Praktisk Modern StandardBulletin nr 4 – Tema: Efter mellankommande dubbling

Om din partner öppnar budgivningen och näste man upplysningsdubblar, betyder det ofta att ni oftast inte får budgivningen för er själva. I och med att dubblaren visar öppningsstyrka och intresse för de objudna färgerna, kommer hans partner att vara med och strida om kontraktet så fort han kan. Så även om dubblingen inte tar bort möjligheter för dig, vore det dumt att strunta i den som om "Ingenting har hänt", för något har verkligen hänt.

Vilka är svarsmöjligheterna?

Precis som tidigare kan du bjuda ny färg, stödja partnern eller bjuda sang. Har du inget att säga passar du förstås, och så har det tillkommit en möjlighet: redubbelt.

Vad betyder bud i ny färg?

Det beror på vilken nivå du bjuder på. 1-över-1 är som vanligt krav för en rond med minst 5/6 hp, men eftersom dubblaren sagt sig ha längd i de objudna färgerna har chansen att partnern har fyra kort i din färg minskat. För att introducera en ny färg efter dubbelt bör du därför vara intresserad av att spela med den som trumf om partnern har trekortsstöd. Det betyder att 1-över-1 bör visa minst fem kort eller en bra fyrkortsfärg.

a) Sp 10 9 7 4 2 b) Sp K D 10 2 c) Sp D 8 4 3
Hj E 4 Hj 10 7 3 Hj 6 5
Ru 7 4 Ru 7 4 Ru D 9 6 2
Kl K 6 3 2 Kl K 6 3 2 Kl K 6 2

Partnern öppnar med 1 ruter och din högra motståndare dubblar. Vad bjuder du med ovanstående händer?
  Med a) och b) bjuder du 1 spader. I a) är din färg toppsvag, men den är på fem kort. Om partnern har trekortsstöd och motståndarna bjuder hjärter kan ni kanske bjuda över med spader. I b) är spadern så pass stark att du inte har något emot att spela på 4-3. Och om motståndarna tar hand om kontraktet, har du tipsat partnern om ett bra utspel.
  Med c), däremot, är det bättre att bjuda 2 ruter. Det finns två skäl till det. Det första är att spadern är för klen för ett eventuellt 4-3-kontrakt; det andra är att om du visar ditt stöd och samtidigt begränsar dig kan partnern bättre avgöra hur högt ni skall bjuda i en eventuell konkurrensbudgiving än om du svarar 1, som varken säger något om rutern eller din styrka.
  Svaret 2-över-1 skiljer sig från 1-över-1, i det att vi rekommenderar er att inte ha det som krav. Vi menar dock inte att det skall vara ett svagt bud utan lova en hygglig färg och ca 7-10/11 hp. Om öppnaren har bra stöd i färgen får han gärna bjuda vidare, även med minimal styrka.
  Vad bjuder du efter 1 spader – (dubbelt) med dessa händer?

a) Sp 4 2 b) Sp 10 9 3 c) Sp 3
Hj E 3 Hj 5 4 Hj 5 4 3
Ru K kn 9 7 4 3 Ru E D 10 7 3 Ru K kn 9 8 6 4
Kl 9 8 6 Kl kn 9 2 Kl kn 6 2

Hand a) är idealisk för 2 ruter. Utan dubbling hade du svarat 1 sang, eftersom du är för svag för 2-över-1 i ostörd budgivning, men efter dubblingen är det stor risk att det blir kamp om delkontraktet. Därför är det viktigt att visa en bra färg medan nivån är låg.
  Med hand b) hade du svarat 2 spader utan mothandsbud. Det kan du också göra efter dubbelt, men faktum är att det inte är så dumt att bjuda 2 ruter också med den handen! Skulle partnerna inte passa, har ni alltid spadern att falla tillbaka på, och om näste man blir spelförare i ett hjärterkontrakt har du talat om för partnern vilken färg han bör spela ut.
  Även om 2-över-1 inte är krav, innebär det inte att du skall bjuda det med en hand som c); det är ju intet räddningsbud. Du har alldeles för litet kort och för dålig spaderanpassning för att överväga annat än pass.

Hopp i ny färg

Utan inkliv hade hopp i ny färg varit utgångskrav med en lång och bra färg. Det är det inte efter dubblingen. Det är otroligt att man är så stark när två man visat öppningsstyrka, och dessutom går det att visa de händerna ändå (man inleder med 1-över-1 eller redubbelt).
  Traditionellt har hoppbuden därför använts som spärrbud, för att visa en lång, bra färg men inte särskilt mycket mer.

a) Sp kn 3 b) Sp 6 2 c) Sp 4 3
Hj K kn 10 7 6 4 Hj 7 3 Hj K 7 5
Ru 7 4 Ru 7 4 Ru 6 2
Kl kn 3 2 Kl E D 9 8 7 4 3 Kl K D kn 7 6 3

Efter 1 ruter – (dubbelt) bjuder du 2 hjärter med a), 3 klöver med b) för att säga att du har ungefär vad du haft om du öppnat med motsvarande bud.
  Kanske hade du öppnat med 3 klöver med hand c) också, men efter dubbelt är det bättre att bjuda 2 klöver. I och med att du har en sidohonnör är ett spärrbud missvisande. Att du har kung tredje i hjärter innebär att det är närmare till utgång än om du haft tre hackor, då det hade varit OK att spärra med 3 klöver.

Förändras trumfhöjningarna?

Ja. När motståndarna blandar sig i budgivningen, är det viktigt att visa trumfstöd om du kan. Motståndarna har ännu inte hittat en trumf, och om du har stöd i partnerns färg och bra fördelning är det ofta effektivt att bjuda litet högre än du ursprungligen tänkt dig – för att försvåra deras budgivning. Efter dubblingen har du nästan aldrig en hand som du vill gå mot slam med, och chansen att du har utgångsstyrka har sjunkit drastiskt. Därför är det klokt att låta trumfhöjningarna vara mer spärrande efter dubbelt än i ostörd budgivning.
  Enkelhöjningen visar nu ungefär 5-8(9) poäng och minst trekortsstöd. Dubbelhöjningen visar också 5-9 poäng men lovar minst fyra trumf och ojämn fördelning; det är nu mer ett spärrbud – inte ett limitbud som om mellanhanden passat. Ett hopp till 4 i högfärgen är också spärrande, och lovar ofta fem eller fler trumf. Med starkare händer finns möjigheten redubbelt med trekortsstöd och minst 9 hp eller 2 sang med fyrkortsstöd och minst invitstyrka (9 bra hp eller mer).

a) Sp D 8 3 b) Sp D kn 6 4 c) Sp K kn 10 2
Hj K 9 Hj 7 Hj K 7
Ru 10 8 7 4 2 Ru K 10 9 6 4 Ru 6 3 2
Kl 6 3 2 Kl 9 3 2 Kl K 8 6 3

Efter 1 spader – (dubbelt) bjuder du 2 spader med a). Du har inte mycket att skryta med, men det lovar du inte heller. Dessutom är budnivån låg, så skall du bjuda får det vara nu; senare är det för riskabelt. Om vi förbättrar handen och ger dig ruter ess i stället för tvåan är du tillräckligt stark för redubbelt följt av 2 spader.
  Hand b) har fyra trumf och en singelton. Med den skall du hoppa till 3 spader. Dels försvårar du näste mans budgivning, dels kanske ni hittar en fin utgång, eller en korrekt offring, nu när partnern vet att du har fyra trumf och bra fördelning. Att bara bjuda 2 spader räcker inte.
  Med hand c) hade du bjudit 3 spader utan dubblingen. Nu får det bli 2 sang, som berättar om minst fyra spader och minst invitstyrka. Efter det bjuder partnern 3 spader eller 4 spader med minimum respektive en bra öppningshand. Är han osäker på om korten räcker till utgång bjuder han en färg han behöver hjälp i. Blir det 3 ruter bör du visa kalla handen med 3 spader (dina honnörer finns i fel färger), men efter 3 klöver eller 3 hjärter är det rimligt att ta chansen på 4 spader.
  Även efter öppningsbude 1 i lågfärg är 2 sang trumfstödsvisande med minst invitstyrka.

Naturliga sangbud

De enda naturliga sangbuden svararen kan avge är 1 sang och 3 sang, för 2 sang visar ju trumfstöd.
  I ostörd budgivning kan 1 sang bjudas med en obalanserad hand, men efter dubbelt lovar svararen balanserad fördelning. Anledningen är att han nu kan bjuda 2-över-1 med en lång färg, även om han har mindre än 11 hp; och med något som 4-4-4-1, singel i öppningsfärgen, 6-7 hp och ingen bra färg som kan bjudas på 1-läget, sitter man ju hellre i försvaret. Finessen med att 1sang visar en jämn hand är att öppnaren får ett lättare läge om hans högra motståndare bjuder. Styrkan för  1sang är 7-10 hp, och man bör helst ha honnörer i alla objudna färger. Med t.ex. två hackor i en objuden färg är det bättre att höja öppningsfärgen ett steg med trekortsstöd än svara 1 sang.
  Vad bjuder du efter 1 hjärter – (dubbelt) – ?

a) Sp kn 7 5 4 b) Sp 7 6 4 c) Sp 7 6 2
Hj 10 7 3 Hj 7 Hj K 7 2
Ru K 8 2 Ru K 8 6 3 2 Ru 5 4 3
Kl K kn 6 Kl K kn 3 2 Kl K D 6 3

Hand a) är perfekt för 1 sang. Svara inte 1 spader! Föredra alltid ett beskrivande, begränsat bud framför ett som kan vara litet av varje. Om du bjuder 1 spader och partnern höjer till 2 spader är det mycket möjligt att det varit bättre att spela 2 hjärter eller 1sang, och om näste man bjuder 2 i lågfärg är det lättare för partnern att kämpa med 2 hjärter när han vet att du har två eller tre hjärter.
  Passa med b)! Med singel hjärter vill du inte uppmuntra partnern att bjuda om öppningsfärgen. Om rutern varit längre och bättre hade 2 ruter kunnat övervägas. Nu får det bli pass.
  Styrkemässigt duger c) för 1 sang, men när du har dina honnörer i två färger är det oftast bättre att sikta mot ett trumfkontrakt, trots att du har jämn fördelning. Bättre alltså att bjuda 2 hjärter.
  Hoppet till 3 sang är ett naturligt bud, men det förekommer inte så ofta. Med en jämn, stark hand är det bättre att inleda med redubbelt (det kanske finns en större inkomst i form av dubblade straffar), så 3 sang säger att svararen har en bra långfärg plus något sidohåll. Det är alltså litet av ett chansbud, kanske avgivet med förhoppningen att utspelaren inte hittar rätt utspel när han inte fått information om vilken färg som är bäst att starta med.

Redubbelt

När svararen redubblar, säger han att öppningssidan har majoriteten av korten. Antingen vill han försöka dubbla motståndarna, med 9/10 hp eller mer, eller se till att man kommer till utgång, eller så har han trekortsstöd i öppningsfärgen och 9-11 hp.
  Efter redubblingen råder krav till lägst 2 trick i öppningsfärgen (såvida inte öppnaren visar en svag tvåfärgshand eller en jämn minimihand, då men kan tänkas stanna lägre; se nästa avdelning). Det betyder att om en av motståndarna avger att bud under den nivån och öppnaren eller svararen passar, så måste hans partner göra något.
  Om motståndarna bjuder sang eller ett färgbud, är dubbelt sraffdubbling av båda händerna. Dubblar man direkt efter budet lovar man minst fyra kort i färgen, medan en dubbling i sista hand eventuellt kan göras med så litet som honnör tredje.

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D RD pass
pass 2 Kl pass pass
?

a) Sp K 9 6 5 3 b) Sp E D 6 3 2 c) Sp E K D 6 3
Hj E 2 Hj K 10 7 6 Hj K 10 7 6
Ru D 9 3 Ru K 2 Ru E 2
Kl K 10 6 Kl 9 2 Kl 9 2

I och med att du sitter i sista hand, kan du straffdubbla med honnör tredje i klöver. Har partnern tre klöver (fyra har han inte när han passade) är motståndarna ute på hal is, och även om han bara har två går motståndarnas kontrakt ofta bet på ren råstyrka.
  Med både b) och c) bjuder du 2 hjärter. I och med att budgivningen är under 2 i öppningsfärgen föreligger krav. Om partnern prefererar till 2 spader, ej krav, passar du med b), men bjuder 3 klöver, hållfråga, med c).
  Det finns två saker till angående den fortsatta budgivningen efter redubbelt. Den första är att om öppnaren bjuder ett lågt bud när pass hade varit krav, så säger han att han är svag och inte vill spela försvar.

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D RD 2 Ru
?

Här är 2 spader ett svagt bud med sex spader och dåliga försvarskort. Bjuder öppnaren en ny, lägre färg (i detta fallet 2 hjärter) visar det en svag fördelningshand (minst 5-5). Ny färg på 3-läget (3 klöver eller 3 hjärter i exemplet ovan) är dock utgångskrav med minst 5-5.
  Om öppnaren i stället passar och sedan tar bort en eventuell dubbling med 2 i ny färg säger han att han har an bra öppningshand, men att han inte vill spela försvar.
  Har öppnaren sex spader och bra kort kan han passa och ta bort en dubbling med 2 (bättre än direkta 2, men ej krav), eller hoppa direkt till 3 (mycket bra färg, ofta på sju kort; krav). Dessutom kan han passa och stå med på dubblingen. Glöm inte det!
  Om svararen bjuder en ny färg i den andra budronden, är det rondkrav med minst femkortsfärg.

a) Syd Väst Nord Öst b) Syd Väst Nord Öst
1 Sp D RD pass 1 Hj D RD pass
2 Kl pass pass pass pass 1 Sp pass pass
1 NT pass pass pass

Detta är de enda gånger då man kan stanna under 2 i öppningsfärgen, och det är lätt att förstå varför. I a) visar Syd en svag 5-5-hand, i b) en jämn hand med 12-14 hp. Om Nord ser att korten inte räcker till utgång, har han förstås rätt att passa. Dumt vore annat!

Andra dubblingar

Vad betyder öppningssidans dubblingar i de här fallen?

a) Syd Väst Nord Öst b) Syd Väst Nord Öst
1 Sp D pass 2 Ru 1 Sp D pass 2 Ru
D pass pass D

I båda fallen är det frågan om upplysningsdubblingar. De flesta dubblingar i MS är just det. I a) är det otroligt att Syd kan straffa 2 på egen hand när Nord inte kunde bjuda. Betydligt oftare har Syd en bra hand med kort ruter och stöd i de objudna färgerna och vill vara med och strida om delkontraktet (t.ex. 5-3-1-4 och 16 hp). Vad gör han då om han inte har en upplysningsdubbling att ta till?
  Även i b) tror vi att det är bättre att ha dubbelt som UD, t.ex. med 2-4-2-5 och 6-8 hp. Nord har då tänkt passa och försöka ta straff om Öst-Väst hamnar i ett klöver- eller hjärterkontrakt, men om de bjuder 2 kan han visa sin hela hand med ett enda bud. Det är ingen dum idé alls.


Övningsgivarna

Vi skall nu titta på givarna och visa hur vi tänkt oss budgivningarna.

1)

Väst Öst
Sp E 9 8 3 Sp 10 7
Hj 9 7 6 Hj 4 2
Ru D 4 2 Ru E kn 10 8 3
Kl E K 6 Kl D 4 3 2

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D 2 Ru
2 Hj 3 Ru pass pass
pass

Trots trist fördelning skall Väst höja partnerns färg, eftersom han har bra stöd och fina färgspelshonnörer. Kämpa om delkontraktet!

2)

Väst Öst
Sp D 7 3 Sp kn 10 8 5 4
Hj 6 5 2 Hj 7 4
Ru E K 8 3 Ru D 5 2
Kl K 10 9 Kl E 7 4

Syd Väst Nord Öst
1 Ru D 1 Sp
2 Hj 2 Sp pass pass
pass

Precis som i det förra exemplet skall Väst inte dra sig för att höja med trestöd. När Öst bjuder 1-över-1 har han ju antingen en femkortsfärg eller en stark fyrkortsfärg, som duger att spelas på 4-3.

3)

Väst Öst
Sp D 9 7 6 3 Sp E K kn 2
Hj E 6 Hj K 7 4 3
Ru K kn 6 5 Ru 8 4 3
Kl K 2 Kl 7 3

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D 2 NT
pass 3 Ru pass 3 Sp
pass pass pass

Tre hackor i den färg partnern söker hjälp i, är det sämsta man kan ha, så Öst visar med 3 spader att han inte tror att korten räcker till utgång.

4)

Väst Öst
Sp kn 10 6 3 Sp E 9 2
Hj E 2 Hj D 9 7 4
Ru E K kn 4 3 Ru 6 5
Kl 6 2 Kl E 10 9 3

Syd Väst Nord Öst
1 Ru D RD
2 Kl pass pass D
pass pass pass

Med 10 hp och längd i de objudna färgerna redubblar Öst förstås, och dubblar sedan när Syd bjuder 2 klöver. Det är förvisso tänkbart att Öst bara har tre klöver, men när Väst har så fina försvarsvärden skall han förstås passa – och spela ut trumf.

5)

Väst Öst
Sp E K 7 3 Sp 8 6 4 2
Hj E D 9 8 6 Hj kn 3
Ru 5 Ru 7 4 3 2
Kl E 10 6 Kl D 8 2

Syd Väst Nord Öst
1 Hj D pass
2 Ru D pass 2 Sp
pass pass pass

Trots att Öst inte kunde bjuda på dubblingen vore det alldeles för fegt att ge upp på 2 ruter. Efter Västs upplysningsdubbling hittar Öst-Väst ett kontrakt som har goda chanser att gå hem – precis som 2 ruter!

6)

Väst Öst
Sp D 9 8 6 4 3 Sp 10 7
Hj 6 Hj K 7 3 2
Ru E K 2 Ru D 10 6 3
Kl K 7 2 Kl D 10 8

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D 1 NT
2 Hj 2 Sp pass pass
pass

Det finns kanske någon som tycker att Öst skall passa på dubblingen. Med 7 bra poäng, balanserad fördelning och håll i alla objudna färger är det bättre att bjuda 1 sang. En av anledningarna ser ni här. Om Öst passar och Syd bjuder 2 hjärter har Väst för svag spader och för klen styrka för att bjuda 2 spader, och då är det fara värt att Nord-Syd får in på korten – när Öst-Väst borde ha fått det!

7)

Väst Öst
Sp E D 9 4 3 2 Sp K 8 5
Hj 7 3 Hj 9 6 5
Ru kn 10 8 Ru D 2
Kl E 7 Kl K 10 6 5 3

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D 2 Sp
3 Hj 3 Sp pass pass
pass

Kung tredje i stöd och 8 hp är mer än tillräckligt för 2 spader, trots att Väst bara lovar fyrkortsfärg. När Syd då bjuder 3 hjärter, och Väst bjuder 3 spader, är det bara ett sätt att försöka vinna delkontraktet.
  Hur Väst inviterar till utgång? Med dubbelt (jfr PrMS 3).

8)

Väst Öst
Sp 9 8 2 Sp K D kn 7 3
Hj kn 8 4 3 Hj 6 2
Ru 6 Ru E kn 10 3
Kl K D kn 7 4 Kl E 2

Syd Väst Nord Öst
1 Sp
D 2 Kl pass 2 Ru
pass 2 Sp pass 3 Kl
pass 4 Sp pass pass
pass

Väst är glad att kunna visa sin fina klöverfärg, eftersom det inte visar lika mycket som i ostörd budgivning. När Öst visar sin sidofärg och får en preferens till 2 spader gör han ett försök till med 3 klöver. Ofta är det fråga om en 5-4-3-1-hand när man bjuder så, men med tre klöver hade Öst knappast brytt sig om att visa rutern. Det troliga är alltså att han har något som honnör-hacka och ca 15-16 hp. När Väst har ett stöldvärde och tre trumf, och kunde ha haft två, skall han förstås bjuda utgång, trots sin minimala styrka.

9)

Väst Öst
Sp E 10 9 Sp K D 6 5 4
Hj K 9 7 3 2 Hj E 5
Ru kn 9 2 Ru 6 5
Kl D 5 Kl E 10 6 4

Syd Väst Nord Öst
1 Sp
D RD 2 Ru pass
pass 2 Sp pass 3 Kl
pass 4 Sp pass pass
pass

Väst visar trekorts spader och 9-11 hp med budet 2 spader, och Öst gör en invit med 3 klöver. Med dam andra i invitfärgen, tre fina trumf och hjärter kung bakom dubblaren kan Väst då gå till 4 spader.

10)

Väst Öst
Sp D 10 5 Sp E kn 8 3
Hj K 6 4 3 2 Hj D 9 5
Ru 7 4 Ru E K 8 2
Kl 8 3 2 Kl 6 5

Syd Väst Nord Öst
1 Sp
D 2 Sp 3 Kl pass
pass pass

Lät du dig frestas att bjuda 3 spader över 3 klöver med dina 14 hp? Det hoppas vi inte. Enkelhöjningen är ju inget särskilt starkt bud efter dubbelt, och om Väst bara har tre spader – som här – kan det bara inte vara rätt att ta sig upp på 3-läget.

11)

Väst Öst
Sp 8 4 Sp K D kn 7 3
Hj E K kn 5 Hj 9 6 2
Ru 8 5 4 Ru K D 9 7 2
Kl D kn 6 3 Kl

Syd Väst Nord Öst
1 Sp
D RD 2 Kl 2 Ru
pass pass pass

När öppnaren inte kan straffdubbla motståndarnas bud efter partnerns redubbling är det oftast rätt att passa, men med en utpräglad tvåfärgshand och minimal styrka är det bättre att bjuda direkt. Väst kan alltså räkna med en svag 5-5-hand, och är därför nöjd med ett delkontrakt.

12)

Väst Öst
Sp 6 5 Sp D kn 9 7 2
Hj D kn 6 3 Hj K 2
Ru D 7 6 Ru E K 10 8 3
Kl E D 9 2 Kl 6

Syd Väst Nord Öst
1 Sp
D RD 2 Kl pass
pass D pass 2 Ru
pass 2 NT pass 3 NT
pass pass pass

Med bara en klöver, och en oredovisad femkortsfärg, bör Öst inte passa på dubblingen. Dessutom är det möjligt att Väst bara har tre klöver; han dubblar ju i sista hand. Därför är det bättre att bjuda 2 ruter. Med en svag 5-5-hand hade Öst bjudit redan på 2 klöver (jfr. det förra exemplet), så nu visar han en anständig öppning. Väst inviterar då med 2 sang, som Öst förstås höjer till utgång.

13)

Väst Öst
Sp 8 2 Sp E kn 9 3
Hj 9 Hj E K 7 6 4
Ru kn 7 4 Ru E 6 5
Kl K D 10 9 7 5 3 Kl 2

Syd Väst Nord Öst
1 Hj
D 3 Kl pass pass
pass

Öst har en bra hand, men när Väst berättar om en lång klöver, och inte mycket mer, är det klokt att stanna lågt.

14)

Väst Öst
Sp 6 4 3 Sp E 10 9 2
Hj K kn 10 2 Hj 8 7
Ru 9 6 Ru K 10 8 5
Kl K 10 7 4 Kl E D 2

Syd Väst Nord Öst
1 Sp
D pass 2 Ru pass
pass D pass pass
pass

Väst är tillräckligt stark för ett bud på dubblingen, men inget av alternativen är särskilt bra. 2 spader med tre hackor i stöd är tveksamt, och 1 sang med två hackor i en objuden färg är sämre. Därför väljer han, klokt nog, att passa för stunden. Om motståndarna bjuder 2 klöver eller 2 hjärter, får de spela det, och om de bjuder 2 ruter kan han upplysningsdubbla. Den planen lyckas perfekt, för när Öst kan straffpassa får Öst-Väst in en hygglig inkomst.


Nya idéer


Trumfstödsvisande anpassningsbud

Säg att budgivingen inleds så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Hj D
4 Hj 4 Sp pass pass
?

och du har dessa kort (ingen i zonen):

Sp 7 Hj D kn 8 3 2 Ru K D 10 3 2 Kl 3 2

Visst är det frestande att bjuda 5 hjärter, men om du gör det och partnern har sin huvudsakliga styrka i de svarta färgerna (eller har singel ruter), är det fara värt att ni sitter och betalar ut när ni kunde ha fått in på korten.
  För att undvika sådana otäcka gissningar använder många par s.k. anpassningsbud, vilket bdtyer att de på dubblingen hoppar till 4 ruter, för att visa en höjning till 4 hjärter med en sidofärg i ruter. Förhoppningen är att partnern då skall kunna göra rätt om motsåndarna bjuder över.
  Det är även möjligt att använda 3-lägeshoppen på samma sätt, d.v.s. att de visar stöd men sämre spelstyrka än ett 4-lägeshopp. Om vi flyttar en röd hacka till spader eller klöver, är korrekt svarsbud enligt den modellen 3 ruter: en höjning till 3 hjärter med sidofärg i ruter.


Överföringsbud

En idé som vi själva tror mycket på är att använda överföringsbud efter dubbelt på 1 i högfärg. Om partnern öppnar med 1 spader ser svarsbuden ut så här:

RD jämn hand, ca 7 hp eller mer
1 NT klöver
 Kl ruter
2 Ru hjärter
2 Hj god enkelhöjning i spader
2 Sp dålig enkelhöjning i spader
2 NT trumfstöd, minst invit

Efter 1 hjärter är svaren desamma, med tillägget att 1 spader är naturligt rondkrav, medan 2 ruter och 2 hjärter visar en bra respektive dålig enkelhöjning.
  Efter överföringsbuden bjuder öppnaren lägsta bud i svararens färg med de flesta minimihänder. Svararen kan då passa eller bjuda 2 trick i öppningsfärgen om han bara försöker hitta ett delkontrakt, eller bjuda ny färg som rondkrav, 2 sang eller höjning av den egna färgen som invit.
  Det finns flera fördelar med den här modellen. En är att man inte behöver redubbla med obalanserade kravhänder (och riskera problem efter spärrbud från motståndarna). I stället för man över till sin längsta färg och kräver i nästa budrond. En annan är att de dubbla trumfhöjningarna gör det lättare för öppnaren att avgöra om han skall bjuda över motståndarna eller inte. En tredje fördel är att svararen kan få in ett utspelsvisande bud med t.ex.:

Sp 10 6 3 2 Hj 8 3 2 Ru K D kn 2 Kl 6 5

Efter 1 spader – (dubbelt) kan 2 klöver (ruter) tänkas, i avsikt att bjuda 2 spader på det troliga 2 ruter-svaret. Man ser då till att få rätt utspel om motståndarna bjuder över, och riskerar inte att spela på 4-2 eller 4-3 (som man gör om man chanser på 2 ruter med våra vanliga metoder) när man har 4-4 eller 5-4 i spader.
  2 sang och hopp i öppningsfärgen har samma betydelse som tidigare, medan övriga hoppbud kan användas antingen som spärrbud eller för att visa stöd i öppningsfärgen (anpassningsbud).


Fler bulletiner:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult