Problem nr 18, 2003


Färgglad linje

Problemställning

Trots att Färöarna inte är en egen stat, får de numera spela med i internationella mästerskap under egen flagg. I NM i Wasa för några år sedan fanns de med, och i matchen mot Sverige hände något som jag aldrig varit med om tidigare.
  Det är inte ovanligt att man på ett tidigt stadium vet ganska mycket om motståndarnas händer, men vad jag kommer att berätta här måste vara ett oslagbart rekord.
  Motståndarna använde ett förhållandevis naturligt system, och färingen till höger om mig öppnade budgivningen. Jag passade, och när näste man avgivit sitt bud visste jag precis vilken fördelning spelaren till höger hade (under förutsättning att han följde sitt system, förstås).
  Hur kunde jag veta det?


Lösning

Så här inleddes budgivningen:

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 3 Kl

Nord-Syd använde ett i grunden naturligt budsystem, där öppningsbudet 1 spader lovade femkortsfärg, medan 1 hjärter och 1 ruter lovade fyra. Hade de fördelningen 4-3-3-3 med fyra spader öppnade med 1 klöver, som alltså kunde vara en trekortsfärg – men bara med denna specifika fördelning.
  Efter Syds öppningsbud och mitt pass dubbelhöjde Nord klövern för att visa 8-10 hp och minst femkortsstöd. Nu råkade det vara så att jag hade fördelningen 1-3-4-5 i nu nämnd ordning. Därmed kunde jag räkna ut att Nord hade precis fem klöver och Syd precis tre. Den enda gång Syd öppnar budgivningen på en trekortsfärg är när han har fyra spader och tre kort i de andra färgerna – och då visste jag att det var precis den fördelningen han hade.
  Det har kommit in en del liknande förslag, som också godkänts, t.ex. att Syd öppnar med 1 ruter enligt Modern Standard och Nord höjer till 3 ruter. Eftersom man i det systemet väljer öppningsfärg enligt ramsan hjärter-klöver-spader-ruter vet man då att om öppningsbudet är avgivet på en fyrkortsfärg, så är det med fördelningen 3-3-4-3.
  Det mest fantastiska förslaget (som också är rätt) är detta. Syd öppnar med 5 spader à la Culbertson och Nord höjer till 7 spader. Öppningsbudet visar då en hand med två trumfförlorare och idel vinnare för övrigt, och dubbelhöjningen visar två trumfhonnörer. Om du då har fyra spader och dam tredje i var och en av de tre andra färgerna, vet du att Nord har minst två spader och att Syd, för att kunna öppna med 5 spader, måste ha fördelningen 7-2-2-2 (ess-kung punkt i tre färger och dam-knekt-tia-nia sjunde i spader).


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult