Problem nr 17, 2003


Färgglad linje

Problemställning

För en gångs skull presenterar vi ett bridgeproblem av klassiskt slag, men därmed inte sagt att det är enkelt. I en observationstävling för ungefär tjugo år gick jag bet i en utgång som jag både kunde och borde ha gått hem i. Få se om ni klarar det bättre!

Sp 5
Hj kn 10 9 3
Ru E K 7 2
Kl K 10 6 5
  Bridgebord
 
 
 
Sp D kn 3
Hj K
Ru D kn 9 6 5
Kl E kn 7 4

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 2 Ru pass
3 Kl pass 3 Hj pass
3 NT pass pass pass

2 ruter var rondkrav med 11-15 hp; 3 klöver var naturligt med obalanserad hand och ingen fyrkorts högfärg, eventuellt med längre klöver än ruter.
   Kanske borde Nord ha föredragit att spela utgången i lågfärg, men nu var det 3 sang som gällde med spader tio i utspel. Öst tog för spader kung och spader ess, och vände med spader två till min dam. Väst hade bekänt med sexan och fyran.
   När jag tog hem rutersticken kunde båda motståndarna bekänna två gånger. Sedan sakade Väst hjärter två (högmarkering), hjärter fem och spader sju, medan Öst sakade hjärter fyra, hjärter sex och hjärter sju.
   Om försvarets två sista spader sitter 1-1, och en av dem sakat ner sig till dam singel i hjärter, kan jag gå hem genom att spela hjärter kung. Jag trodde inte att det satt så, varför jag var tvungen att hitta klöver dam. Få se om ni lyckas bättre än vad jag gjorde.
   Alltså: Hur behandlar ni klövern, och varför?


Lösning

Så här resonerade jag, när det väl begav sig: "Som Öst-Väst sakat, är det mycket som tyder på att Väst har fördelningen 5-3-2-3 medan Öst har 4-5-2-2. Det är troligare att klöver dam sitter på den hand som har flest klöver, och om mitt antagande är riktigt, är den bästa spelplanen är att maska i klöver över Väst." Alltså fortsatte jag med klöver ess och klöver till tian, men Öst plockade fram damen – och så var den dagen förstörd.
    Men varför var det fel att resonera så? Svaret är att jag glömde bort Öst. Situationen från hans horisont ser ut ungefär så här:

Sp 5
Hj kn 10 9 3
Ru E K 7 2
Kl K 10 6 5
utspel: Sp10 Bridgebord Sp E K x x
Hj ? ? x x x
Ru x x
Kl ? x

Efter att ha vunnit de två första sticken med spader kung och spader ess vet Öst att jag hade precis tre spader samt antingen 5-4, 5-5 eller 4-5 i lågfärgerna. Antag nu att han haft bara hackor i klöver. Ser det då inte ut som om jag kan ta de närmaste tio sticken om han fortsätter med spader till min dam?
   Samtidigt vet han att jag har högst en hjärter, och om den är en hacka, kan försvaret ta de fem första sticken. Har Öst hjärter ess kommer han att ta för det. Bekänner jag med en hacka, spelar han en hjärter till; men om min hjärter var en singelhonnör, får han skifta tillbaka till spader och hoppas att försvaret har ett lågfärgshåll. Har Öst hjärter dam, är det på samma sätt riskfritt att vända med en låg hjärter: om jag har kung singel, kommer Väst att sticka med esset och skifta tillbaka till spader.
   Men Öst vände inte med hjärter. Varför?
   Eftersom det var fråga om en observationstävling, kan vi utesluta möjligheten att han inte kunde räkna ut allt det här. Därför är den enda anledningen till att han valde detta försvar att han kan se att jag inte har nio stick, och det kan han bara om han har klöver dam. Alltså var det över honom jag borde ha maskat!
   Det finns dock ett fall då Öst inte skiftar till hjärter. Det är när han bara har hackor i hjärter. Eftersom Väst inte startat med en hjärterhonnör, kan han knappast ha  hjärterEKDx, så då kan Öst lika gärna fortsätta med spader och hoppas på det bästa. Men även i det fallet är klövermasken över Öst en god chans – om man tar i beaktande att Väst inte klev in över 1 ruter, vilket han kanske gjort om han haft 5-6 spader, ess-dam i hjärter och klöver dam.
   Visst var det över Öst jag borde ha maskat!


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult