Praktisk Modern StandardBulletin nr 5 – Tema: Svarshanden har en sexkorts högfärg

När partnern öppnar budgivningen och du har en sexkorts högfärg är det klart att du vill visa den, åtminstone om det går på 1-läget. Men i den fortsatta budgivningen kan det uppstå vissa problem. Spännvidden på 1-över-1-svaret är ju stor, och du kan vilja (a) stanna så lågt som möjligt, (b) invitera till utgång, (c) se till att ni kommer i rätt utgång, eller (d) undersöka slamchanserna. När du avger ditt första bud är det inte heller säkert att du vet vilka dina ambitioner är. Det kanske inte blir klart förrän efter öppnarens andra bud.

Maximi- respektive minimistyrka

Om högfärgen kan visas på 1-läget, och det kan den såvida inte svararen har sex hjärter och öppningsbudet var 1 spader, är den undre gränsen 5/6 hp – men man får pruta litet, speciellt om man är kort i partnerns färg.

a) Sp D kn 9 8 4 2 b) Sp K 10 6 5 3 2 c) Sp D 8 6 4 3 2
Hj 7 Hj kn 9 Hj 7
Ru kn 10 2 Ru 6 4 Ru D 6 2
Kl 6 3 2 Kl 8 6 3 Kl 8 6 3

När partnern öppnar med 1 hjärter bör du svara 1 spader med a) och b), men passa med c). I a) har du en bra färg och är kort i öppningsfärgen; din förhoppning är att ni skall hitta en bättre trumf än hjärter. I b) är din färg inte över sig, men du har hjärtertolerans, så det är ingen större risk med ett bud (även om det kan tänkas slå bakut). I c) är din färg dålig, och anpassningen kan vara urusel. Det är lockande att bjuda 1 spader och hoppas partnern kan höja spadern eller bjuda sang (så att du kan bjuda om din färg) men om partnern i stället har en stark hand med kort spader är det troligt att ditt bud byter en inkomst mot en utgift (eller förvandlar en liten utgift till en stor).
  Den övre gränsen då? Svaret är att den kan vara nästan hur hög som helst. Visserligen kan svarshanden avge ett hoppande borttag med minst hygglig öppningsstyrka och en lång högfärg, men om färgkvaliteten är dålig är det oftast bättre att ta det lugnt med 1-över-1.

a) Sp K D kn 9 8 3 b) Sp E 10 6 5 3 2 c) Sp E K D 8 6 3
Hj E 2 Hj K D Hj 7
Ru 6 5 Ru K kn 7 Ru E D 8 3
Kl K kn 6 Kl E 3 Kl K 2

Öppnar partnern med 1 hjärter är det bara med hand a) som du bör svara 2 spader – trots att den handen är den svagaste. Du lovar en öppningshand samt en bra färg på minst sex kort; precis vad du har. Hand b) är mer än tillräckligt stark, men färgen är för klen; och hand c) har två spelbara färger. Har partnern singel spader och fyra ruter är det möjligt att ni gör slam i ruter, men inte i spader. När du gör ett hoppande borttag skall partnern veta att du bara har en bjudbar färg.

Skall man alltid visa högfärgen?

Nästan. Undantaget är när du har stöd i partnerns högfärg. Då struntar du i din egen färg och visar stödet, t.ex.:

a) Sp K 9 8 7 5 3 b) Sp K 10 2
Hj kn 7 4 2 Hj K 9 7 6 3 2
Ru E 2 Ru 4
Kl 3 Kl kn 7 2

Öppnar partnern med 1 hjärter i a) svarar du 3 hjärter eftersom du har ett fullgott hjärterstöd (och det kommer partnern inte att tro om du kommer dragandes med spaderfärgen). Och efter 1 spader höjer du till 2 spader i b); med 7 hp är du för svag för 2 hjärter, och att svara 1 sang med en singelton och tre hyggliga spader är förstås ännu sämre.

Ombud på lägsta nivå

Vad det betyder när svarshanden bjuder om sin färg på 2-läget beror på vilket öppnarens andra bud var.
  Efter 1 sang är ombudet svagt och lovar inte mer än en vettig femkortsfärg. Svararen vet ju då att han får två eller tre kort i stöd, och har han en ojämn hand är säkert 2 i högfärg bättre än 1 sang, även om man bara råkar ha sju trumf. Svararen skall dock vara litet försiktig om budgivningen inleds 1 hjärter – 1 spader; 1 sang. Öppnaren kan då tänkas ha 1-4-4-4-fördelning, så för att bjuda 2 spader bör man här ha en sexkortsfärg.
  När öppnaren bjuder om sin färg, eller bjuder en ny färg på 1-läget, eller bjuder en ny, lägre färg lovar han inte mer än minimal öppningsstyrka. Svararen har då alternativet att passa eller preferera öppningsfärgen med en dålig hand, varför ett ombud av högfärgen har en litet positiv klang, ca 7-10 hp och en sexkortsfärg. Detta är inte riktigt hela sanningen, för ibland har svararen en hand som han inte kan preferera med, t.ex. fördelningen 4-6-1-2 och 6 hp när budgivningen går 1 ruter – 1 hjärter; 2 klöver. I så fall kan det vara bättre att överbjuda korten en smula med 2 hjärter (och riskera att komma för högt) än att passa och spela på 4-2.
  Om öppnaren bjuder reverse (återkommer med en ny, högre färg på 2-läget utan hopp) eller gör ett hoppande återbud berättar han om en stark öppningshand. Det är ett tema för en kommande bulletin, men vi kan nämna så mycket som att ett ombud på 2-läget är begränsat och svagt i MS, medan ombud på 3-läget är krav med en sexkortsfärg.

a) Sp K D 10 9 4 3 b) Sp D 9 8 5 3 2 c) Sp E 10 9 7 4 2
Hj D kn 7 Hj K kn 2 Hj 7 6 5
Ru 9 7 Ru kn 5 Ru D 2
Kl 5 3 Kl D 6 Kl 8 5

1 ruter – 1 spader; 2 klöver – ?

Hand a) är ett klassiskt 2 spader-bud: bra färg och viss styrka, medan du med både b) och c) bör preferera till 2 ruter. I det första fallet för att din färg inte är särskilt bra, i det andra för att styrkan är för liten för ett uppmuntrande bud.

Ombud med hopp

I stora drag är svarshandens hopp till 3 i högfärg i den andra budronden ett naturligt invitbud. Det enda undantaget är när öppnaren bjuder reverse, då hoppet är krav till utgång.
  Det enda man skall hålla i minnet är att svarshanden kan invitera på två olika sätt när öppnaren bjuder två färger: han kan antingen göra ett direkthopp i sin färg, eller kräva med fjärde-färg och följa upp med ett ombud av högfärgen i nästa budrond. Det skrev vi om i PrMS 2, som handlade om just fjärde-färg-budgivning. Skillnaden är då att det direkta hoppet visar mer fördelning, medan omvägen om fjärde-färg visar en honnörsstark hand, men kanske en sämre färg. Att det är så, förstår ni säkert om ni betänker att en budgivning som 1 hjärter – 1 spader; 2 klöver – 3 spader inte lämnar stort utrymme för att hitta rätt utgång (och därför säger "det är mycket troligt att spader är rätt trumf"), medan 1 hjärter – 1 spader; 2 klöver – 2 ruter visar en flexibel hand, eftersom den vägen håller öppet för slutbud i sang, spader hjärter eller klöver.

Öppnarens tredje bud

När svararen bjuer om sin högfärg på 2-läget vet öppnaren ganska mycket om sin partners hand. Med normal öppningsstyrka och inget speciellt stöd i högfärgen passar han vanligen. Han kan även bjuda om en av sina egna färger om hans hand är bra i eget spel men dålig till partnern.
  Sangbud är naturliga, men lovar inte stöd i partnerns färg. Har man det, kan man ju höja till lämplig nivå. Skulle öppnaren vara för stark för 4 i högfärg, d.v.s. ha en hand med vilken han tänkt återkomma med en försenad högfärgshöjning, visar han det med ett hopp i den objudna färgen, ett s.k. splinterbud (trumfstöd samt singel/renons i hoppfärgen).

a) Sp 2 b) Sp 2 c) Sp K kn 2
Hj 4 2 Hj 4 2 Hj 6
Ru E kn 9 6 2 Ru K D kn 9 3 Ru E K kn 8 2
Kl E K 8 4 3 Kl K D kn 10 2 Kl E 9 6 3

Efter 1 ruter – 1 spader; 2 klöver – 2 spader passar du med a) eftersom du har användbara kort till partnern (två ess och en kung) men bjuder 3 klöver med b), för med så många stick i lågfärgerna kan du vara ganska säker på att 3 i lågfärg är bättre än 2 spader.
  Med hand c) har du för mycket för en direkt höjning av spadern, men när partnern berättar om 7-10 hp och sex spader vore 4 spader ett underbud. Därför hoppar du till 4 hjärter, som visar något åt det här hållet, d.v.s. bra stöd, extra styrka och singel eller renons hjärter. Har partnern bortkastad styrka i hjärter, t.ex. kung tredje, slår han av din slaminvit med 4 spader, men med ess-dam sjätte och klöver kung ser han till att ni hamnar i slam.

Svararen har utgångsstyrka

Den första fråga svararen ställer sig när han har utgångsstyrka och en sexkorts högfärg är: "Har jag en lämplig hand för ett hoppande borttag?" Vi berörde detta tidigare. Det viktiga är då inte hur mycket poäng vi har utan hur pass bra färgen är samt om vi har flera bjudbara färger. Har partnern två hackor skall färgen vara acceptabel som trumf, har han honnör-hacka eller tre hackor är den utmärkt; dessutom skall ha veta att vi inte kan ha 4-4 i en annan färg. Vi skall inte gå in på den fortsatta budgivningen efter ett hoppande borttag här; det är temat för en kommande bulletin.
  Det betyder att när svararen bjuder 1 i högfärg och har utgångsstyrka, så har han antingen en andra bjudbar färg, eller så är hans färg för svag för ett hopp. Efter partnerns återbud kan han mjölka partnern på nya upplysningar med fjärde-färg eller ny färg på 3-läget, eller göra en slaminvit i en av partnerns färger – såvida inte han har tillräckligt med information för att fastställa ett lämpligt slutbud.


Övningsgivarna

Vi skall nu titta på givarna och visa hur vi tänkt oss budgivningarna.

1)

Väst Öst
Sp K 8 3 Sp kn 9 6
Hj 9 Hj E 10 6 4 3 2
Ru K kn 8 6 3 Ru 10 9
Kl K D 8 2 Kl kn 6
 
1 Ru 1 Hj
2 Kl 2 Ru
pass

När Väst visar en tvåfärgshand i lågfärgerna bör Öst preferera till 2 ruter. Det är tänkbart att hjärter är en bättre trumf, men med så fina lågfärgskort till partnern och klena hackor i den egna färgen är det troligt att ruter är vad som skall spelas.

2)

Väst Öst
Sp E D 7 2 Sp kn 10 3
Hj D Hj K kn 9 8 4 2
Ru 8 3 2 Ru E 9
Kl E K 10 6 2 Kl 5 4
 
1 Kl 1 Hj
1 Sp 2 Hj
3 Hj 4 Hj
pass

Dam singel i Östs långa färg är normalt sett ett bra stöd (jämförbart med två hackor), så Väst inviterar till utgång och Öst nappar.

3)

Väst Öst
Sp D 10 6 3 Sp E 8
Hj 8 Hj E K 6 4 3 2
Ru K 3 Ru D kn 2
Kl E K 9 6 3 2 Kl 10 4
 
1 Kl 1 Hj
1 Sp 2 Ru
3 Kl 3 NT
pass

14 hp är tillräckligt för 2 hjärter i den första budronden, men färgens kvalitet är för dålig. Därför tar Öst det lugnt med 1 hjärter och kräver sedan med fjärde-färg. När Väst bjuder om klövern får Öst inte göra felet att bjuda 3 hjärter; det är ju inte krav! I stället går han till 3 sang. Med två hjärter bjuder Väst i regel 2 hjärter på 2 ruter, så det är inte särskilt troligt att 4 hjärter är rätt utgång.

4)

Väst Öst
Sp kn 4 Sp E 10 9 6 3 2
Hj E 5 Hj 7 2
Ru K 10 9 3 2 Ru E 8
Kl E 7 6 2 Kl K D 3
 
1 Ru 1 Sp
2 Kl 2 Hj
2 Sp 4 Sp
pass

Med hjärterhåll och dubbel spader har Väst ett val mellan 2 sang och 2 spader. När alla hans honnörer lämpar sig för färgspel bör han föredra det sistnämnda. Det är inte för sent att hamna i sang, men om han bjuder 2 sang blir det svårt att hitta ett eventuellt spaderkontrakt.

5)

Väst Öst
Sp D 9 6 Sp K 8 5 4 3 2
Hj 7 Hj D kn 8 3
Ru K D 8 7 3 Ru 5
Kl E kn 7 2 Kl 9 8
 
1 Ru 1 Sp
2 Sp pass

En kuggfråga. Med en minimal öppningshand och tre kort i partnerns högfärg är det bättre att göra en enkelhöjning än komma dragandes med en ny färg. Dels slipper Öst ett otäckt återbud, dels behöver Väst inte sitta med ett ordeovisat trumfstöd och inte veta om han skall bjuda igen.

6)

Väst Öst
Sp 2 Sp D kn 10 8 5 4 3
Hj E 8 4 Hj K D 10
Ru K D 8 3 2 Ru 4
Kl E D 6 2 Kl 7 5
 
1 Ru 1 Sp
2 Kl 3 Sp
4 Sp pass

Att Väst skall acceptera partnerns invit är klart, men då 3 spader lovar en bra färg får det bli 4 spader, inte 3 sang.

7)

Väst Öst
Sp 7 Sp D kn 6 4 3 2
Hj K kn 10 6 5 Hj D 4
Ru E K 7 3 2 Ru 6 5
Kl 8 4 Kl D 9 2
 
1 Hj 1 Sp
2 Ru 2 Hj
pass

Öst har ett minimalt 1-över-1-svar och en spaderfärg som inte är över sig. Då är det bättre att göra en svag preferens än bjuda 2 spader.

8)

Väst Öst
Sp K D 8 7 4 3 Sp kn 9
Hj E 10 4 Hj K D 2
Ru 6 Ru E K kn 10 3 2
Kl 8 7 2 Kl 6 5
 
1 Ru
1 Sp 2 Ru
2 Sp 3 Sp
4 Sp pass

När Väst håller igång med 2 spader är det klart att Öst inte skall passa med fina färgspelskort och ett utmärkt trumfstöd (gör experimentet att skifta Östs svarta färger, så ser ni hur bra  spader kn-9 är). Frågan är bara om han skall invitera eller bjuda utgång. Vi tycker att 3 spader räcker.

9)

Väst Öst
Sp K D kn 9 6 2 Sp E 3
Hj 7 Hj D kn 8 3 2
Ru K D 10 5 Ru E kn 4 3
Kl E 4 Kl kn 2
 
1 Hj
1 Sp 2 Ru
4 Ru 4 Sp
4 NT 5 Hj
6 Ru pass

Väst är stark nog för ett hoppande borttag, men eftersom han har en tvåfärgshand inleder han med 1 spader. Han kan sedan slaminvitera med en höjning till 4 ruter, varefter kontrollbud och essfråga leder till det bästa kontraktet.

10)

Väst Öst
Sp K 10 2 Sp kn 9
Hj E D 9 7 4 2 Hj 6
Ru 8 5 Ru E D kn 10 4 3
Kl kn 2 Kl E K 8 3
 
1 Ru
1 Hj 2 Kl
2 Hj 2 Sp
3 NT pass

Öst har en spelstark hand och vill inte ge upp chansen på utgång. Därför bjuder han inte 3 ruter, som han kan få pass på, utan kräver med 2 spader, fjärde-färg, för att höra om Väst kan sanga. Med ett bra spaderhåll och maximal styrka hoppar Väst till 3 sang. Det är ett bra kontrakt.

11)

Väst Öst
Sp E D 7 6 4 2 Sp 8
Hj 3 Hj K D kn 9 5
Ru D kn 10 2 Ru 7 4 3
Kl D 4 Kl E K 10 3
 
1 Hj
1 Sp 2 Kl
2 NT 3 NT
pass

Det är inte alltid man skall bjuda om sin färg! 2 spader är ett underbud och 3 spader är färgen inte tillräckligt bra för. Men 2 sang är OK, med 11 hp och dubbelhåll i den objudna färgen. Öst har 13 hyggliga poäng och en bra hjärterfärg, så 3 sang får det bli.

12)

Väst Öst
Sp E 10 9 6 4 2 Sp 5
Hj 9 Hj 10 8 3
Ru 8 4 Ru E K kn 3 2
Kl D kn 10 2 Kl E K 6 3
 
  1 Ru
1 Sp 2 Kl
3 Kl 3 Hj
4 Sp 5 Kl
pass

Skall Väst bjuda 2 spader eller 3 klöver i den andra budronden? Om klöver dam eller knekt funnits i spader, hade 2 spader varit OK, men som det är, med täta klöver och inga låghonnörer i spader är höjningen bäst. När Öst kräver med 3 hjärter, fjärde-färg, föreslår Väst 4 spader. Om Öst haft dubbel spader hade han förstås passat, men nu korrigerar han till 5 klöver, ett kontrakt som har utmärkta chanser att gå hem.

13)

Väst Öst
Sp D 10 6 Sp K 7 2
Hj kn 10 9 4 3 2 Hj 7
Ru D 5 Ru E K 8 4 3 2
Kl E kn Kl K 6 5
 
1 Ru
1 Hj 2 Ru
2 NT 3 NT
pass

Ännu en giv där Väst inte bör bjuda om sin sexkortsfärg. Anledningen är att hans hand är så utmärkt i sang, med damen i partnerns långfärg och bra håll i sidofärgerna. Därför är 2 sang en bättre uppföljning. Öst har då en lätt höjning till utgång, men han hade passat på 2 hjärter.

14)

Väst Öst
Sp 9 5 4 Sp K 8 7
Hj E K 10 9 3 2 Hj 4
Ru 6 5 2 Ru E K 8 7 3
Kl 3 Kl K D kn 5
 
1 Ru
1 Hj 2 Kl
2 Hj 2 NT
3 Ru pass

Öst inviterar naturligt med 2 sang, med sitt spaderhåll och 16 hp, men Väst som har minimala 7 hp är inte med på noterna och föredrar att spela 3 ruter i stället för 2 sang.


Nya idéer

Svaga hoppande borttag

En idé som använts i USA i många år är att ett hoppande borttag är ett svagt bud, med en sexkortsfärg och 6-7 poäng. Det är ju inte roligt att passa på öppningsbudet med t.ex. kung-knekt-tia sjätte i en högfärg, även om man inte har mer; men om man svarar 1 i högfärg och partnern avger ett starkt återbud kan man kanske inte längre stanna i ett kontrakt som går hem. Dessutom kan det svaga hoppbudet ibland ställa till det för motståndarna, om det är de som gör det högsta kontraktet.
  Ett vanligt komplement till denna konvention är att svararen med ett ordinärt hoppande borttag kräver med 1-över-1 för att i nästa budrond hoppa till 3 i högfärgen – som då är utgångskrav med en bra färg på minst sex kort.


Multi-svar

En annan idé, som vi själva använt i många år är att svaret 2 Ru efter partnerns öppningsbud 1 i lågfärg är dubbelltydigt och visar antingen en sexkorts högfärg och 6-9 hp, eller minst invitstyrka med stöd i öppningsfärgen.
  Öppnarens återbud:

2 Hj Svararen skall passa med hjärter, bjuda 2 spader med spader, högre med stödhanden.
2 Sp Svararen skall passa med spader. Med hjärter bjuder han 3 hjärter med minimum, 4 hjärter med maximum. Övriga bud visar stöd.
2 NT Starkt relä. Svararen bjuder 3 klöver med trumfstöd, 3 ruter med hjärter, 3 hjärter med spader.
3 Kl/Ru Naturligt med tillägg, dock inte krav. Svararen visar sin färg om den är stark.

När öppnaren visar bra kort med 2 sang ser ni att svararen visar sin högfärg med ett överföringsbud. Det betyder att den starka handen blir spelförare i ett högfärgskontrakt. Det är ju ofta en fördel.
  En annan finess är att om budgivningen går t.ex. 1 ruter – 1 spader; 2 ruter, så kan svarshanden inte ha en begränsad hand med sex spader. Därför kan man använda ombudet (2 spader här) som ett rondkrav med minst femkortsfärg. Det är ett bekvämt kravbud att ta till med t.ex.:

Sp E K kn 8 2 Hj 9 6 2 Ru E 9 3 Kl 8 2


Fler bulletiner:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult