Praktisk Modern StandardBulletin nr 2 – Tema: Fjärde-färg krav

När tre färger är naturligt bjudna, är det mindre troligt att kontraktet skall spelas i den återstående färgen. Om budgivningen t.ex. startar

ÖH SH
1 Hj 1 Sp
2 Kl ?

och svarshanden bjuder 2 ruter är det ingen större mening att göra det för att föreslå ruter som trumf, men det kan vara idé att bjuda det för att få fler upplysningar av öppningshanden. Så här långt har Väst visat minst fem hjärter, minst fyra klöver, färre än fyra spader och minst normal öppningsstyrka. Det är än så länge en grov beskrivning, som rymmer allt från jämna minimihänder, t.ex. 2-5-2-4-fördelning och 12 hp, via obalanserade minimihänder, t.ex. 1-6-1-5 och 11 hp, till starka händer med trekortsstöd i spader, t.ex. 3-5-1-4 och 17 hp. Öst kan behöva ta till fjärde-färg (FF) för att få veta mera.

Vad krävs för fjärde-färg?

Det finns många händer med vilka man bör bjuda FF. Det gemensamma är att man har minst invitstyrka, men att man inte kan beskriva sin hand med ett naturligt bud, eller att handen på något sätt inte är lämpad för ett naturligt bud.

ÖH SH
1 Hj 1 Sp
2 Kl ?

Sp K D 8 7 3 Hj kn 9 4 Ru 7 2 Kl E 10 3

Med handen ovan finns ingen anledning att bjuda 2 ruter, FF, när man med 10 hp och ett bra trekortsstöd i partnerns femkortsfärg kan invitera till utgång med en rättfram höjning till 3 hjärter.

Leder FF alltid till utgång?

Nej. Men eftersom svarshanden säger sig åtminstone vilja invitera till utgång kommer man oftast dit. Det är dock viktigt att veta när man kan stanna, d.v.s. vilka av partnerns bud man får passa på.
  På FF skall öppnaren till att börja med visa om han har minimum eller tilläggsvärden. Gränsen går vid ca 14 hp. Om en fjortonpoängare är är minimum eller tillägg beror på fördelning, anpassning, etc. Endast om öppnaren avger ett minimibud kan budgivningen stanna under utgång. Det är inte så konstigt, för med 14 hp mittemot en invithand bör styrkan räcka till utgång. So fort öppnaren visar tillägg, har ett utgångskrav etablerats, och alla fortsatta bud syftar till att utröna vilken utgång som skall spelas, eller om man rentav skall fundera på slam.
  Efter ett minimiåterbud, däremot, är det annorlunda. Om svararen har en invithand vet han att man har styrka för utgång. Han kan då antingen passa på återbudet eller avge ett bud som inte är krav. Efter öppnarens minimibud är dessa bud inte krav:

– 2 trick i en av partnerns färger,
– 2 sang,
– 3 trick i partnerns långfärg (med eller utan hopp), samt
– lägsta bud i den egna färgen.

Efter dessa bud händer i regel inte mer, eftersom ingen av spelarna har tillägg för sin budgivning. Det kan dock hända att öppnaren, efter att ha fått veta vad svararen baserar sin invit på, kan omvärdera sina kort och invitera till eller bjuda utgång.

Vad gör öppnaren med minimum?

Han har tre val: att (a) bjuda om en av sina färger på lägsta nivå, (b) bjuda lägsta sangbud, eller (c) preferera svararens färg billigast möjligt. Låt oss se på några händer och avgöra vad han bör välja.

a) Sp K D 7 3 b) Sp E K 10 6 c) Sp D kn 9 8
Hj D 4 Hj 7 Hj 6 5
Ru E kn 8 5 4 Ru K D 6 4 2 Ru E D 8 4 2
Kl 9 2 Kl 10 8 2 Kl K 10
 
ÖH SH
1 Ru 1 Hj
1 Sp 2 Kl
?

Hand a) har inget nytt att berätta om i fördelningsväg. Ett tänkbart bud är 2 ruter, men med dam-hacka i hjärter är 2 hjärter bättre. Kanske tycker du att det skall visa trekortsstöd, men sanningen är att om öppnaren bjuder två färger och har tre kort i svararens högfärg, så har han en bra öppningshand, åtminstone 15 hp. Med sämre kort, t.ex.:

Sp K D 7 3 Hj D 9 2 Ru E kn 8 5 4 Kl 7

bör han bjuda 2 hjärter i stället för 1 spader. Anledningen är att om han bjuder 1 spader och partnern hoppar till 3 sang, så vet han inte om han skall visa sitt hjärterstöd med 4 hjärter eller passa. Båda aktionerna kan vara rätt, men om han väljer den första när partnern har 3-4-2-4-fördelning med ess småfjärde i hjärter och 13 hp är det förmodligen lika fel som att passa när partnern har 3-5-2-3 med bara ess-knekt-hacka i klöver.
  För att undvika det problemet visar du med 2 hjärter ditt hjärterstöd och din begränsade styrka med en gång. Har partnern fem hjärter har ni hittat en bra trumf, och om han bjuder 3 sang har du ingen anledning att ta bort det, eftersom han då vet att du har tre eller fyra hjärter.
  Enligt ovanstående resonemang räknar partnern bara med tvåkortsstöd när du på fjärdefärg-budet prefererar hans färg. Med trekortsstöd hade du antingen höjt 1 hjärter till 2 hjärter, eller så hade du varit stark nog för 3 hjärter nu. Preferensen till 2 hjärter lovar alltså bara två kort.
  Med hand b) hade du valt 2 hjärter om klöver tio funnits i hjärter. Men med singel hjärter är det budet uteslutet. Du saknar dessutom klöverhåll, så sang skall du inte bjuda. Det enda som återstår är ett ombud av öppningsfärgen, 2 ruter, som förutom att det visar minimum bara talar om att du varken kan bjuda sang eller hjärter.
  Hand c) har dubbel hjärter men även en klöverkombination som du gärna vill få uppspel i (har partnern t.ex. dam småtredje har ni dubbelhåll i sang om du är spelförare). Då är 2 sang det medt beskrivande – och därmed det bästa – budet.

Vad gör öppnaren med tilläggsvärden?

Har öppnaren en bra öppningshand, 14/15 hp eller mer, skall han visa det genom att avge ett högre bud: antingen med hopp, eller med en höjning av den fjärde färgen. Principen är då att han fortsäter beskriva sin hand så gott det går.

a) Sp K D 7 3 b) Sp E K kn 9 c) Sp E D 9 8
Hj K 8 4 Hj 7 Hj 6 5
Ru E K kn 5 4 Ru K D kn 9 4 2 Ru E D 8 4 2
Kl 2 Kl 8 2 Kl K 10
 
ÖH SH
1 Ru 1 Hj
1 Sp 2 Kl
?

Hand a) var för stakr för en direkt höjning av hjärtern. Det visar du genom att nu hoppa till 3 hjärter. Svararen vet då om att du har tre hjärter, singel eller renons klöver samt minst 15 hp.
  Hand b), med en tät sexkortsfärg och 14 hp, är för bra för minimibudet 2 ruter. Med ett hopp till 3 ruter berättar du om både tilläggsvärden och den sjätte rutern.
  Med hand c) hoppar du till 3 sang för att visa klöverhåll och mer än minimistyrka.
  Så här långt var det inte svårt, men vad tycker du att öppnaren skall ta sig till med handen under? Budgivningen har inletts som ovan.

Sp K D 10 2 Hj D 8 Ru E K kn 9 2 Kl 5 2

15 hp är på tok för mycket för ett minimibud, men du saknar klöverhåll och ingen av de andra färgerna är tillräckligt lång för att hoppa i. När du har en maximihand som inte går att visa med ett naturligt bud, höjer du den fjärde färgen ett steg, i detta fall till 3 klöver. Partnern får då besked om att du har en bra hand utan klöverhåll, med fyra spader, fem ruter och högst två hjärter.
  Eftersom höjningen av fjärde-färg har en onaturlig betydelse, får öppnaren inte göra felet att höja 2 klöver till 3 klöver med en hand som

Sp E 10 9 2 HjRu E K kn 9 2 Kl 9 8 5 2

Korrekt bud är 2 ruter (minimum, varken klöverhåll eller hjärtertolerans).

Vad betyder svararens hopp i fjärde färg?

Det beror på hur högt hoppet är. Om det är på 3-läget i en färg som är lägre än den första svarshanden bjöd, är det fråga om ett naturligt kravbud med minst 5-5-fördelning och bra färger.

a) Sp K D kn 9 7 2 b) Sp K D 8 6 2 c) Sp K D kn 9 2
Hj 8 Hj kn Hj 6
Ru E K kn 9 4 Ru K D 7 4 3 Ru K D kn 9
Kl 6 Kl K 8 Kl D 9 2
 
ÖH SH
1 Hj 1 Sp
2 Kl ?

Hand a) är idealisk för 3 ruter. Färgerna är bra, och även om partnern bjudit de två andra färgerna är det inget som hindrar att ni klarar ett högt kontrakt i en av dina färger.
  Med b) är det bättre att helt sonika bjuda 3 sang. Visserligen har du 5-5, men färgerna är inte över sig, så det finns ingen anledning att föreslå ett trumfkontrakt när sang verkar gå bra.
  I c) har du bra färger, men ruter är för kort – bara fyra kort – så även med den bjuder du 3 sang.
  Om hoppet är till 3-läget i en färg som är högre än svarshandens första, gör svararen ett splinterbud med stöd i öppnarens senast bjudna färg. Han berättar alltså om trumfstöd, singel eller renons i hoppfärgen samt styrka för minst utgång. T.ex.:

Sp 4 Hj kn 3 Ru K D 8 5 Kl E K kn 9 6 3

ÖH SH
1 Hj 1 Kl
2 Ru 3 Sp
?

Eftersom spader är en högre färg än klöver, är 3 spader ett splinterbud med stöd i öppnarens senast bjudna färg, ruter. Har öppnaren så litet som ess-kung i hjärter och ruter ess ligger slammen runt hörnet, men med sämre färger och t.es. ess-dam-hacka i spader kan 3 sang vara rätt utgång. Eftersom svarshanden kan visa vad han har med ett enda bud, är det att föredra framför kravbudet 2 spader.
  Det finns bara en sekvens där hoppet sker till 2-läget:

ÖH SH
1 Kl 1 Ru
1 Hj 2 Sp

Med 5-5-fördelning hade svararens första bud varit 1. Han visar därför 4-6- eller 5-6-fördelning, eller möjligen 4-5 med all styrka i ruter och spader.
  När fjärde-färg-hoppet sker till 4-läget är det fråga om en slaminvit i öppnarens högfärg.

Sp E kn 8 6 2 Hj E kn 3 Ru K D Kl 8 5 3

ÖH SH
1 Hj 1 Sp
2 Ru 4 Kl

Svararen är litet för stark för 4 hjärter i den andra budronden, speciellt med så fin anpassning. Ett alternativ är att kräva med 3 klöver, FF, men eftersom det är bättre att beskriva sin hand om man kan, hoppar han till 4 klöver för att berätta om hjärterstöd och slamintresse. Det är det enda sättet att kräva med hjärterstöd (3 hjärter efter 1-över-1 är ju bara utgångsinvit), så det varken lovar eller förnekar klöverkontroll.

Är det skillnad när FF-budet är på 3-läget?

Ja. I och med att budgivningen är på så hög nivå går det inte längre att stanna under utgång. För övrigt visar öppnaren tillägg på samma sätt som efter ett lägre FF-bud.

a) Sp K D 8 5 3 b) Sp E D 9 6 5 c) Sp E K D 5 4
Hj E K 7 4 Hj E D 6 5 Hj E D kn 2
Ru 9 6 Ru 3 Ru 3
Kl 7 5 Kl K kn 2 Kl 9 8 6
 
ÖH SH
1 Sp 2 Ru
2 Hj 3 Kl
?

Med hand a) bjuder ÖH 3 ruter, som inte säger stort mer än att ÖH har en minimihand med två-tre ruter samt inga extrakort i högfärgerna.
  Hand b) har klöverhåll och 16 hp. Det visas med ett hopp i sang. Att hoppet blir till 4 sang ger inte budet någon annan betydelse än om FF-budet varit 2 klöver och hoppet varit 3 sang. Man har inte kommit överens om en trumffärg; då är 4 sang heller ingen essfråga.
  Även hand c) är värd en styrkedemonstration, men naturliga bud saknas. Då får det bli en höjning av fjärde-färg, 4 klöver, som alltså även här visr tillägg men att öppnaren saknar naturliga, beskrivande bud.

Sker alla inviter via fjärde-färg?

Nej. Vi har redan nämnt att naturlig budgivning har företräde. Men faktum är att man ibland har två sätt att invitera på. Då är tumregeln att de direkta inviterna är mer baserade på fördelning, medan en invit via FF antyder en jämnare hand, men mer poäng – detta oavsett om inviten är till utgång eller slam.

a) ÖH SH b) ÖH SH
1 Ru 1 Hj 1 Sp 3 Ru
1 Ru 1 Hj 2 Kl 4 Kl/ Ru

I a) har svarshanden inviterat till utgång, men eftersom inviten är direkt är det mer fråga om fördelning än honnörspoäng, t.ex. 2-5-4-2 med ess-kung i hjärter och ruter knekt. Med 3-4-4-2 och 11 hp bjuder svararen 2 klöver och följer upp med 3 ruter, invit, på öppnarens minimibud.
  Situationen är densamma i b). Det direkta hoppet till 4 i lågfärg är en slaminvit med bra fördelning, t.ex. 5-5 och 13 hp, medan svararen med t.ex. 3-4-2-4 och 17 hp inleder med 2 spader, FF, och först i nästa budrond inviterar till slam med 4 klöver.

a) Sp E D 10 9 7 4 2 b) Sp K D 9 8 3 2
Hj kn 3 Hj E 10 3
Ru 6 Ru 6
Kl D 5 4 Kl D 5 4

ÖH SH
1 Ru 1 Sp
2 Kl ?

Även när svararen visar en egen långfärg följer han principen om att den direkta inviten visar mer fördelning. Med hand a) bjuder han 3 spader, med hand b) 2 hjärter följt av 3 spader.Övningsgivarna

Vi skall nu titta på givarna och visa hur vi tänkt oss budgivningarna.

1)

Väst Öst
Sp 7 Sp E K kn 4 3
Hj E kn 8 4 2 Hj K 3
Ru kn 8 3 Ru 9 6 2
Kl E K 9 2 Kl 8 5 4
 
1 Hj 1 Sp
2 Kl 2 Ru
2 Hj pass

Östs hand är som gjord för FF-konventionen. Med 11 hp har han för mycket för en svag preferens till 2 hjärter; att bjuda 2 spader på femkortsfärgen är inte tilltalande; och 2 sang utan ruterhåll är lika missvisande, det. Lösningen är 2 ruter, FF. När Väst visar minimum och varken ruterhåll eller spadertolerans, är ett delkontrakt lagom.

2)

Väst Öst
Sp K 2 Sp E D 10 9 3
Hj 4 2 Hj 9 8 3
Ru kn 10 8 6 3 Ru E D
Kl E K kn 4 Kl D 8 2
 
1 Ru 1 Sp
2 Kl 2 Hj
2 Sp 4 Sp
pass

Med 14 hp och bra anpassning kräver Öst med 2 hjärter, eftersom han inte vet vilken utgång som skall spelas. När Väst visar en minimiöppning med två spader tar Öst chansen på 4 spader. Han vet att man bara har sju trumf, men hans egna fem är bra, och dessutom är hjärtern svag i ett eventuellt sangkontrakt.

3)

Väst Öst
Sp K 6 Sp E 10 9
Hj E kn 8 7 2 Hj 9 6
Ru E 10 8 2 Ru K 5 3
Kl 8 3 Kl E K 10 6 2
 
1 Hj 2 Kl
2 Ru 2 Sp
2 NT 3 NT
pass

Öst är tillräckligt stark för 3 sang på det andra varvet, men dels är det inte säkert att sang skall spelas (t.ex. om Väst har en singelhacka i spader), dels kan det vara en fördel att ha spelföringen på Västs hand.
  Som det är, ledde Östs budgivning till att man med stor sannolikhet fick rätt man som spelförare. Håll med om att det är mycket trevligare att få låg spader i utspel från Nord än från Syd!

4)

Väst Öst
Sp 9 Sp E K 10 6 4
Hj K D 10 8 6 Hj 3 2
Ru kn 10 3 Ru E 4 2
Kl E K D 2 Kl kn 8 6
 
1 Hj 1 Sp
2 Kl 2 Ru
3 Ru 3 Sp
3 NT pass

Öst skulle kunna bjuda 2 sang i den andra budronden, men hans honnörer gör sig bättre i färgspel, och med ess tredje i ruter vill han helst inte vara spelförare i sang. Han kräver därför med 2 ruter, då Väst höjer den fjärde färgen. Det betyder att han har en bra hand, som inte kan beskrivas med ett naturligt bud. Väst kan mycket väl ha honnör-hacka i spader, så Öst bjuder om spaderfärgen, då Väst föreslår 3 sang. Med ett bra ruterhåll hade han bjudit sang på förra varvet, så Öst räknar inte med mer än halvhåll.

5)

Väst Öst
Sp K 2 Sp E D 6 5 4
Hj D kn 10 9 2 Hj E 8 3
Ru K 3 Ru E 6
Kl E kn 5 4 Kl D 10 2
 
1 Hj 1 Sp
2 Kl 4 Ru
4 NT 5 Hj
6 Hj pass

Efter 2 klöver kan Öst kräva med 2 ruter. Det är dock bättre att genast visa hjärterstöd och slamintresse med ett hopp till 4 i den objudna färgen. Väst, som har kontroller i alla färger och täta trumf, frågar då efter ess och bjuder slam.

6)

Väst Öst
Sp 10 Sp E 8 7 5 4 3 2
Hj K D kn 9 4 2 Hj E 6
Ru E kn 10 3 Ru K D 6
Kl K 4 Kl 9
 
1 Hj 1 Sp
2 Ru 3 Kl
4 Hj 4 NT
5 Hj 6 Hj
pass

Öst har en knepig hand. Trots 13 hp och sjukorts spader är det dumt att göra ett hoppande borttag, eftersom spadern är så toppsvag. Öst skyndar därför långsamt, och efter FF-kravet, 3 klöver, får han reda på att Väst har en bra öppning med sex hjärter och fyra ruter. Anpassningen verkar idealisk, så det är bara att fråga efter ess och bjuda slam.

7)

Väst Öst
Sp K 10 2 Sp E D 9 8 4
Hj 2 Hj E kn 9 3
Ru E D 8 6 3 Ru K 2
Kl E K 8 4 Kl 10 9
 
1 Ru 2 Sp
2 Kl 3 NT
4 Sp 6 Sp
pass

Öst har ingen anledning att bjuda annat än 3 sang på 2 klöver. När Väst då bjuder 4 spader vet Öst att det är ett starkt bud, minst 15/16 hp och trekortsstöd, eftersom Väst med en svagare hand höjt spadern i stället för att bjuda 2 klöver. Öst kan därmed ta chansen på 6 spader.
  Lägg märke till att om Öst bjudit 4 sang på 4 spader, så hade det inte varit essfråga. Man behöver ju inte ha någon åttakorts trumf, och om Väst t.ex. har 4-3-3-3 med dam fjärde i spader och ess-dam-knekt i hjärter vill han förstås hellre spela sang än spader. Tumregeln är att om en sangbjudare bjuder 4 sang på partnerns slaminvit med 4 i färg, så är det ett naturligt förslag till slutbud.

8)

Väst Öst
Sp E 8 6 4 3 Sp K 7
Hj kn 6 3 Hj 2
Ru K kn 7 Ru D 9 8 6 4 3
Kl D 2 Kl E K 10 4
 
  1 Ru
1 Sp 2 Kl
2 Hj 2 Sp
3 Ru 4 Ru
5 Ru pass

Väst vill invitera med 3 ruter, men om han gör det direkt på 2 klöver, räknar Öst med en mer fördelningsbetonad invit. Därför tar Väst omvägen via fjärde-färg. Öst föredrar att visa sitt spaderstöd framför att bjuda om rutern, men när Väst berättar att hans invit var baserad på ruterstöd gör Öst ett försök till, eftersom han har sex ruter och singel hjärter. Väst har bara tre ruter, men 10 av hans 11 hp är garanterat verksamma, så han nappar förstås på inviten.

9)

Väst Öst
Sp E 10 Sp K D 9 6 5
Hj 9 8 3 Hj K D kn 2
Ru E 3 2 Ru 6 5
Kl E kn 8 3 2 Kl D 7
 
  1 Sp
2 Kl 2 Hj
3 Ru 4 Kl
4 Sp pass

En typiskt "letande" sekvens. Väst har ruterhåll, så 3 sang är ett möjligt bud på 2 hjärter. Med ess småtredje i ruter är det dock roligare om Öst är spelförare i ett sangkontrakt. Öst kan inte hjälpa till med ett ruterhåll, men visar att han har klövertolerans, om det var det Väst var ute efter. Det var det inte, och Väst i sin tur har en bra dubbelton i partnerns femkortsfärg att plocka fram. Då har man, äntligen, hamnat i en bra utgång.

10)

Väst Öst
Sp K 4 Sp E kn 10 8 2
Hj 9 7 3 Hj K 5
Ru 8 7 4 Ru K kn 6 2
Kl E K kn 10 4 Kl 6 5
 
  1 Sp
2Kl 2 Ru
2 Sp pass

Väst har ett minimalt 2-över-1-bud, men en fin färg och anpassning i partnerns öppningsfärg. Efter 2 ruter är det frestande att följa upp med 2 hjärter, men det är bättre att helt simpelt preferera till 2 spader, för att begränsa sig och lämna över bollen till partnern. Öst kan då räkna med ungefär 11 hp hos partnern. Om det räcker till utgång bjuder Öst förstås vidare. Nu är 2 spader högt nog.

11)

Väst Öst
Sp D 8 Sp E K 10 9 2
Hj K 9 Hj D kn 10 3
Ru K 7 3 2 Ru E D 10
Kl E K D 6 5 Kl 7
 
  1 Sp
2 Kl 2 Hj
3 Ru 4 NT
6 NT pass

Efter Västs FF-krav är Öst för stark för 3 sang (som varit lagom om spader ess varit en hacka). Han hoppar därför naturligt till 4 sang, då Väst anser att 6 sang bör vara ett spelbart kontrakt. Det är det också!

12)

Väst Öst
Sp K kn 10 7 3 2 Sp 6 5
Hj E K D 10 2 Hj 7 4
Ru 6 Ru K D 9 5 3
Kl 7 Kl E K 8 2
 
  1 Ru
1 Sp 2 Kl
3 Hj 3 Sp
4 Sp pass

Med 6-5 i högfärgerna och egen öppningshand kräver Väst till utgång med ett naturligt hopp i fjärde färg. Det kan tyckas som om Öst bör bjuda 3 sang på det, men med två spader är det bättre att preferera. Om Väst haft 5-5-fördelning hade han då kunnat bjuda 3 sang, men med sex spader föredrar han förstås 4 spader, Öst-Västs bästa utgång.

13)

Väst Öst
Sp E 7 6 2 Sp kn 10 4
Hj D 2 Hj E K 7 6 3
Ru D kn 2 Ru E 10 8 3
Kl K D 10 6 Kl 4
 
  1 Hj
1 Sp 2 Sp
3 NT pass

Öst har en minimihand med tre spader. Då är det bättre att visa det med en enkelhöjning än att komma dragandes med en fyrkorts lågfärg. Här har Väst bara fyra spader men håll i alla färger och föreslår därför att utgången spelas i sang, ett förslag som Öst accepterar.
  Även om Öst bjuder 2 ruter i stället för 2 spader kommer Väst att gå till 3 sang. Men vad gör Öst då? Pass är rätt i det aktuella fallet, men man behöver inte ändra mycket på Västs kort för att 4 spader skall vara ett bättre slutbud. För att slippa den gissningen är det bättre att visa spaderstödet direkt.

14)

Väst Öst
Sp D 10 8 5 4 2 Sp 6
Hj 10 Hj E K kn 6 3
Ru E K 2 Ru D 10 4
Kl D 10 3 Kl E kn 9 2
 
  1 Hj
1 Sp 2 Kl
2 Ru 3 NT
pass

Med 11 hp och ses spader är Västs hand klart värd en invit. Den gör han med 2 ruter, FF, i avsikt att följa upp med lägsta spaderbud på Östs minimibud. Men den planen får han skrinlägga när Öst hoppar till 3 sang, för att visa tilläggsvärden och ruterhåll. Det betyder att Väst inte fick chansen att bjuda om spadern, men vad gör det när Öst på sin höjd kan ha singel i den färgen (när Väst har ess-kung i ruter måste Öst ju ha minst dam tredje i ruter för att kunna bjuda sang)? Om Väst gjort felet att bjuda 3 spader i den andra budronden hade Öst höjt till 4 spader, eftersom han då räknat med att Väst haft något i stil med

Sp K D 10 8 7 4 3 Hj 4 Ru K 2 Kl 8 5 4

Med dessa kort är 4 spader rätt utgång, men har Väst handen i exempel 14 är det 3 sang som skall spelas. Eftersom vi med FFs hjälp kan avgöra vilken invit det är frågan om, kommer vi i rätt kontrakt i båda fallen.


Ovanliga fjärde-färg-lägen

Hittills har allt handlat om FF från svarshanden. Det är dock inget som hindrar att öppnaren är den som bjuder FF.

Sp E kn 7 6 2 Hj 8 Ru 7 5 3 2 Kl E K 10

ÖH SH
1 Sp 2 Hj
2 Sp 3 Kl
?

Sjuan fjärde i ruter kan knappast betraktas som ett håll, så sang är uteslutet. Men vad bjuder man då? Svaret är 3 ruter, FF, för att berätta att man inte har något annat passande bud.
  Här lovade FF-budet ingen extrastyrka. Det var bara ett sätt att säga att inga andra bud passade in på handen. I nästa exempel lovar det dock tillägg, eftersom öppnaren har rätt att passa på svararens bud.

Sp E 10 8 4 2 Hj E D 6 3 Ru 9 6 Kl E 3

ÖH SH
1 Sp 2 Kl
2 Hj 3 Kl
?

Med 2 klöver följt av 3 klöver har svarshanden lovat en bra färg men begränsad styrka. Med ess-hacka i klöver kan öppnaren räkna med att partnerns färg ger många stick, men utan ruterhåll kan han inte bjuda sang. Lösningen är 3 ruter, FF. Har svararen ruterhåll är allt gott och väl, och i annat fall får man spela 4 klöver eller 5 klöver.

Sp E K 6 4 2 Hj E K kn 3 Ru 10 6 Kl kn 9

ÖH SH
1 Sp 2 Kl
2 Hj 2 Sp
3 Ru

Även om svarshanden begränsat sig med 2 spader är öppnaren för stark för att passa. Svararen behöver bara ha två spader, så det är inte säkert att slutbudet skall vara i den färgen. Beskrivande bud saknas, så öppnaren har inget annat att göra än ta till FF.


Slaminvit i öppnarens högfärg

Vi har tidigare nämnt hur man slaminviterar i öppnarens lågfärg, och vi bör nog även berätta hur man gör det med stöd i hans högfärg.
  Efter 1-över-1 har vi dessa två sätt:

a) ÖH SH b) ÖH SH
1 Hj 1 Sp 1 Ru 1 Hj
2 Ru 4 Kl 1 Sp ?

I a) hoppar svararen till 4 i den objudna lågfärgen för att visa hjärterstöd och slamintresse. Det har vi redan nämnt.
  I b) kan svararen slaminvitera antingen genom att kräva med 2 klöver och sedan bjuda 3 spader, eller genom att hoppa till 4 klöver. Det sistnämnda är då ett splinterbud, medan den första vägen inte säger mer än att svararen har trumfstöd och intresse för slam.
  Efter 2-över-1 går det till så här:

a) ÖH SH b) ÖH SH
1 Hj 2 Kl 1 Sp 2 Ru
2 Ru 3 Hj 2 Hj ?

När svararen gör en hoppreferens till öppningsfärgen, är det fråga om en utgångsinvit efter


Fler bulletiner:

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]


[ Modern Standard | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult