga vad jag här ovan försökt säga med många:

"Om Nord har tre spader och två hjärter, snarare än två spader och tre hjärter, så finns kanske hjärter knekt garderad hos Syd. Då leder inte hjärterutspel till bet. En ruter eller två spader försvinner på bordets vinnare.
  Alltså: Om Nord har två spader och tre hjärter betar spaderutspel, men om Nord har tre spader och två hjärter är det inte säkert att hjärterutspel leder till bet.
  Men kan man inte föra samma resonemang om spader knekt som jag nyss gjorde om hjärter knekt? Varför valde Väst att bjuda spader när han hade hjärterstöd? Jo, för att Väst hade fet spader, d.v.s. knekten, och dålig hjärter – inte tvärtom."


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult