Praktisk Modern StandardBulletin nr 3 – Tema: 1-över-1 följt av inkliv i fjärde hand

Att den egna budgivningen blir svårare när motståndarna lägger sig i är inget nytt. En del bud försvinner, så att man kanske inte kan beskriva sin hand lika bra som man kunnat om motståndarna passat. Dessutom kanske man spärras bort från sin bästa trumffärg eller hamnar i fel kontrakt. Men lyckligtvis är det inte så att alla motståndarbud ger oss problem; ibland kan vi i stället dra fördel av dem, t.ex. genom att ta dubblade straffar, eller låta motståndarna gå bet i ett kontrakt när vi hade gått bet om vi fått spela. Och ibland kan motståndarbudet göra det möjligt för oss att värdera våra kort mer exakt, så att vi hittar ett bättre kontrakt än om vi fått bjuda ostört.
  Ett budläge som behandlas styvmoderligt i Modern Standard-böckerna är när inklivet sker i fjärde hand, efter svararens 1-över-1-svar:

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj 2 Ru
?

Även om Östs inkliv inte är särskilt högt ställer det till med problem, för Syd kan ju varken bjuda 1 spader, 1 sang eller 2 klöver.

Förändras öppnarens återbud?

Ja. Om Öst inte hade klivit in, hade Syd varit tvungen att bjuda något, eftersom Nord är obegränsad i styrka. Syds val hade stått mellan att höja partnern, bjuda ny färg, bjuda om öppningsfärgen eller bjuda sang. De möjligheterna finns kvar även efter inklivet, men dessutom tillkommer tre bud: pass, dubbelt och överbud i inklivsfärgen.
  Pass betyder att öppnaren har en minimihand, som inte kan visas med ett naturligt bud. Det kan vara frågan om en jämn hand, som inte passar för 1 sang, antingen för att håll saknas (eller är klent), ellet för att inklivet var på 2-läget, men det finns även andra händer med vilka pass är det bästa budet – mer om det längre fram.
  Dubbelt är förslag till straffdubbling med fyra bra kort i inklivsfärgen och hyggliga försvarskort i övrigt. Dessutom bör man inte ha alltför många kort i partnerns färg (för då är ju den en tänkbar trumffärg), helst singel eller renons.
  Överbudet, slutligen, visar en stark sanghand, på 18-19 hp, antingen utan håll i den färg som motståndarna bjöd, eller med ett håll i stil med ess småtredje (då det är bättre om partnern är spelförare, t.ex. när han har dam-hacka).

Trumfhöjningar

I stort sett har buden i partnerns färg samma betydelse som utan inklivet. Det kan dock hända att öppnaren planerat ett annat återbud, men att motståndarbudet fått honom att ändra sig.
  Höjningen till 2 trick kan göras med tre trumf precis som om inget inkliv skett, men högre höjningar lovar alltid minst fyrkortsstöd.

a) Sp K 6 2 b) Sp D kn 2 c) Sp K 10 7
Hj D 10 7 Hj kn 6 2 Hj K D 6 2
Ru 9 5 3 Ru D 8 3 Ru 3
Kl E K kn 3 Kl E D 10 2 Kl E kn 10 7 3
 
Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj 2 Ru
?

Med både hand a) och b) hade du återbjudit 1 sang om Öst passat. Nu går det inte längre. Pass är då en möjlighet, men med trekorts hjärter kan en enkelhöjning i hjärter övervägas. Med a) är 2 hjärter ett bra bud, trots din trista fördelning, eftersom du har fina honnörer i ett hjärterkonrakt, men med b) är det bättre att passa. Dina honnörer är där bättre lämpade för försvar.
  Hand c) har 13 hp och ett gediget hjärterstöd. Dessutom har du singel ruter, så Östs styrka i den färgen ger på sin höjd ett stick. Om det är OK att bjuda 2 hjärter med hand a), måste c) räcka till 3 hjärter.
  Har öppnaren en hand med fyrkorts trumfstöd och styrka till utgång har han samma möjligheter som utan inklivet: 4 i högfärgen med en jämn hand (5-4-2-2 eller 4-4-3-2), medan hopp i inklivsfärgen, 4 trick i ny, lägre färg eller 3 trick i ny, högre färg är splinterbud, d.v.s. utgångshöjningar med singel eller renons i hoppfärgen. Har budgivningen gått som ovan, viar alltså 3 spader och 4 ruter hjärterstöd, utgångsstyrka och singel/renons i hoppfärgen.

Öppnaren bjuder en ny färg

Bud i en ny färg är naturligt och lovar minst 5-4 i de bjudna färgerna. Om budet är detsamma som utan inklivet, t.ex.:

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj 1 Sp
2 Kl

så lovar öppnaren inga tilläggsvärden, men eftersom pass är ett möjligt bud, skall han ha ett gott skäl för att bjuda: antingen extra honnörsstyrka, bra fördelning eller god anpassning i partnerns färg. Låt oss se på tre händer:

a) Sp 6 2 b) Sp 6 2 c) Sp D 5 4
Hj 5 Hj D 10 Hj 2
Ru K D 9 6 2 Ru K D 8 6 2 Ru K kn 7 6 2
Kl E D 10 8 2 Kl E D 10 3 Kl E D 6 3

Med a) och b) bjuder du 2 klöver. I a) för att du har 5-5-fördelning, i b) för att du har hjärteranpassning (fast med omvända högfärger är det bättre att passa, eftersom spader dam då är ett tveksamt kort). Men med hand c) skall du passa. Singelhjärtern och bristen på mellankort är två varningstecken. Om partnern har något som 3-5-2-3 och ett minimalt 1-över-1-bud är det säkert bättre att låta motståndarna spela. Och skulle han ha en bra hand, är det inte för sent att hitta ett klöverkontrakt senare.
  Om du bara kan visa din färg på en högre tricknivå än annars måste du ha en bra öppningshand för att göra så.

a) Syd Väst Nord Öst b) Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Sp 2 Hj 1 Kl pass 1 Hj 2 Ru
3 Kl 2 Sp

Om Öst passat i budgivning a), hade Syd kunnat bjuda 2 klöver. Det går inte längre. I och med att 3 klöver höjer tricknivån säger öppnaren att han har en bra öppningshand, ca 15 hp eller mer. Med t.ex. 2-2-5-4 och 13 hp är han för svag för 3 klöver och får därför passa på inklivet.
  Även i b) visar Syd en hygglig öppningshand, eftersom svararen om han vill preferera öppningsfärgen måste upp till 3-läget (det är för övrigt samma definition som för ett reversebud). Om Öppnaren har tio kort i sina färger, eller bra anpassning i partnerns färg, kan han tumma något på styrkan. Annars skall svararen utgå från att öppnaren har en hand värd ett hoppande återbud eller ett reversebud när han höjer tricknivån utan att vara tvungen.

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Sp 2 Kl
2 Hj

2 hjärter är här ett reversebud, som lovar en stark öppningshand (16 hp eller mer). Det gör det både om Öst passar eller bjuder. Ingenting förändras alltså.

Ombud av öppningsfärgen

Även här blir det ungefär som när öppnaren bjuder en ny färg: om budet är detsamma som utan inkliv lovar han ingen extrastyrka, men höjer han tricknivån skall han ha mer än minimum.
  I ostörd budgivning kan öppnaren ibland tvingas bjuda om en femkortsfärg. Det behöver han inte efter inklivet. Därför skall öppnaren normalt ha sex kort i sin färg, även om en mycket bra femkortsfärg ibland kan få duga.

a) Sp 7 b) Sp 7 c) Sp 6 2
Hj K D 6 3 Hj E D 6 Hj K 9
Ru K kn 5 4 3 Ru K 8 6 5 3 2 Ru E D 10 9 3 2
Kl K 9 2 Kl D kn 6 Kl K 7 6
 
Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Sp 2 Kl
?

I a) skall du vara glad att Öst klev in. Utan inkliv hade du fått återbjuda 2 ruter på den skraltiga femkortsfärgen. Skönt att kunna passa.
  Även med hand b) bör du passa. Visserligen har du sex ruter, men de är klena. Dessutom har du singel i partnerns färg och bara 12 hp. Är det missanpassning är det bättre att Öst-Väst spelar kontraktet.
  Hand c), slutligen, duger gott för 2 ruter. Bara 12 hp, men en bra sexkortsfärg motiverar aktion.

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Sp 2 Hj
?

Vill Syd bjuda om öppningsfärgen tvingas han upp till 3 ruter. Precis som i fallet med bud i ny färg lovar han extra styrka, men om han har en bra sjukortsfärg får han pruta litet på styrkan. Det är ju inte roligt att passa med t.ex. ess-kung-knekt-tia sjunde och ett sidoess. Men ju kortare, eller sämre, färgen är, desto mer styrka skall Syd ha för sitt frivilliga bud.

Öppnaren har en jämn hand

Om Öppnaren har 12-14 hp, jämn fördelning och håll i inklivsfärgen är 1 sang ett möjligt bud. Hållets utseende har då stor betydelse.

a) Sp K kn 2 b) Sp E 6 2 c) Sp kn 4 3
Hj kn 7 Hj kn 7 Hj K kn 9
Ru K 10 6 3 2 Ru K 10 6 3 2 Ru K 10 6 3
Kl E kn 7 Kl E kn 7 Kl E kn 7
 
Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj 2 Ru
?

13 hp och jämn fördelning. Med alla dessa händer hade du bjudit 1 sang om Öst passat. Nu skall du bara bjuda det med hand a). Kung-knekt-hacka i spader är ofta dubbelhåll, så sang verkar bra.
  Med hand b) är det bättre att passa. Ess tredje är ett olämpligt håll när utspelet kommer från Väst. Har Nord dam-hacka, kung-knekt punkt (eller tredje) eller knekt-tia-hacka är det ju han som skall vara spelförare i sang, inte du.
  Med hand c) är pass ett möjligt alternativ, men med ett bra trekorts hjärterstöd föredrar vi 2 hjärter. Skulle Väst höja till 2 spader blir det lättare för Nord att avgöra om vi skall bjuda vidare när han vet att du har stöd i hans färg.
  När inklivet är på 2-läget skall öppnaren aldrig bjuda sang med den jämna minimihanden. Hans enda alternativ är då pass eller 2 i partnerns färg. 2 sang visar nämligen den starka jämn handen, med 18-19 hp (precis som när du höjer till 2 sang efter svarsbudet 1 sang).

a) Sp K D 2 b) Sp K D 2 c) Sp K D 3
Hj 8 7 2 Hj D kn 7 Hj 10 6 4
Ru E 10 9 4 Ru E D kn 2 Ru E D kn 2
Kl K kn 2 Kl K 9 3 Kl E D 3
 
Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Sp 2 Hj
?

Med en svag sang skall du passa eller stödja partnern. Du har fina spader i a), så det får bli 2 spader, trots den trista fördelningen.
  Med hand b) bjuder du 2 sang och visar 18-19-sang och håll i hjärter. Efter det finns det plats för att undersöka vilken utgång som skall spelas (men det hade det inte funnits om du varit tvungen att bjuda 3 sang för att visa den starka sangen).
  Hand c) har 18 hp, men inget hjärterhåll. Därmed är sang ur bilden, och med bara tre trumf kan du inte heller hoppstödja spadern. Lösningen är ett överbud, 3 hjärter, som visar en 18-19-sang utan hjärterhåll, eller med något som ess tredje i hjärter (då det oftast är bättre att partnern spelar sangen).

Sp 3 Hj K 6 2 Ru E K D 8 6 3 2 Kl D 10

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Sp 2 Hj
3 NT

Eftersom de starka sanghänderna visas med 2 sang eller ett överbud, har öppnaren en hand som ovan när han hoppar till 3 sang, d.v.s. en bra långfärg och håll i inklivsfärgen.

Öppnaren straffdubblar

Som redan nämnts i inledningen är det fråga om en straffdubbling om öppnaren dubblar inklivet. Dubbelt säger att han har fyra hyggliga kort i inklivsfärgen och en vettig öppningshand. Dessutom har han aldrig ett godtagbart stöd i partnerns färg.

a) Sp K kn 8 6 b) Sp K kn 8 6 c) Sp E 8 7 2
Hj 2 Hj 7 Hj D 10 7
Ru E D 10 8 4 Ru K kn 8 4 3 Ru E K 9 6 3
Kl E kn 10 Kl D kn 2 Kl 7
 
Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj 1 Sp
?

Hand a) är urtypen för en dubbling. Fina spader bakom inklivaren, korthet i partnerns färg och extra styrka. Det kan nog bli ett dyrt kalas för Öst-Väst.
  Hand b) har fina spader, men minimal styrka. Om du dubblar 1 spader kanske Väst svänger ur i 1 sang. Nord skall då kunna dubla det med 8 vettiga hp. Blir det någon framgång för er? Bättre att passa.
  Med hand c) bjuder du 2 hjärter. Dina spaderhackor är för dåliga för en straffdubbling, men framför allt har du för många hjärter.

Vad betyder svararens dubbling?

I de flesta budsituationer på låg nivå är det bra att använda dubbelt framför den långa trumfhanden som en sorts upplysningsdubbling. Om inklivet följs av två pass och svararen dubblar är läget inte annorlunda. Det är betydligt troligare att han vill hålla igång budgvningen, men saknar vettiga bud, än att han vill straffdubbla.

a) Sp 8 6 b) Sp kn 8 2 c) Sp K D 8 6
Hj D 9 8 7 2 Hj K 9 8 3 2 Hj E 10 9 3
Ru 6 4 Ru E 2 Ru 6 2
Kl E 8 7 2 Kl E 8 2 Kl kn 8 2
 
Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj 2 Ru
pass pass ?

Att släppa motståndarna i 2 ruter när du har fyrkortsstöd i klöver verkar rent ut sagt dumt, så det är klart att du skall kämpa med 3 klöver med hand a).
  Därmed inser ni att det inte går att bjuda 3 klöver även med b). Nu har du så mycket kort att ni kanske gör utgång. Därmed är dubbelt det bästa budet. Om partnern bjuder 2 spader ändrar du till 3 klöver, och har med det visat en stark höjning i klöver (till skillnad från ett direkt 3 klöver, som bara är ett försök att vinna delkontraktet). På så sätt har ni både chans att stanna i 3 klöver och hitta en eventuell utgång.
  Även med hand c) är dubbelt bra. Partnern kan ju ha fyra spader men inte styrka för att visa färgen; och har han färre än fyra spader få ni hoppas att 3 klöver ordnar sig. Desutom finns chansen att partnern har något som 3-1-4-5, men för dåligt för en straffdubbling. Då passar han med glädje på din dubbling.

Båda motståndarna bjuder

Om öppnaren passar eller bjuder ett färgbud kan det tänkas att även näste man vill vara med och bjuda, t.ex. med en trumfhöjning.

a) Syd Väst Nord Öst b) Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj 1 Sp 1 Kl pass 1 Hj 2 Ru
pass 2 Sp ? 2 Hj 3 Ru ?
 
c) Syd Väst Nord Öst d) Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj 1 Sp 1 Kl pass 1 Hj 1 Sp
2 Kl 2 Ru ? 2 Kl 2 Sp ?

I a) kan Nord kämpa om delkontraktet med 3 ruter eller 3 hjärter, då det senare lovar sexkortsfärg. 2 sang är en naturlig invit, och 3 klöver är äkta och krav. Slutligen kan han kräva med ett överbud eller dubbla. Överbudet är då ett försök att komma till 3 sang, t.ex. med en jämn hand utan spaderhåll, medan dubbelt är en upplysningsdubbling, t.ex. med 2-5-3-3-fördelning och 10 hp.
  I b) har man hittat en trumf. Om Nord bjuder 3 hjärter är det bara ett konkurrensbud, ingen invit till utgång. Om det funnits ett ledigt bud under 3 hjärter hade det varit invit till 4 hjärter. Det saknas här. Då får Nord dubbla för att visa invithanden. Syd korrigerar till 3 hjärter eller 4 hjärter, men kan även tänkas föreslå 3 sang eller straffpassa (om han har fina ruter). Gemensamt för a) och b) är att Öst-Väst bjuder samma färg; då finns inga straffdubblingar.
  I c) är 2 hjärter och 3 klöver naturliga, begränsade bud. 2 sang och 3 hjärter är inviterande, och om Nord har en kravhand och vill komma till 3 sang, men saknar håll i en av motståndarnas färger bjuder han den färg han har håll i: 2 spader med spaderhåll, 3 ruter med ruterhåll. Om Nord dubblar är det en straffdubbling, eftersom motståndarna bjuder olika färger (det är det också om Syd passar och Väst bjuder 1 sang).
  I d) bjuder Öst-Väst samma färg. Dubbelt är då upplysningsdubbling. 3 klöver och 3 hjärter är naturliga bud, ej krav. 3 ruter, ny färg på 3-läget, är däremot krav.


Övningsgivarna

Vi skall nu titta på givarna och visa hur vi tänkt oss budgivningarna.

1)

Väst Öst
Sp 7 3 Sp D 8 6 2
Hj 2 Hj K kn 9 7 3
Ru K D 9 6 3 Ru kn
Kl E K 8 3 2 Kl D 9 5

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj
1 Sp 2 Kl pass pass
pass

När Väst kan göra sitt naturliga återbud utan att höja budnivån skall han förstås göra så. Öst har en del kort, men ser ingen anledning att bjuda vidare.

2)

Väst Öst
Sp kn 3 2 Sp K 9 8 6 5
Hj D 8 4 Hj 9 3
Ru E D 6 3 Ru K 7 2
Kl K D 7 Kl E 6 2

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Sp
2 Hj pass pass D
pass 2 Sp pass pass
pass

Med ett mediokert trestöd i spader och en tveksam hjärter dam gör Väst klokt i att passa på inklivet. Öst är tillräckligt stark för att hålla budgivningen vid liv, trots att Väst inte kunde bjuda över 2 hjärter, och upplysningsdubblar 2 hjärter. När Väst prefererar till 2 spader, får det vara nog.

3)

Väst Öst
Sp D kn 9 3 Sp 6
Hj 6 Hj K kn 7 3 2
Ru E K 8 3 2 Ru 9 4
Kl K kn 9 Kl D 10 6 3 2

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj
1 Sp D pass 2 Kl
pass pass pass

Väst har en självklar straffdubbling, men Öst, som bara har en spader och bedrövliga försvarsvärden, tar bort dubblingen med 2 klöver. Även om det är bud i den fjärde färgen är det inget konstigt kravbud, utan ett naturligt förslag. Vill Öst kräva, får han antingen hoppa till 3 klöver eller bjuda 2 spader, överbud i Syds färg.

4)

Väst Öst
Sp 7 Sp E 9 6 5 4 2
Hj E K 9 8 6 3 Hj 5 4 2
Ru 5 Ru 10 9 3
Kl E D 10 9 2 Kl K

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp
2 Ru 3 Kl pass 4 Hj
pass pass pass

När Väst med 3 klöver höjer tricknivån lovar han en bra öppningshand, antingen med extra honnörsstyrka, ca 15+ hp, eller fin fördelning, som här. Öst har inte så mycket, men med tre trumf, spader ess och kungen i partnerns sidofärg verkar det sunt att ta chansen på 4 hjärter.

5)

Väst Öst
Sp K kn 6 3 Sp E 7 4 2
Hj kn 9 Hj K D 8 2
Ru K D 8 3 2 Ru E 9 6
Kl K 9 Kl 7 2

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj
2 Kl pass 3 Kl D
pass 3 Sp pass 4 Sp
pass pass pass

Det verkar som om spadern kommer i kläm efter motståndarnas klöverbjudande, men det stämmer inte. Östs upplysningsdubbling leder till att man hittar sin fyr-fyra och hamnar i rätt utgång.
  Observera att det är sämre att bjuda 3 spader på 3 klöver, för om Väst har färre än fyra spader men tre hjärter kommer han att preferera till 4 hjärter, i tron att Öst har minst fem hjärter. Efter dubbelt riskerar man inte att hamna i 4 hjärter med bara sju trumf, för om Väst bjuder 3 hjärter på dubblingen, fortsätter Öst med 3 spader, naturligt krav med 4-4 i högfärgerna.

6)

Väst Öst
Sp D 10 6 2 Sp K 9 3
Hj K 3 Hj E D 8 7 5
Ru E K 8 7 3 Ru 2
Kl 6 2 Kl kn 10 9 3

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 1 Hj
2 Kl pass pass pass

Även om Väst kunde bjuda om rutern utan att visa extravärden skall han inte göra det med bara en femkortsfärg. Bättre att passa. När det är Östs tur skulle han gärna vilja straffdubbla, men dubbelt har tyvärr inte den betydelsen. Öst får därför passa och ta in vad han kan i form av odubblade straffar.

7)

Väst Öst
Sp 9 3 Sp E K 8 7 5
Hj E D 9 8 6 2 Hj kn 10
Ru K 2 Ru 9 7
Kl K 10 2 Kl E 6 5 3

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp
2 Ru 2 Hj pass 4 Hj
pass pass pass

Även om Väst har möjlighet att passa, betyder inte ett frivilligt 2 hjärter att han har en stark hand. Han höjer ju inte budnivån. Däremot skall han ha en sexkortsfärg. Med vetskap om partnerns långa färg kan Öst bjuda utgång i kraft av knekt-tia i hjärter och de fina toppkorten.

8)

Väst Öst
Sp kn 9 7 6 3 Sp K D 2
Hj 5 4 Hj K 10 2
Ru K 2 Ru E kn 9 3
Kl E 10 6 3 Kl K D 8

Syd Väst Nord Öst
1 Ru
pass 1 Sp 2 Hj 2 NT
pass 3 Kl pass 3 Sp
pass 4 Sp pass pass
pass

2 sang visar 18-19 hp och hjärterhåll, varefter Väst undersöker om man har 5-3 i spader. När så är fallet hittar man rätt utgång.

9)

Väst Öst
Sp K D 6 4 2 Sp E 3
Hj kn 2 Hj K D 8 4 3
Ru D 10 8 3 2 Ru kn 9 5 4
Kl 6 Kl D 2

Syd Väst Nord Öst
1 Hj
pass 1 Sp 2Kl pass
3Kl D pass 3Ru
pass pass pass

Med 12 hp. varav en tveksam klöver dam, passar Öst korrekt på Nords inkliv. När Syd höjer till 3 vill Väst förstås inte passa, men om han bjuder 3 ruter är det ny färg på 3-läget, d.v.s. krav. Det är inte heller bra. En upplysningsdubbling löser problemen, varefter det är lätt att hitta rätt trumf och rätt nivå.

10)

Väst Öst
Sp 10 8 3 Sp K 7 5
Hj E D 8 2 Hj 6
Ru E 6 5 Ru kn 9 2
Kl D 7 2 Kl E K kn 9 8 5

Syd Väst Nord Öst
1 Kl
pass 1 Hj 1 Sp 2 Kl
2 Ru 3 Ru pass 3 NT
pass pass pass

Med en bra sexkortsfärg finns det ingen anledning att passa på 1 spader, trots minimistyrka och singel hjärter. När Syd bjuder 2 ruter har Väst ett problem, som han löser med 3 ruter. När motståndarna bjudit två färger och man är på jakt efter 3 sang, bjuder man den färg man har håll i. 3 ruter visar alltså ruterhåll och frågar efter spaderhåll.

11)

Väst Öst
Sp K kn Sp E 6 2
Hj D 9 8 5 Hj kn 10 2
Ru kn 6 3 Ru E K D 7 2
Kl 10 9 4 2 Kl E kn

Syd Väst Nord Öst
1 Ru
pass 1 Hj 1 Sp 2 Sp
pass 2 NT pass 3 NT
pass pass pass

Öst har styrka för 2 sang men med ess tredje i spader är det ofta bättre att utspelet kommer från Nord. Därför kräver Öst med ett överbud, och när Väst kan bjuda sang har man fått spelföringen på rätt hand.

12)

Väst Öst
Sp 9 7 Sp K 8 3 2
Hj E kn 8 3 Hj K 7 6
Ru K 10 5 2 Ru E D 7 6 3
Kl kn 6 3 Kl 9

Syd Väst Nord Öst
1 Ru
pass 1 Hj 2 Kl 2 Hj
3 Kl 3 Ru pass pass
pass

Öst kan bjuda 2 hjärter med bara trestöd, som här, så det är inte säkert att man har åtta trumf. Efter 3 klöver kan Väst därför inte bjuda 3 hjärter. I stället bjuder han 3 ruter och räknar med att Öst passar med bara tre hjärter, men bjuder 3 hjärter med fyrkortsstöd.
  Hur bjuder Väst om han vill invitera till 4 hjärter? Han dubblar, något som aldrig är straffdubbling när motståndarna bjuder samma färg.

13)

Väst Öst
Sp K 10 7 3 2 Sp E 8
Hj E 6 Hj 10 8 3
Ru 6 3 Ru E D 10 7 4 2
Kl K kn 3 2 Kl D 6

Syd Väst Nord Öst
1 Ru
pass 1 Sp 2 Hj pass
pass D pass 3 Ru
pass pass pass

Östs försenade 3 ruter berättar om en sexkortsfärg men minimal styrka. Väst frestas då inte att bjuda vidare, och man stannar på rätt nivå.

14)

Väst Öst
Sp D 5 4 Sp 7
Hj D kn 9 8 6 Hj E K 10 2
Ru 7 2 Ru E K 10 4 3
Kl E 8 3 Kl K 10 5

Syd Väst Nord Öst
1 Ru
pass 1 Hj 1 Sp 3 Sp
pass 4 Kl pass 4 Ru
pass 4 NT pass 5 Sp
pass 6 Hj pass pass
pass

3 spader är ett splinterbud med äkta hjärterstöd, utgångsstyrka och fyrkorts hjärter. Efter två kontrollbud kan Väst fråga efter ess och bjuda slam.


Nya idéer

Stöddubblingar

En idé, som blivit allt populärare på senare år är att öppnarens dubbling på ett enket inkliv inte är en straffdubbling utan i stället visar trekortsstöd i partnerns färg. Det säger inget om styrkan eller fördelningen i övrigt. Svararen förutsätter en jämn minimihand (vilket det också oftast är), men om öppnaren har bra kort bjuder han en gång till, t.ex.:

Väst Öst
Sp K 7 Sp D kn 6 2
Hj E 10 3 Hj K kn 7 4
Ru 7 3 Ru 10 6 2
Kl E K kn 8 5 2 Kl 9 7

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass 1 Hj
2 Ru D pass 2 Hj
pass 3 Kl pass pass
pass

Även om Väst har fyra hjärter kan han inte bjuda annat än 2 hjärter när han inte har högre planer. Väst fortsätter med 3 klöver, för att visa bra kort med sex klöver, men Öst har inget att tillägga.
  Eftersom öppnaren dubblar med trekortsstöd innebär det att hans enkla höjning alltid lovar fyra trumf. Svararen vet alltså direkt hur många trumf man har när öppnaren stödjer svarsfärgen, med en höjning eller dubbelt. Han har därför en god idé om hur högt man skall bjuda ifall det blir strid om slutbudet. Och om öppnaren passar, eller bjuder något annat, kan svararen räkna med att öppnaren på sin höjd har två kort i svararens färg.
  Nackdelen med konventionen är förstås att man inte kan straffdubbla. Om Väst i budgivningen ovan t.ex. har:

Sp K 7 3 Hj 6 Ru K kn 8 3 Kl E K D 7 2

får han passa och hoppas att Öst kan upplysningsdubbla, så att Väst kan passa och få in dubblade straffar den vägen.


Fler bulletiner:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult