Problem nr 19, 2003


Färgglad linje

Problemställning

För tretton år sedan spelade jag en lagtävling i Oslo. Min tillfällige partner hade gått med på att bjuda enligt Modern Standard, och under första halvan av tävlingen gick det riktigt bra, bl.a. tack vare den giv jag skall berätta om.
  Bara motståndarna var i zonen när jag, som Syd, öppnade med 1 spader i första hand. Sedan fortsatte budgivningen på detta sätt:

Syd Väst Nord Öst
1 Sp 2 Hj 4 Sp D
pass pass pass

Östs dubbling avgavs med sådan snabbhet att jag visste att han måste ha alla trumf som fanns i försvaret. Trots att jag hade fördelningen 4-3-3-3 var jag inte särskilt orolig, eftersom jag hade 18 hp, mestadels i ess och kungar, och fina trumf.
  När utspelet gjorts, lade partnern upp sina kort och mumlade något om att han hoppades att det var en korrekt offring. Vad jag kunde se var fördelningen 5-1-4-3, i nu nämnd ordning, och bara två av hans kort var högre än en åtta: ruter dam och ruter tio.
  Men våra kort passade bra samman, och det tog mig inte många sekunder att inse att "offringen" kanske kunde gå hem. Dessutom hade jag ett mycket viktigt kort på handen – spader fem. Om jag haft spader fyra i stället, hade kontraktet varit chanslöst.
  Hur kunde detta komma sig?


Lösning

Hela given såg ut så här:

Sp 8 7 6 3 2
Hj 5
Ru D 10 9 2
Kl 7 6 5
Sp Bridgebord Sp K kn 9 4
Hj D kn 10 9 6 3 Hj 8 7 2
Ru K 8 5 Ru E 7 4
Kl K D 3 2 Kl kn 10 8
Sp E D 10 5
Hj E K 4
Ru kn 6 3
Kl E 9 4

I och med att det var jag som hade spader fem i stället för spader fyra, kunde jag slå en trippelmask över Öst. Jag vann hjärterutspelet och spelade ruter till tia och ess. Klövervända till duck, klöver till esset, hjärter kung med klöversak, ruter till kungen. Sedan kunde jag använda bordets tre ingångar (två stölder och ruter dam) till att slå tre trumfmaskar över Öst.
  Men om trumffemman funnits hos Öst (och fyran hos mig), hade han kunnat säkra sig ett trumfstick genom att täcka såväl åttan, sjuan som sexan. Efter det är hans femma lekens högsta kort.
  Öst behöver inte ha precis K-kn-9-4 i spader. Det går ju lika bra om han har D-kn-9-4, D-10-9-4 eller kn-10-9-4.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult