Problem nr 1, 2000


Färgglad linje

Problemställning

För ungefär femton år sedan hade jag (Anders Wirgren) en ovanlig upplevelse i en viktig fyrmannatävling. På den första given hade jag en vanlig, trist 4-4-3-2-hand med 9 hp. Trots det, hände något ovanligt i budgivningen, och det var jag som spelade huvudrollen. För att ni skall kunna lista ut vad, ger jag er dessa ledtrådar:

  1. Min partner och jag använde ett naturligt budsystem, precis som motståndarna.
  2. Mina honnörer var två kungar och tre knektar, däribland knekt andra i ruter.
  3. Min partner passade hela budgivningen.
  4. Mitt första bud var dubbelt.
  5. Mitt andra bud var dubbelt.
  6. Mitt tredje bud var dubbelt. På det följde tre pass.
  7. Vi missade ett stick i försvaret mot 2 ruter och fick nöja oss med fem dubblade straff.


Lösning

Given spelades i Rottneros Cup 1987. Då såg alla kort ut så här (Väst giv, ingen i zonen):

Sp E D 8
Hj E D 9 6
Ru K D 10 7 6
Kl 8
Sp kn 10 4 3 Bridgebord Sp 9 2
Hj K 8 3 2 Hj 10 4
Ru E 8 5 3 Ru 9 4
Kl E Kl D 9 7 6 4 3 2
Sp K 7 6 5
Hj kn 7 5
Ru kn 2
Kl K kn 10 5

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass pass
D pass pass 2 Kl
D RD pass 2 Ru
D pass pass pass

Inte var det någon imponerande hand jag hade, som Syd, men när Västs öppningsbud passades fram till mig hade jag både rätt fördelning och tillräcklig styrka för att dubbla i sista hand. Min partner, Mats Nilsland, passade och slickade sig om munnen, men Öst ville förstås inte vara med. Han svängde ur i 2 klöver, och när jag hade fyra fina klöver kunde jag dubbla på nytt. Efter Mats' straffpass på 1 ruter var det denna gång fråga om en straffdubbling.
  Nu borde Väst ha insett att man var ute på hal is och att det gällde att stanna så snabbt som möjligt, men i stället för att passa gjorde han ett desperat försök att hitta ett bättre kontrakt med en SOS-redubbling – och stackars Öst kunde inte göra annat än bjuda 2 ruter.
  Fortfarande hade jag inte mer än 9 hp och en jämn hand, men om Mats ville spela försvar mot 1 ruter när det var möjligt att jag inte hade en enda ruter, kunde det inte vara någon nackdel att ha honnör-hacka när de nu var en tricknivå högre. Alltså kunde jag med tillförsikt straffdubbla igen.


Frågan är nu hur man kan komma fram till lösningen. Eller rättare sagt lösningarna, för det finns variationer på temat (och alla som kommit på den grundläggande förutsättningen har fått godkänt). Den viktiga ledtråden är nummer 4: att jag dubblade första gången jag stod i tur att bjuda. Om min högra motståndare öppnat, eller om båda motståndarna bjudit, hade jag varit på tok för svag för det, så det finns bara en situation i vilken en 4-4-3-2-hand med 9 hp duger för dubbelt första gången: När min vänstra motståndares öppningsbud följs av två pass och öppningsbudet är i min dubbeltonfärg.
  Ledtråd nr 2 berättade att jag hade två ruter. Därför kan man lista ut att den första budronden var 1 ruter – pass – pass – D. Men det tog inte slut där. Ledtrådarna 5 och 6 säger att jag dubblade två gånger till. När gör jag det?
  Inte om Väst bjuder t.ex. 1 spader och Nord passar (och av ledtråd 3 vet vi att Nord gör det). I så fall har ingenting hänt som motiverar ännu ett bud med min minimala dubblingshand. Men om både Väst och Nord passar har något hänt. Nord har straffpassat och sagt sig tro att vi kan ta dubblade straffar på 1 ruter. Eftersom det är OK att dubbla i sista hand med så litet som 8-9 hp och singel ruter, måste Nord ha både fina ruter och fina kort.
  Därmed vet vi att den andra budronden inleddes med två pass, men vi vet också att Öst inte passade (för då hade budgivningen tagit slut). Vi vet att han bjöd någonting och jag dubblade igen.
  Om han bjudit 1 sang hade jag varit för svag för att dubbla, så han måste ha bjudit ett färgbud. När du eller din partner straffpassar på låg nivå, är det vanligt att motståndarna försöker hitta ett bättre kontrakt. När så sker, är det viktigt att bytet inte slipper undan. Och har en av er längd och styrka i deras nya färg, är det dennes skyldighet att visa det. Med tanke på mina klena resurser (ledtråd 2) måste Öst ha bjudit en färg i vilken jag hade kung-knekt fjärde. I så fall kan jag dubbla på nytt, men nu som förslag till straffdubbling.
  Återigen passade Nord, men budgivningen tog inte slut. Därför måste Väst eller Öst (eller båda) ha bjudit igen. De landade så småningom i 2 ruter, men om Väst bjudit det, hade Nord dubblat (kan man straffpassa på 1 ruter, kan man förstås dubbla också 2 ruter), så Östs tredje bud måste ha varit 2 ruter. Med tanke på att han inte ville spela 1 ruter och med tanke på hur illa 2 ruter gick, har han inte bjudit det frivilligt utan tvingats till det av Västs bud.
  Därmed vet vi vad som hänt, och inom ramen för dessa förutsättningar finns en del smärre variationer, t.ex. att Östs andra bud var 1 hjärter, att Väst på det bjöd 1 spader eller 2 klöver och att Öst prefererade till 2 ruter.


Fler problem:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]


[ Tävlingen | Tillbaka ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult