Praktisk Modern StandardBulletin nr 6 – Tema: Försenade inkliv/dubblingar

Motståndarna öppnar och svarar, och öppningshanden bjuder ett andra bud. Så långt har båda spelarna i ert par passat, men nu tycker din partner att han skall blanda sig i budgivningen och kliver in eller dubblar.
  Hur kan han låta bli att agera vid sitt första tillfälle men sedan vilja bjuda? Vad är det som står på?
  Att först passa och sedan bjuda kan tyckas ologiskt, men faktum är att det ibland är det bästa sättet att bjuda sina kort på.

Styrkebud eller balansering?

Den första frågan är om partnern agerar "på egen hand" eller om han balanserar. I det första fallet bjuder han helt och hållet på sina egna kort; i det andra tar han lika stor hänsyn till budgivningen som till sina egna kort. Jämför de här två lägena:

1)

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 NT pass
2 Hj 2 Sp
2)
Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj pass
2 Hj 2 Sp

I budgivning 1) har både Nord och Syd begränsat sig. Nord har högst 11 hp och Syd gör inget försök att komma till utgång. Det betyder att Nord-Syd har högst 23-24 hp, ofta inte ens det. Därför bör Öst-Väst kunna vara med och kriga om delkontraktet. 2 spader är faktiskt ett balanseringsbud trots att det inte avges i balanseringspositionen (budgivningen är ju inte slut om Väst passar). Väst hoppas att 2 spader skall gå hem, eller att man får upp motståndarna i 3 hjärter med bet.
  Budgivning 2) är annorlunda. Visserligen har Syd begränsat sig med sitt andra bud, men Nord har det inte. Det är möjligt att han bara har 6 poäng, men det kan också tänkas att han är säker på utgång eller t.o.m. funderar på slam. Därför bjuder Väst på sina egna kort, punkt slut. Varför han inte klev in redan första gången förklarar vi på nästa sida.

Skäl för att inte kliva in direkt

En gång i tiden klev man ofta in för att rekommendera ett utspel. Därför är det närliggande att tro att man genom att passa först och bjuda sedan har ett normalt inkliv men en dålig färg.
  Det är en modell som vi inte rekommenderar. För det första har vi inga invändningar mot att öppna med 1 spader på t.ex. tian femte – om det nu är vår längsta färg – så varför skall vi vara rädda för att kliva in på 1-läget med en sådan färg, om styrkan är OK? Det främsta skälet för att delta i budgivningen är att hitta ett eget kontrakt, inte visa ett utspel. Det är förstås ingen nackdel att ha en bra färg, men det är heller inget krav. Duger handen för ett öppningsbud, duger den också för ett 1-lägesinkliv – även om färgen är klen. Och, för resten, om man nu dragit sig för att bjuda på 1-läget därför att färgen är dålig, hur mycket farligare är det inte att bjuda på 2-läget efter det att motståndarna utväxlat mycket information?
  Nej, en bättre förklaring till att Väst inte klev in direkt är att han har många kort i öppningsfärgen. Säg att han har 5-5 med spader och ruter, men så öppnar MTH (motståndaren till höger) med 1 ruter. Om Väst då bjuder 1 spader har han sedan ingen chans att visa sin hand, eftersom ett senare ruterbud blir ett överbud i öppningsfärgen com visar en stark hand, men inte säger något om rutern. Men genom att passa och följa upp med ett försenat inkliv får han visat båda sina färger, så att hans partner lättare kan avgöra om man skall bjuda vidare – eller rentav spela med öppningsfärgen som trumf. Detta sista skäl skall inte föraktas, för i dag spelar många med femkorts högfärgsöppningar. Det betyder att 1 i lågfärg kan avges på en trekortsfärg, och då är det ju inget som hindrar att det är just den färgen som är den andra sidans bästa trumf. Om vi återvänder till budgivning 2) ovan skulle Västs hand kunna se ut så här:

Sp K D 10 4 2 Hj 7 Ru E D 10 6 4 Kl kn 3

Att passa och sedan bjuda 2 spader i den andra budronden är att planera sin budgivning och försöka göra det lätt för partnern, t.ex. om MTV hoppar till 4 hjärter. Om partnern har spaderstöd bör han då kunna avgöra om det är rätt att bjuda 4 spader (som offring eller för att det kan gå hem) eller om det är bättre att spela försvar.

Försenade dubblingar

När man först passar och sedan dubblar är det fråga om en upplysningsdubbling (UD) av den senast bjudna färgen. Vad styrkan beträffar gäller samma principer som för ett försenat inkliv: dubblar man mitt i budgivningen har man en bra hand, medan dubbelt i en balanseringssituation (när båda motståndarna begränsat sig) lovar bra stöd i alla objudna färger men inte nödvändigtvis så stor styrka. I det första fallet kan det tänkas att vår sida gör utgång, men i det andra är det bara strid om delkontraktet.
  Låt oss se på några situationer:

1)

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp pass
2 Sp D

Nord är ännu obegränsad, så Väst visar en bra hand med kort spader och vilja att bjuda över. En tänkbar hand:

Sp 6 Hj E kn 10 7 Ru K D 9 3 Kl K kn 10 8

Om Syds andra bud är 1 sang har dubbelt precis samma betydelse – och är alltså ett bra bud även då. Dessutom finns chansen att Öst sitter laddad i spader och passar på 1 sang. Det passar väl Väst fint!

2)

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp pass
2 Ru pass 2 Hj D

Syd kan fortfarande ha en ganska stark hand, så det är bara Nord som har begränsat sig (när han prefererar till 2 hjärter). Därför skall Öst ha en bra hand för sin dubbling. Det främsta skälet är att Väst skall veta att han vågar straffpassa med fina hjärter men inte mycket mer.
  Undrar du varför Öst inte dubblade direkt? Svaret är att hans fördelning var fel för en direkt UD. En tänkbar hand är:

Sp E K 10 9 4 Hj 6 2 Ru E 3 Kl K kn 8 7

Med spader som längsta färg går det inte att dubbla, ej heller kliva in. Men dubbelt på 2 hjärter är perfekt, eftersom det visar en hand med längd i spader och klöver. Oavsett om Väst passar, eller tar bort dubblingen med 2 spader eller 3 har Öst all anledning att vara nöjd. Om Väst har 3-3 i de svarta färgerna bör han bjuda 2 spader på dubblingen, dels för att det är lägre än 3 klöver, dels för att Öst kunde ha valt att kliva in med 2 klöver efter 1 spader om han haft fem klöver. Spadern är alltså ofta Östs längsta färg.

3)

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 NT pass
2 Hj D

Här har både Nord och Syd begränsat sig, så det är ett balanseringsläge. Väst lovar stöd i alla objudna färger men ingen större styrka. Han kan t.ex. ha 4-2-4-3 och 9-10 hp eller något mindre med 4-1-4-4.

4)

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj pass
2 Kl D

Här då, är det fortfarande UD på klöver? Om så, varför dubblade inte Väst första gången?
  Jo, det är UD även nu, men eftersom hjärtern är bjuden är det spader och ruter Väst är intresserad av. Hans hand kanske ser ut så här:

Sp K 10 9 2 Hj 4 3 Ru E K 8 2 Kl E 8 7

Det är inte rekommendabelt att upplysningsdubbla 1 med minimistyrka och två hackor i en objuden färg (speciellt inte en högfärg). Att kliva in med 1 ruter (eller 1 spader) är tänkbart, trots att färgerna bara är på fyra kort, men visst känns det bättre att kunna bjuda båda färgerna med ett bud – genom att passa först och dubbla sedan!

Överbud i öppningsfärgen

I många situationer används ett överbud i motståndarnas färg för att visa en bra hand, men om man i den andra budronden bjuder en av motståndarnas färger är det (med ett enda undantag) fråga om ett naturligt bud, t.ex.:

1)

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp pass
2 Ru pass 2 Hj 2 Sp

2)

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp pass
1 NT 2 Hj

2 spader i budgivning 1) och 2 hjärter i budgivning 2) är naturliga bud. Eftersom man i båda fallen vet att en av motståndarna har minst fyra kort i ens egen långfärg är det dock viktigt att färgen är tät, så att man inte har många trumfförlorare.

a) Sp 2 b) Sp 2 c) Sp K kn 2
Hj D kn 10 9 7 2 Hj D 8 7 6 5 2 Hj E K 8 4 3
Ru K D kn 3 Ru E K 2 Ru K kn 8 2
Kl 10 3 Kl K D 3 Kl 3

Om Väst har någon av dessa händer i budgivning 2) är det bara hand a) som lämpar sig för 2 hjärter – trots att de andra händerna har fler honnörspoäng. Skälet är att hand a) har många säkra stick i ett hjärterkontrakt, något som varken hand b) eller hand c) har. Tänk om du bjuder 2 hjärter med en av de händerna och Nord dubblar! Då kan det bli riktigt dyrt, men det kan det aldrig bli när du har hand a).
  Denna budgivning, då? Är överbudet naturligt även här?

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 NT pass
2 Ru 3 Ru

Nej, givetvis inte. Detta är undantaget vi nämnde på den förra sidan. Både Nord och Syd har begränsat sig, så det är fråga om ett balanseringsläge. Med 3 säger Väst att han har minst 5-5 i högfärgerna, men att hans hand var för dålig för ett direkt överbud eller ett inkliv. Han skulle kunna ha:

Sp kn 10 8 7 6 4 Hj D 9 5 3 2 Ru 7 Kl 7

Som budgivningen gått, vet Väst att Öst har en bra hand. Därmed vågar han pressa upp budgivningen till 3-läget. Om Öst har stöd i den ena högfärgen och litet toppstick kanske man bjuder en utgång som annars varit svår att hitta.

När partnern balanserar

När det gäller balanseringar kan det vara på sin plats med ett varningens ord. Att balansera är att bjuda på partnerns kort, vilket betyder att denne sällan bör bjuda en gång till om motståndarna bjuder över. Man balanserar lika mycket för att få upp motståndarna ett steg som för att hitta ett eget kontrakt. Om nu partnern lyckats få motståndarna att bjuda ett kontrakt som ni kan straffa, men du bjuder över så att det blir ni som går bet i stället, har allt hans goda arbete varit förgäves.

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj pass
2 Hj pass pass 2 Sp
3 Hj ?

Sp K 9 4 Hj 3 2 Ru E 8 7 3 Kl D 10 8 3

Tycker du att du har en hygglig hand och funderar på 3 spader? Glöm det! Partnern bjöd i ett läge där pass från honom hade avslutat budgivningen. Det betyder att han har balanserat, d.v.s. räknat ut att du måste ha en del kort. Därmed har han fått upp Nord-Syd i 3 hjärter. Var nöjd med det; det är lättare att straffa 3 hjärter än 2 hjärter!
  För att bjuda 3 spader i det här läget skall du ha en exceptionellt bra hand i ett spaderkontrakt. Flytta en hjärterhacka till spader och du kan börja fundera på det. Med den här handen: aldrig!


Övningsgivarna

Vi skall nu titta på givarna och visa hur vi tänkt oss budgivningarna.

1)

Väst Öst
Sp 7 Sp K kn 10 8 2
Hj kn 10 9 3 Hj D 5 4
Ru E D 8 2 Ru kn 3
Kl K D kn 6 Kl 9 8 5

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp pass
1 NT D pass pass
pass

Västs dubbling är UD av spader, den senast bjudna färgen, och eftersom den avges i en situation då Nord inte begränsat sig i styrka, säger Väst att han har en bra hand. Därmed kan Öst ta chansen på att spela försvar. Han har inte så mycket, men korten verkar sitta bra för Öst-Väst.

2)

Väst Öst
Sp 4 2 Sp D kn 9 8 5 3
Hj K 8 6 3 Hj 7
Ru D kn 9 Ru E 10 8 2
Kl D 8 4 2 Kl K 6

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp pass
2 Hj pass pass 2 Sp
pass pass pass

Spadern är visserligen bjuden, men med en hygglig sexkortsfärg och singel hjärter är det klart att Öst skall balansera med naturliga 2 spader.

3)

Väst Öst
Sp E 8 2 Sp K 7 6 4 3
Hj 9 8 6 Hj E 2
Ru E 8 4 2 Ru kn 10 6 3
Kl D kn 3 Kl 9 6

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj pass
2 Hj pass pass 2 Sp
3 Hj pass pass pass

Öst har för dåligt för att kliva in på det första varvet, men när 2 hjärter passas fram till honom skall han förstås balansera med 2 spader, på sin femkortsfärg. När Syd kämpar med 3 hjärter skall Väst inte göra felet att bjuda 3 spader; Öst har ju redan bjudit på hans kort. Bättre att passa och hoppas 3 hjärter går bet.

4)

Väst Öst
Sp kn 9 6 3 Sp K D 7 4
Hj 2 Hj K 9 7 3
Ru E kn 6 3 Ru 7 2
Kl kn 9 5 3 Kl E D 2

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 NT pass
2 Hj D pass 2 Sp
pass pass pass

Väst har bara 7 hp, men idealisk fördelning för en upplysningsdubbling. När Syd bjuder 2 hjärter begränsar han sig, precis som Nord redan gjort. Därmed är det fråga om ett balanseringsläge, så trots att Öst är ovanligt stark skall han inte frestas att göra något oöverlagt som att straffpassa (för dåliga hjärter) eller hoppa till 3/4 spader (alldeles för hårt med en jämn hand och bara fyrkortsfärg).

5)

Väst Öst
Sp E K 8 4 3 Sp 9 6 5 2
Hj 3 Hj D 10 8
Ru 4 3 Ru K kn 10 2
Kl K D 10 6 5 Kl 4 3

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj pass
2 Hj 2 Sp 4 Hj pass
pass pass

Västs försenade inkliv visar att han har klöver (Syds öppningsfärg) vid sidan om spadern, så trots fyrkortsstöd i partnerns färg frestas Öst inte att offra sig. Han har god defensivstyrka i ruter och hjärter, vilket gör det troligt att 4 hjärter kommer att gå bet.

6)

Väst Öst
Sp 3 Sp 9 8 6
Hj K D 8 3 Hj kn 6
Ru E D 6 Ru 9 7 4
Kl K 9 6 5 2 Kl E D 10 8 3

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Sp pass
2 Sp D 3 Sp 4 Kl
pass 5 Kl pass pass
pass

Västs hand lämpar sig inte för ett direkt inkliv. Därför passar han och hoppas få chansen att upplysningsdubbla ett spaderbud senare. När så sker, och Öst orkar med frivilliga 4 klöver är Väst inte sen att höja till utgång – eftersom han har fem trumf och god styrka för sin dubbling.

7)

Väst Öst
Sp E K 3 2 Sp kn 9 8
Hj K 10 7 3 Hj E kn 2
Ru 7 2 Ru D 9 8 6 3
Kl E 4 2 Kl 6 3

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Ru pass
2 Kl D pass 2 Hj
pass pass pass

Här kanske Väst var ute i ogjort väder. Öst har ingen fyrkorts högfärg och får därför bjuda en trekortsfärg. 2 hjärter är i och för sig inget dåligt kontrakt, men det bästa hade säkert varit att spela försvar just den här gången.

8)

Väst Öst
Sp kn 10 6 5 3 Sp K D 8 2
Hj E 5 4 2 Hj 6
Ru 6 2 Ru E 8 7 3
Kl 8 7 Kl K D kn 2

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass
1 Ru pass 1 Hj D
2 Hj 2 Sp pass 4 Sp
pass pass pass

Öst har inget bra bud efter 1, så det bästa är att passa och hoppas få chansen att upplysningsdubbla ett hjärterbud vid nästa tillfälle. När allt går som planerat, och Väst är stark nog för ett frivilligt spaderbud, kan Öst med tillförsikt bjuda utgång.
  Här var tre färger bjudna när Öst dubblade. Det ändrar ingenting. Det är fortfarande UD av sist bjuden färg. Lägg även märke till att Väst kan dra en slutsats av det faktum att Öst passade första gången trots att han bevisligen var stark nog för ett bud redan då: att han knappast har fem ruter eller fem spader. Med en femkortsfärg hade han säkert klivit in direkt.

9)

Väst Öst
Sp 7 6 Sp E K 10 8
Hj K D 10 8 Hj 6
Ru 10 6 3 2 Ru D kn 9
Kl kn 10 5 Kl E D 8 3 2

Syd Väst Nord Öst
1Kl pass
1 Hj pass 2 Hj D
pass pass pass

Med 16 bra hp är Öst för stark för att passa på 2 hjärter, trots att han bara har 4-3 i de objudna färgerna. Han dubblar, och Väst som begåvats med fyra fina trumf chansar på ett straffpass. Om en av hans hjärterhackor funnits i någon av de andra färgerna hade han dock föredragit 3 ruter. Då vore pass alltför riskabelt.

10)

Väst Öst
Sp K D 6 3 Sp 7 4
Hj 9 8 2 Hj K D 10 6 3
Ru kn 7 6 5 3 Ru 8
Kl kn Kl E D 9 8 6

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass
1 Sp pass 1 NT 2 Kl
pass 2 Hj pass pass
pass

Östs försenade inkliv visar klöver och hjärter, så Väst skall preferera mellan de färgerna. När han bjuder 2 hjärter har man hittat ett fint delkontrakt i Nords öppningsfärg. 2 klöver, däremot, är inget större nöje att spela.

11)

Väst Öst
Sp 10 7 5 4 2 Sp
Hj K 6 Hj E D 7 5 3
Ru E 10 3 Ru K D 8 7 6 2
Kl 10 7 3 Kl 5 4

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass
1 Sp pass 2 Sp 3 Ru
pass 5 Ru pass pass
pass

Östs försenade 3 ruter-bud visar en tvåfärgshand med de röda färgerna. Eftersom Öst bjuder på 3-läget kan Väst räkna med sex ruter. Hans egen styrka finns på rätt plats, så allt annat än 5 ruter vore fegt.

12)

Väst Öst
Sp D kn 10 7 Sp 2
Hj 7 2 Hj K kn 9 3
Ru E 8 3 2 Ru K kn 7 6
Kl 10 9 8 Kl E D 3 2

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass
1 Sp pass 1 NT D
2 Sp D pass pass
pass

Östs dubbling är UD, men Västs dubbling på 2 spader är straffdubbling. Han har två säkra trumfstick och vet att partnern sitter med hygglig styrka bakom träkarlen. Det här kan bli dyrt!

13)

Väst Öst
Sp 9 7 6 3 Sp K 2
Hj D 8 4 2 Hj E K 3
Ru 5 Ru D 9 6 4 3 2
Kl kn 10 4 2 Kl D 6

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass
1 Sp pass 1 NT pass
pass pass

Visserligen kan Öst bjuda ett naturligt 2 ruter i den andra budronden, men med så klen färg skall han avhålla sig från det. Här leder det förmodligen till att han får spela 2 ruter dubbelt med två eller tre straff. Då är det mycket bättre att se motståndarna spela hem 1 sang.

14)

Väst Öst
Sp 10 6 3 2 Sp 8
Hj K 10 8 4 3 Hj E kn 6 5
Ru K 2 Ru E kn 8 3
Kl 9 3 Kl K kn 10 6

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass
1 Ru pass 1 Sp D
2 Sp 4 Hj pass pass
pass

Väst har inte så mycket i poängväg, men med femkortsstöd i hjärter och två stöldvärden är det en sund chanstagning att hoppa till utgång.


Nya idéer


Tvåfärgsvisande 2 i lågfärg

För många år sedan föreslog Jan Wohlin att ett balanseringsbud med 2 i lågfärg när motståndarna stannat i 1 sang även skulle lova längd i en objuden högfärg.

1)

Syd Väst Nord Öst
1 Hj/Sp pass 1 NT pass
pass 2 Kl/Ru

2)

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 NT pass
pass 2 Kl

I budgivning 1) har Väst den bjudna lågfärgen och den objudna högfärgen; i 2) har han klöver plus en högfärg (om öppningsbudet varit 1 klöver och Väst balanserat med 2 ruter hade det visat ruter och en högfärg). Vill Öst spela Västs högfärg bjuder han 2 hjärter, som Väst passar på med hjärter, alternativt korrigerar till 2 spader om hans högfärg är spader.
  Idén är att det inte är så viktigt att kunna balansera med 2 i lågfärg med en enfärgshand som inte var tillräckligt stark för ett direkt inkliv. Däremot kan man behöva visa en tvåfärgshand – speciellt i partävling, där det är viktigt att hitta sina högfärger.
  Vi tycker att idén är utmärkt och rekommenderar den varmt. Vi har dessutom anammat den direkt på 1 sang:

Syd Väst Nord Öst
1 Hj/Sp pass 1 NT 2 Kl/Ru

Östs inkliv visar bjuden lågfärg plus den objudna högfärgen (normalt minst 5-4 eller 4-5, men med något som 4-4-4-1 och singel i den objudna högfärgen kan vi också tänkas bjuda så, om vi är starka nog för att vara med och slåss om delkontraktet).
  Om Öst i det här budläget har en sexkorts lågfärg, d.v.s. en hand med vilken alla andra bjuder 2 i lågfärg, får han antingen passa och hoppas 1 sang går bet (det gör det ofta om Öst har en bra färg), eller hoppa in med 3 i lågfärg. Det sistnämnda kan vara mycket effektivt om Syd har en stark hand, eftersom hoppet tar bort viktigt budutrymme för honom.


Fler bulletiner:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult